Pravda o DNA

13.11.2004 00:55

 


 

Tento živý channeling by přijat v Hasbrouck Heights, New Jersey,

13. listopadu 2004
 

Tento channeling byl přidán a rozšířen Kryonem prostřednictvím Lee Carrolla v průběhu opakovaného channelingu po aktuálně přepsaném channelingu. Bylo to z toho důvodu, aby to bylo přínosnější pro psané slovo a vneslo jasnost do pojetí, která byla předána energeticky v průběhu živých channelingů.

 

 

Zdravím vás moji drazí, jsem Kryon z magnetické služby. Říkám to velmi často, ale to není všechno, co jsem: Jsem bratr a sestra; jsem částí vás a vy jste částí mne, i když to třeba nechápete nebo o tom nevíte. Až se zbavíte v myšlení omezení, která vám kladou čtyři dimenze, poznáte to všichni.

 

Někteří z vás sledují má slova a vidí mnohem více než slova. Cítíte objetí bratra nebo sestry. Možná jste dokonce pocítili nadčasovost toho, kdo skutečně jste? Pokud je tomu tak, je to proto, že se vždy jednalo o projekci pravdy. My všichni jsme stejně posvátní – jsme části a součásti něčeho, co byste nazvali Bohem.

 

Přinášíme vám koncepty, které nejsou nové, ale přesto stále překvapující pro ty, kteří jsou jako vy čtyřdimenzionální. Je zde příjemně, a já vás všechny znám. Znám ty mladé, kteří právě vstupují do života… kteří vědí o tolik více, než znali mladí před deseti lety. Znám staré Pracovníky Světla, kteří sem přišli a cítí se být povzbuzení svou blízkostí Duchu po tak dlouhou dobu. A když vezmete ty mladé a postavíte je vedle seniorů, budou mít spolu něco společného: Oni všichni si uvědomují Boha ve své DNA. Jsou nadčasoví, ale došlo k tomu, že v současnosti mají odlišnou biologii. Za jiných okolností by se mohli setkat jeden s druhým a sdílet spolu, jako kdyby se vždy znali, a nebyly by mezi nimi žádné rozdíly v zájmech nebo vyzrálosti. Je to potvrzením toho, že na určité úrovni věk není důležitý a nehraje žádnou roli. I životní zkušenost na určité úrovni nehraje žádnou roli. Takové je božské přání, které vás spojuje dohromady.

 

Já vím, kdo jste! A není to proto, že jsem vyslyšel meditace nebo někoho, kdo se modlil k Duchu. Je to proto, že Duch sedí na vašem rameni, věděli jste to? Jste součástí kvantového kolektivu – vše vědoucí, vše milující energie, která ví přesně, čím procházíte – zná vaše strachy, výzvy, vaše otázky. Příště až budete meditovat, zkuste toto: Posaďte se na zem a mlčte. Nepřemýšlejte o věcech, které se snažíte dělat nebo o věcech, které chcete dosáhnout, protože váš partner, kterého nazýváte Bohem, ví všechno. Zapomínáte, že my žijeme v každém okamžiku s vámi.

 

Vaše životní zkušenost na Zemi je mnohem důležitější než si myslíte. Nastavení, které právě teď prožíváte – vaše výzvy – vaše rozhodnutí, která budete muset udělat – i to, co uděláte, až odsud odejdete, jsou pro nás těmi nejdůležitějšími věcmi ve vesmíru… právě tak jako pro vás. Vy jste těmi předjezdci – majáky za rozbřesku, vystupující z temnoty. Vy jste těmi, kteří si dnes dávají načas, aby viděli, zda to všechno dává smysl.

 

Existují lidé, kteří již tuto planetu změnili a vy je oslavujete. A potom jsou tací, kteří se cítí být tak průměrnými! A já vám říkám: „Vy jste změnili planetu stejně tak jako Yawee.“ (Odkazuje se na Kryonovu informaci, že to bylo lemurské jméno Dr. Todda Ovokaityse, který přednášel o své cestě do Jižní Afriky a popsal vřelé přijetí, které se dostalo jeho výzkumu AIDS.)

 

Dnešní poselství bude opět věnováno biologii, a bude se týkat vědy (něčeho, co se stalo běžným pro každoroční setkání na východním pobřeží). Informace zde předaná bude přepsaná a já vám dávám své slovo, že bude potvrzena během příštích tří let vaší vědou. Předám vám to zde, brzy (smích). Ale je to více než jen předpověď, protože když mluvíme o Lidské DNA, myslíme tím životní sílu, které teprve musíte plně porozumět.

 

Ještě než začneme, tak na okamžik… (pauza)

 

Je to zde duchovní čas… šťastná doba… ať už to pro vás znamená cokoliv. Možná byste chtěli vstoupit do nitra, dotknout se svého Vyššího Já, abyste získali větší pochopení pro vědu, která je vám zde dnes představována. A pokud jste zde jako vědci, potom je vám to dáváno s láskou. Dáváme vám informace, které mají být na planetě tak jako tak odhaleny. Ale my to děláme s láskou. A potom můžete říci, že jste byli těmi prvními, kteří to zde slyšeli!

