Otázky a odpovědi - prozatím hotovo

 

V této rubrice najdete otázky a odpovědi, které jsou na www.kryon.com také pod samostatnou záložkou (lidé tyto otázky posílali Kryonovi e-mailem, nejedná se o dotazy v průběhu živých channelingů), ovšem nepřevzali jsme zdaleka všechny. Pouze takové, které s námi určitým způsobem rezonovaly či nám připadaly velmi zajímavé a takové, ohledně kterých se šíří mnoho spekulací. Některé otázky se mohou zdát zdvojené, ale vlastně se spíše vzájemně doplňují. Může se stát, že zjistíte, že v současné době na stejné otázky Kryon odpovídá trochu jinak. Je to proto, že nebylo možné v danou chvíli odpovědět kompletně, jelikož na úplnou odpověď ještě nebyla vhodná doba (energie), případně byla daná záležitost "rekalibrována". Bohužel u otázek není uvedeno datum. Nicméně Kryon říká, že vždy může poskytnout pouze informace, na které už je připraven alespoň jediný člověk (případně na to už sám přišel) a tím se otevře možnost přijmout to pro všechny lidi na planetě. V drtivé většině případů jsou však informace dostačující a platné bez ohledu na datum.

 

Snažila jsem se je přehledně roztřídit a také jim přiřadit alespoň trochu výstižná hesla, ale jsem si vědoma toho, že se to ne vždy povedlo zcela vystihnout. Nicméně doufám, že zde naleznete odpovědi i na ty "svoje" větší či menší otázky...

 

Jedna záložka se bude týkat i oblasti, nad jejímž zveřejněním jsem chvilku váhala - jedná se o věci, které jsou označovány jako "ryzí zlo" či jsou zařazovány do "šuplíku" s pojmenováním nejtemnější tma, temné síly apod. Nakonec jsem si ale řekla, že dost bylo strachu a nepochopení. Je na čase se podívat i na toto a to z pohledu bezpodmínečné a nekonečné lásky (Boha a Kryona) - jen jsem tomu přidělila vlastní záložku, abyste se s těmito informacemi potkali pouze tehdy, když si to sami zvolíte a až na to budete připravení...

 

S Láskou,

 

Marie Kuchařová

O Kryonovi

Kdo je Kryon?

03.11.2012 20:25
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Mistři

Buddha a Kristus

23.05.2013 23:06
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Jiné Bytosti

Andělé a Průvodci

13.06.2013 23:38
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vesmír a E.T.

Co je za Vesmírem?

20.06.2013 21:53
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Člověk - Stavy Bytí a Vývoj

11:11 a Harmonická Konvergence

02.07.2013 00:49
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Jiné

Tachyony

28.08.2018 13:11

Kruhy v obilí

30.06.2014 23:14