Rekalibrace Lásky

25.03.2012 22:33

 

Tento živý channeling Kryona byl podán v Perthu, WA, Austrálie

Neděle, 25.březen 2012

 

Úvodní channeling

 

 

Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z magnetické služby.

 

A znovu říkáme – hlas je stejný, že? Jsou tady ti, kteří tvrdí, že se jedná o velmi zvláštní způsob komunikace Ducha s lidmi! A já Vám opět říkám, že nad tím uvažujete nedostatečně, protože je to jediný způsob, jakým to kdy bylo prováděno.

 

Vaše bible jsou plné těch, kteří psali o Lásce Boha. Jsou tam muži i ženy zasaženi touto láskou a jejich slova o ní úplně vyletují ze stránek. Takzvaní staří básnici naplnění touto Božskou láskou doslova překypují tím, co je láskyplné a krásné, slastné. Lidé, když jsou naplněni láskou Boha, dělají toto: Stanou se skladateli jisté hudby a vezmou Vás na místo, kde poznáte, že Bůh je skutečný. Jsou naplněni Duchem a z jejich stránek tečou melodie, které my na druhé straně clony skutečně zpíváme.

 

Sochy nebo obrazy jsou totéž – všechno je „channelované“. Rovněž všechna slova v Bibli, které jste kdy četli, byla napsaná lidmi. Je to zvláštní, že je Vám to tímto způsobem prezentováno?

 

To, co mají tyto zprávy od Boha společné, je to Božské ve Vás. A jak by to bylo jinak? Přece tak, že Bůh ve Vás přebývá! Bylo Vám však řečeno, že pokud máte pocit, že nestojíte za povšimnutí, že Bůh pobývá na jiných, „vyšších“ místech. A odtud na Vás tlačí, abyste hovořili určité věci... ale není tomu tak!

 

Někteří umělci to vědí. Jsou těmi prvními, kteří si uvědomí, že hudba se nachází uvnitř nás. Nepřichází k nám zvenčí, vychází zevnitř nás. Učitelka Peggy (poznámka: Peggy Phoenix Dubro, spolupracovnice Lee Carrolla) tvrdí, že Mistři Vám rovněž potvrdí, že všechny odpovědi jsou vevnitř. A je tomu tak. Skutečně! A tak se skutečnost toho, co „je“, stává „procesem“ – procesem víry. Avšak víc než jen tím. Dát sám sobě povolení na to, aby si člověk mohl vzpomenout. Vzpomeňte si…

 

Právě teď hovořím před starými dušemi, nikoliv před těmi, které jsou na planetě noví. A tedy rozpomenutí se týká Vás, Vás všech. Vyzývám Vás, právě teď. Když se nad sebou zamyslíte, nad svým intelektem, emocemi, inteligencí; vše to hluboce vevnitř Vás…a já se teď ptám: “Kdo jste? Kým skutečně jste? Skutečně se domníváte a hluboce vevnitř věříte, že když zemřete, když se naposledy nadechnete, změníte se v prach? A Vaše nejhlubší vnitro navěky zanikne?” A odpověď je: “Ne, Vy tomu nevěříte. A řeknu Vám tady a teď, že 80% planety

s Vámi souhlasí. Lidské bytosti intuitivně ví, existuje jiskra, která odchází při posledním výdechu. Stále je tam.“ A na tomto jsou položeny základy „systémů“ víry této planety a jejich mytologie.

 

Kam půjdete? Existuje mnoho různých dohadů, avšak všechny tvrdí jedno: Půjdete „někam“. A budete dělat „něco“. A je to tak, že většina populace uznává, že smrt není konec, ale právě naopak – pokročíte k něčemu novému. A já Vám říkám, drazí lidé, že statisticky je toto důkaz Boha. A vevnitř Vás, pokud chcete postavit základ něčeho vznešenějšího, než Vám kdy bylo řečeno, uvnitř Vás je Vše-Co-Je. Všechny odpovědi, všechny věci, na které se právě ptáte. Tyto věci se však se projeví ve Vašem životě takým způsobem, který neočekáváte.

 

A dnes večer o tom budeme hovořit více.

 

Jak budete schopni přežít? Co se stane na této planetě a taky, které jsou ty nejlepší věci, které byste měli udělat…? Co od Vás Duch očekává? Jak Vás Bůh vidí?

