Vnitřní konverzace - (nejen) k akcím Lemurijského sesterstva a Osvícenému mužství

02.10.2019 20:06

   

Je to pro mne trochu "mučení" a výzva - není lehké se otevřít, ale zdá se, že to někdo potřebuje číst, tak snad to bude přijato s laskavostí a otevřeným srdcem. Následující "konverzace" byla předána skrze mne (Marie Kuchařová) a jako další mrknutí mi připadá, že má dle počítadla ve Wordu 2555 slov ;-). Channeling, o kterém se zmiňuji, je již 68. v pořadí, byl předán pro LS a jmenuje se Sestry hory. Zde ale ta slíbená konverzace:

 

Zdravím všechny, ke kterým se dostala tato slova. Poslední týdny nám přinesly mnohé – a mám na mysli zejména mnoho výzev, pochybností… však bylo v retrográdním pohybu tolik planet, že se vůbec divím, že jsme to ustáli. Snad i vlivem toho u některých z vás zavládly pochyby, pokud jde o akci Lemurijského sesterstva. A tak jsem si prostě jen sedla venku, zatímco si můj syn hrál s dětmi, a dovolila jsem, aby začaly proudit energie a informace. Občas to proudění přerušil muž s tak překrásnou energií, až mi to bralo dech – láskyplně se staral o vnuka, zatímco jeho rodiče byli v Itálii. Zmiňuji to proto, že mi to všechno přijde úžasně symbolické. Týden po Praze bude LS právě v Itálii, a zdá se, že i příští Kryonovo setkání v Praze bude také spojeno s Leeovou cestou do Itálie. Koneckonců je více než symbolické, že právě tam jsem se vydala i loni s kolegyní, sestrou mé duše a múzou Renatou, abych se tam poprvé koupala v Kryonově a Leeově energii naživo při akci, kterou uspořádali ve Florencii dne 5.5.… (Mrknutí od Vesmíru, naše zářijové setkání proběhne na Florenci. A je zajímavé, že spolu s námi dvěma byli ve Florencii – samostatně, po své ose – i dva muži, přičemž jeden bude s námi i na akci Rovnováha posvátného mužství a posvátného ženství. Mrknutí směrem k nim.)

Teprve později mi začalo docházet i to krásné načasování – tato konverzace, kterou jsem původně zahájila jen v rámci své přípravy, započala shodou okolností 15. srpna, tedy v den Nanebevstoupení Matky Marie. Usmívám se, protože neslavím svůj svátek 12. září dle kalendáře. Ženy v naší rodině mají v každé generaci jednu Marii a ta vždy slaví svůj svátek právě 15. srpna na Hanu (mrknutí na Hany a Marie mezi vámi). A je zase kouzelné, že letos na tento den připadl i úplněk ve znamení Vodnáře (já i Lee jsme Vodnáři).

Jak už jsem říkala, tuto konverzaci jsem původně spustila čistě pro sebe a chtěla jsem ji udržet soukromou. Potom mi ale přišly dva maily, které zdůraznily tyto otázky. Včera jsem také měla sen-vizi, ve kterém jsem viděla obrovskou bitvu v některých z vás. A do třetice jsem ucítila impulz k přeložení dalšího Kryonova channelingu, který mne dojal tím, jak moc to vše potvrzuje a ještě prohlubuje. No a při něm jsem také uslyšela jasné: „Nastal čas, sedni a piš.“  A tak jsem poslechla, přestože to nebylo snadné.

Mimochodem, ještě pro doplnění synchronicit – tento rozhovor započal v Příbrami, na dohled od Svaté Hory, jednoho z nejvýznamnějších poutních míst, které je známé svými zázraky spojenými s energií Matky Marie. Sem putovali pro vhled a uzdravení i králové, a královny obdarovávaly sošku Matky Marie krásnými šatičkami. Ten pán, který si při této mé vnitřní konverzaci střídavě povídal se mnou a střídavě si hrál s vnukem a mým synem, se sem přestěhoval ze Slovenska (mrknutí na Slovensko). A ještě mi dochází, že právě v Příbrami se stala událost, která mne tolik hladí po srdci – během první světové války sem připutovali uprchlíci z Itálie – přišli se sem schovat na pár dní, než válka v jejich domově pomine. Mělo to být na pár dní, ale zůstali několik let a našli zde mnoho laskavosti a otevřených srdcí i náručí. Pak jsme tu na to zapomněli, až teprve před tuším 11 lety přišla pozvánka z Valle di Ledro, aby se delegace z Příbrami účastnila oslav, kde na toto uvítání a pomoc stále ještě vzpomínají a dosud si toho váží… No ale teď už tedy k onomu rozhovoru.

