69. Kryonův channeling - Setkání s hvězdnou matkou, 20.07.2019

04.09.2019 20:38

Kryonův šedesátý devátý channeling
„Setkání s hvězdnou matkou“

Následující channeling byl přijat 20. července 2019 v Bostonu a je určen pro lemurijské sesterstvo

 

Zdravím vás, drahé dámy, já jsem Kryon z magnetické služby. Můj partner v tuto chvíli ustupuje stranou.

 

Jaký to je pocit, drahé ženy, mít knihu, která o vás byla napsána? Všechny ty channelingy v knize, kterou jsem právě zmínil… úplně všechny byly o vás a o Lemurii. Jaký byl život? Co jste dělaly? Jaký to byl pocit? Některé základy toho, co děláte na těchto setkáních, se točí kolem té doby. Byl to v zásadě čas učení. Ve skutečnosti mnohé obřady, které jste coby ženy prováděly v Lemurii, probíhaly proto, abyste během těch obřadů učily mladší ženy. Tehdy bylo tolik učení o základních pravdách – těch, které na této planetě měly přetrvat a jednoho dne se snad znovu probudit v Akášách žen po celém světě, aby se na ně tyto ženy rozpomněly. Byla to učení šamanek. Proto jste tady!

Ovšemže jsou stále některé, které letos sedí na židli a říkají: „Věřím ti, Kryone, ale nějak v tom stále nevidím souvislost se mnou.“ To je tak běžné. Protože vás žádáme, abyste se rozpomněly na realitu, která se odehrála před tak dlouhou dobou. Ale drahé, je to první vzpomínka vytesaná do vaší Akáši. Váš první život s 23 chromozomy. A proto vás znovu vezmu zpátky a dám vám další vzpomínku, o které byste mohly uvažovat, na kterou byste se mohly podívat.

Tyto věci jsou skutečné. Věci, které vám nyní předávám, jsou skutečné. Představují realitu velmi vzdálené minulosti, kterou si však nesete ve svém akášickém záznamu. V záznamu všech životů, kde máte vše, co jste se kdy naučili, a zejména to, co se vás emocionálně nějakým způsobem dotklo. A nic se vás emocionálně nedotklo více než to, když jste poprvé spatřily hvězdnou matku.

O tom jsme s vámi už mnohokrát hovořili. Hvězdné matky nepředávaly veškeré učení. Přenechaly ho těm, které byly jejich přímými potomky. Mele´ha byla jejich přímým potomkem a učila mnohé – a většinu, od dětí po dospělé, tvořily ženy.  Učila však i chlapce, když byli ještě dětmi, neučila je však šamanské záležitosti, přestože to byla její specializace. Já bych vám však chtěl říct o tom prvním setkání (s hvězdnou matkou).

Existoval systém a my už popsali některé z těchto věcí dříve. Systém prvního setkání s hvězdnou matkou. Kdyby byly děti příliš malé, pak by to nepochopily. Proto jste musely být v určitém věku. Ovšem těmi, kdo skutečně VIDĚLI hvězdnou matku jako první, byly vždy dívky. Byla doba, kdy se chlapci, muži, děti i dospělí, setkali s hvězdnou matkou při určitých druzích setkání – v určitých obdobích roku, ale poprvé se hvězdné matky vždy ukázaly děvčatům. Po dosažení určitého věku jste se coby dívky poprvé setkaly s hvězdnými matkami. Proběhlo pak další setkání, kde byla děvčata i chlapci, aby se i oni setkali s hvězdnou matkou. Existoval systém – systém rovnosti. Ale rovnost, o které hovoříme, byla intuitivní rovností. Ženy byly první, protože ony měly dar. Ony se měly stát vůdkyněmi a šamankami. A tak coby dívky jste se seřadily, náležitě oblečené pro takovou příležitost, jak jste jen v Lemurii mohly, a věděly jste, že se setkáte s hvězdnou matkou. Nadpozemské!

