Předmluva od překladatelky

18.02.2015 18:33

Předmluva od překladatelky

 

Zdá se, že Kryonova Kniha Jedna vyvolala celou řadu dotazů - zejména o neutrálním implantátu, léčení a spolutvoření. Pokud tomu tak bylo i u vás, jistě vás potěší, že v Knize Dvě (a následně i Knize Tři) se Kryon a Lee k těmto tématům opět vracejí a ještě hlouběji je vysvětlují.

Kromě toho zde však naleznete i další důležité informace. Zajímavá je například část o channelingu, kde Kryon vysvětluje, proč se některá poselství z různých zdrojů tak diametrálně liší, a přesto mohou být přijata správně. V jednom z channelingů nám Kryon představil i další (mimozemské) bytosti, které nás obklopují a na různých úrovních s námi spolupracují. Hlouběji se věnuje také mechanismu karmy, na což navazuje téma Lemurie a Atlantidy a jejich vlivu na naše současné životy. Hovoří i o důležitosti a nevyhnutelnosti pozemských změn a otřesů na všech úrovních a o tom, jakou roli v nich hrajeme… A zvláštní kapitola je opět vyhrazena vědě, ve které Kryon odpovídá například na otázky o antigravitaci, nukleárním odpadu, počítačích aj. A zde je obzvláště zajímavé sledovat, jak se jeho tehdejší „předpovědi“ či náznaky vyvinuly během 20 let, které od vydání této knihy uplynuly…

Některá témata se opět mohou zdát jako velmi kontroverzní, jak už jsme ostatně u Kryona poměrně zvyklí. Pokud se zde tedy setkáte s něčím, co se vám zdá až příliš „divné“, pak vás znovu prosím, abyste hned nezavrhovali celou knihu. Nejprve si ji přečtěte s otevřenou myslí i srdcem a na okamžik připusťte možnost, že by to mohlo být tak, jak je to zde popsáno. Teprve po přečtení se rozhodněte, jestli vám to zní pravdou nebo ne.

Také bych ráda upozornila, že zde naleznete i místa, která nejsou zcela vysvětlena (zejména v channelingu Bytosti kolem vás). Není to vlivem nedostatečného překladu (od Lee Carrolla do angličtiny ani ode mne do češtiny). Jsou to záměrné hádanky, které nám jsou předány, abychom je rozluštili sami (pokud chceme), protože při onom hledání a luštění můžeme dosáhnout mnohých nečekaných výsledků. Koneckonců, jaký by mělo smysl, kdyby nám bylo vše předáno „polopaticky“? Jestliže se vám právě teď nepodaří nalézt správná řešení nebo se do nich nebudete chtít pouštět, nevadí – dovolte, aby vámi tyto informace pouze propluly… třeba se jednoho dne opět vynoří, aby „zapadly na své místo“, až budou potřeba.

 

Marie Kuchařová