Slovníček pojmů

11:11

30.10.2018 22:57
Lidé, kteří se probouzejí do své hlubší duchovnosti v nové energii posunu, stále častěji vidí na digitálních hodinách (i jinde) čísla jako 11:11, 3:33, 4:44 atd. Můžete to vnímat jako laskavé „mrknutí od Ducha“. Ta čísla mají zároveň i svůj numerologický význam. Věnujte pozornost tomu, co si...

3D

30.10.2018 22:55
3D je zkratka pro výraz „třídimenzionální“ – zahrnuje délku, šířku a výšku.  

4D

30.10.2018 22:56
4D je zkratka pro slovo „čtyřdimenzionální“ – zahrnuje délku, šířku, výšku a čas.  

5D

30.10.2018 22:57
5D je zkratka slova „pětidimenzionální“ – zahrnuje délku, šířku, výšku, čas a novou dimenzi dostupnou lidem v nové energii po 21. prosinci 2012 (viz Posun).  

Akáša

30.10.2018 22:58
Lidskou Akášu lze definovat jako veškerou energii vašich minulých vyjádření (minulých životů) na Zemi. Kryon o ní často hovoří jako o „akášických záznamech“ (viz níže). Vaše osobní Akáša je uskladněna na několika místech, z nichž nejdůležitější je vaše vlastní DNA. (Viz také Jeskyně stvoření.)...

Akášická jasnost

30.10.2018 22:59
Odkazuje na specifické akášické vzpomínky uskladněné ve vaší Akáše. Znamená přesnost akášického rozpomenutí, které se odehrává nyní, v nové energii.  

Akášické dědictví

30.10.2018 22:59
Akášické dědictví odkazuje na to, co dědíte ze své Akáši (zkušenosti z minulých životů). Konkrétně to, co si nesete do současného života – jako např. strachy či talenty.  

Akášické záznamy

30.10.2018 22:59
Akášické záznamy jsou archiv všeho, co jste kdy udělali nebo zažili v průběhu všech svých životů. Také se vztahují k vašim budoucím potenciálům, protože čas je v kruhu, není lineární. Minulost, budoucnost i současnost – to vše je přítomné v čase teď.  

Alani´i

30.10.2018 23:00
Alani´i je jméno, které dal Kryon učitelce Peggy Phoenix Dubro. Peggy je tvůrkyní Vyrovnávací techniky EMF (Elektromagnetického pole). Kryon Peggy říkal, že kdysi pracovala v chrámu omlazení ve starodávné Lemurii.  

Andělé

30.10.2018 23:00
Andělé jsou multidimenzionální bytosti z Tvořivého zdroje, tak jako vy, ale ve svém vědomí a vnímání mají obsaženou celou „skupinu duše“. (Viz také archandělé.) Nemají žádnou dualitu ani biologické vyjádření. To znamená, že většina z nich nikdy nebyla lidmi. Anděl v řečtině znamená...

Archandělé

30.10.2018 23:00
Archandělé jsou andělé, kteří mají energii mnoha andělů. Podle Kryona nejsou „výše“ ani „níže“ než ostatní a nemají nic „na starosti“, navzdory svému pojmenování (v řečtině to znamená „vrchní anděl“). Místo toho jsou naplněni energií mnoha kousků a částí ostatních andělských bytostí. Proto se zdá,...

Arkturiáni

30.10.2018 23:01
Arkturiáni jsou vzestoupené bytosti z hvězdného systému Arkturu, které jsou součástí laskavé skupiny pomáhající lidstvu. Avšak pomáhají a odpovídají pouze lidem, kteří to dovolí. Kryon naznačil, že jsou rodiči či prarodiči Plejáďanů.  

Armagedon

30.10.2018 23:01
Toto pojmenování běžně odkazuje na mnoho scénářů zkázy a beznaděje na konci lidstva na planetě. Armagedon je také oblast v Izraeli, o které bylo předpovězeno, že se zde na konci času shromáždí armády ke konečné bitvě. Kryon ve skutečnosti předal channeling na tomto místě. (Kryonova Kniha 14:...

Atlantida

30.10.2018 23:01
Kryon zaujímá k Atlantidě velmi odlišný postoj od mnoha jiných. Není to místo, ale spíše „energie vědomí“ zformovaná v Akáše člověka, který zažil několik životů na mnoha potápějících se ostrovech. Proto existovalo mnoho forem Atlantidy, ale Akáša v člověku si pamatuje pouze „jediný...