Kolik toho dítě mohlo skutečně vědět o těchto věcech? Byly byste překvapené, protože po celé roky ti kolem vás ukazovali na hvězdy a říkali: „Odtud přišly. Máme v sobě kousek z nich.“ Nehovořilo se tehdy o DNA, o chemii, ale hovořilo se o kousku uvnitř, který je činil posvátnými, zvláštními, jedinečnými, a tak jste v sobě měly kousek hvězdných matek. A vy jste to tedy věděly, už jako dítě. Také jste věděly, jaký je váš osud. Že až dospějete a stanete se ženou, budete odděleny od chlapců – pouze v oblasti učení a jeho podstatě. Učily jste se pokročilé věci, které jste pak měly dělat. Bylo zde mnoho učení o intuici – jak s ní pracovat, jak jí důvěřovat… Nicméně nic z toho se nevyrovnalo tomu prvnímu setkání (s hvězdnou matkou).

Seřadily jste se a vstoupily jste do prostoru – do speciálně připraveného prostoru, který se používal pouze pro setkání s hvězdnou matkou. A tehdejší metoda byla jiná než dnes – hvězdné matky totiž už byly v onom prostoru, když jste tam přišly. Dnes se odehrává určitý druh dramatu, když se chystáte setkat s někým důležitým. Musíte přijít a pak na něj čekat, pak se ozve nějaký zvuk a on konečně dorazí a každý je okouzlen. Ovšem hvězdná matka už zde byla usazená – neseděla na židli, ale seděla s překříženýma nohama (pozn. překl.: jako při meditaci) a existoval pro to důvod – to aby už byla na úrovni dětí. Prostě tam jen seděla, aby až přijdou dívky, aby se necítily vystrašené – aby viděly, že už zde sedí a je na ně připravená. Nebyl tu žádný velkolepý příchod, který by je ohromil nebo by jim sděloval, že přichází kdosi důležitý. Ony už přece věděly, jak jsou hvězdné matky důležité.

Další důvod byl ten, že hvězdné matky byly velmi vysoké. Větší dokonce než většina dnešních lidí. To pochází z kombinace různých věcí, včetně vyspělosti jejich civilizace, jejich stravy… všechny tyto věci dokážete pochopit, protože i lidé jsou nyní vyšší, než bývali. Takže to byl výsledek jejich pokroku a evoluce na jejich planetě. Pokud by tedy hvězdná matka přišla ve své plné výšce, děti by to rozrušilo. A to je to poslední, co bychom u těch děvčat chtěly vyvolat. A ano, říkám „my“ – drahé, já tam byl(a) – nikoli v lidské formě. Byl(a) jsem tam (Kryon), protože druhá strana závoje byla vždy zastoupena v posvátnosti těch z hvězd. Dokonce i jako součást jejich doprovodu.

To, co jste viděly, vás může překvapit, až vám to popíšu. Tady byla – a je tak zajímavé, že nevypadala skutečně. Plejáďané měli vždy něco, co jste nebyli schopni namalovat či popsat, pokud šlo o jejich podobu. Jejich kůže byla lehce průsvitná – více než vaše – a tak vždy ukazovala barvy. Jen abyste věděly, drahé – Plejáďané byly civilizací barevných. Nebyla to barva polynéská, ani černá – byl to spíše nádech různých barev, ale nikdy ne natolik, abyste mohli říci, že je modrá nebo zelená. Ale díky té průsvitnosti to bylo tak nádherné a tak jasné! Bylo fascinující, hledět na tu tvář. Nebyla tak docela lidská a přeci zcela lidská. A když otevřela oči a promluvila, vaše srdce roztálo. Zapamatovaly jste si to. Bylo to to první, co jste spatřily a co bylo „nadpozemské“. A v tomto okamžiku jste si uvědomily, že ji uvidíte znovu a že vás bude učit velmi speciální věci a že občas přijde ve velmi speciálním čase.

