Předurčení (osud)

30.10.2018 23:22

Předurčení je koncept teologie a doktríny určitých církví, které tvrdí, že vše řídí Bůh svou vůlí a že každá individuální duše má předem daný osud. Kryon říká, že nic takového jako předurčení (osud) neexistuje. Místo toho existují potenciály a predispozice. Lidstvo má ohledně své budoucnosti svobodu volby.