Bariéra moudrosti

30.10.2018 23:02
Bariéra moudrosti není nějakou formou zdi či omezení, ale jde o bariéru energie, na kterou se musíme dostat, abychom dosáhli nové úrovně moudrosti. Když dosáhneme bariéry moudrosti, staré paradigma vědomí se zboří a nic už není takové, jaké to bylo. Příkladem takové bariéry moudrosti bude doba, až...

Chemické dědictví

30.10.2018 23:08
Chemické dědictví odkazuje na to, co dědíte od svých biologických rodičů a předků – vaši genealogii.  

Chrám omlazení

30.10.2018 23:08
Tento výraz se používal pro specifický léčebný chrám v Lemurii, o kterém Kryon hovořil. Vytvořil jej Lemurijský vědec jménem Yawee, který žil velmi dlouhý život. (Viz Yawee.)  

Čistý záměr

30.10.2018 23:02
Čistý záměr je záměr, který není nedbalý či náhodný, ale naopak obsahuje touhu pokračovat či s něčím začít a zvládnout to, ať se děje cokoli. Pokud se rozhodnete skočit do jezera, pak v momentě skoku máte „čistý záměr“ a nemůžete jej už vzít zpět.  

Dualita

30.10.2018 23:02
Dualita poukazuje na boj v lidském vědomí představující volbu mezi světlem a temnotou. Také je zastoupen tradičními maskami dramatu v divadle.  

Duch

30.10.2018 23:03
Kryon používá výraz Duch jako synonymum pro slova Bůh, Stvořitel a Tvořivý Zdroj.  

Duchové

30.10.2018 23:03
Výrazy duchové a strašidla jsou používány jako zaměnitelné. Nicméně na rozdíl od entity Kryon hovoří o strašidlech a duchách jako o opakujícím se vzorci událostí, které se odehrávají dokola stále stejným způsobem. Krystalická mřížka uchovává a pamatuje si lidské činy. Za určitých podmínek, kdy...

Duše

30.10.2018 23:03
Obecná definice duše říká, že je to duchovní esence lidské bytosti. Nicméně Kryon definuje duši jako něco, co je všude a nikde! Kryon nám také říká, že duše se při narození rozdělí do mnoha částí a existuje tak na mnoha místech zároveň. Coby lidé si myslíme, že máme pouze jednu duši, zcela...

Dvojplameny

30.10.2018 23:04
Energie dvojplamenů je energií našeho zrcadlového obrazu. Dvojplamen je ten, kdo najde svou jakoby „druhou polovinu“, kterou hledá kvůli dosažení určitého účelu. Energie dvojplamenů neznamená nezbytně partnerství jako u partnerů duše. Dvojplameny se setkávají spíše proto, aby vytvořili celek a...

Elementálové

30.10.2018 23:04
Elementálové jsou ezoterické bytosti známé pod názvy jako dévy, víly, elfové, skřítci, gnómové, šotci, permoníčci, leprechanové, zemští andělé a duchové přírody. Bez ohledu na jméno, všechny tyto bytosti jsou multidimenzionální energie, které pomáhají planetě Zemi (Gaie) a jsou ve službě...

Engramy

30.10.2018 23:04
Engramy jsou myšlenky, které zůstávají ve vaší paměti coby energie (paměťové stopy). Tyto engramy jsou více než jen plané vizualizace. Engramy jsou posvátné energie myšlenkových skupin.  

Entanglement

30.10.2018 23:04
Entanglement (propletení) je forma reality, která je multidimenzionální a nikoli běžně viditelná či chápaná ve 3D fyzice. Představuje fenomén kvantové fyziky, ve které předměty vzájemně reagují, jako by byly spojené, i když jsou oddělené obrovskou vzdáleností. (Pozn.: kvantový entanglement je...

