Červenec 2018

16.10.2018 19:04

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – červenec 2018

 

 

02. 07. 2018

PROŘEZÁVÁNÍ VĚTVÍ

 

Kdybych vám před deseti lety řekl, že největší podniky v této vaší skvělé zemi padnou a zaniknou kvůli „potížím s integritou“, věřili byste mi? Kdybych vám předal proroctví, že jedna z vašich největších náboženských organizací na Zemi padne na kolena kvůli integritě, věřili byste mi? Odpověď zní ne. Takové věci nebyly vnímány jako možné. Velké finance a velká náboženství byla nedotknutelná. No, podívejte se z okna a přečtěte si zprávy. Říká se tomu prořezávání větví. Země za zemí… jeden systém víry za druhým, budou lítat třísky.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Deset – Nové uspořádání -

 

09. 07. 2018

AFIRMACE

 

Před mnoha a mnoha lety, ve starší energii, dostal Kryon otázku: „Je nezbytné vyslovovat afirmace nahlas, nebo si je můžeme říkat v duchu?“ Odpověď zněla: „Říkejte je v duchu, protože v tom nebude rozdíl.“ Nyní, v této vylepšené energii, mohu změnit svou odpověď. V této nové energii se Pole zvýšilo. Je snazší se s ním synchronizovat, propojit – víc než kdy dřív. Je připravené, aby pro vás poskládalo věci – ať už jde o situace, biologii či vědomí. Je připravené propojit vás s vyšším já způsobem, ve který jste v minulosti jen doufali. Hlavním nástrojem je to, abyste s ním hovořili, a právě teď je nejlepší způsob skrze vědomí vyslovovaných afirmací.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- Z Kryonova živého channelingu „Pole“ -

 

23. 07. 2018

OSLAVTE ZMĚNU

 

Věci se začínají měnit a jsou zde ti, kteří to cítí. Oslavte změnu. Ať už se s vámi děje cokoli, oslavte to! Ve vašem životě je laskavost lásky, která vám přinese dobré věci. Odložte strach z budoucnosti a začněte oslavovat, co přichází.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonova channelingu „Návrat zpět, abyste dosáhli budoucnosti“ -

 

30. 08. 2018

ZASLOUŽÍM SI TO

 

Každý z vás je jedinečný. Každý má jedinečnou životní lekci. Každý má jedinečný vzor životů, které v minulosti žil. To znamená, že váš Akášický záznam se nepodobá žádnému jinému a vaše vyšší já je také jedinečné. To omezuje mou schopnost dát vám nějaký obecný 3D seznam či způsob, jak se uzdravit, protože máte každý svá specifická „já“. Takže proč se místo toho neposadíte v tichosti, s čistotou, a neřekněte Duchu: „Chtěl bych tyto věci. Dávám svolení k aktivaci energií, které potřebuji ve svém životě aktivovat, abych naplnil účel, pro který jsem přišel. Chci mít ve svém životě radost a nalézt radost v celé své Akáše, protože jsem toho hoden a zasloužil jsem si to. Měl jsem pozitivní radostné životy, takže chci tu energii vytáhnout.“

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonova živého channelingu „Počátek aktivace“ –

 

 

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.