Stínový zánik

30.10.2018 23:24

Stínový zánik je skutečný fyzický atribut, kdy má vaše část na buněčné úrovni stále pocit, že se blíží vaše smrt. Je uschován na úrovni hluboké paměti (v krystalickém plášti). Říká se tomu „stínový zánik“, protože už není součástí vaší reality! Je to pouze stínový potenciál, který jste si přinesli do tohoto života. (Viz Kryonova Kniha Osm – Překročení milníku, kapitola 13).