Ezoterika

30.10.2018 23:05
Ezoterika poukazuje na metafyzické víry. (Pojem je odvozen od řeckého slova „vnitřní“. Řecké slovo „eisotheo“ znamená „učinit něco otevřeným“, tj. „proniknout do něčeho vnitřního“, neboli odhalit skrytou pravdu – pozn.: L.Mlčák)  

Fantom smrti

30.10.2018 23:05
Fantom smrti označuje situaci, kdy jsme si nastavili silný potenciál, který má umožnit konec našeho vlastního života. Dříve se o něm hovořilo jako o stínovém zániku, ale bylo to přejmenováno na „fantom smrti“. (Viz Kryonova Kniha 8 – Překročení milníku, kapitola třináct)  

Fyzika vědomí

30.10.2018 23:06
Lidstvo definuje vědomí jako koncept a popisuje ho jako stav sebeuvědomění. Nicméně Kryon opakuje, že vědomí je fyzika a že vědomí má pravidla, jak už tomu ve fyzice bývá. Existují pravidla, předpoklady, matematika, vzorce a řešení. Kryon nám říká: „Fyzika vědomí má nádherné atributy, které zatím...

Gaia

30.10.2018 23:06
Gaia je vnímající vědomí planety Země. Jádro vědomí bylo vytvořeno Plejáďany. Gaia je také známá coby Matka Země či Matka Příroda. V jižní Americe Gaiu nazývají Pachamama.  

Galaktické zarovnání

30.10.2018 23:06
Galaktické zarovnání je astronomický výraz jevu, ke kterému dochází při precesi rovnodennosti. Toto zarovnání je výsledkem 26.000letého kolébání planety, které začíná a končí, když je naše slunce dokonale v přímce (při našem pohledu ze Země) se středem naší galaxie. Zarovnání bodu slunovratu...

Harmonická konkordace

30.10.2018 23:07
Kryon začal s Leem Carrollem komunikovat v roce 1989 (dva roky po Harmonické konvergenci – jinak také známé coby událost 11:11). Mnozí v té době začali cítit, že dochází k osvícení. 8. a 9. listopadu 2003 nastala takzvaná Harmonická konkordance, další krok po Harmonické konvergenci....

Harmonická konvergence

30.10.2018 23:07
Harmonická konvergence je pojmenování první celosvětové meditační synchronizované události, ke které došlo 16. a 17. srpna 1987. Tato událost se také odehrála zároveň se zarovnáním planet ve slunečním systému. To, čemu Kryon říká „dodávky světla“ na planetu, začalo právě Harmonickou konvergencí...

Hathoři

30.10.2018 23:07
Staří Egypťané definovali Hathor jako bohyni lásky a radosti, která ztělesňovala principy ženské lásky a mateřství. Často byla vyobrazována s hlavou, rohy či ušima krávy. Kryon Hathory popisuje jako vzestoupenou rasu, která představuje bratrance a sestřenice Plejáďanů.  

Implantát

30.10.2018 23:08
Kryon poprvé zmínil převzetí „implantátu“ v Kryonově Knize Jedna – Konec času. Předal informace o energii, která vyžaduje svolení k převzetí implantátu, říká se tomu implantace svolení k odložení karmy. V nové energii tento výraz už není zapotřebí a je nahrazen výrazem čistý...

Indigové děti

30.10.2018 23:09
Tento velmi populární výraz odkazuje na „děti nového vědomí“ na planetě. Výraz indigo poprvé použila Nancy Tappeová, která viděla barvy kolem lidí jako přímý výsledek její synestézie (poruchy mozku). Na počátku 90. let Nancy začala vídat indigovou barvu kolem malých dětí – barvu, kterou nikdy dřív...

Innate

30.10.2018 23:08
Innate je vědomí inteligence těla. Je to chytré tělo a „ví“ informace, o kterých mozek netuší. Innate funguje v systému s lidským mozkem, vědomím a DNA. Innate je velmi těžko uchopitelná, protože je mimo naše 3D chápání. Innate žije v multidimenzionálním prostoru a reaguje na...

Interdimenzionální

30.10.2018 23:09
Kryon výraz interdimenzionální používal ve svých raných channelinzích. Nicméně později ho nahradil slovem multidimenzionální, jelikož toto slovo lépe vystihuje úplný význam, kterým je realita, která funguje s mnoha dimenzemi, které jsou mimo standardní čtveřici: výška, šířka, hloubka a...

Jeskyně stvoření

30.10.2018 23:10
Jeskyně stvoření je skutečné místo, které na této planetě nikdy nebude nalezeno. Spojuje a sjednocuje fyzické s duchovním a multidimenzionální s dimenzionálním. Je to místo v podzemí, kde jsou umístěny krystalické struktury obsahující paměť zvanou akášické záznamy. Tudy prochází vaše...

