Stát se čistým kanálem

19.04.2008 17:35

Bern, Švýcarsko 19.4.2008

 

 

Kryon prostřednictvím Lee Carrolla

 

Zdravím Vás moji milí, jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je příjemné místo. Většina z Vás se teď možná ptá, co přesně by mohl pociťovat Kryon v okamžiku jako je tento. Pokud je to pravda – že tohoto člověka na této židli naplňuje andělská bytost, pokud je to pravda - co právě teď cítí tato andělská bytost? A cítí andělská bytost vůbec něco? V tomto bodě to bude těžké.

Uvědomujete si, že byl člověk stvořen podle věrného obrazu Boha? Víte, co to znamená? Všechny ty věci, které cítíte ve svém srdci, ty emoce, které máte, ten smích, který máte, Vám byly dány z druhé strany závoje. Směje se Bůh? Ano! Má Bůh emoce? Ano! Jak bychom mohli mít lásku Boha bez emocí? Přemýšleli jste o tom někdy? A když pozvednete hlavu k Duchu, co asi při tom dělá Duch? Myslíte si, že Vás z druhé strany závoje jen tak nehybně pozorujeme jako bychom se dívali na nějaký lezoucí hmyz? Ó, kdybyste to jen mohli vidět! Niterná duše každého člověka je pro mě viditelná. To, co nazýváte Vyšším Já, to mohu vidět. A to, co vidím, jsou bratři a sestry.

Je to zajímavá doba, která umožňuje komunikaci tohoto typu, že? A kdybyste si mohli udělat představu – odpověď na otázku: „Co cítí Kryon?“ zní: ohromnou lásku, uznání, ocenění… ke každému jednotlivému člověku, který tu sedí na židli. I k těm, kteří tomu nemohou uvěřit, že je to pravda. Můžu s Vámi chvíli hovořit? Až odsud odejdete, řeknete: „Pro mě to nebylo nic, on to jen tak dělal, víte?“ A ze dveří s Vámi půjde celý doprovod andělů, kteří budou kdykoliv připraveni Ti pomoci otevřít tyto dveře ke Tvému srdci. Nejde o žádnou doktrínu, víš, nejde o to, jestli tomu správně rozumíš, nebo ne. Jde o to, jestli se můžeš zamilovat do Boha, o tom to je. Můžeš vnímat tuto rodinu, nebo ne? A chceš to, nebo ne? To je svobodná volba. Přemýšlej o tom. Přemýšlej o tom.

Není to velkolepé, že každý z Vás je nejvyšší možnou měrou milován, ať se děje cokoli? A když se rozhodnete, že je to bláznovství, nehraje to žádnou roli. Láska zůstane stejná. Jestli jsi léčitel nebo jsi sám mediální kanál (channel), ať je to jakkoliv, teče k tobě 100% lásky. Není to úžasné? - Musím pokračovat s poselstvím. - Ale, podívejte se, to je část ze mě, která chce jednoduše držet Vaši ruku a říci: „Ó, vzpomínáš si na všechny ty životy? Dokážeš cítit, kdo jsi? Nevíš snad, co je v Tobě uvnitř?“ Celá linie toho, kým si kdy byl, uvnitř tebe, je to tak hluboké! A o to má jít zítra. Budu Vám zprostředkovávat ty nejesoteričtější věci, o kterých jsem kdy hovořil. Informace na vysoké úrovni, které mnozí z Vás již znají.

Podívejte se se mnou na chvíli na historii toho, co byste nazvali esoterikou. Nezměnilo se mnoho ve vašem životě? Jsou tu ti, kteří jednoduše teprve začínají věřit, že je něco takového možné, a někteří tady se s tímto věděním narodili. Není zajímavé, že Vás Duch přesto vidí stejně, ať jsi byl celý život léčitelem nebo ses k tomuto teprve včera „probudil“? Je to nitro duše, který vidíme. Je to kousek Boha, který vidíme.

Do roku 1987 byla metafyzika ustrnulá. Nic moc nového se nedělo. A informace, zprávy channelerů se od sebe moc nelišily, byly vzájemným echem. A bylo to skoro tak, jako bychom se dívali přes zamlžené sklo. Kdybychom metafyziku přirovnali k automobilu, tak byste jeli v tomto autě a pozorovali to, co Vás míjí, bez toho abyste se toho mohli opravdu dotknout. A to bylo těžké, protože mnozí učinili nejrůznější pozorování. A tak to bylo po mnoho let. Někteří tomu říkají stará metafyzika.

Dnes večer bych chtěl rozšířit poselství, které jsem započal minulou neděli, kde se jednalo o očekávání, čistotu ze strany člověka. O tom, co pro Vás znamenal posun energie. Ale někteří z Vás prostě jen jedou autem. Nejsou si vědomi, že se tyto věci tak enormně změnily.

