Autorova předmluva

18.02.2015 18:22

Nemyslete jako člověk!

Kniha 2

 

 

Od autora…

 

Chtěl bych vyzvat každého, kdo toto nyní čte, aby si nejprve přečetl Kryonovu Knihu Jedna. Všechny Kryonovy informace jsou zajímavé a poučné, ale navíc jsou předávány ve vhodné posloupnosti, která umožňuje lepší porozumění. Věřím, že přečtení Knihy Jedna vám umožní hlubší vhled do informací, které jsou prezentovány zde i v knihách dalších.

Jak jsem již zmínil v Knize Jedna, jsem velmi praktický a pragmatický člověk. Coby obchodník jsem strávil většinu svého života před obrazovkou počítače a zabýval jsem se čísly, plánováním, korespondencí a podobnou činností. Nemám sklony k přelétavosti a jsem velmi, velmi skeptický ke všemu, čeho se nemohu dotknout. To mne drželo dál od čtení jakýchkoli metafyzických knih a nikdy jsem se neúčastnil žádných setkání, kde by lidé meditovali ve skupinách, kde by stoly levitovaly a lžíce se ohýbaly. Když Kryon vstoupil do mého života, byl to vzhledem k tomu, co jsem popsal, velký kosmický žert – a teď už chápu proč.

Vesmír potřeboval někoho s otevřeným srdcem a čistou myslí… a našel ho! A součástí tohoto vesmírného žertu bylo i to, že jsem se k tomu smluvně zavázal před tím, než jsem se zrodil v tomto životě. Ale to jsem pochopitelně v průběhu svého života vůbec netušil. Představuji postoj nespočetného množství lidí, které byste nikdy nepotkali na seancích, pokud by nebyli mrtví a nezúčastnili se v té formě (pozemský humor). A tak zůstávám příslovečným nevěřícím Tomášem, i když channeluji tuto úžasnou milující entitu zvanou Kryon.

Je to tak, jak to má být – to, že jsem takový, mi velmi prospívá. Nejen že díky tomu zůstávám upřímný, ale také mi to pomáhá udržovat integritu tohoto procesu, který by jinak byl přijat jako průměrný. Cítím, že tato zkušenost není ani trochu „průměrná“… a že ještě musím pokračovat v hledání správného kurzu.

Tady je to, co vím: Od vydání Kryonovy Knihy Jedna se mně a mým blízkým staly úžasné věci. Tuto knihu četli a přijali pracovníci i ne-pracovníci (světla). Obdržel jsem bezpočet dopisů z celé severní polokoule! Mnozí mne vyhledali a chtěli se blíže seznámit. Setkal jsem se s jednotlivci i skupinami a jen jsme nechali informace a lásku proudit… a to způsobilo změnu v mnoha životech.

Naučil jsem se, jak komunikovat se svými průvodci, a zjistil jsem, že jsou velmi vnímaví… do té míry, že jsem skutečně cítil, že s jejich pomocí vytvářím svou vlastní realitu. Vysvětlím jim určitou záležitost, požádám o pomoc při vytváření akce… a někdy toho dosáhnu i během jediného dne! To je velmi mocný nástroj. Používám svou novou sílu, pracuji s ní denně a přitom jsem si uvědomil, že je to zároveň velmi logické!

Jak jen mohu vysvětlit pocity v mém srdci? Cítím neopodstatněný mír – jsem „příliš klidný vzhledem k tomu, co se kolem mne děje“. To je můj aktuální stav a může to znít, jako že potřebuji pomoc psychologa, ale je to doslova tak. Cítím se lépe než bych měl vzhledem k okolnostem, které by ve mně dříve vyvolávaly daleko méně klidu nebo dokonce i zlost. A to není všechno… Překvapivě se poprvé ve svém životě cítím vyrovnaně. Druhé vidím jinak a mé srdce často přetéká láskou k nim. Zároveň vidím vhodnost ve všem, dokonce i ve smrti. Má tolerance se prudce zvětšila! Ti, na které jsem si dřív s velikým gustem stěžoval, se pro mne stali nádhernými lidmi v procesu učení, a najednou zjišťuji, že rozumím tomu, čím si procházejí. Věci, které dělali, a které mne doháněly k šílenství, už nespouštějí mé reakce. Dokonce k nim vysílám svou myšlenkovou energii, abych jim pomohl! Jaká to změna v záměru! A vzrušující je, že to funguje.

Někdo říká, že je to proces masivního znecitlivění, obrat do nitra v takové míře, že ignorujete vše kolem vás… pštrosí syndrom. Pro mne je to pravý opak - je to přeměna v lásku, která obsahuje úplné pochopení vesmírných principů, vytváří větší moudrost při reakcích, zatímco jste v procesu učení, otevírá dveře k léčení a skutečně mění budoucnost naší planety. Zní to trochu moc velkolepě, já vím, ale to je směr věcí, které přicházejí, a vnímám to jako velmi přirozené.

Proč vám to všechno říkám? Protože nyní je má mysl zvláštně rozdvojená. I nadále zažívám „nevídané“ – věci, které mi dosud připadaly divné a „neskutečné“ – jak se přesouvám do této nové éry mého života, a je mi v tom všem dobře, protože se to skutečně děje a není to jen má představivost. Přesto se neustále ptám: „Jak je to možné?“

Díky Kryonovým vysvětlením toho, jak věci fungují, mám nyní mnohem pevnější základ, na kterém mohu stavět. A díky tomu, že jsem měl možnost prožít „příčinu a následek“, mám i důkaz, že to vše je velmi přesné. I přesto mám mnoho, mnoho otázek k tomu, co vidím kolem sebe.

Rozhodl jsem se tedy pokračovat touto knihou, ve které pokládám svému partnerovi (Kryonovi) těžké otázky, které mám k mnoha věcem, které mi připadají divné nebo nehmatatelné. Proč to tak je? Co máme dělat s tím a s tím? Kdo jsou ty další bytosti kolem nás? Také mnoho čtenářů poslalo své dotazy k první knize a některé z nich Kryon také zodpoví.

Připravte se. Zeptám se i na pár „podivností“, protože jsou příliš důležité, než abych to neudělal. Stejně jako v minulé knize, píšu toto před channelingem, takže vy i já můžeme sdílet informace ve „stejnou chvíli“.