 

Dnes večer se otevřeme trochu více a dáme Vám některé odpovědi. Ale vše začíná jediným činem, kterým je „souhlas“, který je čistý… souhlas vidět Boha vevnitř sebe. A když tento souhlas dáte a aktivujete, uvidíte a rozpamatujete na to, kým jste. Nikoliv na Vaše minulé životy, kterými jste již byli, ale na vznešenost, která byla a je jejich součástí.

 

A teď Vám řeknu, že být člověkem uběhne velmi rychle. Neustále přicházíte a odcházíte. Ale stále jste byli tady se mnou, jste součástí kreativního prvotního zdroje, neexistuje počátek Vaší duše. A rovněž to znamená, že to, co je ve vás staré, je omnoho starší než tato planeta, vždy jste byli a vždy budete. A to je to, kým skutečně jste!

 

Ale lidská bytost takto normálně neuvažuje a proto součástí vzpomenutí si se musí stát nové uvažování. Uvažování, které není pro lidstvo typické. V minulosti nebyla tato pomůcka příliš k dispozici. Avšak náhle se takové uvažování stává dosažitelným. Jak se energie planety začíná posouvat, pomůcky, které stará duše potřebuje, aby takového uvažování mohla dosáhnout, vyplouvají na povrch. Jsou nabroušeny v kovářské dílně vesmíru a jsou Vám podávané: „Tady jsou! Konečně! To, co jste přijali.“ A jak se probouzíte… budou Vás následovat další, jednoduše proto, že ve Vás spatřují probuzené.

 

Tak se to stane, ale tato zpráva není součástí katechizmu! Pokud Vám to smysl nedává, nemusíte to následovat. Možná Váš čas ještě nenastal. Každý z Vás je jedinečný na této planetě, ve vesmíru, je zde z určitého důvodu (a řekl jsem to již včera, že i staré duše si toho nemusí být po nějaký čas vědomé) a časem se stanou jisté věci a budou vyseta jistá semínka, která Vám později pomohou… Věci, které se teď jeví bláhovými, se později stanou důležitými pro Vaše přežití. Hm.

 

A to je slib, který Vám dáváme. Pokud se pořádně podíváte, naleznete jej. Musíte se však dobře podívat. Pokud si zvolíte nepodívat se, nebudeme Vás za to soudit. Jenom milovat. Protože Vy jste My a My jsme Vy. A to znamená, že jste navěky rodina a nikdy nejste sami.

 

A tak to je.

 

 

 

Hlavní channeling

 

 

 

Zdravím Vás, drazí, jsem Kryon z magnetické služby.

 

Otázka byla položena. Co přijde? Pokud je tomu tak, že energie na Zemi se začíná měnit a i to, co je lidskou přirozeností, se začíná měnit, co přijde? Pokud stará duše žila eony let na této planetě, co znamená, že tady jsou staré duše, které se potřebují naučit něco nového? Jak začít konat jinak…, když žádné zkušenosti prožité ve staré energii Vás nedokáži připravit na Novou energii? Neproběhne to automaticky, a tak i pro staré duše nastane čas naučit se něco nového.

 

A to je téma našeho učení po dobu všech předešlých let. Věci se rekalibrují. Esence věcí, které, jak cítíte, znáte velmi dobře, se rekalibruje. Vztahy člověka s člověkem se rekalibrují. To, co znáte jako přežití, se rovněž začíná měnit. Ptáte se sebe sama: „Co mohu udělat? Čemu mám věnovat svou pozornost? Co je jiné? Na co se mám připravit?“

 

Za prvé – máte čas. Bez ohledu na to, co Vám říkají ostatní, je to pomalý proces dozrávání. Naše učení bude pokračovat po následující roky a budou odhaleny nové věci, koncepty, které byste si normálně nedokázali vůbec představit. Rovněž to, čemu říkáte „New Age“ , bude rekalibrováno.

 

Pro některé z Vás to bude urážlivé a řekněte si: „Toto je můj styl konání, tak jsem to vždy dělal. Toto je můj koncept partnerství s Duchem. Toto je můj koncept lásky!“ Budete připraveni, když se to od Vás začne vzdalovat a měnit se? Budete plynout s tím nebo proti tomu?

 

Ještě je tady něco, o čem jsme nemluvili. Je to rekalibrace lásky, postoje staré duše. Tomu můžete i Vy záhy čelit. Bude to pro Vás nové a je možné, že to i nesprávně pochopíte.

