63. Kryonův channeling - Calgary, 9.3.2019

14.05.2019 18:14

Kryonův šedesátý třetí channeling
„Zpěv hvězdných matek“

 

Následující channeling byl přijat 9. března 2019 v Calgary a je určen pro lemurijské sesterstvo

 

Zdravím vás, drahé hvězdné sestry, já jsem Kryon z magnetické služby.

 

Po tak dlouhé době a po tolika předaných channelinzích byste si mohly myslet, že detaily o minikontinentu Lemurie už byly vyčerpány, ale to nikdy nebudou. Tolik z vás nese ve své Akáše energie vzpomínek… Povím vám o něčem, co si možná pamatujete.

Dnes se zabýváte zvukem – vibracemi ve vzduchu, které v sobě nesou harmonie a krásu. Něco jsme vám i dalším už během channelingů vyprávěli – o zvuku, na který nikdy nezapomenete. Chci, abyste se (v myšlenkách) opět přenesly na ten tropický ostrov. Na horu zvanou Lemurie. Pro některé z vás to právě teď není tak obtížné vzhledem k počasí, které panuje venku, představit si sebe samu kdesi na pláži, kde vanou pasáty.

Kamarádství žen nebylo přínosem pouze pro ženy. Pro mne je těžké to popsat. Musely jste to zažít a musely jste rozumět té společnosti, společenství mužů a žen a rolím, které hráli – a to natolik, že zde panoval obrovský respekt. Muži by neměli to, co měli, kdyby nebylo žen; ženy by neměly to, co měly, kdyby nebylo mužů – v jejich společnosti, jakkoli byla jednoduchá.

Vám i dalším jsme vyprávěli o vábivém zvuku hlasu hvězdných matek. Věděly jste, že tu jsou, ale často se vzdalovaly na vrchol hory a vy jste je neviděly až do příštího učebního setkání. Nejsou odměřené, jsou velmi láskyplné, velmi přístupné – jsou to matky. Ale povím vám, že když otevřou ústa a začnou zpívat, nic se tomu nevyrovná. Na této planetě není žádný zvuk, který by se tomu podobal. Žádný. Tyto ženy z hvězd mají totiž anatomicky odlišné hlasivky. Rozdělené hlasivky jim umožňují zpívat dvě noty zároveň. Mohou samy zpívat souzvuky, a když zpívaly, bylo to dechberoucí.

Ne všechny z vás porodila hvězdná matka. Pokud chápete, jak to fungovalo, pak víte, že mnohé ano a ty pak zrodily vás ostatní. Ale vy všechny jste je slyšely zpívat. Ty, které patřily mezi první generaci (pozn. překl.: byly zrozeny přímo hvězdnými matkami) tak jako Mele´ha, to mají vytesáno ve své Akáše. Je to něco, co nemůžete napodobit, i kdyby si to Mele´ha přesně pamatovala, nedokázala by to napodobit a ukázat vám, jaký je to zvuk. Já vám ale chci povědět, co ženy dělaly a o čem jsme dosud nehovořili. Hudba prochází skrze závoj stejně jako humor, soucit a další nádherné věci. A tak někdy hudba a vibrace, které zpíváte, přicházejí skutečně přímo z druhé strany závoje.

Hudba byla pro Plejáďanky velmi důležitá a pokud jste je slyšely zpívat hromadně, pak to něco znamenalo i pro samotné hvězdy. Ale něco vám povím – dělávaly to pro vás. Dvě nebo tři vám zpívaly v duetu či v triu a to se vepsalo přímo do vašeho srdce. A tak se to ženy snažily napodobit – některé zpívaly jednu část souzvuku a jiné tu druhou. Takže když zpívaly dvě nebo více žen, mohly napodobit zvuk jedné hlasivky hvězdné matky.