 

Diskuse o DNA

 

Neustále pojímáte stadium DNA, jako by to byla nějaká statická záležitost (jako nějaký vzorec nebo vědecký postulát). Tento svůj komentář vám za chvíli vysvětlím. Ale když můj partner začal tuto práci, moc o DNA nemluvil. Teď, od časů přeladění magnetické mřížky, o tom mluvíme skoro pořád! Co se mezitím sem a tam stalo ve vašem lineárním časovém rámci (16 let) je udivující. Je to překvapující nejen pro vaši vlastní vědu, ale i pro esoteriku, protože teď dokonce opatřujeme nálepkami vrstvy DNA. Dáváme jim hebrejské názvy.

 

Někdo se možná zeptá: „A proč jsou v hebrejštině? Proč nejsou v nějakém starém jazyce jako například v lemurském nebo snad sumerském?“ Tak na to odpovídáme: Běžte najít slovník sumerštiny a lemurštiny a pak bychom to mohli provést… ale žádná taková věc neexistuje. Takže tím základním jazykem planety, který je nejsrozumitelnější, nejdůležitější a který má v sobě prvky stvoření, je hebrejština. Proto to tak děláme a vy to uvidíte tak dělat i vaše vědce, protože pochopí, jak hluboké to je.

 

Začínáme vás seznamovat s vrstvami DNA a snažíme se vám předat interdimenzionální obrázek toho, jak zapadají jedna do druhé. Je to nemožný úkol, protože pro vás je dvanáct pořád jen dvanáct. Je jedna, pak dvě, následuje tři a čtyři a všechna ta čísla jdou pěkně v řadě za sebou. Abyste věděli, tak nejdou! Jsou jedno na druhém a dotýkají se jedno druhého takovým způsobem, že jsou komplexní. Například: řekli jsme vám, že vrstvy čtyři a pět se nacházejí pouze společně: mohou fungovat pouze společně. Přesto budou lidé, kteří řeknou: Proč můžou fungovat jen společně? Jestliže je tomu tak, proč potom nejsou jednou vrstvou? Proč dvě, když se nedají oddělit?“ A odpověď zní „ano“. (Smích.) Je nemožné popisovat barvu někomu, kdo ji nikdy nespatřil. Je nemožné popsat interdimenzionální věci někomu, kdo existuje pouze ve čtyřech dimenzích.

 

Také jsme vám říkali o dvou druzích vrstev DNA, které znějí podobně: obě se zabývají Akášickými záznamy. Ale jedna vrstva je osobní a jedna univerzální. A jedna druhé se neustále dotýká a vyměňují si navzájem informace. Navíc se obě dotýkají první vrstvy, která je 4D biologická vrstva. Stále se „dotýkají“ všech ostatních, proto jsou interaktivní. Nemůžete je zavřít do krabice a dát jim jméno a říci co dělají… ale stejně to udělám, abych vám pomohl začít chápat.

 

Chystám se vám dnes večer vyprávět ještě o něčem jiném, a vy to zase budete chtít nacpat do škatulky. Někteří z vás řeknou: “ Kryone, mluvil jsi o tom a bylo to velmi zajímavé. Dělá to to nebo tamto…” tak jako by to ty jiné nedělaly. Ony jsou všechny dohromady! A znovu říkáme, že jsou jako polévka. Právě se chystáte ochutnat informace o DNA. Suroviny tam jsou, ale ony se pro vás neoznačily nálepkami. Prostě tam jen jsou a společně pracují, aby stvořily výživu, chuť a dokonce i potěšení. Stejně tak tomu je s DNA, a ještě před tím než se pustíme do této diskuze, musíme vám to znovu připomenout. Ať už vám řekneme cokoliv, zapamatujte si, že je to jen střípek celého příběhu. 

 

Zkouška DNA

 

Začneme tím, že se budeme soustředit na chemii. Většina z vás nejste vědci, proto budeme mluvit běžným jazykem. Na okamžik si představte DNA… zkroucený pár nukleotidů, který visí na nástavbě z cukru. Je jí tam velmi mnoho, když se na ni začnete dívat, ale existují pouze čtyři páry, které se tak často a tolika různými způsoby opakují; je ohromující, že to obnáší tři miliardy párů bází.

 

Má se za to, že tento ohromující počet párů bází tvoří celý Lidský genom, a je to něco, co jste nedávno „zmapovali“ a měli byste na to být hrdí. Ale to, co se vám chystám sdělit dnes večer, je toto: Vaše myšlení je omezené a jste zaujatí! Dokonce i v této počáteční fázi studia mapování DNA jste zaujatí. Myslíte si, že víte, jak to funguje, ale nevíte to a hledáte jen to, co očekáváte, že naleznete, protože si myslíte, že víte, jak to funguje.

