Úryvek z knihy - část 1. kapitoly - od autora

19.11.2014 22:23

 

Začínám zapisovat…

 

 

Od autora…

 

Následující stránky obsahují zásadní vhledy do fungování věcí od entity, kterou znám jako „Kryona“. Coby channelující spisovatel jsem obdržel výjimečné privilegium – mohu zapsat Kryonova poselství. O Kryonovi vím už nějakou dobu. Zprvu jsem ho ignoroval. Musel jsem v rozmezí tří let navštívit dva senzibily, kteří se vzájemně neznají, aby vyslovili jeho jméno a potvrdili jeho důležitost. A tak… jsem nesměle otevřel Word a začal přepisovat Kryonova poselství pro nás všechny.

Kryon nám okamžitě předal velmi milující pohled na zcela zásadní téma: Ježíše Krista – říká nám, kdo opravdu je, a poskytuje výtah z metafyzického systému víry (kapitola 6 této knihy). Kryon nám dokonce nabídl novou interpretaci Písma Svatého… skoro jsem to nemohl ani zapsat, natolik mě ta smělost vyděsila! (Také jsem se bál, že mě v tu chvíli srazí blesk – evidentně v důsledku kulturního vlivu). Kryon skrze tyto zápisky hovoří přímo k lidem západního světa a zdá se, že to souvisí s tím, co se nám osobně právě teď děje.

Opakovaně mi říká, abych byl tiše, psal jsem a nestěžoval si na to, co mi předává… a abych se neobával toho, co na to budou říkat ostatní (Kryon je velmi praktický a přímý). Stále mi připomíná, že jsem se k tomu „smluvně zavázal“ a že jsme spolu sloužili i v minulosti. Přirozeně jsem neměl přímou znalost toho, o čem mluví, protože jsem velmi pozemský a ve všech ohledech skeptický, dokud mi něco dostatečně často neklepe na rameno… tak jako to dělal Kryon. Věřte mi, že tato skutečnost je pro mne velmi neobvyklá. Jsem byznysmen, který za celých 48 let neměl nic společného s channelingem mimo televizi (channel je také angl. výraz pro TV kanál – pozn. překl.)… a teď tohle! Od této vysoké bytosti za závojem (jak tomu říká Kryon) přichází cosi urgentního, vážného a zároveň velmi láskyplného.

Tyto poznámky jsou pro ty z vás, kteří jsou více metafyzičtí. Kryon chce hovořit o druhé straně závoje, o tom, kdo je, proč tu je a také trochu o tom, co nás na Zemi čeká. Nechce, abychom mu přiřazovali pohlaví (jak jsem to dělal v předchozích větách), ale já se bráním tomu, abych mu říkal „to“ nebo abych používal oba výrazy (on/ona). A proto budu nadále říkat „on“.

Kryon má také jedno opakující se téma a to mi stále znovu připomíná: „LÁSKA je nejmocnější síla v celém vesmíru. Je to pojivo, které spojí systémy víry dohromady. Na rozdíl od doktrín, které naopak rozdělují. Lásku neoceňujete pro její sílu a nepoužíváte ji správně.“ Myslím, že jak budu v těchto zápiscích pokračovat, další kapitoly vysvětlí, co bychom měli udělat, abychom to vyřešili.

Pokud nevíte nic o metafyzickém systému víry, pak vám doporučuji, abyste si o tom přečetli více v šesté kapitole této knihy (Ježíš Kristus – kdo opravdu byl), jinak vám následující text bude pochopitelně připadat hodně divný! Vy, kteří o vesmírném systému víry máte již určité povědomí, budete v tom, co přijde, více „doma“.

Kryon chce, abych psal i pro „obyčejné lidi“, nejen pro ty, kdo jsou už roky součástí hnutí New Age. Hned ze začátku mne nabádal, abych tento proces udržel přímý a jednoduchý a ukázal mi dobré metody, jak toho dosáhnout. Ti, kdo jsou součástí New Age už dlouhou dobu, nebudou mít s učením tohoto druhu žádný problém, ale Kryon mi říká, že od „veteránů“ může nastat určitý vzdor vůči novým výkladům. Zdá se, že vstupujeme do doby, kdy budou informace mnohem jasnější. V minulosti už si obrovské množství informací razilo správnou cestu, ale fakta byla mylná. Nyní se chystáme některá z nich objasnit.

V této knize se Kryon poprvé přihlásil a hovoří v první osobě. Celou knihu zapisuji tak, jak přichází, a provádím v ní jen velmi málo oprav. Dostal jsem naprosto přesné instrukce, abych to tak udělal - abych si příliš nevšímal gramatiky a nechal komunikaci plynout… výsledkem je poněkud neupravený styl, ale i vy to budete číst ve stejné spontaneitě „poprvé“, jak to bylo napsáno.

To, co následuje, je tedy poprvé pro nás všechny… pro mne jako spisovatele a pro vás jako čtenáře. U většiny kapitol najdete na začátku mé poznámky. Psal jsem je vždy před tím, než Kryon začal opravdu diktovat.

… A teď – se seznamte s Kryonem.