Archandělé

30.10.2018 23:00

Archandělé jsou andělé, kteří mají energii mnoha andělů. Podle Kryona nejsou „výše“ ani „níže“ než ostatní a nemají nic „na starosti“, navzdory svému pojmenování (v řečtině to znamená „vrchní anděl“). Místo toho jsou naplněni energií mnoha kousků a částí ostatních andělských bytostí. Proto se zdá, že jsou důležitější, ale v rámci Ducha neexistuje žádná hierarchie důležitosti. Přemýšlejte o nich jako o komunikačních stanicích či „centrech“ přenosu energie, které jsou snadněji přístupné pro celek. Existují, aby pomáhali spojit skupiny energií pro ty, kteří nedokáží myslet mimo 4D. Také pomáhají s organizací energie, která je ve vesmíru zapotřebí.