Byl to rozhovor s mnoha energiemi a zahrnoval i další události, takže byli přítomni mnozí. Ohledně těchto odpovědí jsem ale nejvíce vnímala Hvězdné matky, Kryona, Hvězdnou bránu, Adirondu a ti všichni hovořili ve spojení s mým vyšším já a proto nepíši jména, ale pouze D jako dotaz a O jako odpověď.

 

D: Chtěla bych se zeptat na význam a průběh zářijového setkání Lemurijského sesterstva, ale cítím, že ten víkend bude takovým vyvrcholením. Mnohé se děje už teď. A zatímco vidím na oné události mnoho duší a některé i velmi konkrétně, ve hmotné realitě se některé z nich ještě nerozhodly, vlastně se potýkají s pochybnostmi. Proč to tak je?

O: Vidíš to správně. To, co se děje, je prostě proces vědomého rozhodnutí, svobodná volba. Není snadné odložit některé představy a pochybnosti. Ve 3D vidíte mnoho překážek, obzvláště někteří. Někteří mají pocit, že potřebují předem znát podrobnosti. Vy tomu říkáte „vědět, do čeho jdu“. Zapomněli, že to podstatné se děje pod povrchem a zůstává to očím skryto. A mnohé další nevíme ani my. To protože vše, co vám předáváme, vám předáváme podle toho, kdo se skutečně zvedne a přijde. Vy to dotváříte svou přítomností. Jste spolutvůrci! Právě na ty, kdo budou v místnosti, pak můžeme reagovat a jim můžeme předat své poselství.

Když posloucháte záznamy nebo čtete přepisy, každý si v tom může najít zprávu pro sebe, ale nikdy se to nevyrovná tomu, co skutečně prožije a jak moc se změní jeho život poté, co skutečně přijde a posadí se na židli společně s ostatními. Vždy se vám dostane daru, který dalece předčí to, kolik energie a plánování věnujete tomu, abyste mohli přijít. Je ale zábavné a zároveň trochu smutné, že někteří si to pak ani neuvědomí, že to bylo právě toto setkání, které jemu nebo jí změnilo život. Většina to ale uvidí. Někdo dříve, někdo později, někdo okamžitě, jakmile vejde do dveří.

D: Víte, ve 3D je to trochu složitější. Je spousta věcí, které potřebujeme zařídit, aby se to mohlo odehrát, abychom mohli přijít – u někoho se zdá být nevhodné načasování, někomu stojí v cestě finanční otázka… V tomto ohledu to mám snazší.

O: (Upřímný smích.) Milovaná, to si opravdu myslíš? Ohlédni se zpátky na své rozcestí. Jak to bylo na počátku? Jak dlouho jsi žila bez příjmů? Co všechno jsi pustila, aby se tohle mohlo uskutečnit? Kolik let a energie jsi tomu věnovala? Drahá, my víme, že jsi právě teď mohla žít ve velké finanční hojnosti, mít zaměstnání s pevnou pracovní dobou, odkud ses mohla vrátit domů a už na něj nemyslet, volné víkendy a rozhodně více dovolené. A my bychom to nijak nesoudili. Ty ses ale rozhodla pro hojnost v širším slova smyslu. Vidíš tu radost a změněné životy. Tebe samotnou činí šťastnou a spokojenou, když vidíš výsledky toho, co pomáháš zprostředkovávat. A máš radost i z toho, že to vše zároveň léčí a obohacuje i tebe. Že máš více svobody, radosti, rovnováhy, štěstí. Že můžeš díky tomu více svítit a tak léčit a měnit svět i ve svém každodenním životě. Milovaná, pokud bychom to počítali ve vašich penězích, věnovala jsi této naší práci tolik, že to ani nelze spočítat. A přesto vidíš, že odměna, které se ti dostalo, se v penězích počítat nedá. Jsi šťastná, spokojená, tvůj život je naplněný smyslem a radostí, i když se potýkáš se stejnými věcmi jako všichni ti, kteří čtou naše poselství. Učinila jsi vše pro splnění svého snu a poslání, i když to znamená, že při něm nesedíš v publiku a jen se nekoupeš v naší energii a neužíváš si těch plodů – sedíš na pódiu s námi a propůjčuješ nám svůj hlas, abychom mohli oslovit ty, kteří před námi sedí… (Pozn. MK: zbytek konverzace jsem ustřihla. Nechci z toho udělat chvalozpěv na sebe a léčení mých sebepochybností. ;-)).

