Starodávní

30.10.2018 23:24

Výraz starodávní se vztahuje k prehistorickým domorodým lidem Země, kteří předvídali a předpovídali proroctví o vzniku lidstva i potenciální budoucnosti, stejně jako znalosti a moudrost Gaii. Jejich starodávná moudrost stále přetrvává mezi současnými domorodými stařešinami.