Co dělali Lemuřané, když se chtěli bavit? (Kryon se směje.) Kam jste chodili? Byl čas se bavit a bylo to nádherné. Už jsme vám říkali o obřadech a dalších věcech, ale o hudbě jsme toho zatím mnoho neřekli. Mimo chóry jsme o ní zatím příliš nemluvili. Povím vám něco, čeho si muži obrovsky vážili. Něco, co je vytesáno do jejich Akáši. Ženy pořádaly obřady, ale také představení (koncerty). Zpívaly hromadně ve skupině určité harmonie a písně, které znaly velmi dobře… Písně oceánu,  písně moře… napodobovaly přitom hvězdné matky a muži byly jejich publikem. Muži sem přicházeli dlouho předtím, než představení začalo, jen aby zaujali nejlepší místo a dobře slyšeli. Mají to ve své Akáše. Pamatujte, že v systému Akáši se pohlaví střídají. Časem se muž narodí jako žena a žena jako muž. Každý tím projde. Včetně žen, které jsou dnes zde. Připomínám to proto, abyste si uvědomily, že nejen ženy mají na této planetě vzpomínky na tyto nádherné tóny – na to, jak ženy společně zpívaly mužům. A pokud jste byly tehdy mezi těmi ženami a zpívaly jste jim, pak pouhé napodobování hvězdných matek vás uvedlo do euforického stavu klidu a míru. A pak jste si uvědomily důvod, proč vám hvězdné matky zpívaly tímto způsobem – to aby ve vás vyvolaly pocit sebeúcty. Dokud jste slyšely tu píseň, bylo vám dobře.

Hvězdné matky to věděly, drahé. Věděly to po celé generace – procvičovaly to na svých dětech a dětech jejich dětí. Byly to Plejáďanky – ony věděly, společné tónování hladí a uklidňuje duši kohokoli, kdo to slyšel. Pomáhá jim usnout, dodává sebeúctu a pocit klidu a míru. Já to pro vás nedokážu napodobit, ale mohu vám to připomenout a pomoci vám si to představit a možná to dokonce zaslechnout kdesi v éteru. A zde je ten důvod… Máte nástroj pro toto rozpomenutí. Nástroj, který způsobí, že je vše v pořádku, ať se právě teď děje ve vašem životě cokoli. Chci, abyste si to představovaly a poslouchaly společně se mnou ten andělský chór, chcete-li. Víte, pokud si představujete andělský chór, jsou to vždy ženy. Vždycky. Ten nejkrásnější zvuk, to jsou vždy ženy. Matky, které společně zpívají. Chóry, které se vzájemně propojují v nádherné uklidňující harmonii s energií plejádských matek.

Chci, abyste se nyní zamyslely a možná si vyvolaly tuto vzpomínku, protože pokud to dokážete, pokud se dokážete alespoň trochu přiblížit tomuto prožitku, pak máte ten správný nástroj. Je to vzpomínka, kterou nemůže mít každý a která vás zavede na nejnádhernější místo, kde jste kdy byly a kde je všechno v pořádku, právě teď, a nic nemůže narušit koherenci té písně, toho zpěvu. A drahé, pokud kdykoli nastane cokoli, co bude trápit vaše srdce šamanky, kterou jste, můžete vstoupit na toto místo a slyšet ten nadpozemský zpěv, který jen někteří slyšeli a který je spojen s vaší Akášou. Můžete se posadit a říct si: „Vše je pro mne v pořádku.“ To je nástroj. Je to praktický nástroj, který mohou ženy použít samy pro sebe a na sebe.

V dobách, které jsou pro vás frustrující a které vám přinášejí obavy – je možné, že si to můžete připomenout multidimenzionálním způsobem? Ne proto, abyste přitom zpívaly, ale abyste jen tak seděly a užily si to? Dovolte, aby vám vyhrkly slzy, když si vzpomínáte na něco, co je tak drahocenné a co skutečně mění vše kolem. To je moc plejádské hudby a některé z vás ji slyšely.

Nechť tento den přinese potenciál vyvolání tohoto nástroje – ne vaše uši, ale vaši mysl naplněnou harmonií a souladem zvuků, které mají takový význam a jsou tolik mírumilovné, že vás provedou jedním dnem za druhým.

Víte, jak moc ti muži chtěli sedět na předních místech? Byla to pro ně odměna. Nedělo se to často, ale během slunečního cyklu a mělo to svůj význam. Oni věděli, že se to blíží a všichni tam chtěli sedět a užívat si to, co jste měly, protože i oni to cítili. Máte tento nástroj, šamanky, pro sebe a ostatní poznají, pokud to ucítíte a budete si ho užívat – budou se vás ptát, kam jste se tak náhle vzdálily a vy řeknete: „Buď tiše, poslouchám.“ (Kryon se směje.) „Buď tiše, poslouchám...“

A tak to je,

 

Kryon

 

 

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio 

 

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám (ale mohou je číst i muži, pokud to tak cítí). Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm/ní, aby se sám či sama rozhodla. Děkujeme.