Nebyla jen jedna hvězdná matka, ale přicházela vždy jen jedna v daný okamžik. Naučily jste se jméno, které jste nedokázaly vyslovit. A byla veliká legrace, když se o to všechny děti pokoušely. (Kryon se usmívá.) To jméno však nebylo vyslovitelné s použitím vašeho typu hlasivek. A tak součástí té legrace i během tohoto velmi posvátného prvního setkání bylo to, že jste se vy dívky snažily vymyslet přezdívku, kterou jste dokázaly vyslovit. Přezdívku pro daný den, abyste ji mohly oslovit – a to bylo součástí toho protokolu. Každá dívka byla povzbuzena k tomu, aby pozdravila hvězdnou matku a dala jí jméno. Nijak to neznevažovalo tuto událost. Naopak to způsobilo, že to bylo snadné, zábavné… a láskyplné. Koneckonců to přeci byla MATKA. Na to nikdy nezapomenete. Je to vytesáno do vaší paměti.

Dnes jsem vám předal channeling nazvaný Jiskra – to je něco, co se objeví poté, co naposledy vydechnete na této Zemi a uvědomíte si: „Ach, páni!“ Uvědomíte si všechno, co jste nevěděli, spatříte vše, co jste nedokázali vědět. Dojde vám, že jste velkolepí.

Dámy, ve vás je jiskra. Jiskra, kterou muži nechápou. Žádný chlapec se nesetkal pouze ve společnosti chlapců s hvězdnou matkou a nedal jí přezdívku. Toto byla první část výuky šamanství. Uvolnění se v přítomnosti a lásce Ducha způsobem, který je plný úcty, ale nikoli uctívání. Poznaly jste matku coby matku – viděly jste v jejích očích dechberoucí soucit a lásku. Žádám vás, abyste objevily tuto část výuky – úplné uvědomění a rozpomenutí se na to, jaký to byl pocit. Žádnou z vás nežádáme, abyste to znovu vytvořily ve 3D. Nebo abyste to zpodobnily tak jak to bylo. Vy všechny to dokážete znovu vytvořit emocionálně, protože jste tam byly. Když říkám vy všechny, pak myslím úplně každou z vás, které jste zde v této místnosti, protože každá z vás byla jednou v Lemurii v některém období. Úplně každá z vás se setkala s hvězdnou matkou.

Tak tomu není úplně vždy. Často se zdá, že sem některé ženy přišly jen proto, aby se zde rozhlédly a přemýšlely, jestli se jich to také týká. Ale dnes večer se to týká vás všech. Na těchto setkáních to bude stále běžnější – cítíte volání a jste tady. Žádám vás, abyste na určité úrovni nalezly tu jiskru, kde se emocionálně dokážete rozpomenout na ten okamžik, kdy jste se setkaly s tou nadpozemskou osobou – osobou, člověkem, který vypadá jinak, pochází odjinud a stal se semenem toho, kým jste. Velmi rychle přestalo záležet na barvě. Rychle přestalo záležet na průsvitné kůži. Rychle přestalo záležet na hlasu vycházejícího ze zdvojených hlasivek. Náhle už to nebylo ani divné ani neobvyklé, protože jste se zamilovaly. Vyjadřovala soucit, jaký dokáže vyjádřit pouze vzestoupená bytost, která naplní místnost takovým emocionálním nábojem, že jste chtěly pouze sedět a zpívat její jméno. To byl předobraz, který vám dala, abyste jednoho dne – ve velmi vzdálené budoucnosti – mohly sedět s dalšími ženami a procvičovat způsob, jakým nalézt onu jiskru, znovu ji zažehnout a začít se učit, co jste zapomněly.

Toto je pravda a já bych vám to neříkal, kdyby to tak nebylo.

Nechť obřady započnou.

A tak to je,

 

Kryon

Pozn.: Pokud toto chcete zažít na vlastní kůži (setkání sesterstva s Mele´ha), máte příležitost již 21. září 2019 ve skupině sester (určeno pouze pro ženy) nebo při unikátním setkání, kterého se mohou zúčastnit i muži a to 22. září 2019. Více informací na webu: www.naprahu.webnode.cz.

 

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio 

 

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám (ale mohou je číst i muži, pokud to tak cítí). Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm/ní, aby se sám či sama rozhodla. Děkujeme.