Červenec 2017

21.11.2017 22:42

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – červenec 2017

 

 

03. 07. 2017

VĚŘTE TOMU

 

Světlo je dnes mocnější než kdy dřív. Pokud budete pokračovat touto cestou, světlo zvítězí. Nicméně se potýkáte s tímto: mnozí tomu nevěříte, protože ta situace byla po mnoho generací stejná. Dovolíte, aby minulost určovala budoucnost?

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonova channelingu „Nové světlo“ -

 

 

10. 07. 2017

VTIP JE V TOM…

 

Tak jako krvinky v sobě nesou kyslík, který dává lidské bytosti život, lidé nesou život Boha. A to je pravda! Jste skutečně kouskem celku, kterému říkáte Bůh. Duch bez vás nemůže existovat. Úplně každý z vás je kouskem celku božství a bez vás by tato nádherná tapisérie, zvaná Bůh, neexistovala.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- Z Kryonovy Knihy Deset – Nové uspořádání -

 

 

18. 07. 2017

PRÁZDNÁ TABULE

 

Nezáleží na tom, co vám právě teď vadí – ať už je to osobní nebo planetární. Chci, abyste před sebou viděli prázdnou tabuli, na které není nic – vůbec nic. Je prázdná, protože výsledné efekty změn dosud nejsou zapsány. Vlivy působící na vaše problémy čekají na láskyplnou změnu.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonova channelingu „Změna“ –

 

 

24. 07. 2017

VĚDOMÍ LÁSKY

 

Střed vesmíru má vědomí lásky, která je Tvořivým Zdrojem a žije ve vás každý den. Dokážete se s tím na mysli usmívat?

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonova channelingu „Pět klamů staré energie“ –

 

 

31. 07. 2017

TEĎ VÍTE PROČ

 

Očekávejte to všechno! Očekávejte laskavou změnu. Probouzejte se s nadějí, že dnes a zítra budou pro vás věci jinak. Nechť je soucit vaším průvodcem. To jsou věci, o kterých mluvíme a o kterých jsme mluvili i dříve. Drazí, zastupuji Tvořivý Zdroj. Já jsem zamilován do lidstva…

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonovy Knihy Čtrnáct - Nový člověk –

 

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.