Balení pro Nové milénium

15.11.2014 10:58

Z roku 1998 byl zapsán pouze tento jeden channeling, který je součást Knihy Osm. Proto jsme tento channeling nepřeložili, protože je možné, že byl v knize ještě dále doplněn, a protože chceme zachovat integritu překladu. Nicméně věříme, že vám tuto knihu budeme moci také brzy představit...