Představení knihy - od L. M.

08.04.2014 21:31

 

Milí přátelé,

 

 

s velkou radostí vám dnes představujeme zprávu, která jistě potěší početné řady Kryonových stoupenců. Po období příprav se brzy, během asi 2 týdnů, na českém knižním trhu objeví první české vydání jedné z řady Kryonových knih.

 

V době, kdy jsme zvažovali, kterou knihu vybrat jako tu první pro českého a slovenského čtenáře, existovalo 12 Kryonových knih. Vznikaly v sledu času na podkladě channelingů Kryona přijímaných Lee Carrollem.  Všechny vydané tituly jsou nějakým způsobem zajímavé, významné a podnětné. Víme, že Kryon předává své zprávy ke všem aspektům života na Zemi. Hovoří o podstatě života, o jeho principech, o tom, proč existuje život na Zemi a jaká jsou jeho duchovní i fyzikální pravidla. Hovoří také o tom, jak se život na planetě vyvíjel, jak vznikl člověk, lidská bytost, kdy a jak se humanoidní bytost na Zemi stala lidskou duchovní bytostí a jak člověk získal svou tvořivou moc a sílu, o níž ale dnes neví. Nevyhýbá se ani tématu mimozemských civilizací a mluví i o mocných na této planetě jejich vlivu a někdy i manipulaci. To vše také uvádí na pravou míru a dává do náležitých souvislostí. Vysvětluje život jako systém s duchovními pravidly. Je toho opravdu mnoho, co Kryon ve svých channelinzích přináší/předává.

 

Rozhodli jsme se však zahájit vydávání Kryonových knih právě tou tehdy poslední, 12. knihou. Je to kniha, která je celá zasvěcená tomu nejvýznamnějšímu elementu lidské bytosti a totiž vypráví/pojednává o lidské DNA. Má název „12 vrstev DNA“.

 

Rozhodli jsme se tak především proto, že poznání úplnosti naší DNA nás přivádí k uvědomění si svých možností jako multidimenzionální bytosti, jakou byl např. Ježíš či jiní Mistři. Poznání DNA, v jejím celku a pochopení její komplexnosti a kvantových vlastností vede člověka k uvědomění si a uchopení své tvořivé síly. Napomáhá to a posléze i umožňuje rozvoji vědomí. Přivádí nás to k převzetí zodpovědnosti a řízení svého života a jeho kvalit ve všech oblastech. Jistě, za prvé v oblasti ovlivňování až řízení svého zdraví, zdraví svého fyzického těla, k řešení různých onemocnění, fyzických poranění apod. a jakož i délky života. Ale skrze ovládnutí své DNA, tzn. že vstupem do vědomé komunikace s ní můžeme ovlivnit téměř vše v našem životě.

 

V knize, kterou zanedlouho můžete držet a číst, najdete hlubokou duchovní sondu do podstaty života lidské bytosti. Dozvíte se, že lidská DNA není jen tou známou biochemickou dvojšroubovicí, ale že má energetickou, kvantovou podstatu v podobě kvantového elektromagnetického informačního pole, kterým je ta hmotná, biochemická část DNA, obklopená a které řídí a upravuje činnost, jakož i stav této dvojšroubovice a jednotlivých jejích genů. Tato kvantová část naší DNA je propojená s naším vědomím, myslí a na podkladě našich myšlenek, emocí, pocitů, nálad a skrze toto propojení pak dochází k programování biochemické DNA.  Ta pak ovlivňuje činnost a kvalitu života fyzického těla člověka a dalších vnějších okolností života. Dá se říci, že naše DNA se v průběhu života mění – spontánně i naším vlivem - a postupně spouští různé děje a procesy v našem těle.

 

Toto jsou skutečnosti, které jsou oficiální vědě do jisté míry známé, nicméně věda k nim, aspoň prozatím, přistupuje pouze z pozice možného užití vědou a lékařstvím. Není zde ten aspekt osobního Mistrovství ponechaného v moci každého člověka. Tzn., že věda jde nadále cestou poskytování pomoci člověku specializovaným pracovištěm, specialistou, lékařem, technikem a ponecháním jednotlivého člověka závislého na vnějších okolnostech.

 

Kryon nás v knize naopak seznamuje s tím, že za vším, co žijeme, stojí náš osobní přístup a přínos - ať již je výsledek (prožívaná realita) jakákoliv. A vysvětluje nám naši odpovědnost, schopnosti, možnosti a moc vše utvářet ve svém životě v nejlepším slova smyslu v lásce, v míru se sebou samotným i s celým lidstvem, planetou či Vesmírem a pro svůj nejlepší a nejvyšší užitek, prospěch i radost z vnitřního, duchovního pohledu.  A proto ukazuje, jak naše DNA funguje, jak k ní můžeme mít dokonalejší a stále kvalitnější přístup, abychom mohli její funkce a možnosti stále více a kvalitněji používat a stát se Mistrem života.

 

Vše je však vývoj a práce na sobě, na svém spirituálním, vnitřním, rozvoji. Nečekejte prosím, že si přečtete knihu a budete schopni okamžitě upravovat svůj zdravotní stav v plném rozsahu. Přečtením knihy se vám otevře nový svět, může se vám i významně posunout, rozšířit vědomí a připravení začnou lépe vnímat kvantové aspekty života, začnou zlehka cítit o čem je kvantové Vědomí a mysl. 

 

K celé problematice DNA byly postupně zveřejňovány další channelingy (a 4 z nich najdete i v této knize), ovšem tato kniha je komplexnějším a mnohem hlubším pojednáním na toto téma.

 

Přejeme vám všem, aby se kniha pro vás stala opravdovým mezníkem a velikou inspirací ke zkvalitňování života na planetě Zemi, jak osobního, individuálního, tak i celého lidstva.

 

Knihu vydává nakladatelství BEN. Již brzy vám přineseme informace o tom, kde si tuto knihu můžete objednat.

 

 

Láďa Mlčák