1987 jste měli Harmonickou Konvergenci a všechny věci se začaly měnit. Podíváte-li se zpět, uvidíte tolik nových informací proudících na planetu od roku 1987 dál! A v roce 1989 jsem se dotknul tohoto muže, který sedí před Vámi, a dal jsem mu vybrat: Chceš se dívat nebo ne? Neukázal jsem mu žádné zázraky, ale v nové energii té doby před 20 lety jsem mu ukázal lásku a můžu Vám říct, že to nemohl zastavit, nemohl ani odmítnout. Nedal jsem mu žádnou logiku, nedal jsem mu žádnou vědu. Jen jsem naplnil jeho srdce. A to nemohl odmítnout.

Podívejte na některé z procesů, na některé knihy, které si tak vychutnáváte. Podívejte se na ty nové věci, o které se opíráte. Většina je z let po roce 1987. Mnozí přestali jet dál svým autem. Pozvání bylo – začít sami řídit auto. A v posledních 20 letech enormně vzrostla křivka učení - učení se řídit auto jménem realita. Kryon hovoří v metaforách, víte?

A to děláme. Neboť tady hovoříme o esoterice, o interdimenzionálních věcech. Ale mnozí z Vás poznali, že se sklo pročistilo a že mnozí z Vás měli určitou kontrolu nad svým životem. A to byl bod, proč se někteří z Vás možná začali rozhodovat stát se léčiteli nebo možná určitým druhem učitele nebo jednoduše vzali opratě svého života do svých rukou. Věci se staly jasnějšími, a Vy jste poznali, že můžete skutečně činit věci, které ovlivní toto Univerzum. To byl ten rozdíl, který jste mohli pozorovat od roku 1987.

A nyní se uskutečnila nová změna. O tomto posunu jsme Vám již říkali – před téměř deseti lety. 2008 je přípravným rokem pro 2012. Posledních 5 let této generace - od 1987 do 2012. A energie se začíná zvyšovat na vyšší úrovně a opět se mění. Tomu, co Vám teď řeknu, nebudete možná rozumět. Neboť v tomto obraze o autě, jste uskutečnili změnu – od dívání se přes tmavé sklo - k tomu, že řídíte sami s čistým sklem. A nyní přijde rok 2008. Tomu nebudete rozumět, ale my Vás prosíme, abyste se sami stali autem. Ó, to bude víc než jen dělání, protože nyní se má jednat o bytí. A já ještě jednou projdu některé atributy, se kterými jsme započali minulou neděli. Pozvání bylo vysloveno pro zcela obyčejné normální Lidské Bytosti, aby si osvojily atributy mistrovství. A to můžete učinit, kdykoliv chcete, pokud tam přijdete, je nám to jedno. A já Vám řeknu, které to jsou. Uvedeme Vám atributy čistého kanálu, atributy čistého léčitele. A já chci, abyste si je vyslechli, protože jste je slyšeli již dříve, ale ve zcela jiné souvislosti.

Číslo 1: když chceš být čistý (jasný) a chceš pomoci této planetě, když chceš ve svém vlastním životě postoupit dál, musíš si osvojit informaci – věřit jí - že jsi částí Boha. Zcela se s ní ztotožnit. Jiná cesta není. Nemůžeš tady ustaraně sedět a s obavami se ptát, jestli je to vážně pravda, nemůžeš tu sedět s pochybnostmi a ptát se, zda jsi něco před Bohem udělal správně. Protože členové rodiny se navzájem neodsuzují. To je to, co musíš vědět ze všeho nejdříve. A to ti na této planetě ve většině spirituálních učení neříkají. Historie pro to dodala zcela zásadní příklad. Příklad toho, jaký musí být Bůh. Uvedl jsem to dnes ráno. Mnozí se ještě stále upínají na myšlenku, že je potřeba trpět a že to Boha nějak potěší. Víte, co se stane, když i jen trochu trpíte? Andělé kolem Vás pláčou, to se děje. Věděli jste to?

Mnozí z Vás mají úžasné děti. Dovolte mi se Vás na něco zeptat. Člověk od člověka, když se podíváte na své děti, nemilujete je jednoduše jen tak? Nenaplňuje se Vaše srdce radostí, když vidíte jejich smích? A udělali byste někdy to, že byste se na své děti podívali a řekli jim: „Jestli chceš doopravdy moji lásku, musíš nejprve trochu trpět!“? Odpověď přece zní ne, to bys nikdy neudělal. Ani Bůh by to neudělal. Boha nezajímá, kolik schodů vylezeš, nemusíš trpět, jsi částí Boha, zasloužíš si tu být. Narodil ses velkolepý! Utíkej pryč od člověka, který Ti říká něco jiného! Je čas to vyslovit to nahlas. Dívej se po integritě ve spirituálních naukách. A to naprosto první, na co by ses měl podívat je – jak vidí Tebe. Narozen v majestátnosti, můj bratr, moje sestra. A vše, o co se svět pokouší je trápit tě.