 

Tři miliardy párů bází! No dobrá, mapa genomu je tedy hotová, ale to je jako byste dostali knihu v cizím jazyce, který jste nikdy neviděli. Nakonec jste dokázali ofotografovat všechny stránky a teď můžete vidět každé jednotlivé písmenko. Takže teď nastal čas přeložit ten neznámý jazyk a porozumět tomu, co ta mapa Lidského Genomu říká. A tady nastává to zkreslení, protože vaši vědci okamžitě říkají: „Podařilo se nám zjistit, že je tam velká spousta kódů a chemických procesů, ale jsou tam pouze tři procenta, která, jak se zdá, něco dělají! Můžeme říci, že ta tři procenta něco dělají, protože jsou to proteinově kódované části DNA, které vytvářejí geny Lidského Genomu. Ten zbytek, devadesát sedm procent, jak se zdá, nedělá nic.“

 

A vaši biologové pokračují:Nebude to tak těžké nalézt odpovědi, které potřebujeme, protože jsme objevili, že pouhá tři procenta DNA dělají úplně všechno, a je tam pouze asi 40 000 genů, které jsou vytvořeny z těchto tří procent proteinově kódovaných částí. Teď můžeme začít hledat, co způsobuje, že tělo funguje, a zahodit tu hromadu bezproteinově kódované DNA, protože to tak nějak zbylo z těch tisíců let evoluce. Ve skutečnosti jí budeme říkat odpad.“

 

Devadesáti sedmi procentům vaší DNA dali vědci nálepku „odpad“.  Je tam něco, co je asi špatně, dokonce i ve vaší vlastní 4D realitě a logice. Tak se na to podíváme. Ale nejprve nám dovolte říci, proč to dělají. Ve zprávě se říká: „Je evidentní, že tato nekódovaná část DNA je pozůstatkem z Lidského vývoje. Už není zapotřebí a už se nepoužívá. Je to odpad. Staré Lidstvo ho potřebovalo, ale dnešní už ne“. A takto zdůvodňují svou logiku. Říkají: „Protože cibule má 36 miliard párů bází… dvanáctkrát více než je počet Lidského Genomu, je evidentní, že obsahuje také hodně odpadu.“

 

Pokračují ve své logice: “Cibule se nedá ve své složitosti srovnávat s Člověkem, takže je zřejmé, že příroda vytvořila ještě více odpadní DNA pro tuto zeleninu, než jí mají Lidé. Příroda zřejmě pracuje tímto způsobem. Cibule nejsou tak moudré jako Lidé”. Skutečně? Chtěl bych pouze podotknout, že cibule neválčí (smích). Vystupte z toho syndromu „já si myslím, že vím, jak to funguje“. Cibule mohou být mnohem složitější, než si myslíte. Co když mají vtisknuty instrukce, aby výživa a hluboký vztah ke Gaii šli hodně hluboko… mnohem složitější na interdimenzionální úrovni než jakými procházíte vy jako Lidstvo. Přemýšleli jste někdy o tom? Možná, že pro to existuje skrytý důvod… takový, který vyžaduje spojení se všemi zeleninami na planetě!

 

Těch devadesát sedm procent Lidské DNA NENÍ odpad. Pojďme na chvíli studovat přírodu. Kolik z vás někdy studovalo ten nádherný proces přírodní změny, kterou nazýváte evolucí? Ano, změnila velmi výrazně tvář planety, a tento životní proces je velmi efektivní. Můžete ji vidět pracovat i v průběhu vašeho vlastního života u některých organismů. Vědci, kteří studovali biologii, vám řeknou, že ryby na mořském dně, které už nepotřebují oči, se jich zbaví. Stvoření, která už nepotřebují nohy, vyvinou ploutve… a naopak. A netrvá to vždy ani tak dlouho a vy můžete dokonce sledovat, jak to funguje u hmyzu, když během několika generací mění své mimikry, aby se vyrovnal se změnami prostředí, nebo se změnami u svých nepřátel.

 

Víte, evoluce je velmi, velmi efektivní. Nevytváří odpad. Vždy jde o režim přežití. Proto se vás ptám, jak se s tím slučuje, že model vaší DNA tvoří z devadesáti sedmi procent odpad? Opravdu věříte, že vaše biologie se vyvinula tak přesně a nádherně s pomocí semen Sedmi Sester do místa, kde jste, s devadesáti sedmi procenty odpadu? Ne. Tak to nefunguje.

 

Tak o čem to je, Kryone?” můžete se zeptat.

 

Zde je první metafora dnešního dne: Identifikovali jste všechna písmena DNA kódu, ale potom vytváříte předpoklady, a jeden z nich je jedním z nejhorších. Rozhodli jste se z hloubky vaší moudrosti a všeho co znáte, že pouhé jedno písmeno v DNA je důležité a (předpokládejme pro tuto metaforu) tím je písmeno „e“. Pamatujte si, že se jedná o metaforu. Tudíž jediná DNA slova, kterým budete věnovat pozornost mezi těmi třemi miliardami párů bází, jsou slova, která obsahují písmeno „e“! Konec konců, každý ví, že slova, která neobsahují „e“ jsou odpad!

 

Vaše omezení, založené na tomto slabém předpokladu, spočívá v tom, že vaše uvědomění si toho, jak věci pravděpodobně fungují, znamená vyloučit všechna písmena kromě „e“. V této metafoře, se toto písmeno stává vaší představou, jakým způsobem geny fungují, a geny jsou stavební kameny života a jedinou aktivní chemickou látkou, kterou můžete vidět v činnosti. Navíc, vaše věda říká, že geny jsou chemicky zabudovány do bílkovinově kódované DNA. Jestliže nevidíte proteinové kódy nebo písmena, která vytvářejí proteinové kódy, nedostanete žádné geny, o kterých věříte, že jsou jedinými důležitými stavebními kameny života. Tudíž (vám) z toho plyne, jestliže v DNA nejsou žádné bílkovinové kódy, potom je to odpad. Jinými slovy - ignorováním historie evoluce jste předpojali způsob, jakým vše funguje, a rozhodli jste, co je důležité a co není založeno na vašem předpokladu.