Karma

30.10.2018 23:10
Karma představuje situace s ostatními lidmi, nedokončené záležitosti, potřebu něco dokončit a systém spojený s interakcemi v minulosti. Karma je starý energetický pohonný systém, který dobře plnil svou funkci u lidstva s nižší vibrací, ale v nové energii už není na planetě...

Kosmická mřížka

30.10.2018 23:10
Kosmická mřížka je výraz pro systém, který zahrnuje celý vesmír a víc. Je přítomná všude. Je to to, čemu byste mohli říkat vědomí Boha a přesto je to fyzika. Energie mřížky obsahuje vědomou lásku. Přestože to není doslova mříž, má určitou formu symetrie. Kosmická mřížka je to, co umožňuje...

Kryon

30.10.2018 23:11
Kryon je často popisován jako láskyplná bytost, ale ve skutečnosti jde spíše o skupinu či doprovod, který není ani mužský ani ženský. Kryon předává zprávy o míru a zmocnění pro lidstvo, které jsou channelovány skrze lidi. Na celé planetě je několik lidí, kteří Kryona channelují. Nicméně Lee Carroll...

Kryonova skupina mřížky

30.10.2018 23:11
V roce 1989 dorazila Kryonova „skupina mřížky“ a začala učit o nové energii a vědomí na planetě. Mnozí věří, že tehdy Kryon poprvé přišel, ale on tu byl od počátku času. To protože Kryon je energie bez začátku a konce a proto vždy je, tak jako lidská duše. Kryon řekl, že se magnetická mřížka...

Krystalická mřížka

30.10.2018 23:11
Krystalická mřížka je ezoterická (duchovní) mřížka, která leží na povrchu po celé planetě a pamatuje si vše, co lidé dělají a kde to dělají. Energie lidstva ovlivňuje vibrační úroveň planety v reálném čase. Krystalická mřížka odpovídá na lidské vědomí, ale funguje oběma směry – přijímá a dává....

Krystalický obal

30.10.2018 23:12
Kryon nám říká, že naše DNA, systém 12 multidimenzionálních vláken, má krystalický „obal“. Ačkoli je to určitým způsobem metafora (protože úplné vysvětlení je kombinací vědy a Ducha), určité části této metafory jsou fyzicky přesné. Kryon popisuje krystalický obal následujícím jednoduchým způsobem:...

Kvantový

30.10.2018 23:12
Kryon používá slovo „kvantový“ nesprávně – tedy z vědeckého hlediska. Když Kryon říká slovo kvantový, pak to znamená multidimenzionální. Věda definuje kvantum coby oddělené množství energie či hmoty, vysvětlující povahu a chování energie či hmoty na atomické či sub atomické úrovni (jako jsou...

Lemuřané

30.10.2018 23:13
Lemuřané byli lidé, kteří tvořili první civilizaci Lemurii a měli DNA, která byla pokročilejší, než mají lidé dnes. Měli jiné vědomí a vždy byli ovlivňováni a vyučováni Plejádskými učiteli (učitelkami). Až na několik málo výjimek měli Lemuřané jen jeden život v té kultuře. Byli prvními lidmi...

Lemurie

30.10.2018 23:12
Lemurie odkazuje na první osídlení lidí, kteří měli „znalost o temnotě a světle“ – na malém kontinentě zvaném „Mu“, který je nyní znám pod názvem Havajské ostrovy. Tato civilizace začala před přibližně 50.000 lety a trvala do doby před asi 15.000 lety – byla to první izolovaná duchovní civilizace...

Ley linie

30.10.2018 23:13
Kryonova definice ley linií se liší od mnoha dalších. Ley linie nemají nic společného s magnetickou mřížkou, která existuje jako magnetické „linie vlivu“. Ley linie jsou založené na lidských vědomých činech. Citliví lidé je dokáží vnímat nebo určit s pomocí proutků. Ley linie lze nalézt...

Lidské vědomí

30.10.2018 23:14
Kryon říká, že to, co popisujeme jako lidské vědomí, ve skutečnosti nepatří lidem. Spíše je to jen vědomí. Patří k lidem jen proto, že to tak vnímáme. Lidé generují energii vědomí, proto se mu říká lidské vědomí, ale je téměř identické s vědomím, kterým prošly jiné planety a jejich...