Prvním krokem k tomu, stát se jasným kanálem, je cítit, že jsi součástí božské síly a že patříš na Zemi. A druhým atributem je, že se zamiluješ do všeho živého. A rozumíš, respektuješ a rozpoznáváš systémy, které tu jsou. Je to těžké, když jsi zamilován do lidstva. Většina z Vás nebude moci vůbec přestat plakat celý den, tolik utrpení se tu odehrává. Ale když máš moudrost ducha, vidíš systémy, které jsou ve hře. A také dovolíš, aby se odehrávaly karmické interakce a učební procesy. A to Vám pomůže se rozhodnout, kam je potřeba posílat Vaše světlo. A když vše živé miluješ, pak přece miluješ jakékoli zvíře, které potkáš, jedno jak veliké nebo škaredé je. „Ó, jak pěkné prase tady je!“ říkáš. (Smích.) To bys mohl dělat, všechno živé, když jdeš ven a vidíš ty majestátné hory, můžeš pak vidět živoucí sílu ve skalách. Vidíš živoucí sílu ve všem, interdimenzionálně. Někteří z Vás to cítí, někteří to vidí. V této místnosti jsou ti, kteří jsou zamilováni do delfínů - moře je daleko a oni mají přesto tak silné spojení… A všechna ta jasnost spočívá ve vidění všeho živého a v žití, v porozumění systému, který tu působí. Porozumění tomu, proč tu některá zvířata jsou proto, aby tě milovala a jiná, aby byla snědena. Rozumíš systému toho všeho a šíři, kterou lidstvo získá, všechny tyto věci mají svůj účel. A to je teprve druhý bod.

Třetí je ten nejtěžší ze všech. Musíš být schopen podívat se do zrcadla a milovat to, co vidíš. A to je těžké. Většina lidí toho není schopna. Dokonce ti, kteří se naparují a říkají: „Já jsem ten největší!“ - dívají se do zrcadla a vědí to lépe. Přesně to se tu skrývá. Přesně s tím sem přicházíš, a proto je to tak těžké. Protože všechno, co vidíš, je biologie, která stárne každý den. A to je těžké milovat, když s tím žiješ, že? A toto, můj dobrý příteli, se změní. Schopnost podívat se na sebe do zrcadla a usmát se a říct: „Já jsem, kdo jsem“, smát se tomuto obrazu, a říct: „Ó, takhle to tedy momentálně vypadá.“ Není to zajímavé? U toho existuje ještě větší obraz. Ty jsi grandiózní a jsi tady z určitého důvodu. A Tvůj mozek k tomu není koncipován, aby sám sebe miloval. Možná je čas začít něco jiného. Pocit vlastní hodnoty se musí změnit. A všechny tyto body spolu souvisejí. Lidská Bytost, která ví, že je částí Boha, má lepší šanci podívat se na sebe do zrcadla a mít se rád.

A možná se ptáš: „A co je to, co bych měl milovat na sobě samém?“ Já Ti to řeknu. Vidíš tam Boha? Podívej se do svých očí. Jsi věčný. Vidíš uvnitř Boha? Pokud ano, tak je to to, do čeho se zamiluješ. O to jde - o tento kousek tebe, který je věčný. Miluješ své Vyšší Já? Téměř každý řekne: „Ano, to je snadné!“ A hádej co – to jsi Ty. Je čas přivést své Vyšší Já do fyzického Já. To není EGO, to je moudrost, znát své místo a milovat to. Každý den se na sebe podívej, jakmile otevřeš oči a uvidíš v zrcadle člověka s knírem (Kryon se směje) a zářivě se na sebe usměj. Podívej se na sebe a řekni: „Zasloužím si tu být.“ Zkus to, je to dobré pro zasmání a pro tu radost, kdy sám sobě řekneš tuto pravdu. Zkus to. Kdo Ti řekl, že nejsi nic? Nevěř jim. Je jich zde tolik, co by ti řekli, kým jsi! Tato místnost sálá pravdou a porozuměním. Dnes dojde k odhalení a rozšíření ducha v Tobě. Necháš padnout to břímě.