 

To, co vám chceme říci, drahé Lidské Bytosti, je, že „odpad“… těch devadesát sedm procent, je tam, kde je zlato. A to je v RNA (1). V Lidském genomu se nachází 120.000 genů. Jednoho dne zjistíte, že jsme měli pravdu, protože pokud počítáte pouze „éčka“, tak jich je pouze 40.000! (Ale vraťme se zpět k naší metafoře.) Podívejte se na tu hádanku následujícím způsobem: Proteinově kódované části DNA jsou maltou a cihlami pro stavby života, které jsou v těle neustále budovány. Rodokmen, který tak pilně studujete, je pouze proteinově kódovaný a představuje pouze ony cihly. Inteligence plánu a ta část, která představuje sady instrukcí, je RNA a představuje větší část vaší DNA… ale není organizována lineárně a tudíž se tam nenacházejí kódování, která by dávala smysl.

 

V linearitě očekáváte, že slova DNA budou mít určitý tvar, jako je tomu v matematice nebo v případě počítačového programování. Když se podíváte na nějaký kód, má běžně počáteční a koncový znak. Má indikátory, které jsou lineární. Stejně je tomu v případě biologie, ledaže byste pouze pozorovali lineární ukazatele ve třech procentech DNA. V devadesáti sedmi procentech RNA není žádné kódování, které by dávalo smysl. Je interdimenzionální, zapsané v nějakém interdimenzionálním jazyce, který nebude nikomu dávat smysl, dokud nezačnete počítat v dvanáctkovém systému. Potom se to překlopí do vzoru, mřížky. Spatříte opakující se části a bude jich mnoho. Začnete slaďovat RNA a instrukce s proteinově kódovaným rodokmenem. Instrukční kódy mají tloušťku dvanáct vrstev.

 

A teď se vás ptám, kdybyste chtěli opravdu studovat DNA, chtěli byste se dozvědět o cihlách nebo byste rádi hovořili se zedníkem, který je pokládá? Odpověď je evidentní. A přesto studujete pouze cihly a jak je přemístit, když jsou uloženy špatně. Nemusíte se starat o studium vrstvy cihel nebo o její plán.

 

 “Kryone, jaké je tajemství této RNA komunikace? Říkal jsi, že jsou tam sady instrukcí, ale jak komunikují? Jak komunikují s interdimenzionálními vrstvami, které jsou neviditelné?” Abychom mohli tuto otázku zodpovědět, jak nejlépe umíme, představíme vám ještě další z dvanácti vrstev DNA.

 

Devátá vrstva DNA

 

Seznámím vás s Vrstvou Devět a čekali jsme na tuto chvíli, diskuzi o DNA, abychom si popovídali o vrstvě devět. Je nádherná. Čekali jsme dlouho, abychom vám dali tuto devátou vrstvu. Víte, číslo devět představuje celistvost. Završuje příběh o vrstvě jedna. Řekli jsme vám, že to bude matoucí a jenom trochu interdimenzionální.

 

Tato devátá vrstva DNA se jmenuje Shechinach-Esh. Shechinah-Esh. Přeložíme to podle sebe, a to jako Plamen Expanze. To je vrstva devět. Teď mi dovolte, abych vám sdělil, co je a co dělá. Stejně jako ostatní vrstvy je interdimenzionální a toto je esoterická informace, kterou nebude během vašeho života nikdy možno dokázat. Ale někteří z vás to budou vědět, protože jim to zní pravdivě. Víte, devátá vrstva je tím, co schází vrstvě jedna! Dokonce byste mohli říci, že vrstva devět je tím, co způsobuje, že “odpad” funguje! A když spojíte vrstvu devět s vrstvou jedna, dostanete uskutečnění komunikace se zbývající částí interdimenzionálních vrstev.

 

Tyto soubory instrukcí v RNA, devadesát sedm procent hluboko, jsou soubory instrukcí pro celou DNA, nejen pro vrstvu jedna. Vrstva devět je tudíž mostem. Plamenem Expanze. Je to most ke vzestupu… k vyléčení. Je to most vedoucí k mistrovství. Je to most k poznání vlastní ceny. Je to něco, čeho se snažíte dosáhnout v něčem, co nazýváte Kosmickou Mřížkou, což je energie vrstvy devět.

 

A je toho víc. Expanze. Kdyby někdo řekl: Má DNA se rozpíná, někdo by mohl říci: „Tak se běž léčit!“ (smích). A jaký názor zastáváte vy? Vidíte, nemyslíte si, že se má DNA rozpínat. Chcete zůstat stejní, že? Takže expandující DNA by vypadala jako hrozný problém! Ale je to skutečně to, co má dělat.

 

Vrstva Devět má dokonce svého svatého patrona, St. Germaina. Plamen, který popisujeme, je fialový Plamen St. Germaina. Představuje léčení, sílu, změnu a aktivaci. Je to jediná vrstva DNA, která je tímto způsobem spojena s duchovním bytím. Je to Plamen Expanze – Shechinah-Esh – a je mostem k tomu, čemu říkáte Mistrovství. Opravdu, všichni mistři, kteří kdy kráčeli po Zemi, měli tu stejnou DNA jako vy, ale jejich vrstva devět byla aktivovaná a vibrovala.

