74. Kryonův channeling - Shromáždění pro posvátný úkol, 11.1.2020 Phoenix, Arizona

19.05.2020 19:19

Kryonův sedmdesátý čtvrtý channeling
„Shromáždění pro posvátný úkol“

Následující channeling byl přijat 11. ledna 2020 v Phoenixu v Arizoně a je určen pro lemurijské sesterstvo

 

Zdravím vás drahé dámy, já jsem Kryon z magnetické služby.

 

Jsem znovu zde, a tentokrát je to první setkání v roce 2020 pro toto sesterstvo. Můj partner ustupuje stranou. Toto není pro mého partnera pohodlné. A už jsme to také zmiňovali dříve – toto je jediný čas, kdy před ním poselství skrýváme. Není zde vědomě přítomen. Ať už je to pro něj jakkoli nepohodlné, je to dohoda učiněná nejen kvůli úctě k ženám, ale kvůli tomu, co to představuje. Učiním prohlášení. Toto lemurijské sesterstvo není ani tolik o samotné oslavě pohlaví, ale jde spíše o oslavu šamanství v rámci pohlaví. Nejsou to dámy, které spojují dohromady informace a to, co je odlišné od mužů. Je dáno, že ženy jsou šamankami této planety, drahé, a říkáme to stále znovu dokola. Vy víte, že to přichází. A tak se oslavy a ceremonie začínají posouvat.

 

Také jsme v roce 2019 řekli, že přichází restart samotného sesterstva a Mele`ha a to k něčemu, co je nyní mnohem vyspělejší, pokročilejší. A to pokročilejší znamená, že budete pracovat na skládance (puzzle), ne ani tak ve smyslu co znamená být ženou ve vaší kultuře, ale prostřednictvím studia šamanské zodpovědnosti za planetu. Je to jiné, skutečně je to jiné. Mohly byste v předchozích letech ke shromážděním žen říci, že začaly připouštět myšlenku, že jsou Lemuřankami – že byly tehdy součástí „něčeho“ jako ženy, a nyní jsou opět ženami, a existuje tak mezi nimi spojení. Postupujete od tohoto uznání k uskutečnění a rozpoznání potenciálu, k něčemu velmi odlišnému. Míříte ke studiu toho, co můžete dělat jako šamanky, ne jako ženy, protože šamanství s sebou nese skutečnou naději pro planetu. Ženy řekly kněžím, nebo pastorům, ministrantům, nebo rabínům, že slovo šaman by mělo představovat uznání předků naší planety, těch, kteří znají skutečné klíčové pravdy, tedy ne těch, kteří znají pouze doktrínu. Těch, kteří vědí, jak věci fungují a mohou to sdílet s ostatními svým laskavým a bezpečným způsobem.

 

Je to žena, která intuitivně ví, jak to udělat. Musely jste to dělat s vašimi dětmi a není v tom takový rozdíl, když to pak děláte pro zbytek planety, muže i ženy. A to je přesně ono, že ne všechny ženy na této planetě budou patřit k sesterstvu. Vy jste absolventky. Těch několik málo, které jste sem přišly, sedíte zde přede mnou a posloucháte Mele`ha. Vás několik málo žen jste jiné než jiné ženy, které by sem nepřišly. Takže oddělenost nemusí být nutně pouze mezi muži a ženami, je spíše mezi vámi, které jste abolventkami, šamankami a Lemuřankami a těmi, které těmito nejsou. Už jsme to dříve říkali, že neexistuje žádná vrstva určující, kdo je lepší, bohatší nebo kdo více zná a ví. Je to o těch, kteří si prošli školou života. Znovu a znovu jste se vracely na tuto planetu, drahé dámy, někdy jako muži, ale nyní konečně jako ženy. Zdá se vám to jako když to tak bylo vždy, protože si pamatuje ten život, který byl v Lemurii. To je to, co bychom nazvali Akášou klíčové hodnoty. A když jste přišly na Zemi jako ženy, to je to v čem se cítíte nejvíce v pohodě a pohodlně, protože to představuje šamanku ve vás.

