Setkat se s kuchařem

14.12.2014 21:28

 

Setkat se s kuchařem

Tento channeling byl přijat živě Lee Carrollem v San Rafael v Kalifornii

(úplně poslední channeling roku 2014)

 

14. 12. 2014

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Když jsme včera začali, pozval jsem do této místnosti i doprovod, a ten už tu zůstal. Není lineární a nemůžete ho spočítat. Dokonce nemá ani vědomí jako vy. Přemýšlejte o něm jako o energii. Multidimenzionalita je taková. Pro vás je složitá, pro nás je to realita. Když zveme dovnitř doprovod, ve skutečnosti dáváme svolení pro shromáždění laskavosti a soucitu pro každého, kdo je zde. Tento doprovod je pokaždé jiný. Když sedíte ve shromáždění, jako je toto, drazí, pak už to, že sedíte na židli a vaše tváře jsou otočeny jedním směrem, jste tiší a soustředění… to samotné představuje záměr. Věděli jste to? Záměr pracovat na sobě, záměr dozvědět se více, záměr být tolerantní. Ne všichni máte stejné potřeby, přání a touhy. Vaše cesty jsou rozdílné. Ale doprovod je všechny zná.

Kryonův doprovod je z Centrálního zdroje. Můžete říci, že jeho energie si potřásá rukou s tím, co jste vy a vaše vyšší já. Někteří z vás to cítí. Je to bezpečné místo.

Včera jsem prohlásil, že včerejší channeling byl poslední v tomto roce. To také byl, pokud to definujete tak, jako já - že channeling je plný nových informací, hlubokých věcí, které byste měli opakovaně slyšet a zapsat si je. Ne jako tento. Ten takový není. Tento je pro vás. Je pro ty v místnosti a každého dalšího, kdo si jej bude chtít poslechnout. Má co do činění s tím, co jste prožili dnes, protože to bylo jiné. Pro mnohé z vás.

Každý program je vytvořen tak, aby ve vás stimuloval věci, které pak budou zkoumat vaší realitu… aby vám představil složité věci, o kterých jste možná dříve nepřemýšleli nebo jim možná ještě nerozumíte. Otevírá obálku vaší 3D reality, abyste se pak mohli svobodně dívat mimo ni. Často používáme slova: Je možné, že toho je víc?

S čím máme potíže my na druhé straně závoje? Jste to vy. (Kryon se směje a publikum také.) Pocházíte ze staré energie, narodili jste se v ní. A nyní se vaše realita začíná upravovat. Je nyní nová, plná toho, co jste ani nečekali. Má jiná pravidla. Musíte se rekalibrovat a to se lidem nedělá snadno. Váš mozek pro to není stvořen. Mozek přežití, který máte, přijímá koncepty a ty se pak stávají vaší realitou. To je duchovní přežití. Když se pravidla začnou měnit, ohrožuje to mnoho věcí ve vás – stejnost, po které toužíte, kterou chcete. A náhle je to jiné. Zvažujete vše, co říkáme a co je nové v porovnání s tím, co vás učili ti, kterým důvěřujete. Znovu vám říkám, že se energie mění. A to, co vás učili, mohlo být přesné a pravdivé v té době, ale teď se to posouvá a mění. Změnili jste tuto planetu… tolik, že se změnila i budoucnost. Změnil se účel této planety. Změnilo se její místo v galaxii. Změnily se potenciály, toho, co bude dál – pro vás i pro další planetu svobodné vůle. Jednoho dne totiž bude VAŠÍM úkolem osít další… prostřednictvím vaší DNA.

Rozumíte tomu všemu? (Kryon se směje.) Ne. Co víc – rozumíte všemu, co zde bylo dnes prezentováno do všech detailů? Ne. Ani se to nepředpokládá. Nemusíte. Chci vám dát koncept.

Toto je skutečně krátké poselství. Jen pro vás. Chci vám předat koncept a chci, abyste si ho pamatovali. Tuto metaforu už jsme vám dali dříve a chci, abyste viděli, co opravdu říká. Lidé rádi jedí. Je to potěšení pro vás všechny. A má to tak být. Byli jste tak stvořeni. Byli jste tak stvořeni! Užíváte si krásný čas, kdy sedíte spolu s ostatními, a vychutnáváte si skvělé jídlo. Při tom procesu a při jídle obecně si uvědomujete, že jsou skvělá jídla a jídla, která tak skvělá nejsou. Když jdete na nějaké místo a objevíte tam jídlo, které je prostě úžasné, a každé sousto je pro vaše chuťové pohárky přímo zázračné, pak si ho zapamatujete. Chci, abyste si do této situace na chvíli promítli sebe a své přátele.

