Autorova předmluva

25.07.2015 23:23

Alchymie lidského ducha

Kniha 3

 

Tak už jsme u třetí knihy! Zdá se, že to je teprve několik měsíců, kdy jsem se opatrně chystal pustit do neobvyklých a podivných zápisů od bytosti „za závojem“. Co následovalo, to už je minulost.

Úspěch Kryonových knih mne ohromil. Po celé planetě „putovaly“ desetitisíce výtisků knih. Stovky dopisů každý měsíc… semináře po celém světě… setkávání se známými lidmi, které jsem léta obdivoval a kteří se nyní stali Kryonovými čtenáři… nabídky, abych se připojil, byl a jel… O tom všem mi Kryon říká: „Nikdy nezapomeň na má doporučení. Pamatuj si, že Kryon mluví k srdcím a myslím lidstva – k jednomu po druhém. Ty jsi jeden a zrovna tak i oni.“ Co to pro mne znamená, je zřejmé. Má doporučení ohledně channelingu jsou uvedena dále v knize. Jsou to mé zásady ohledně Kryonovy práce. Znamená to, že má „jednota“ je stejná jako jednota všech ostatních. „Buď klidný, dělej svou práci a nerozhlížej se příliš kolem, protože by tě to rušilo.“ Má smlouva není skvělejší než vaše, ať už toto čte kdokoli. Každý z nás souhlasil s určitým druhem činu, než sem přišel. Výzvou je, abychom se očistili do takové míry, že svůj úkol dokážeme objevit a pak vykonat.

Jsem vděčný vám všem, kteří čtete Kryonovy knihy v této sérii a posloucháte nahrávky, a také těm mnoha, kteří cestují na semináře, kde mohou sedět v Kryonově energii a koupat se v lásce. Teď už víte, jak vypadám, zním a víte také více o tom, kdo jsem jako člověk. Už se nemůžu skrývat v anonymitě, kterou jsem si užíval ještě před pár měsíci (jak se zdá). Mou smlouvou ohledně planety byl Kryon. Má smlouva týkající se mne byla o tom, že vstoupím přímo doprostřed strachu z posměchu a z možné ztráty přátel, kolegů a rodiny. Dále na sobě pracuji; v mém každodenním životě je stále co objevovat ohledně použití principů, které channeluji. Kryon chce, abych „žil“ to, co vám předávám, abyste zároveň mohli vnímat, jaké to je. Myslím, že je to fér.

Je také známo, že má manželka Jan Toberová je druhou polovinou Kryonovy práce. Vědí to hlavně ti, kteří se účastní našich seminářů. Tyto semináře jsou pro mne příležitostí vysvětlit, jakou měla trpělivost, když přečkala devět let mé nevíry, než jsem konečně dospěl k logickému rozhodnutí ohledně nehmatatelného… a přijal jsem svou smlouvu. Ona je tedy zodpovědná za to, že jsem uviděl své spojení s Kryonem. Protože to viděla přicházet už léta (a věděla, jak to zařídit lépe, než mi o tom říct), vyhledávala příležitosti, aby mi to ukázala způsoby, které bych akceptoval. Právě Jan mne přivedla ke dvěma jasnovidcům (oba přicestovali do mého města), kteří v rozmezí tří let při sezení vyslovili Kryonovo jméno a řekli mi o mém hledání – čemuž jsem ani tehdy nevěřil! Nakonec jsem se začal otevírat něčemu, o čem Jan věděla celou tu dobu. Jak vysvětluji na seminářích, tento channeler (Lee myslí sebe – pozn. překl.) s sebou nepřivedl jen svou ženu, ale také druhou polovinu práce. Jan a já jsme Kryona představovali vždy spolu. Přesto mám stále pořádat semináře a psát knihy bez ní. Je pravda, že channeluji a píši knihy sám, ale její energie to vše pohání vpřed. Já jsem motor a ona představuje kola – a někdy také klakson! Naše vozidlo je spojené partnerstvím lásky a práce Ducha. Užíváme si, když můžeme lidem říci o tom, co jsme se jako pár naučili, protože věříme, že tato informace je v nové energii cenná. Jak budete pokračovat v této knize, mějte na paměti, že veškeré živé channelingy byly přijaty, když mi Jan stála po boku. Je to důležité pro mužsko-ženskou rovnováhu.

Tato kniha má podobný formát jako ta minulá - i zde byly v poměrně velké míře použity otázky a odpovědi. I zde více hovořím já, protože Kryon chce, abyste prostřednictvím mé perspektivy člověka mohli nahlédnout do slov Ducha a jejich významů. Od vydání minulé knihy jsem nasbíral stovky hodin zkušeností s lidmi procházejícími přeměnou. To mi dalo mnohem větší moudrost ohledně výkladů Kryonových poselství a ohledně toho, jak je použít v každodenním životě.

Použili jsme slovo alchymie, abychom vám vykreslili obraz toho, co Duch chce, abyste viděli v nové energii a aplikovali to do svého života. Nyní jsme v novém duchovním paradigmatu. (Slovo paradigma se stává součástí New Age žargonu, znamená „vzor“ či „model“. Také to znamená „způsob, jakým věci fungují“ v kontextu této knihy. Síla magického významu alchymie zde má také svůj význam a stejně tak ho má i myšlenka přeměny (transmutace). Kryon hovoří o naléhavosti naší doby (o tom více později). Také mluví o posílení nového člověka a říká nám, že my všichni jsme „stáli ve frontě“, abychom mohli být na planetě v tomto konkrétním čase! Můžeme se vážně změnit? Můžeme skutečně vytvářet svou vlastní realitu a uzdravit sami sebe? ROZHODNĚ ANO!

Drahý čtenáři, zvu tě, abys se mnou putoval těmito stránkami v pohodlí, prostřednictvím svých vlastních očí a ve svém vlastním načasování. Při čtení si uvědom, že celým smyslem publikování této práce je dát ti informace, které povedou ke tvému posílení. Nemáš se k nikomu připojovat, na nic přispívat ani přijímat žádnou doktrínu… a není zde ani žádná duchovní pokuta za to, když tuto knihu odložíš. Kryonovo poselství je předáváno ve formě nejčistší lásky, kterou jsem kdy zažil. Vy, kteří víte, co tím myslím, zde najdete stejnou energii jako v Kryonových knihách Jedna a Dvě. Důvod je jednoduchý. Duch k vám hovoří jako k sobě rovným a předávaná láska bude mít dnes stejnou energii, jakou měla, když byla formována planeta. Ta energie je čistá, známá a nijak vás neohrožuje. Pokud vám ten pocit připomíná domov, pak skutečně začínáte chápat pravdu o tom, kdo jste!