Armagedon

30.10.2018 23:01

Toto pojmenování běžně odkazuje na mnoho scénářů zkázy a beznaděje na konci lidstva na planetě. Armagedon je také oblast v Izraeli, o které bylo předpovězeno, že se zde na konci času shromáždí armády ke konečné bitvě. Kryon ve skutečnosti předal channeling na tomto místě. (Kryonova Kniha 14: Nový člověk.)