 

Je důležité, abyste pochopili, ať je to jak chce esoterické, že je to pravda. Opravdu je zde vrstva DNA zodpovědná za ukotvení biologických vrstev stavebních kamenů k sadám instrukcí Vesmíru. Věda teď říká, že máte jedenáct dimenzí. My říkáme, že je jich dvanáct (dvanáct těch, které jsou evidentní a dalších 24, které tak zřejmé nejsou). Takže dokonce i vaše vlastní věda nyní chápe význam interdimenzionální fyziky. Je načase aplikovat to i na biologii.

 

“Jak se to stane praktickou informací, Kryone?” Já vám to povím. Až si představíte tyto věci, které vám předávám, pomůže vám to doopravdy pochopit, co se děje ve vašem nitru. Nemusíte rozumět chemii, abyste viděli svazek těchto dvou vrstev. Vrstva devět a vrstva jedna dávají v numerologii číslo deset. Desítka se redukuje na jedničku a jednička energeticky reprezentuje nové začátky. Když začnete používat numerologii DNA a propojovat ji, dostanete ještě hlubší významy – informace o tom, co udělá jedna vrstva, když se zkombinuje s dalšími vrstvami. I s použitím základní numerologie na to, co vám dáváme, vrstvy čtyři a pět musí vždy působit společně, protože dávají spolu devítku. A tato devítka pracuje s devítkou, kterou jsem vám právě předal, což pracuje s jedničkou, o které jsem vám právě pověděl. Je to komplexní? Ano. A existují skrytá poselství o tom, co to dělá a jak to funguje, dokonce i v základních numerologických termínech.

 

Vizualizace

 

Já jsem ale ještě neskončil. Chci vás vzít na místo, kde se nachází DNA, a chci vám povědět o velikosti nukleotidu. Chci, abyste se podívali na tu nezměrnost tohoto biologického atributu. Vstupte se mnou do temné místnosti, kde se podíváme na DNA.

 

Při této vizualizaci si na chvíli představte, že jste tam, a vidíte ji v celé její kráse. Je komplexní. Zatímco ji „vidíte“, dám vám dva pokyny týkající se DNA, o kterých jsme již mluvili jindy. DNA toho představuje mnohem více než byste mysleli. A teď po vás chci, abyste zhasli světlo… nikde žádné světlo. Je taková tma, jaká jen může být… černočerná tma. DNA je pořád zde s vámi a vy sedíte a pozorujete ji. Nic nemůžete vidět.

 

Teď chci, abyste rozšířili svůj zrak. Chci, abyste to zvládli 12.000krát citlivěji než je tomu normálně. Teď něco spatříte, i když je naprostá temnota. DNA vyzařuje světlo! Vy to uvidíte. Místnost se osvětluje a DNA začíná zářit. DNA vytváří fotony, má svůj vlastní energetický zdroj. DNA je aktivní. A nejen to, teď chci, abyste rozšířili svůj sluch do megahertzového rozsahu a jeho citlivost mimo všechny hranice, které máte jako Člověk, nebo dokonce i pes. Chci, abyste slyšeli všechno možné a byli si vědomi, že DNA nejenže tvoří vlastní světlo, ona i zpívá! V megahertzovém rozsahu DNA vytváří zvuk nebo přinejmenším něco, co byste nazvali vibrací. A to dělá všechno sama, což zahrnuje všech 12 interdimenzionálních vláken, tvoří světlo a zpívá.

 

A vy byste mohli říci: “Dobrá, to je velice pěkné, Kryone. A co jako s tím?“ Říkám vám, že v laboratoři to uvidíte, jestliže budete chtít. Opravdu ji můžete vidět vytvářet světlo a vibrovat v rozsahu mimo všechno, co jste očekávali. Tyto skutečnosti jsou nepochopené a nikdy nebyly zaznamenány. DNA vibruje a tvoří, doslovně, sonickou energii. Je to něco, co teď můžete spatřit a je to praktické. Vyzýváme vás, abyste to vyzkoušeli a zjistili.

 

Minulý experiment, který nebyl kompletní

 

Teď chci toto všechno na chvíli opustit a vzít vás na nečekané místo. Dělám to proto, abych vám ukázal něco důležitého o předpokladu. Chci, abyste se se mnou vydali do minulosti… do jedné laboratoře v Utahu. Před několika lety se spolu dva výzkumníci, fyzik a chemik, krčili ve sklepě. Jsou vzrušení, velmi vzrušení. Jejich příjmení jsou Pons a Fleischman (2).

 

Vidíte? Pozorují studenou fúzi, která probíhá přímo před nimi! Pozorují proces, který zanechává zbytek po reakci… něco, co ukazuje na přítomnost studené fúze. Tak by mohl každý zjistit, jestli dochází k pravé studené fúzi; a opravdu je tomu tak a oni to vidí a jsou vzrušení. Udrželi to v tichosti. Nezapojili do toho své výzkumné týmy, protože se pokládají za nového Watsona a Cricka 21. století. Budou těmi, kteří přinesou na Zemi studenou fúzi a opravdu to vidí a jsou vzrušení.

