Úryvek z knihy - Obsah a trochu navíc

18.02.2015 18:10

        

 

    Obsah

 

Předmluva od autora                                                                                                                                       

 

O lásce (kapitola první)                                                                                         

Otázky týkající se nejasností (kapitola druhá)                                                  

        Otázka: Metafyzický výběr: kdo má pravdu?                                                                                

        Otázka: Co je to dualita?                                                                                                                      

        Otázka: Proč individuální růst ovlivňuje planetu?                                                                          

        Otázka: Kdo jsem, že bych měl toto dělat?                                                                                      

        Otázka: Proč někteří lidé hledají v channelingu drama?                                                                               

        Otázka: Proč se od sebe jednotliví jasnovidci a channeleři liší?                                                   

 

Osobnosti v channelingu (kapitola třetí)                                                                       

Otázky o channelerech na Zemi (kapitola čtvrtá)                                             

        Otázka: Kdo je Ramtha?                                                                                                                      

        Otázka: Channeluje více lidí stejnou bytost?                                                                                  

        Otázka: Žena channelující Ramthu byla kritizována. Co na tom je?                                        

        Otázka: Říkáš, že si zasloužíme hojnost. A co ti, kteří nyní umírají?                                         

        Otázka: Pověz mi o Solaře                                                                                                                   

        Otázka: Pověz mi o Adamisovi                                                                                                          

        Otázka: Pověz mi o Nostradamovi                                                                                                     

 

Minulé životy – budoucí životy (kapitola pátá)                                                 

Otázky o minulých životech (kapitola šestá)                                                    

        Otázka: Jak funguje skupinová karma?                                                                                                           

        Otázka: Jak současné masové umírání na Zemi zapadá do skupinové karmy?                     

        Otázka: Máš pro nás novou informaci ohledně mechaniky minulých životů?                          

        Otázka: Nesou někteří z nás pravidelně těžší karmu?                                                                    

        Otázka: Výpočty časových cyklů                                                                                                       

 

Lemurie a Atlantida (kapitola sedmá)                                                                

Otázky o naší minulosti (kapitola osmá)                                                           

        Otázka: Jaký druh současné karmy způsobily Lemurie a Atlantida?                                         

        Otázka: Proč vědci nevidí všechnu tu novou vesmírnou aktivitu?                                                              

        Otázka: Co ve skutečnosti způsobilo naše doby ledové?                                                                              

        Otázka: Hovoříš o jeskyni stvoření. Co to je a kde se nachází?                                                   

        Otázka: Komu se zodpovídáš? Kdo tě sem poslal?                                                                        

        Otázka: Kdo je tvá podpůrná skupina a kde je?                                                                                             

        Otázka: Kdo přesně na začátku pomohl osít naší biologii?                                                          

 

Sebepoznání (kapitola devátá)                                                                            

Otázky od čtenářů o sebepoznání (kapitola desátá)                                        

        Otázka: Požádal jsem o implantát. Jak poznám, jestli mé žádosti bylo vyhověno?                               

        Otázka: Bojím se projít procesem implantace. Ztratím svého partnera?                                  

        Otázka: Jsem matka dvou dětí. Bojím se, že způsobím bolest své rodině.                                               

        Otázka: Nechci neutralizovat své emoce. Budu se znovu smát?                                                 

        Otázka: Jsem matka dvou dětí. Ztratím své děti a manžela?                                                      

        Otázka: Jsem zmatený z páté kapitoly o léčení v Knize Jedna                                                    

              Dopis o uzdravení                                                                                                                      

 

Živé channelingy (kapitola jedenáctá)                                                                

        Autorovy poznámky k živým channelingům                                                                                   

        Fantomové karmy (živý channeling z 22/03/93)                                                                                              

        Manifestace a spolutvoření (živý channeling 19/06/93)                                                               

        Nemyslete jako člověk (živý channeling 19/07/93)                                                                        

        Atributy zdraví a léčení (živý channeling 17/08/93)                                                                      

        Bytosti kolem vás (živý channeling 22/09/93)                                                                                 

        Pozemské změny: „Váš budíček“ (živý channeling 10/02/94)                                                     

 

Věda (kapitola dvanáctá)                                                                                     

        Autorovy poznámky ohledně vědy                                                                                                   

        Kryon o vědeckých metodách                                                                                                                            

 

Otázky o vědě (kapitola třináctá)                                                                        