Lineární čas

30.10.2018 23:14
Lidé vnímají čas jako lineární a konstantní, pouze s dvěma dimenzemi – vpřed a vzad. Často se o něm hovoří jako o železniční trati. „Stálost“ času je pozemský koncept založený na linearitě.  

Mele´ha

30.10.2018 23:15
Mele´ha je lemurijské jméno, kterým Kryon označuje Dr. Amber Wolfovou. Kryon Amber identifikoval jako učitelku a vůdkyni posvátného sesterstva ve starodávné Lemurii.  

Merkaba

30.10.2018 23:15

Město na kopci

30.10.2018 23:15
Toto je odkaz na Nový Jeruzalém a zároveň je to Kryonova metafora pro Novou Zemi. Tento scénář zahrnuje mír na Blízkém východě. Také je to součást Kázání na hoře v Písmu Svatém (Bibli).  

Metafyzika

30.10.2018 23:16
Metafyzika znamená „to, co je za fyzikou“.  

Metatron

30.10.2018 23:16
Metatron je další entita či energetická skupina s doprovodem, jaký má Kryon. Účelem této entity je také pomoci lidstvu. Mnozí znají Metatrona jako archanděla, který pracuje s Merkabou a posvátnou geometrií v našem nitru.  

Minulé životy

30.10.2018 23:17
Minulé životy poukazují na to, že lidé už žili jiné životy před tímto současným a budou žít i v dalších životech, až zemřou. (Viz reinkarnace)  

Mistrovství

30.10.2018 23:15
Když je aplikováno na duchovnost, mistrovství značí člověka, který je vyrovnaný a soucitný. Mistři, kteří žili na planetě, byli vždy soucitní, klidní a vyrovnaní. Byli velmi pomalí ve vzteku a rychlí v lásce. Lidstvo se pomalu vyvíjí do bodu, kdy většina lidí nakonec projeví mistrovství ve...

Multidimenzionální

30.10.2018 23:17
Multidimenzionální je výraz pro realitu s mnoha dimenzemi, které přesahují námi vnímané čtyři dimenze – výška, šířka, hloubka a čas (viz interdimenzionální).  

Nadzvedání závoje

30.10.2018 23:17
Pro mnohé nadzvedání závoje znamená zmenšení (ztenčení) bariéry mezi lidstvem a Duchem – jinými slovy oslabení energie „duality“. Po celé věky to znamenalo kráčení blíže Bohu. Ale nyní Kryon říká, že je toho ještě o něco víc. Nová lineární definice znamená „rozsvícení světla“, osvícení...

Niterná paměť

30.10.2018 23:18
Niterná paměť je paměť, kterou si vaše DNA nese ze všech vašich minulých životů, z vašich akášických záznamů, které jsou uschovány v krystalu v Jeskyni stvoření mezi životy na Zemi. (Viz akášické záznamy a Jeskyně stvoření.)  

Nová energie

30.10.2018 23:18
Nová energie je popis vyššího vědomí na planetě, ale specificky po „posunu“ 2012.  

Nováček (nová duše)

30.10.2018 23:18
Duše, která byla na této planetě jen v několika životech – možná je zde dokonce úplně poprvé. Tyto duše nemají Akášu bohatou na mnoho zkušeností jako je tomu u starých duší. Často působí bezradně, neinformovaně a snadno se nechají oklamat.  

Nový Jeruzalém

30.10.2018 23:18
Kryonova metafora pro vědomí na Nové Zemi. Je to scénář míru na Blízkém východě. (Viz město na kopci.)  

Numerologie

30.10.2018 23:19
Numerologie je věda o číslech a na planetě nyní existuje mnoho různých forem numerologie. Některé z nich zahrnují Kabalu (vyvinutou z hebrejské abecedy), chaldejskou numerologii (vyvinutou ve starodávném Babyloně) a pythagorejskou (vytvořenou řeckým filozofem Pythagorem). Tyto příklady...

Osetá biologie

30.10.2018 23:19
Osetá biologie poukazuje na plejádskou DNA, která modifikovala lidskou DNA před přibližně 200 000 lety. (Viz Plejáďané.)  

Osvícený člověk

30.10.2018 23:19
Ten, kdo se probudil do vyššího vědomí.  

