Červen 2019

04.09.2019 20:35

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – červen 2019

 

 

03. 06. 2019

SPOLUTVOŘENÍ

 

Spolutvoření neprobíhá v komůrce. Zahrnuje pohyb životem, vyjádření záměru a energetickou styčnou plochu s každým, koho se dotknete – s každým, s kým přijdete do kontaktu – s těmi, na které svítíte svým světlem. Jaký druh plánování si myslíte, že to vyžaduje? Je na takové úrovni, že nemá žádný čas a zároveň má veškerý čas. Existuje vaše plánovací část a také stejná část každé další lidské bytosti na Zemi, na druhé straně závoje. Možná jste měli představu, že plánovací setkání probíhalo, než jste se sem dostali. Ne. Jaký z toho máte pocit, lidské bytosti – andělé – vy božští? Na druhé straně závoje existuje vaše část, která spolu s dalšími koordinuje synchronicitu, spolutvoření a váš záměr.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Devět – Nový začátek -

 

 

10. 06. 2019

SVĚTOVÁ POLITIKA

 

Vlády, poslouchejte. Pokud svým lidem nedáte volbu, nebudete existovat dlouho. Nové vědomí všech občanů všech zemí se už začalo měnit s ohledem na to, co očekávají od vedení. Toto není prohlášení k žádné konkrétní vládě, které by říkalo, že přijde o moc. Je to pozvání pro vlády, aby se změnily a uspokojily něco, co se chystá v populaci a co vyžaduje volbu. Požehnaná je vláda této planety, která má integritu vůči každému občanu, kterého řídí, protože je to vláda, která bude zářit vysoko nad ostatními. Požehnaná je vláda na planetě, která chápe, že u jejích občanů probíhá duchovní probuzení, a brání regulaci tohoto atributu.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonovy Knihy Osm – Překročení milníku -

 

 

19. 06. 2019

KVANTOVÝ STAV

 

Před určitým časem jsme vám akademickým způsobem vysvětlili 12 vrstev DNA. Byli jsme pečliví, ale neřekli jsme vám, co která vrstva dělala po celou dobu. Pouze jsme vám popsali účel a jejich energii či jejich paměťové atributy. Uvidíte to za chvíli. Ale při vzájemné spolupráci se všechny postupně mění; to znamená, že se mění v závislosti na tom, co dělají ostatní. Můžete tedy říci, že máte motor, ve kterém se všechny součástky pravidelně mění a přesouvají v závislosti na tom, co motor potřebuje. Je to komplexní. Je to kvantové.

 

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Dvanáct – Dvanáct vrstev DNA –

 

 

24. 06. 2019

RODINA

 

Když přicházíme na místo jako je toto, říkáme vám: Bůh vás zná, každého z vás. Vaše andělská jména na mne křičí ve světle na tomto místě. Když přicházíte a odcházíte zpoza závoje na tuto planetu zvanou Země, v takzvané lidské formě, toto světelné jméno je nám známo. Ten fakt před Bohem nikdy nemůžete skrýt. Ať už si myslíte, že jste kdokoli, a ať se domníváte, že se nacházíte v kterékoli dimenzi. Taková je rodina.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Jedenáct – Nadzvedání závoje –

 

 

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.