        Otázka: Můžeme objevit antigravitaci?                                                                                            

        Otázka: Je zde pro nás něco nového ohledně atomové struktury?                                                             

        Otázka: Můžeme někdy skutečně pochopit tvar vesmíru?                                                            

        Otázka: Jaká je budoucnost pozemských počítačů?                                                                     

        Otázka: Co bychom měli udělat s naším nukleárním odpadem?                                                              

        Otázka: Můžeš lépe vysvětlit lineární čas vs. vesmírný čas „teď“?                                             

        Otázka: Co říkáš na náboženskou a vědeckou kritiku?                                                               

        Otázka: Porazíme někdy AIDS?                                                                                                         

              Články o gama paprscích                                                                                                                              

 

Závěrečné otázky (kapitola čtrnáctá)                                                                 

        Otázka: Na co by ses zeptal našeho prezidenta?                                                                                            

        Otázka: Co dalšího bys nám chtěl nyní odhalit?                                                                                            

        Otázka: Co opravdu chceš, abychom věděli?                                                                                  

 

Autorovy poznámky (kapitola patnáctá)                                                            

 

Příloha A (Otázky z internetu – nahlédnutí do Knihy Devět)                         

 

Příloha B (autorova analýza Kryonových podobenství)                                 

        Podobenství o místnosti učení (strana 76)                                                                                       

        Podobenství o dvou farmářích (strana 110)                                                                                    

        Podobenství o dehtovém dole (strana 123)                                                                                      

        Podobenství o Angenonovi a Veréhooovi (strana 178)                                                                 

 

Příloha C (více o magnetismu)                                                                           

        Autorovy poznámky k novým informacím o magnetismu                                                          

 

Předmluva Susanne Konicov

Kryonova první kniha Konec času nám představila koncept uspořádání Země a také Kryonovu minulou i současnou roli v něm. Toto je Kryonův čtvrtý příchod na Zemi. Má zde za úkol poslední přenastavení mřížek před planetárním vzestupem. A zde vstupujeme my. Způsobili jsme změnu v plánu – změnu, kterou nikdo nečekal.

Byl nám dán dar – Zdroj s námi komunikuje v podobě Kryona. To je možné jen díky tomu, že to Lee Carroll umožnil, a protože ho k tomu Jan Toberová, jeho tehdejší žena, (jemně) přiměla. Duch pracuje velmi pozoruhodným způsobem!

Kryona jsem představila v několika vydáních časopisu Connecting Link a budu v tom pokračovat. Jeho slova jsou velmi zásadní a důležitá.

Přečtěte si tuto knihu a dovolte si splynout s Kryonovou energií. Dovolte mu, aby vás ctil za práci, kterou jste zde odvedli během svého „procesu učení“. A dovolte Kryonovi, který je „ve službě“, aby byl v této době vaším učitelem. Prozkoumejte své sny. Přečtěte si odpovědi na otázky, které jste položili. Pociťte tu lásku.

 

 Susanne Konicov

 Vydavatelka / editoka  

Časopis Connecting Link

 

Co říkají recenze o Kryonově Knize Jedna

„Jste už unavení z předpovědí „zkázy a temna“, které nás mají čekat na konci našeho času? Tato nově channelovaná práce je první knihou ze série, která přináší překvapivě pozitivní informace, které jsou jasné a praktické. Je to kniha plná život měnících potenciálů a odráží nezměrnou Boží lásku k lidstvu.“

 Arizona Networking News

 Arizona

 

„Mírumilovné a láskyplné poselství, které Konec času přináší, dělá z této knihy fascinující a potěšující čtení.“

 Leading Edge Review

 Minnesota

 

„Ke Kryonově knize Konec času jsem přistoupil s tak otevřenou myslí, jak jen bylo možné, a zjistil jsem, že ji nemohu odložit. Kryonova slova jsou milující, mírumilovná a uklidňující. Je zde mnoho skvělých zpráv.“

 The Light Connection

 Kalifornie

 

„Na Kryonově knize Konec času je pozoruhodný především fakt, že channeler není součástí žádné vybudované víry, ani nikdy nestudoval metafyziku. Stejně zajímavá je i čistota informací a láskyplný způsob, kterým jsou nám předkládány.“

 The Connecting Link

 Michigan

 

„Tato kniha by měla být čtena celou naší komunitou, protože se přímým a milujícím způsobem dotýká hned několika skutečně zásadních otázek.“

 The New Times

 Washington