A tím se dostávám k číslu čtyři. Budeš muset odpustit těm, kteří Ti ublížili. Budeš muset odpustit těm, kteří Tě zradili. Budeš muset odpustit těm, kteří ničili Tvůj život. Budeš to muset zahodit. A někteří z Vás sem právě s tím dnes večer přišli. „Až doposud dobré, Kryone, ale nyní ses dotkl choulostivého místa.“ U některých z Vás ano, u některých ne. V této místnosti jsou ti, co měli těžký život - úplně od začátku. Víte, o kom mluvím, že? A Vy víte, o čem mluvím, když hovořím o odpouštění. Já vím, kdo tu je. Tak rád bych viděl, jak to všechno od sebe odhazujete, všechnu tu nenávist, všechno to zklamání. A necháte to ležet na podlaze. To by byl nápad! - Dobře, uzavřeme obchod, když to necháte ležet na podlaze, já to převezmu, OK? Já vím, co si s tím počnu, já vím, kam s tím půjdu. A nebylo by to úžasné, kdybyste dnes odsud mohli odejít bez toho? Mohli byste?

Kdo je to, koho nemáte rádi? Mohli byste tento obličej vzít a přetvarovat na něco, co je součástí Boha, vašeho bratra, Vaší sestry? A když ano, pak jste čistým kanálem. Přesně to je nutné. Ale nestane se to všechno najednou. A proto někteří z Vás chtějí nějaký návod, nějaké knihy, kde si o tom přečtou. Nebo chtějí být s někým, kdo je v tom vyškolí. To nehraje roli. Já Vám budu jmenovat atributy a Vy je můžete získat, kdekoliv chcete.

Číslo 5: miluj Boha celým srdcem. Zní to jako číslo 1, že? Ó ano, už jsme skoro na konci. Už Vám dám jen číslo 6. Číslo 5 tedy zní: miluj Boha celým srdcem. „To není těžké Kryone, miluji Boha už dlouhé roky,“ možná nyní řekneš. A jak jsi miloval Boha? Poklekl jsi, zpíval písně, organizoval jsi čtení, činil jsi možná věci, aby ses mu zalíbil? Opravdu jsi miloval Boha? Anebo jsi dělal to, co Ti bylo řečeno, že musíš dělat, aby pak na tebe Bůh milosrdně pohlédl a usmál se? Pravdou je: Bůh se na Tebe vždy usmíval. Pokud miluješ Boha, pak ses k němu obrátil a uchopil ruku své sestry, sobě rovného, svého bratra, který se na tebe dívá a říká: „Vítej v rodině.“ Pokud miluješ Boha, je to stejné jako milovat své dítě - bezpodmínečně, nádherně. Nedíváš se vzhůru do nebe a nedoufáš, že tam pro sebe nalezneš úsměv. Milovat Boha a milovat sebe sama je možné vnímat velmi podobně. „Ó, Kryone, začínám vidět větší obraz. Každý atribut, který jsi uvedl, jsem již slyšel. Popsal jsi právě Mistry, kteří kdy v tomto Univerzu putovali a někteří přišli sem na Zem. Právě jsi popsal Buddhu, popsal jsi Krista. Popsal jsi ty, o kterých jsme již tak často slyšeli. Popsal jsi Paramahansa Joganandu, Babaji.“ Máš pravdu, naprostou pravdu, ano - přistižen. Chápete to? Energie se mění, milý člověče, a dostává se do kvantového stadia. Energie Mistrů, kteří byli na této planetě, je i Tvoje. A proč si myslíš, že sem přišli? Proč byl každý z nich Lidskou Bytostí? Aby ti ukázali, jak se to dělá, abys měl příklad, až nastane čas.

A já nyní řeknu, co je číslo šest. Vezmi všechno, co jsem Ti nyní řekl a dej to někomu jinému, dej to pryč a ono se to znovu a znovu k tobě nanovo vrátí. Posílej Světlo planetě, se vší láskou, kterou máš - jako čistý kanál, a tyto věci způsobí, že Tvoje léčení dostane křídla. Nemůžeš mít v těle žádnou nemoc, když jsi tak čistý. Dokonce i hodiny těla se zpomalí. Přesně to pro Tebe činí, když jsi čistým kanálem. „Já ale nechci být channelerem, ani nechci být léčitelem.“ A co takhle být dobrým pracovníkem, co takhle být dobrou matkou? Anebo výborným partnerem? To všechno ovlivňuje čistota. Je to pro všechny a přesně to jsme Vás chtěli naučit. Energie na této planetě se enormně mění. A toto je rok nových začátků.

Chceš to všechno nechat být? Anebo bys mohl projevit trochu pochopení pro tyto věci? Tak aby toto mohl být pro Tebe první den nové energie. A proto jsme přišli. Já vím, kdo je tady. Hovořím o věcech, o kterých by mnozí řekli, že jsou příliš grandiózní. A když dospěješ k tomuto rozhodnutí, je to OK.

Ale pro ty ostatní… Stojíme přímo vedle Vás. Udělejme to…

A tak to je

Kryon

Zdroj: https://www.kryon.com/ – MP3 nahrávka

Přeložila Martina Mangová

Pozn.: Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.