Abychom se ale vrátili k tvému dotazu. Věděla jsi, že důvod, proč nejít, má úplně každý z těch, kteří jsou zde očekáváni? Ano, slyšíte správně – očekáváme vás! Už teď tu sedíme a čekáme, abychom znovu objali své dcery a syny. Čekáme a těšíme se na setkání širší hvězdné rodiny. Někdo je tak pevně rozhodnut a tak moc důvěřuje své intuici, že pochybnosti odmávl během vteřiny a už si je možná ani nepamatuje. Pro někoho je to výzva větší. Záměrně. Je zapotřebí, abyste si uvědomili, oč tu doopravdy jde. Toto není koncert vašeho oblíbeného zpěváka populární hudby, ani divadelní představení, i když víme, že i na těch se pro vás odehrává mnohé a že vám některé tyto události svým způsobem proměnily život nebo alespoň pohled na svět. Víme to, protože jsme s vámi v každém okamžiku vašeho života. Není to ani seminář, jakými někteří z vás procházejí neustále. Není to jedno z mnoha setkání, jedna z mnoha akcí, které prostě vynecháte nebo přeložíte na jindy. Říkáš, že se zdá, že načasování není vhodné. Koneckonců víme, že i ty jsi toužila tento víkend strávit jinde. (Pozn. MK: Lee Carroll bude v Německu oslavovat 30 let výročí od tzv. Pádu železné opony a zároveň 30 let veřejné práce s Kryonem. Tam jsem hodně chtěla být.) Ale zároveň víš, že je toto výjimečné nastavení, které jsme vám vybrali jako dar – jedinečné načasování, pokud jde o numerologii i astrologii. Darem je i to, co vám přineseme v našem učení a že právě zde jsme souhlasili s vytvořením většího prostoru pro muže. Často říkáte, že je vaší prioritou rodina. Někteří zapomněli, že MY JSME RODINA. Víme, že to víš. Vidíme slzy dojetí a radosti ve tvých očích, kdykoli na to jen pomyslíš. Slyšíme rozechvění v tvém hlase.

Chceme vám všem říct, že je vždy spousta 3D důvodů. Je to tak záměrně. Abyste se museli podívat do svého nitra a uvědomit si, co svou přítomností říkáte: „Jsem tady, protože to to je to, kdo JÁ JSEM. Uvědomuji si hloubku toho, co se zde děje. Jsem tu, ABYCH SE ROZPOMNĚL/A A NAPLNIL/A JSEM TO, PROČ JSEM ŽIL/A PO CELOU DOBU SVÉ POZEMSKÉ EXISTENCE. Abych začal/a žít, co jsem se tak dlouho učil/a od hvězdných matek a co tak dlouho čekalo v největších hloubkách mé Akáši a mé DNA.“

Milovaná, musíte učinit tu svobodnou volbu – dát jasně najevo, že tato událost, tato proměna, vám za to skutečně stojí. Bez ohledu na to, co bude v září řečeno nebo co vám bude ukázáno. Ta proměna, to hlavní, se odehraje uvnitř. V Akáše a DNA každého z vás… A ty víš, že to není jedna z mnoha příležitostí. Můžeš teď naznačit, co jsi viděla ve svém vhledu.

Pozn. MK: Při našem loňském setkání se hluboce dotklo mého srdce, když jsem viděla energii našeho propojení s muži a cosi ve mně říkalo, že by mělo nastat něco víc. Mluvila jsem o tom s Mele´ha a ta cítila, že ji Hvězdné matky na cosi připravují. Proto jsme začátkem tohoto roku vyhlásily, že mezi nás mohou přijít i muži. Jakou to bude mít podobu, se skrze Hvězdné matky projevilo teprve nedávno, když pro to nastal vhodný čas. A tak jako jsem to loni cítila velmi mlhavě a jen jako tichý hlásek, který se změnil v silný potenciál a nakonec i realitu, tak teď vnímám i to, že nastane proměna dalších setkání LS a Hvězdných matek. Jednak příští rok v září očekáváme opět Kryonovu návštěvu, tak vůbec nevím, kdy se odehraje to příští setkání, ale také cítím, že postupně budeme v aktualizovaných podmínkách přebírat to, jak probíhalo učení tehdy. Už tehdy probíhala určitá úroveň učení pro všechny, ale pouze do určitého období (tenkrát to bylo 13 let věku, to už ale nyní nevnímám jako podstatné) a pak později bylo vyučování jen pro ženy a to ještě jen pro některé. Mám pocit, že tedy dojde k tomu, že příště bude minimálně určitá část pro ty, které absolvovaly i předchozí setkání (v tuto chvíli cítím dva z celkem tří dosavadních dnů – jeden den jsme pořádali loni, letos chystáme dva). Jestli pak bude ještě i prostor pro ty, kdo se zúčastnili jen jednoho dne nebo žádného, to v tuto chvíli nevím… Je to jen můj pocit a intuice, ale měla jsem to vyslovit, tak to zde píši… A předávám opět slovo těm, kdo chtějí odpovědět.