Partneři duše

30.10.2018 23:20
Partneři duše mohou vytvořit partnerství (ne nutně romantické), které bude dobré pouze pro tento život, ale nemusí vyústit v nic dalšího. Partneři duše jsou spolu pro radost a prodloužení života. To je vše! Nicméně dvojplameny existují společně, aby dokázaly něco, co by jeden bez druhého...

Plejáďané

30.10.2018 23:20
Starodávní po celé planetě nám říkají, že Plejáďané jsou našimi duchovními rodiči. Není to koncept New Age. Jsou vzestoupenou rasou z Plejád (hvězdné konstelace Sedmi sester), která přišla na Zemi a „osela“ lidstvo znalostí o světle a temnotě. Tato událost byla božsky inspirována a oni přišli...

Pole

30.10.2018 23:20
To, čemu Kryon říká Pole, je fyzickální a ezoterický prostor kolem vás, který může rezonovat s dalším zdrojem. Bůh to vytvořil způsobem, který je předpojatý pro naše dobro. Tento postoj rezonance je vyladěn na pospolitost a harmonii a začínáme být žádáni, abychom s tímto polem rezonovali....

Portál

30.10.2018 23:20
Portál je místo na Zemi, které má koncentrovanou energii. Portál je druh uzlu. Uzly mohou být buď portály, vortály nebo vortexy. Portály, stejně jako ley linie, se mohou přesouvat nebo měnit v souladu s lidským vědomím.  

Posun

30.10.2018 23:21
Poukazuje na překročení milníku v roce 2012 (při precesi rovnodennosti) a následné zrození nových energií na planetě – kombinace pozvednutí lidského vědomí, zvýšené vibrace Gaii a rekalibrace VŠECH mřížek vědomí.  

Pracovník světla

30.10.2018 23:21
Člověk, který vykonává duchovní práci jakéhokoli druhu.  

Precese rovnodennosti

30.10.2018 23:21

Predispozice

30.10.2018 23:22
Predispozice poukazují na tendenci k nějaké činnosti. Nicméně když Kryon hovoří o predispozicích, je to ve vztahu k individuální lidské Akáše. Například pokud se duše život za životem inkarnuje coby léčitel, pak existuje predispozice, že bude léčitelem i v příštím životě.  

Předurčení (osud)

30.10.2018 23:22
Předurčení je koncept teologie a doktríny určitých církví, které tvrdí, že vše řídí Bůh svou vůlí a že každá individuální duše má předem daný osud. Kryon říká, že nic takového jako předurčení (osud) neexistuje. Místo toho existují potenciály a predispozice. Lidstvo má ohledně své budoucnosti...

Překročení milníku

30.10.2018 23:22
Překročení milníku odkazuje na úspěšný přechod lidstva přes rok 2012 (který je běžně brán za počáteční bod 26.000 let trvající precese rovnodennosti) aniž bychom se zahubili prostřednictvím katastrofické války či z důvodu jiných lidmi způsobených katastrof. (Viz posun a precese...

Průvodci

30.10.2018 23:22
Úplně každý člověk má průvodce. Kryon nám říká, že naši průvodci jsou osobní plavidla, která obsahují vedlejší produkt energie vygenerované vaším záměrem. Je to součást alchymie energie, která je spojená s kosmickou mřížkou. Proto jsou průvodci zodpovědní za spolutvoření. Mnozí lidé mají...

Reinkarnace

30.10.2018 23:23
Reinkarnace je definována jako znovuzrození duše do nového těla. Tomuto fenoménu věřila většina starodávných kultur a náboženství a tato víra existuje dodnes v náboženstvích jako je například hinduismus. V poslední době se objevují důkazy o reinkarnaci v podobě svědectví převážně od...

Šablona mládí

30.10.2018 23:25
Šablona mládí existuje v mnoha molekulách, včetně DNA. Samotná šablona představuje vše biologické v našem těle.  

Síriané

30.10.2018 23:23
Síriané jsou vzestoupené bytosti, které jsou našimi „osetými prarodiči“ z hvězdného systému Síria.  

Smlouva

30.10.2018 23:23
Toto je mylně chápaný výraz – mnozí se domnívají, že je to závazná smlouva mezi Bohem a jimi, která je nastavená a neměnná po celý jejich život. Kryon však říká, že je to „multi-dohoda“, která se neustále mění, jak pracovník světla roste na své cestě. Takže ta smlouva je „pocit, že máte schůzku“...

