Mistři

Buddha a Kristus

23.05.2013 23:06
Otázka: Drahý Kryone, prosím, osviť nás pokud jde o dva velké učitele - Buddhu a Krista. Když studujeme životy a práci těchto dvou Mistrů, je jasné, že neměli stejné učení. Přesto, je-li jeden Bůh, měla by být jen jedna pravda. Jaká je tedy pravda o těchto protichůdných učeních? Jeden vypadá,...

Ježíš

23.05.2013 23:09
Otázky: - Drahý Kryone, existoval skutečně člověk jménem Ježíš, nebo to byla skupina s Kristovou energii, ze které církev vytvořila člověka? - Drahý Kryone, díval jsem se na astronomické grafy Ježíšova narození po mnoho let a našel jsem jeden, o kterém věřím, že pokud není skutečný, tak...

Marie Magdalena

23.05.2013 23:12
Otázka: Nejdražší Kryone, v průběhu uplynulých několika měsíců ke mně přišlo mnoho znamení ohledně Marie Magdalény. Moje intuice mi říká, že byla ve skutečnosti partnerkou Ježíše a že to církev potlačila a ukryla její status ze strachu, že by to mohlo být spojováno s partnerstvím a...

Mohamed a 11. září

23.05.2013 23:16
Otázka: Drahý Kryone, jsem si jistá, že bytosti velmi pečlivě dohlížejí nad Izraelem a událostmi, které se dějí nyní v této oblasti. Věřím, že se někdy také podílejí na pomoci. Mám pocit, že se již odehrálo mnoho zázraků a mnoho životů bylo zachráněno. Přesto cítím, že my, Izraelité,...

Sai Bába

23.05.2013 23:21
Otázka: Drahý Kryone, moje otázka se týká Sai Báby. Já osobně jsem tohoto muže navštívil v Indii a viděl jsem masy lidí shlukujících se kolem něj a uctívajících ho jako Boha. Nepochybuji o osvícenosti jeho promluv a s mnoha jeho učeními souhlasím, dokud říká, že každý člověk je...

Shakespeare - Christopher Marlowe

23.05.2013 23:24
Otázka: Drahý Kryone, v historii lidstva, přinejmenším v západním světě, je jen několik větších spisovatelů než Shakespeare. Jeho jméno připomíná nějaký druh duchovně osvíceného "božského" člověka. Přesto podle mnoha inteligentních čtenářů a známých géniů je jméno a osoba "Shakespeare" ve...