Září 2014

02.12.2014 17:23

 

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – září 2014

 

 

01.09.2014

POTENCIÁLY JSOU REALITOU

 

Budoucnost, o které si myslíte, že se ještě nestala, existuje jako potenciál v multidimenzionálním stavu a vy k němu směřujete. Takže my ji vidíme jako něco, co již nyní existuje, a vy to vnímáte jako něco mysteriózního. Existuje energie? Existuje kvantový stav? Fyzici vám řeknou, že ano. Tudíž, drazí, jsou potenciály realitou.

 

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonova channelingu „Těžká věda“ -

 

 

 

08.09.2014

 

TOHLE SI PAMATUJI

 

Co když jste velmi stará duše na této planetě? To pak znamená, že právě teď máte moudrost pradávných civilizací ve své DNA. A to znamená, že u každé stránky, kterou si přečtete v Kryonově knize, můžete říct: „Tohle si pamatuji. Je to pravda. Není tu nic nového. Ale je hezké vidět to napsané v knize.“

 

 

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- Z Kryonova channelingu „Akášický systém“ -

 

 

15.09.2014

 

DLE DOHODY

 

Ach, někteří z vás mají pocit, že když přišli na toto setkání nebo čtou tento druh slov, dostávají zprávu „odjinud“. Pak vstanou a jdou dělat něco jiného – třeba plnit úkoly. Tentokrát vás vyzýváme, aby tato zkušenost byla jiná. Chceme, abyste pochopili, že energie, která se vlévá do tohoto prostoru, je tu dnes pro vás – dle dohody. Tento druh schůzky nemohl proběhnout někdy jindy, drazí. Tohle je ten správný čas a proto nyní čtete tato slova. Než vstanete, zkuste na chvíli oslavovat s námi, že vás rodina miluje tolik, že s vámi hovoří, a že zná vaše potenciály. Prostě si udělejte chvilku před tím, než vstanete, a odpovězte rodině: „Miluji vás.“ Vnímejte energii, když to uděláte. My to uslyšíme, víte?

 

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonovy Knihy Sedm -

 

 

22.09.2014

 

INTUICE

 

To intuice sjednotí věci, které se nesjednotily v minulosti. Intuice vytvoří nové paradigma života. A intuice bude pohánět vaše biology, aby v zemi a ve skalách nalezli život, který je v polo-kvantovém stavu. To jsou věci budoucí, ke kterým nemůže dojít, dokud je lidstvo poháněno pouze intelektem, logikou a emocemi.

 

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonova channelingu „Písmeno „I“ ve slově Kundalíní“ -

 

 

 

 

29.09.2014

 

JAK MOC?

 

Hádankou v průběhu vašeho života je to, jak moc z této pravdy, že jste součástí Stvořitele, dokážete akceptovat. Jak dalece dokážete otevřít kvantové dveře, abyste uviděli tuto pravdu, když jste naživu? Samotný tento atribut určuje to, jak osvícenými se stanete ve svém životě. Poslouchejte: není to o tom, kolik znalostí a zkušeností je ve vaší Akáše, ale jak moc si dovolíte tomu uvěřit.

 

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonova channelingu „Tři větry“ -

 

 

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.