Tvořivý Zdroj

30.10.2018 23:27

Kryon používá výraz Tvořivý Zdroj coby synonymum pro Boha, Stvořitele a Ducha.