 

Absolventkami, kterými jste, jste díky škole života, což vám umožňuje cítit se lépe, činí vás více znalými a moudrými. Je mnoho z vás, které by se zeptaly, co to vlastně znamená, a řekly by: “Jsem zde, abych se jen tak podívala.” Neseděly byste ale zde, pokud by nebylo něco uvnitř vás, co vám říká: “Je toho zde více, než lze na první pohled vidět.” Je zde Akáša, která zvoní pravdou. Cítíte se alespoň trochu moudřejší než většina ostatních? A to ne kvůli vašemu věku. Je opravdu hodně věkových kategorií, které budou také toto poselství poslouchat. Ptám se i těch, které budou poslouchat později. Cítíte alespoň trochu moudrosti, jež přesahuje ty ostatní? A je moudrostí, že neřeknete, že ano. Je to moudrost, která sedí tiše a ví. Je to moudrost, která umožňuje ostatním vidět, že věci děláte a víte lépe. To je být šamanem, který vlastní základní pravdy světa stejně jako když vlastníte vnitřní pravdu o tom, jaké to je být matkou a co máte říkat svým dětem vzhledem k době, kdy vyrůstají. To je esence šamanství, jež náleží ženám. To je důvod, proč zde sedíte.

 

Ale drahé dámy, toto jde za hranice ceremonií a obřadů. Obřad je něco, co vás jednoduše připravuje na to, co přichází. Je zapotřebí činů, věcí, které se mohou dát do pohybu doma, kolem vás, ve vaší kultuře, ve vaší společnosti, které jste možná nikdy… (povzdych a pauza Kryona)… možná je to obtížné prohlášení… které jste si možná nikdy dříve samy u sebe neprosadily. Ne ani tak z pozice síly, ale spíše z pozice moudrosti, soucitu a lásky.

 

Něco vám povím. Chcete hovořit o mužích, chcete hovořit o tom, čím jsou a za co je považujete. Změny na této planetě, které cítíte samy u sebe, cítí i muži. Co kdybych vám řekl, že kdybyste je shromáždily dohromady a řekly jim, co se zde odehrává, stáli by zde tváří v tvář a řekli by: „Gratulujeme, už je na čase.” Lidstvo ví, že ženy by měly převzít vedení ve věcech spirituality. Lidstvo toto ví, intuitivně. Ví to. Nebuďte překvapené, že budou muži plně na vaší straně, maximálně spolupracující. Toto není ženská organizace, drahé dámy, je to organizace šamanství.

 

Mele`ha, chtěl bych, aby ses posunula o další krok, a chci, aby si to udělala pomalu. Je něco, co by mělo být uděláno, a to slovo „mělo” znamená pouze pozvánku. Vždycky. Ale přesto slovo „mělo” je zde, protože je to přirozeně se vyskytující další krok. Co bys udělala s celosvětovou organizací, kdy máš ženy v mnoha zemích, které nyní oslavují to, co ti bylo předáno v rámci tohoto učení? To, co Ti bylo dáno ve věci „vedení”, co si přenášíš s sebou z Lemurie, kterou představuješ a od hvězdných matek, které channeluješ. Co by se přirozeně událo Tobě, jako další věc, která může pomoci této planetě? Nyní se dostáváme k moci, síle vědomí a síle pole. Co by mohlo být lepší než určitý způsob, cesta, kde jsou všechny členky sesterstva na této planetě přítomny ve stejný čas? Není tím myšleno na fyzickém místě, ale na virtuálním místě.

 

Setkání / summit uspořádané nejspíše online, jakkoli si to přeješ nazvat, s pomocí softwaru, který to dokáže. Toto se děje neustále a není to tak obtížné. Nejvíce obtížnou záležitostí je čas. Co uděláš s časovými pásmy? Některé to budou dělat ve 3 ráno, to je dáno. Některé zase v poledne. Ale všechny dohromady způsobem, který představuje společné setkání a zahrne všechny lídry a všechny ženy. A jakmile spojíš toto vědomí dohromady, kolik bude zapojeno šamanek? A co uděláš potom? A to je to, co víš TY. Co můžeš udělat se světem? Nyní s těmito ženami, které vědí, kým jsou. Konečně. Chopte se toho společně, jedno vědomí, jeden čas, jedna myšlenka. Toto může být změna pro svět.

 

Je to uskutečnitelné. Bez toho, aby to způsobilo mnoho starostí. Je to možné. A je na čase. Myslím, že cítíš, že to přichází …(zasmání Kryona). A pokud ne, tak nyní to víš. Na vás záleží, dámy, opravdu ano. Jste zde z dobrého důvodu. Je to sladký, sladký důvod, je to krásná zpráva v tento večer, kdy zde sedím znovu před vámi jako Kryon. Říkám vám, není to žádná náhoda, že jste zde.

 

A tak to je.

 

Kryon

 

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio 

 

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Renata Zábranská. Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám (ale mohou je číst i muži, pokud to tak cítí). Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm/ní, aby se sám či sama rozhodla. Děkujeme.