Sluneční vlivy

20.06.2013 21:54

 

 

Otázka: Nejdražší Kryone, 28. října 2003 byly obrovské erupce na Slunci, které vybuchly směrem k Zemi a menší následovaly 30. října. Pokud vím, předchází jim obvykle i zvýšené záření. Když jsem to poprvé uslyšel, okamžitě jsem pocítil, že se děje něco důležitého a že to je obrovský dar pro nás všechny. Okamžitě to ve mně vzbudilo velikou radost, štěstí a vděčnost. Mohl bys prosím říci více o tomto fenoménu a jeho duchovním i fyzickém vlivu na Zemi i na nás?


Odpověď: Drahý, gratuluji ti. Právě jsi shrnul situaci. Jsou mnozí, kteří generují strach ohledně něčeho tak hlubokého a velkolepého od vašeho vlastního slunce. Ty místo toho správně předpokládáš, že se toho ve skutečnosti děje víc. Dovolte mi naznačit, co se ve skutečnosti odehrává. Podle vašich vlastních vědců byla takováto sluneční aktivita naposledy roku 1987. Pamatujete si, co se stalo pak? Harmonická Konvergence (Sblížení), kterou nyní nazýváte 11:11. Vaše současná situace, kterou právě zažíváte, je vyladění na to, čemu se nyní říká Harmonická Konkordance (Soulad)*. Sluneční aktivita je opět na vrcholu (11letého cyklu jasu) a dodává vám energii. Není to náhoda a není to souhra okolností, že je to opět sladěno se silnou spirituální událostí. 


Už dříve jsme hovořili o magnetismu vašeho slunečního systému. Vaše slunce je centrem a vyzařuje informace pro planetu. A pokud jde o vás – přímo ovlivňuje vaši magnetickou mřížku a vaše mřížka je to, co sytí vaši existenci – včetně souborů pro vaše DNA. Takto je udržována a měněna energie planety pod vedením Lidského vědomí.


Pokud věci ve vámi stanoveném scénáři zůstanou stejné, očekávejte další události této povahy v roce 2008. 

 

Přeložila Marie Kuchařová