Sedíte kolem stolu spolu s lidmi, které znáte, i s těmi, které neznáte. Tento stůl reprezentuje – no, řekněme, že tuto místnost. Vám všem je předloženo úžasné jídlo. Vnímáte ho s různými stupni požitku, ale všichni si ho užíváte. Někteří jste jím uneseni a chcete se setkat s kuchařem. Milujete to jídlo a tak uděláte pokus – jdete kolem stolu a zjišťujete, co si kdo myslí o tom jídle, které jí. Tady to začíná být trochu složitější. Složitější, protože chápete, že dostáváte vhledy o tom, co komu připadá nebo nepřipadá lahodné – textura, chuť, prožitek… a pak se dostanete k tomu, kdo je rozumově založený…

„Užil sis to jídlo?“„Ach, bylo to jedno z nejlepších, ale moc jsem si ho neužil.“„Jak je možné, že sis ho neužil, když to bylo jedno z nejlepších?“ – A on odpoví (Kryon do toho vkládá náležitě dramatický důraz): „Protože dorazilo k mým chuťovým pohárkům a já okamžitě začal přemýšlet, jaký je recept!“ (Smích v publiku.) „Jsem frustrovaný! A to ruší můj požitek z tohoto pokrmu, protože nevím, co v něm je… Nevím, jak dlouho byl připravován, jak dlouho byl marinován, nevím nic o kuchaři! A tak jsem z toho frustrovaný. Ne, neužil jsem si to.“ (Kryon se směje spolu s publikem.) Musím pokračovat?

Chci, abyste zde seděli a užili jste si nástroje této nové doby. Je vám předáván systém intuice – vážně mu musíte rozumět? Jsou vám předávány systémy nových konceptů – kdo jste, co můžete dělat, jak můžete změnit svou biologii… - budete tu sedět a rozumově to rozebírat? Vážně musíte znát postup, abyste mohli vidět světlo? Říkám to, protože odpověď v každém z vás je do určité míry: ano. Do určité míry. Jdete kolem stolu a zjišťujete, že to máte společné. I ti, kteří to milují, se chtějí setkat s kuchařem. Chtějí vidět jeho tvář a chtějí znát recept. I ti, kteří to milují. A pak jsou ti, kteří se jen usmívají a říkají: „Nezáleží mi na tom. Nepotřebuji se setkat s kuchařem. Jenom chci přidat.“ (Opět společný smích.) Chci, abyste se stali touto osobou. Drazí, nemusíte „vědět“. Slibuji, že nakonec se tyto věci poskládají a stanou se duchovně logickými.

Ve vašem životě jsou situace, kdy netušíte „co“ a „proč“, jste naštvaní a frustrovaní. Ale čas jde dál, věci se dějí a pak se jednoho dne ohlédnete a řeknete: „Ach, teď už vím…“ Díváte se na práci synchronicity – na věci, které vás tlačily a táhly, aniž byste věděli, že jste to umožnili, že jste o to požádali… a to vše vás vede k laskavému místu, které nečekáte, a až se tam ocitnete, ohlédnete se zpět a řeknete si (udiveně): „Tohle jsem nikdy nemohl naplánovat.“ Kdybychom vám na začátku řekli, jaký je plán, pak byste to neudělali. A vy víte, že mám pravdu.

Takže chci, abyste zde seděli s věděním, že Boží láska zná vaše jméno… že jste schopni zpracovat každou skládanku, aniž byste znali recept, postup, všechna „proč“ a „jak“. Někteří si odjakživa kladete tyto otázky – a vy budete muset mít trpělivost s tím, že nebudete mít žádné odpovědi. Pouze příslib, že jednoho dne to pochopíte a užijete si logiku toho všeho. Pro teď je to však v pořádku – nevědět. Nedovolte svému intelektuálnímu mozku, aby zkazil to, co přichází. Nedovolte instinktu přežití ve vás, aby prosazoval svou potřebu vědět a podílet se na jednom z nejúžasnějších posunů energie v lidstvu, při kterém staré duše razí cestu.

Toto je poselství pro vás. Zejména pro tuto skupinu, protože vy jste strávili tento den v učení, které přineslo ode všeho něco, pokrylo mnoho témat a pouze vám představilo koncepty a teď je to na vás. Byla zaseta semena, abyste mohli změnit samotnou esenci toho, kdo si myslíte, že jste. Je to vše ve vaší Akáše, skutečně, staré duše. Přemýšlejte o tom. Je to pramen vašich znalostí a moudrosti, který čeká jen na to, až jej vpustíte do svého života. Co s ním uděláte? Musíte ho prozkoumat? (Kryon se směje.) Nebo jen poplynete spolu s ním?

Žehnáme vám. Toto je váš čas v historii. Jste na správném místě ve správném čase. Pracujete na skládankách, se kterými máte pracovat. Slyšeli jste mne? Se kterými máte pracovat. Protože rekalibrujete svůj život…

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva.

A tak to je.


KRYON

 

Poznámka ke kopírování:

 

Zdroj originálu: https://www.kryon.com/ - MP3 – Meet the Cook – 16 minut

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.