Žili jsme v jiných vesmírech?

20.06.2013 21:59

 

 

Otázka: Kryone, jsme-li věční, dělali jsme toto /žili život/ v jiných vesmírech? Budeme to dělat znovu? Bude to vždy náš cíl? Jsou někde jiní, kteří plní jiné úkoly? A jaký je smysl toho všeho? Proč to vůbec všechno děláme? Proč jednoduše "nejsme" /od slova "být"/ neboť to je naše přirozenost pro celou věčnost?

 

Odpověď: Ano, jsi v tom dobrý. Důvod? Tvoření nových vesmírů. Jak to funguje? Už jsme vám řekli, že to, co děláte, je velkolepé a děláte to s nadšením a pořád. Je těžké vám vysvětlit, co jste vytvořili v minulosti, když minulost neexistuje. Všechno zapadá do skládačky "teď", kdy konstantně tvoříte po eony, kterým vy říkáte čas. Požehnaný buď člověk, který připustí, že existuje víc než jen jeho realita, a který důvěřuje svému nitru.

 

Otázka: Drahý Kryone, nikdy jsem necítil moc souznění s organizovaným náboženstvím, přestože jsem vždy věřil v Boha. Několikrát jsem by zmaten tím, co jsem byl učen o Bohu, ale vždy jsem věřil ve svatého stvořitele. Četl jsem, že to, co děláme na naší planetě, vytváří startovní/počáteční bod energie Vesmíru, který se vytváří. Takže se ptám: Jsme-li věční, dělali jsme toto v jiných vesmírech? Budeme to dělat znovu? Bude to vždy náš cíl?

 

Odpověď: No tedy... moudrost a intuice člověka, který se začíná dostávat za závoj! Ano, dělali jste to minule a budete to dělat znovu. Je vás mnoho "v pravém křídle", kteří budou pokračovat a vracet se sem, až vaše populace dosáhne kritické hranice... a všichni z ní /z populace/ to už dělali. Snad bys mohl začít rozumět? Toto je to, co děláte! Toto je vaše specializace. Je to též "těžké zvedání závojů", o kterém jsme vám říkali, že děláte a vaše barvy /aurické/ o tom svědčí /indigo/. Důvod toho je nad lidské chápání, ale je to jedna z nejvelkolepějších věcí, která existuje v rozmezí, které nazýváš Bůh. Je to o integritě zvané stvoření, o životě obecně a o lásce Boží.

 

Takže... prostě jen "buďte" /od slova být/ a pokračujte v objevování své vlastní božskosti. A na každém kroku zůstávejte v integritě. Všechno, co děláte, nechť je "božské" neboli, buďte naprosto ztotožnění s vírou vašeho záměru. Podstata každého náboženského učení na planetě hlásá, abyste měli víru, že existuje "něco víc" /nad námi/. Učí, že existujete navěky... i po smrti... a že prostě jsou věci, které nejste schopni poznat v tomto životě. A řeknou vám, abyste se spoléhali na Boha. A to je i mé poselství.

 

Přeložila Satu Satu