 

Jako první, na co se zeptám, je otázka: Nakolik budete tolerantní, když začne posun? Stará duše, budeš schopna měnit se s posunem, nebo přijmeš postoj: „Toto jsem očekávala, a tedy takto budu konat.“ Dokážete vyčistit svou mysl a říct si: „Nehledě na to, čemu jsem čelil a co si myslím, jsem připraven na to, co neznám“? Dokážete místo kritiky nebo odmítání vykročit vpřed? Dokážete se do toho posunout, abyste cítili jaké to je? Právě to se od vás žádá, milí lidé. A hlavně od těch, kteří sedí v této místnosti a naslouchají této zprávě, jako právě teď Vy. Protože to budete právě Vy, kteří způsobí tuto změnu a zasadí semínka. Pokud se však neodchýlíte od kurzu, který máte, nemusí Vám to pomoci.

 

Myslím to různými způsoby, ale zejména se jedná o Váš postoj - jak hledíte do budoucnosti? Již jste si vytvořili představy o tom, co nastane? Bojíte se toho, co nastane? Anebo to vidíte jako my? Zem byla tmavá velmi dlouho. Staré duše začaly škrtat zápalkami, jednu za druhou. A my jsme již řekli, že tato zápalka není informace, není to doktrína, je to soucit. Zápalka je světlem soucitu pro Zemi. Soucitu, který začíná u těch kolem Vás, které nemáte velmi rádi, a tak jste osvětlili cestu.

 

A o tomto skutečně chceme mluvit. 22 let můj partner popisoval náš vztah k Vám a tento vztah se začíná rekalibrovat. Opakujeme kolem dokola tato slova: „Nejste sami. Nejste sami. Nejste sami.“ A pro většinu lidských bytostí je to pouze éterické. Sedíte sami ve v místnosti a opakujete to kolem dokola, pokud neuvěříte, doufajíce, že pocítíte něco zpoza opony, když je Vám smutno, když máte depresi, když se hněváte. Nedokážete to postřehnout, protože po dobu existence staré energie byla opona tlustá. Byla to stará energie otce disciplíny. A ta se teď mění.

 

Učitel Jorge to oznámil a učitelka Peggy (poznámka: Peggy Phoenix Dubro, spolupracovnice Lee Carrolla) to potvrzuje. Co by rodiče dělali, kdyby se jim ztratily jejich děti? Budou stále věřit, že vědí, kde jsou a nikdy se nevzdají hledání. A matka se nikdy nevzdá, protože je vždy propojená. Je jejich biologickou součástí, její buňky jsou buňkami jejich dětí. A o trochu víc než buňky od otce. Ona dítě nosila a milovala ještě před tím, než se po prvé nadechlo. A nikdy jej nepřestane milovat. A pokud existuje clona, která dělí matku od dítěte, nastane tma – nedokáži spolu komunikovat. Ona nedokáže mluvit s nimi, oni s ní. Pokud by se však clona byť i málo odhrnula a ona uslyší jejich pláč… Kde myslíte, že matka bude? Bude naprosto připoutaná k odhrnuté cloně, naslouchat, dodávat odvahu a povzbuzovat děti, říkat jim, že je již na cestě k nim.

 

A já Vám chci říct, že metaforicky je to to, co se právě děje na této planetě, protože clona se pomalu odhrnuje. Těm, kteří tomu nedovedou uvěřit, oznamujeme, že toto je naše dnešní výzva: Rekalibrace lásky znamená, že láska je dostupná více než kdykoliv předtím zpoza clony! Pokud chcete, zůstaňte sedět osamělí ve své místnosti v depresi, ale snad prvně po velmi dlouhé době nás budete slyšet a my uslyšíme Vás a budete cítit, že jsme s Vámi víc než kdykoliv předtím.

 

Protože náhle se Vám energie, kterou na planetě vytváříte po eony let, začíná vyplácet. Teď je tu pomoc. O hodně větší než byla kdykoliv předtím. Není zde již žádný vrchol, na který byste měli vystoupat, drazí. Teď máte pomoc, která Vám pomůže jej zdolat. Posuneme Vás na něj, pokud k tomu svolíte. A to je naše dnešní poselství.

 

V 3-D se to popisuje obtížně. Znamená to však, že Vás neopustíme. Toto je začátek toho, v co jsme doufali, v co jsi doufala Ty, stará duše. A nebudeš na to sama. Navíc přidaný doplněk energie lásky se začíná s Gaiou slučovat tak, že jej budete schopni pocítit, a to takovým způsobem, že si budete naprosto jisti, že stojíme vedle Vás. A to je rozdíl, velmi velký rozdíl! A já Vás vyzývám, abyste to začali cvičit, cvičit to cítění, že jsme vedle Vás, když máte potíže, když stojíte beze slov. Když nevíte, kterým směrem se máte vydat. Pomoci Vám rozvinout soucit tam, kde předtím byl Váš hněv, odpor či drama.