 

A jediným neštěstím v celé té historii je, že oni jsou jedinými lidmi, kteří to kdy viděli! Oznámili to ve svém nadšení a možná to nebylo příliš vědecké, protože to několikrát nezopakovali, aby to potvrdili. Pro ně to bylo naprosto jasné, ukázali, že každý by mohl provést tento experiment a dosáhnout stejných výsledků. Problém byl, že nikdo stejných výsledků nedosáhl! A tak se lidé těmto dvěma vědcům vysmívali a oni ztratili tituly a svou reputaci. Věda to pokládala za podvod.

 

Dnes už ani nevíte, co s nimi je, že? A zde je informace, kterou vám chci předat. Tito dva kvalifikovaní vědci spatřili studenou fúzi, protože se to skutečně stalo. To, co nepochopili, bylo, že v místnosti, ve které se nacházeli, vstoupili do vědeckého myšlenkového pole. Mysleli si, že vědí, jak to funguje, nastavili to a potom viděli, že to funguje tak, jak očekávali. Tudíž cítili správnost svého postupu a svých předpokladů, jak to vytvořit. Zdálo se to naprosto jasné. Ale to, co nevěděli, bylo toto: Chyběl tam jeden prvek… ale takový, který „náhodou“ obdrželi. Bez něj by nikdy studenou fúzi nespatřili.

 

Byli ve sklepě a v tomto sklepě probíhaly další věci, o kterých nevěděli vůbec nic. Teď vám povím něco, co brzy najdete ve zprávách. V této chvíli existuje možnost, že to uvidíte během dvou let… možná ještě dříve. Dvě věci probíhaly v té místnosti. Jednou z nich bylo slabé magnetické pole, vytvořené transformátorem na druhé straně zdi, který je už nyní odstraněn. Ale tou druhou věcí, tou důležitější, bylo, že tam bylo velké množství oscilací v rozsahu megahertz, které vytvářelo zařízení, které nemělo s jejich experimentem ve sklepě nic společného. Jestli chcete, nazvěte to zbytkovou oscilací, ale tam to zpívalo.

 

Viděli studenou fúzi, protože, moji drazí, studená fúze vyžaduje ultrazvuk. Sledujte, co se stane, když přidáte ultrazvuk k očekávanému chemickému procesu. Zde je nápověda pro ty, kteří jsou vědecky zaměření: Pro to, aby to fungovalo, musíte mít dva ultrazvukové generátory. V tom sklepení to byla anomálie, že tam měli tyto oscilující frekvence, pulzující skoro jednohlasně, ale ne úplně, aby vznikly zbytky nulování, což přidali k chemické reakci a mluvili k tomu takovým způsobem, jehož výsledkem byla studená fúze. Někteří z vás budou vědět, o čem teď mluvím a někteří to poznají později, až to vyjde ve vašich zprávách. Sledujte to. Ultrazvukovou studenou fúzi.

 

Takže jsme vám přinesli tento příběh, abychom na příkladu doložili informaci, kterou jsme vám právě předali ohledně DNA. DNA vytváří vlastní světlo a také vibrace v megahertzovém rozsahu. Tyto elementy, které nebyly měřeny, a tudíž nejsou ve vědě vidět, hrají velmi důležitou roli v komunikaci souborů instrukcí v RNA… devadesát sedm procent, které by vědci chtěli zahodit.

 

Nový smysl DNA

 

Doufejme, že teď to začne dávat smysl a začne se to spojovat v to, co někteří z vás očekávali. Při experimentech Dr. Todda Ovokaityse, kterému teď říkáme Yawee, bylo objeveno něco zásadního. On to zatím nepojmenoval, tak to uděláme my. Když mluvíte určitým vědeckým způsobem s tělesnými buňkami, obzvláště s DNA, a když jsou atributy správné a je řádně dodávána energie, dostanete větší léčebný účinek, než je suma všech zastoupených léčivých složek. 

 

Dovolte mi, abych vám dal příklad… přijde další metafora. Řekněme, že je vaším zaměstnáním udržovat basebalový míč v hracím poli. Váš život záleží na tom, že jej udržujete v pohybu. Takže jej sám házíte z jednoho konce hřiště na druhý. Potom jdete na opačný konec hřiště a házíte jej zpátky. Potom to opakujete, protože ten míč musí zůstat v pohybu tak dlouho, jak dlouho je možné udržet život. Na okamžik předpokládejme, že se jedná o metaforu zdraví… udržování míče v pohybu. Najednou nastupuje proces, který je interdimenzionální. Hřiště samotné se začalo posunovat, vědomí se posunulo. A teď se děje něco úžasného. Místo toho, abyste museli házet ten míč do hřiště a běžet na druhý konec, abyste jej vrátili zpět… běželi a házeli… uděláte jeden hod a něco neviditelného jej zachytí a hodí zpět! Zkoušíte to znovu a něco jiného neviditelného míč chytá a hází jej něčemu dalšímu neviditelnému a vy tam stojíte, sledujete míč, který sám od sebe létá kolem, tvoří životní sílu a zdravý způsob mimo všechno, o čem jste si mysleli, že je to možné. Je to metafora, ale může vám pomoci spatřit, co vás učíme o pravé podstatě DNA. Čeká na aktivaci a její výsledek bude větší než suma všech částí aktivace.