Spolutvoření

30.10.2018 23:23
Spolutvoření je slovo, které popisuje vaše vědomí pracující s energií kolem vás, abyste vytvořili specifickou realitu. Funguje v systému každého s vámi a vyžaduje, abyste věnovali pozornost synchronicitě. Zahrnuje ostatní pouze do té míry, že pracuje synchronistickými způsoby...

Staré duše

30.10.2018 23:24
Bytí starou duší nemá nic společného s chronologickým věkem. Má to vše společné s vaším akášickým věkem, což poukazuje na počet životů, které jste prožili na planetě. V důsledku toho mnoho starých duší nese hlubokou moudrost, jelikož mají nejvíce zkušeností.  

Starodávní

30.10.2018 23:24
Výraz starodávní se vztahuje k prehistorickým domorodým lidem Země, kteří předvídali a předpovídali proroctví o vzniku lidstva i potenciální budoucnosti, stejně jako znalosti a moudrost Gaii. Jejich starodávná moudrost stále přetrvává mezi současnými domorodými stařešinami.  

Stínový zánik

30.10.2018 23:24
Stínový zánik je skutečný fyzický atribut, kdy má vaše část na buněčné úrovni stále pocit, že se blíží vaše smrt. Je uschován na úrovni hluboké paměti (v krystalickém plášti). Říká se tomu „stínový zánik“, protože už není součástí vaší reality! Je to pouze stínový potenciál, který jste si přinesli...

Stvoření

30.10.2018 23:24
Výraz Stvoření popisuje úplnost toho, co Bůh v tomto vesmíru stvořil.  

Stvořitel

30.10.2018 23:24
Kryon používá výraz Tvořivý Zdroj coby synonymum pro Boha, Tvořivý Zdroj a Ducha.  

Světlo

30.10.2018 23:25
Kryonova definice světla je energie vytvořená coby důsledek vysokého vědomí, metafora pro osvícení.  

Synchronicita

30.10.2018 23:25
Synchronicita značí události, které se odehrají podivným či neobvyklým způsobem v nečekanou dobu, a zdá se, že jsou záhadně koordinované. Může se zdát, že jde o náhody, ale není tomu tak. Často vás velmi překvapí. Okolnosti, které se zdají být nejméně slibné, nebo cesty, kterými už jste prošli...

TEĎ (čas)

30.10.2018 23:25
Kryon popisuje lidí jako že jsou v „lineárním čase“ a vesmír je podle něj v čase „teď“. Kryon předal jednoduchou a krátkou analogii, aby to vysvětlil. Představte si trať, která je položena a propojena v obrovském kruhu. Jede po ní maličký vlak, který představuje vás. Tento vlak je stále...

Temné entity

30.10.2018 23:26
Temné entity jsou zdánlivě schopné zasahovat do záležitostí lidí, vytvářet velký strach a někdy dokonce i fyzickou újmu. Kryon však temnotu definuje jako absenci světla. To je důležité, protože podle něj temnota neexistuje; je to jednoduše jen to, co zbyde, když někde není světlo. Světlo je aktivní...

Temnota

30.10.2018 23:26
Kryon definuje temnotu jako absenci světla. Důležitost této definice spočívá v tom, že temnota neexistuje; je jednoduše jen tím, co zbyde, když někde není světlo. Světlo je aktivní a temnota nikoli.  

Třetí jazyk

30.10.2018 23:27
Třetí jazyk je nelineární jazyk, který lze vnímat. Někdy během channelingu lidé cítí informace, které nebyly vyřčeny nahlas. To je právě onen „třetí jazyk“. Je pojmenován podle čísla 3, protože trojka je v tibetské numerologii definována jako „katalyzátor“ pro změnu.  

Trojice

30.10.2018 23:27
Trojice poukazuje na trilogii přežití, která je zastoupena třemi částmi lidského vědomí. Jsou to – mozek, šišinka a srdce. Koherence (propojení) této trojice lidského vědomí je počátkem dosažení mistrovství.  

Tvořivý Zdroj

30.10.2018 23:27
Kryon používá výraz Tvořivý Zdroj coby synonymum pro Boha, Stvořitele a Ducha.  