 

A budete cítit, že začínáte být jemnějšími ve svých reakcích na situace, které Vás rozčilovaly. V situacích, které Vám často přinášely úzkost, budete neutrální. A někteří z Vás řeknou: „Něco se mnou není v pořádku!“ (Kryon se směje.) „Necítím už to, co jsem cítil! Takto jsem doposud v podobných situacích nereagoval!“ Podle toho budete vědět, že mám pravdu

a vzpomenete na tento den a tento čas, když jsem Vám řekl, jaké to bude.

 

Tak jděte. Jděte do své místnosti a zavřete dveře. Ale poprvé nebudete moci vypnout světlo, protože světlo zůstane s Vámi a to světlo jsme My. To bude matka, připoutána k cloně, která se trochu odhrnula, křičet: „Jsme tady! Nevzdávejte se! Pokračujte! My jsme tady, vidíme

a pomůžeme.“A to budou dobré zprávy.

 

Toto je rekalibrace všeho, co jste očekávali, že se stane. Rekalibrace toho, čím jste byli. Neodsuzujte to a rovněž se nerozhodujte předem, co to bude znamenat; postupujte vpřed směrem k tomu, o čem víte, že je to dobré a pro Vás přijatelné. Když k tomu skutečně dojde, usmějte se a řekněte: “Já věděl, že to bude takové.” A toto je tedy jiné, to je jiné…

 

Toto jsou věci, kterém učíme: Abyste očekávali neočekávané. Abyste se ocitli prostřednictvím svého záměru na místech, které jste nepovažovali za možné či očekávatelné. Dělat věci, které jste ještě nikdy nedělali. S předtuchou synchronizace, kterou jste nikdy neočekávali…

 

A to vytváří světlo.

 

Co byste mohli udělat? Očekávat neočekávané a posunovat se do něčeho, co bych nazval mimo 3D. Důvěřovat tomu, co nedokážete vidět nebo naplánovat si, tomu, co není 3-D zkušenost. Je to zkušenost toho, když chytnete ruku ducha a řeknete: “Veď mne!”

A později to zopakujete, protože poprvé Vám to vyšlo… a pak to uděláte ještě jednou

a opět… a tento trénink Vás dovede k novému životnímu stylu – přežít díky důvěře v to, co nedokážete vidět!

 

Máte čas, drazí moji, máte ještě čas. Nemusíte pospíchat hned teď ven dělat věci, které byste bez tohoto setkání normálně nedělali. Dobře to zvažte a nechte, aby se tyto informace trochu usadily. Pohlédněte na svůj život a uvidíte, co mu chybí. Ale Vy to již víte. A potom můžete konat pomalu a rozhodně. A pokud si to přejete, vyzkoušejte sami, co Vám nejlépe sedí a my víme, o čem hovořit, i když možností je velmi mnoho. A vy to sami uvidíte.

 

A tak, drazí, toto je zpráva na dnešní den, od všech učitelů na tomto pódiu. Rovněž ti, kteří přispívají hudbou (poznámka: hudebníci v nahrávce), mají tuto zprávu v srdci a jsou rovněž učiteli.

 

Odejděte odsud jiní než jste přišli. Dbejte na to, aby se to ve Vás přijalo. Škrtněte zápalkou Vašeho přístupu k jiným, o kterých jsme se zmínili… a pomalu s hněvem… avšak rychle s láskou…

 

A tak to je.

 

Kryon

 

Zdroj: MP3 nahrávky (8 + 24 minut) – www.kryon.com

Tyto MP3 nahrávky jsou Vám poskytnuty zadarmo. Využijte je. Poskytněte je dále, pořiďte si kopii na svůj iPod… prosíme, neprodávejte je. Tak jako internet, I tyto nahrávky jsou nabízeny všem bez poplatku. Jsou pečlivě pořizovány v určité velikosti a kvalitě vhodné pro jednoduché stažení a manipulaci. Běžně bývají tyto nahrávky dlouhé až jednu hodinu. Není dovoleno je přehrávat na vlnách (radiové vysílání apod.)

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do slovenštiny přeložila Zuzana Blyšťanová (https://www.transformace.info/) z MP3 záznamu živého channelingu. Jazykovou úpravu slovenštiny provedla Jelka M. Ze slovenštiny do češtiny přeložila Eva Z. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené

a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.