 

Hodíte míč do hřiště, a co se vám vrátí zpět, je zázrak. Pokračuje to pořád a pořád a pořád, protože na hřišti je energie, která tam nikdy dříve nebyla. Nebo možná byla, ale nikdy se neukázala… dokud jste nehodili ten míč jenom o maličko odlišněji. Tato metafora je základní informací od Yaweeho  a to, na čem pracuje, bylo přítomno ve starobylých Chrámech Omlazování v Lemurii.

 

Existují poselství přicházející z nitra vaší vlastní buněčné struktury a také z vnějších zdrojů, které obsahují sady instrukcí, které ovlivňují všechnu DNA. Yawee hází míč takovým způsobem, že doslova probouzí sady instrukcí, které spaly a čekaly na tento proces… kde dostanete více léčení než je suma všech částí léčebného procesu. Je to skoro jako kdybyste dali někomu rybu a chleba… a najednou je tam mnoho ryb a mnoho bochníků chleba. Už to chápete?

 

Pojmenujeme tento mnohonásobný jev. Je to biologický efekt, který je možné spatřit pouze zde v Yaweeho práci. Proto ho oficiálně nazýváme Yaweeho Efekt (smích). No, ale takto to dlouho nezůstane. Věda tomu dá určitě nějaké jméno, které nedokáže vyslovit nikdo jiný než vědci. Ale vy mu můžete vždycky říkat Yaweeho Efekt, pokud budete chtít.

 

Teď mi dovolte, abych vám o Yaweeho efektu řekl něco víc. Netýká se jen léčení. Je v něm více než jen biologický a chemický efekt, kvůli tomu, co vám představím v příští a poslední části. Musím uvést ještě jednu metaforu o DNA. Doufám, že rozumíte. Doufám, že v tom máte jasno. A my uděláme, co můžeme, abychom to zjednodušili.

 

Metafora s pianem

 

Na okamžik předstírejme, že lidstvo vynalezlo nádherné piano. A je to tedy metafora s pianem. To piano se jmenuje DNA. Není to pouze nádherný nástroj, ale je to také komplex s mnoha notami, které spolu hrají a jejich harmonie se proplétají, ale ono piano je také skvěle naladěné řemeslníkem jménem Bůh.

 

To piano hraje melodie úplně samo, stále a stále. Ta melodie se nazývá Lidské Zdraví. Struktura piana se nazývá vrstvy DNA. Hudebníkovi, který hraje melodii, se říká Životní Síla Vědomí a je to Lidská Bytost. Tak taková je DNA… dokonalá, sama vytvářející zdraví a dělající to nádherně prostřednictvím a v rámci vědomí a biologie Lidské Bytosti.

 

Po eóny jste se snažili studovat, jak „piano“ funguje. A teprve v poslední době může lidstvo říci: "Nyní dokážeme vidět jeho části! Probádali jsme každý centimetr piana a víme, jak funguje. Známe jeho zvuky; umíme vyjmout jeho struny; víme, jak se nazývají; známe jména not; víme, kolik strun v něm je; identifikovali jsme jeho tóny; víme, jak hraje." To je metafora pro zmapování Lidského genomu. Melodie, kterou vydává? No, to je genealogie a zakódování proteinů částí DNA.

 

A teď si podržte tuto vizi. Máte piano, melodii, hráče. A teď to můžete začít studovat ve statické formě. Ale vy jste se rozhodli uložit ten scénář do oddílu vědomí, drahé Lidské Bytosti. A zde je to, pro co jste se rozhodli. Toto nádherné piano, tato DNA, může hrát pouze jednu melodii… tu jedinou, o které si myslíte, že ji můžete slyšet. (pauza)

 

Je to legrační, viďte? Vaše rozhodnutí o jediné melodii je založeno na skutečnosti, že nevidíte žádnou jinou a myslíte si, že tohle je vše, co piano dokáže. A ten hráč? Ten je také pořád ten samý. Musí být, protože to je esence života a ta je také statická… neměnná.

 

Dovolte mi, abych vám něco řekl. Repertoár vaší DNA je neomezený! Může vyhrávat melodii za melodií. A dovolte mi říci něco o tom hráči: Hráč má velmi dlouhou stoličku. A zve k sobě další spoluhráče! Proč nezapojíte do hry své Vyšší Já? Na komplexní melodické části dělá dobrou práci. Teď už na stoličce sedí dva, proč tedy nepřipojit nějakého průvodce nebo raději dva nebo možná dokonce nějakého svatého patrona s fialovým plamenem?!

 

Poslouchejte tu hudbu, ano? Ale, ne, řeknete, DNA funguje takhle. Nedělá nic jiného.” Drahé Lidské Bytosti, vaše věda vidí hromadu něčeho a nazývá to odpadem? Pravdou je, že devadesát sedm procent čeká na nastartování! Vlastníte ten nejpokročilejší letoun na Zemi a nikdo jej nikdy neviděl dělat nic jiného než popojíždět sem a tam po ranveji. Je načase nastartovat pochopení, o čem vlastně je těch devadesát sedm procent. Odpovídá to nejen chemii a nejen Yaweeho myšlenkám. Ne. Odpovídá to Lidskému vědomí; odpovídá to vám; reaguje to na modlitby; reaguje na světlo. Lidská DNA je připravena na mistrovství. Každé dítě narozené na Zemi má v sobě semena mistrovství. To je to, co se děje. Šokuje vás, že věda se na ni dívá jako na odpad? To se změní a to je pravda.