Uzly a nuly

30.10.2018 23:28
Uzly a nuly jsou místa na planetě s obzvláště silnými energiemi. Uzly a nuly planety jsou součásti systému Gaii, které vytvořili Plejáďané. Tento systém zahrnuje dvanáct hlavních ezoterických časových kapslí, které jsou zastoupeny polarizovanými páry, jež tvoří jeden uzel a jedna nula a...

Vědomí (fyzika)

30.10.2018 23:28
Lidstvo definuje vědomí jako koncept a popisuje ho jako sebeuvědomující si stav člověka. Nicméně Kryon uvádí, že vědomí je ve skutečnosti součást fyziky a že existují pravidla vědomí, která jsou zároveň součástí kvantové fyziky. Existují pravidla, předpoklady, matematika, vzorce a vycházejí...

Vesmír

30.10.2018 23:28
Výraz vesmír lze popsat jako fyzický vesmír studovaný astrofyziky, ale je používán také metafyzicky k popisu úplnosti všech duchovních energií a bytostí ve Stvoření. Vesmír je láskyplné vědomí předpojaté v lásce k lidstvu a ke zbytku Stvoření.  

Vortál

30.10.2018 23:28
Vortál je druh uzlu. Je to částečně portál a částečně vortex. (Viz uzly a nuly.)  

Vortex

30.10.2018 23:29
Vortex je druh uzlu. Atributy vortexu jsou tam, kde energie kolidují a neustále se pohybují či krouží. Někdo se zde cítí nějakou dobu dobře, ale ve skutečném vortexu je velmi těžké žít. (Viz uzly a nuly.)  

Vyšší já

30.10.2018 23:29
Skutečná definice závisí na tom, jak o vyšším já uvažujete. Kryon popisuje vyšší já jako zdroj našeho božství v našem nitru. Je to také identita naší duše a proto máme stejné vyšší já pokaždé, když se inkarnujeme.  

Vzestoupení Mistři

30.10.2018 23:29
Když Kryon mluví o Vzestoupených Mistrech, myslí ty, kteří už byli na Zemi coby lidé a kteří channelují skrze současné lidi na planetě, kterým předávají sady instrukcí a informací, které jsou pro lidi praktické. Jsou to např.: Ježíš, Jan Křtitel, král Šalamoun, král Artuš, Mohamed, Eliáš, Buddha,...

Vzestup

30.10.2018 23:29
V minulosti znamenalo slovo vzestup „někdo, kdo zemřel a vzestoupil na nebesa“, ale nyní to znamená něco zcela jiného. Je to měření vibračního osvícení, kdy je biologický člověk schopen držet úplnou vibrací a energii své bytosti – zatímco zůstává na planetě.  

Walk-ins

30.10.2018 23:30
Skutečné walk-ins je těžké pochopit kvůli naší singulární předpojatosti. Kryon říká, že naše duchovní tělo obsahuje mnoho kousků a částí a někdy dokonce zahrnuje splynutí s jinou energií. Z důvodů, které nedokážeme plně pochopit, naše část přijde na Zemi a vyroste, aby se k nám pak...

Yawee

30.10.2018 23:30
Yawee je lemurijské jméno, kterým Kryon označuje Dr. Todda Ovokaityse. Kryon Todda identifikoval jako vědce ve starodávné Lemurii. On tehdy vytvořil „Chrám omlazení“.  

Záměr

30.10.2018 23:30
Kryon toto slovo používá ve smyslu jasného, vědomého a nahlas vyřčeného rozhodnutí se pro duchovní změnu.  

Zasetý strach

30.10.2018 23:30
Tento výraz poukazuje na strach z osvícení. Velké množství našich životů, kdy jsme se tzv. „probudili“, nedopadlo dobře. Proto v sobě naše Akáša nese vzpomínky na dramatické konce a tragickou smrt. U lidí, kteří tím prošli, se to často projevuje v podobě strachu ve chvílích, kdy...

Životní lekce

30.10.2018 23:31
Životní lekce jsou zcela osobní lekce spojené s jedinečnými a individuálními lidskými bytostmi. Mohou souviset s karmickou energií, ale lekce s vámi zůstávají i když se zbavíte své karmy. Takže jsou hlubší než karma a náleží vaší individuální duši, nikoli skupině. Životní lekce si...