Předmluva od překladatelky

04.04.2016 12:55

Předmluva od překladatelky – pro Kryonovu Knihu Šest:

 

Kdybych měla Kryonovu Knihu Šest popsat jen několika slovy, pak bych řekla: „Nová kniha, nový náboj, nová úroveň.“ Opět z ní sálá vše, čím Kryon je – nádhernou, velkolepou, láskyplnou bytostí, která nám přináší velmi praktické a osobní informace o tom, jak se posunout na další úroveň mistrovství. Ukazuje nám, že si Bůh nepřeje, abychom byli prosícími ovečkami poslouchající svého pastýře, ale že touží po skutečně blízkém a vřelém partnerství s námi a společném tvoření. A hned nám také říká, jak se takovým partnerem stát.

V několika částech se Kryon a Lee zaměřili na témata, která nám v tomto partnerství brání. Někdy pouze odvádějí naši pozornost od našeho skutečného poslání, jindy nám přímo berou sílu a blokují naši schopnost vyzařovat své světlo, převzít zodpovědnost za svůj život a chopit se své úplné síly. Připomíná, že naším úkolem není neustálé studium a zkoumání životů v jiných světech a říších, kázání druhým ani udržování dramat konspirace. Světu nejlépe prospějeme tím, když pochopíme především sami sebe – svou sílu a moc, své tělo, nové nástroje, Boha uvnitř… – a konečně to vše začneme používat pro spolutvoření svého života.

V Kryonově Knize Sedm Lee napsal: „Kryonova Kniha Šest byla dosud přijata lépe než kterákoli další Kryonem channelovaná kniha, pokud to měřím podle popularity v prvním roce po jejím vydání. Neustále chystám její dotisky (jen v prvním roce byly čtyři). Prodává se rychleji než kterákoli Kryonova kniha za stejné období.“ Už to je samo o sobě doporučením.

Připravte se opět na mnoho odhalení a tzv. „aha momentů“. A samozřejmě také na veliké množství lásky.

 

Marie Kuchařová