 

A s tím to uzavřeme. Kryone, co můžeme právě teď dělat ještě před tím, než dojde k těm objevům, abychom získali náskok v tom, o čem jsi nám říkal?

 

Moji drazí, já vás znám. Nepamatujete si na to, když jste naposledy odešli a vrátili se zpět?  Odpovídáte: Nevzpomínám si.“ Mé srdce se rmoutí, že si to nepamatujete. Ale je to součást toho, co znamená být Lidskou Bytostí… mít plášť, který vám brání ve vzpomenutí si. Vy mě také znáte. Pamatujete? Bilióny entit procházejí závojem, aby podporovaly lidstvo. Sedíme s vámi a držíme vás za ruku. Jste našimi bratry a sestrami, jste věční, tak jako my. Vy nás nevidíte a mnozí z vás nás ani necítí. Někteří z vás dokonce pochybují, že něco takového může vůbec existovat. Pro mnohé neexistujeme. Jsme mimo vaši realitu. Ale pro nás jste rodina.

 

Není větší lásky, než je tato. Ještě jednou to zopakujeme. Bůh, který sjednotil vesmír… dost velký na to, aby viděl vznikající a zanikající multiverza a přece tak malý, aby se vešel do vašeho srdce. Jste milenci Gaii; jste milenci vesmíru. Lidstvo je tou cestou a přece tady sedíte a někteří z vás se ptají: „Kdy už ta dnešní lekce skončí? Mám spoustu práce.“ My vás nesoudíme, ale jednoho dne budete vědět, že to, o čem mluvím, je přesné a pravdivé.

 

Co můžete udělat? Proč hned teď nepřijmete ruku Vyššího Já? Nepřidávejte k tomu nic víc. Nic nečtěte. Jen seďte a vězte, že jste Bohem. Potom se připravte na expanzi! Dovolte jí, aby se stala něčím, co je vaší součástí po zbytek vašeho života. Není to něco, co se zlepšuje nebo zhoršuje… prostě to je. Jakmile jednou expanze začne, jen stěží ji otočíte. Krok za krokem uvidíte svou velikost. Zní to možná příliš jednoduše, že ano… že to můžete přijmout kdykoliv, když to opravdu „uvidíte“? Ale takhle to funguje, a vy se tomu musíte mnoho let učit. Nachází se to v učení i těch nejoblíbenějších mistrů planety, že můžete kontrolovat přírodu, aniž k tomu máte návod, nebo přivolat elementy planety, aniž byste to předtím studovali. To je možné jen proto, že jste všichni s nimi propojeni způsobem, o kterém se vám pokoušíme vyprávět… pro vás jsou to zázraky a pro nás běžné věci.

 

Dovolte, ať se vyléčí anomálie, se kterými jste sem přišli. My víme, kdo jste! Dovolte věcem ve svých tělech, které se pro vás nehodí, aby samy zmizely, kvůli vašim novým myšlenkám a vaší rozšířené DNA. Máte to na povel, tak tomu nedovolte mít nad vámi kontrolu. Ať je tato léčba hned teď přesná, pravdivá a trvalá. Dovolte, ať se to stane, protože zde v této místnosti i v očích čtenářů je přítomno mistrovství.

 

A tak to je.

 

Kryon


Zdroj originálu: https://www.kryon.com/.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Iva M. (https://www.transformace.info/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Poznámky:

 

  1. Ribonukleová kyselina (RNA, česky hlavně dříve RNK) je nukleová kyselina skládající se z vlákna kovalentně navázaných nukleotidů. Od deoxyribonukleové kyseliny (DNA) se liší jednak přítomností hydroxylové skupiny, připojené ke každé pentózové molekule řetězce, jednak též využitím nukleové báze uracilu namísto thyminu. Je obvykle jednovláknová, ale někdy i dvouvláknová. Další informace viz RNA (Wikipedie)

 

  1. Jako studená fúze bývá označován jeden specifický způsob provedení jaderné fúze, který v roce 1989 popsali Martin Fleischmann a Stanley Pons.

Někdy se pojmem studená fúze označuje jakýkoliv způsob dosažení jaderné fúze bez použití vysokých teplot.

V roce 1989 Fleischmann a Pons publikovali článek, kde deklarovali, že se jim podařilo provést fúzi za běžných teplot pomocí  elektrolýzy těžké  vody. Tato zpráva vyvolala obrovský mediální rozruch a mnoho laboratoří se snažilo jejich pokusy zopakovat, některé z nich dokonce pozorování jevu potvrdily. Pozdější přesnější experimenty však Fleischmannovy a Ponsovy výsledky vyvrátily.[1]

Od té doby se objevilo několik dalších prohlášení o pozorování studené fúze či dokonce o připravenosti jejího využití k výrobě energie (např. reaktor E-Cat),[1] ale pozorování jevu byla buď vyvrácena, nebo nebyly poskytnuty údaje potřebné k reprodukovatelnosti a uváděné parametry pokusu intenzivně naznačují, že jde o podvod.[2] (Wikipedie).