Posvátný sex

05.02.2014 14:51

Posvátný sex

 

Otázka: Drahý Kryone, tato otázka se týká sexuální energie. Chápu to tak, že tato energie je posvátná, nicméně používat ji posvátným způsobem se ukázalo být velkou výzvou. V prostředí, které s touto energií manipuluje různými i konfliktními způsoby, degraduje ji v reklamě, pornografii, klasickými náboženskými doktrínami, alternativními meditativními praktikami, abstinencí, celibátem, monogamií, polygamií apod... Jaké jsou zásady / praktiky nového věku, jak tuto energii použít posvátně, když máme partnera i když jej nemáme? Jak se to liší u nezadaných jedinců, manželských párů, mužů a žen?

Odpověď: Tato odpověď se nikdy nezměnila. Máte svobodu volby dělat v tomto cokoli. Jelikož může být sex použit jakýmkoli způsobem od na strachu založené náboženské kontroly až po lásku dávající posvátný život, chápete, že je to něco, co bude vždy měřítkem energie na planetě? 

 

Jaká jsou nová pravidla? Stejná jako stará: Zacházejte s ním jako s něčím posvátným, změňte se a tím změňte energii kolem sebe na planetě. Když ostatní uvidí zlepšení díky tomu, že přidáte posvátné atributy něčemu, co bylo dosud viděno pouze biologicky, budou mít možnost následovat váš vzor. Konečný výsledek změní vědomí na planetě. 


Vždy to bude měřidlem, protože sexuální energie je spojena s tolika věcmi, které vytvářejí lekce, drama a zmatek… Ale čím více toho objevíte v rámci duchovna namísto výhradní biologie, tím více se změní vnímání této záležitost lidmi okolo vás.

Jakákoli mocná energie na této vaší planetě může být použita k tvoření či ničení. To je dualita vaší existence a je hracím polem svobodné volby.

 

Přeložila Marie Kuchařová