O: Ten zbytek necítíš a nejsi si v tomto ohledu ještě jistá z prostého důvodu. To protože o směřování rozhodnete všichni společně během toho, co se odehraje. Spatřila jsi jeden z nejsinějších potenciálů. Jestli a jak se odehraje, o tom rozhodnou ti, kdo budou přítomni. Vidíme obrovský pokrok a posun vás všech. A vy víte, že jsme s vámi všemi každý den. Ale některé věci se mohou odehrát pouze tehdy, když se vás sejde mnoho dohromady. Když jsou vaše energie fyzicky propojené.

D: Vím, že channelingy pro LS čtou i muži a u některých z nich vnímám opravdu krásné a hluboké energie, velikou moudrost a poměrně i silnou intuici. Potěšilo mne, že mohou být součástí našeho setkání. Ale vím také, že některé zarazilo rozložení toho programu. Mne vlastně v prvním okamžiku také, než jsem do toho mohla hlouběji nahlédnout. Původně jsem měla pocit, že to oddělení bude jen na první třetinu programu. Mohli byste se k tomu vyjádřit, prosím?

O: Ach, milovaná, ty přeci víš, že tam žádná zeď ani skutečné oddělení není. Ne na té nejhlubší úrovni. Ale jsou věci, které se musí stát jako první. Sama víš, že energie čistě ženského kruhu je jiná, než když je mezi vámi byť jen jediný muž. A také již od Kryona víte, že ani Leemu není dovoleno se těchto setkání účastnit – ne v jeho mysli. Ano, mohli bychom to zařídit tak, že by tam s vámi ti muži seděli, ale jejich mysl by nevnímala vůbec nic. I přesto by jejich přítomnost znamenala, že vám nebudeme moci některé věci předat. Ta zeď je tam symbolicky, ale vy víte, že spojená energie nás všech společně s vámi tu zeď prostoupí a stejně tak i jejich láska, soucit a úcta prostoupí zase zpět k vám.

Odpoutejte se od toho, co si myslíte, že se bude dít. Odpoutejte se od představy důležitosti sdělovaných informací. Lemurijským sestrám předáme věci, které bychom vám nemohli předat, pokud by zde byli muži. Ale ta energie, láska a vše podstatné pak právě vy předáte energeticky mužům během společného obřadu. Musíte zde být coby prostřednice a zároveň zesilovače této energie. Svými zkušenostmi a moudrostí převedete naše poselství do podoby, kterou ti muži budou moci vstřebat.

Krom toho – vy jste prošly tím základním učením už tenkrát a jste na něj už několik let připravovány. Vy jste se už účastnily našich setkání a budete na to připravovány i tentokrát. I muži musí projít přípravou, aby mohli být v naší přítomnosti. I proto Shamir požádal, aby měl na tuto přípravu delší dobu a proto jste pro muže upravili načasování. I když jen o hodinu.

My Hvězdné matky budeme pochopitelně i s těmito muži. Tak jako jsme s nimi po celý jejich život. Jen ten přímější kontakt musí proběhnout touto formou. Ty víš, že prostor, který jste vytvořily, je určen pro ty muže, kteří už to cítí. Kteří už jsou svým způsobem osvícení, soucitní a láskyplní. Pro muže, kteří už vědí, že to vše v sobě mají, ale zároveň cítí, že je nyní na nich, aby učinili ten krok a přišli. Aby propojili svou energii, svou Merkabu, svou Akášu s vámi a s polem, které společně vytvoříte… Aby se chopili své role, svého vlastního poslání.

Necháme nyní tuto informaci doznít hlouběji. Ti muži, pro které tento prostor vznikl, moc dobře cítí naši přítomnost a touží po spojení, po setkání… pro některé z nich je velkou výzvou, že nevědí přesně, co se bude dít. Je pro ně výzvou, že se to nedá přesně pojmenovat. A s o to větším respektem se skláníme před těmi, kteří už toto volání vyslyšeli nebo činí kroky pro to, aby se s námi mohli opět setkat…

 

15. srpna přijato a 17. srpna zaznamenáno pro ty, jejichž mysl potřebuje tato slova číst, aby se jejich srdce mohlo rozeznít a vyslovit velké a hlasité ANO.

 

Marie Kuchařová