Věci nejsou vždy takové, jaké se zdají být

24.08.2014 22:54


Ještě nikdy se Leemu nestalo, že by nedorazil na nějaké setkání včas. Až dosud. Cestuje po celém světě křížem krážem, ročně nalétá stovky hodin, tisíce kilometrů. Mnohokrát mu ulétlo letadlo, ale vždy mu synchronicita pomohla a vždy byl všude tak, jak slíbil. Až dosud.
V průběhu jeho cesty na přednášku se mnohokrát ptal: "Proč? Jaký je v tom smysl? Co je to za lekci?" Velmi ho mrzelo, že přijede pozdě. Tolik lidí na něj čekalo... A nejen že přijel pozdě, ale protože mu ulétlo letadlo a musel cestovat velmi nepohodlným a zdlouhavým způsobem, přijel dokonce o 6 hodin později, to znamená v době, kdy už celá akce měla být dávno skončena. Měl pravdu. Nebyla to však lekce (jen) pro něj. Byla pro vás všechny. Je v tom metafora.
Drželi jste v ruce vstupenku a očekávali jste, že to začne v určitou dobu a proběhne to určitým způsobem. Ale ono se to nestalo. Kolikrát jste v životě zažili něco podobného? Měli jste v ruce lístek, pevně jste věřili, že se to stane, že se to odehraje v určitou dobu a určitým způsobem a ono nic. A tak jste čekali a čekali a čekali... a nic. Co jste udělali? Někteří to dnes vzdali, zahodili vstupenku a řekli si, že když se to nestalo dosud, že to nemá být. A šli domů. Ale ti, kteří to nevzdali a počkali, jsou nyní velmi šťastní. Protože tato událost je velmi hluboká... A tak je toto vzkaz i pro vás, kteří toto slyšíte nebo čtete v budoucnosti. Máte-li vstupenku (jízdenku), nezahazujte jí. Věřte a počkejte. Nevzdávejte to. Nezoufejte si. Věci nejsou vždy takové, jaké se zdají být...

Před mnoha lety, v době konání Harmonické konvergence, jste získali jízdenku s nápisem Nový Jeruzalém. A čekali jste, že v tuto dobu už jej budete prožívat. Už už to vypadalo, že se to stane. Ale podívejte se nyní... Co se to děje? Stalo se něco špatně? Ne, drazí. Jen to potrvá. A může to trvat velmi, velmi dlouho. Déle než čekáte. A může se stát, že zemřete a Nový Jeruzalém neuvidíte. Ale ani tehdy tuto jízdenku nezahazujte. Znovu se narodíte a budete mít svou jízdenku v ruce. A tehdy začnete znovu bojovat - ale způsobem, o kterém víte, že funguje. S láskou, integritou, soucitem a se zdravým duchovním rozumem...

............

Dám vám ještě jednu předpověď. Po světě se šíří mnoho virálních videí. Příklady neuvěřitelné odvahy, kdy lidé nedbají vlastního nepohodlí či dokonce bezpečí a neváhají zachránit jiné lidi či zvířata. Děti, které projevují neuvěřitelnou sílu a soucit. Jsou to věci, které vás chytí a zahřejí u srdce. A šíří se virálně. Něco vám povím - ten, kdo první najde odvahu a začne tato videa podporovat a dále šířit (a netvrdím, že to bude nutně další TV stanice), ten bude stejně známý a ceněný jako zakladatelé internetu, Googlu a Facebooku. Mnoha lidem to bude připadat nereálné a budou se tomu vysmívat. Ale zrovna tak se mnoho lidí vysmívalo i jim. A podívejte se dnes... První, kdo pochopí, že to může fungovat, budou inzerenti. Uvidíte, kolik lidí začne sledovat tyto pozitivní zprávy. Známky toho, že se mění povaha a vědomí lidí. Uvidíte, jak mnohé televizní stanice (a jiná média) přicházejí o své diváky. Slyším teď, jak se někteří z vás mimo tuto místnosti posmívají: "Kryone, tohle je ale hodně naivní. Podívej se na krutost, která vládne ve světě. Podívej na všechna ta dramata v televizi. Chceš snad říct, že to bude přemoženo videi s roztomilými zvířátky?" (Smích.) ANO. Chcete-li někoho přemoci - nepřítele, který se vás snaží zničit, nebuďte jako on - nebuďte zlostní, násilní, nezabíjejte... buďte chytří - přestaňte ho podporovat. Obraťte se k němu zády. Nevěnujte mu pozornost, energii ani peníze. Někteří namítají: "Je stále mnoho těch, kteří budou financovat násilí a agresi." Není to tak, drazí. V momentě, kdy přestanete sledovat média, která šíří takto negativní věci, klesne jim sledovanost. A díky ní oni fungují. Když klesne sledovanost, nebudou mít ani inzerenty. A pak velmi jednoduše zaniknou... Možná to v tuto chvíli vypadá nevěrohodně, ale je to tak. A vy to uvidíte.

Pamatujte - věci nejsou vždy takové, jaké se zdají být...

Kryon, Lee Carroll, Indianopolis 24.08.2014 (volně přeložila Marie Kuchařová po poslechu MP3)