Člověk

02.07.2013 00:53

 

Otázka: Drahý Kryone, je každý, kdo zde v této době žije, inkarnovaný coby duchovní tvor, který má zvyšovat vibrace planety, nebo jsou někteří z nás jednoduše jen Lidské Bytosti?

 

Odpověď: Neexistuje nic takového jako "jen Lidské Bytosti". Všichni jsou tady jako součást testu Země. Většina nikdy neuvidí před sebou nic jiného než jen 4D zkušenost, která se zdá být pro mnoho lidí tak běžná a obyčejná. Je to svobodná volba, o které mluvíme, a opravdu slouží záměru testu bez "Boží předpojatosti". Mnoho jiných toho druhu, kteří čtou tyto řádky, dojdou sami k poznání, že existuje vyšší rámec. To jsou ti, kterým adresujeme tato učení v řádcích, které čteš. Nikdo není souzen za rozhodnutí, která uděláte. Všichni jste tady s potenciálem, abyste hráli roli v novém vědomí pro planetu. Všichni jsou hráči, ale někteří se stanou Mistry dne.  

 

 

Otázka: Drahý Kryone, říkáš, že jsme biologičtí se svatou složkou (božskostí) dokud jsme tady (na Zemi) a že další světy nemají tuto kombinaci. Takže moje otázka je: kdo jsme tedy doopravdy? Jestliže jsou světy, kde existuje pouze biologie a přitom existuje taková věc jako svatost, ale tyto dvě složky nejdou vždy ruku v ruce tak, jak se to děje tady (na Zemi), proč to tak tedy je a co/kdo jsme, když tady nejsme?

 

Kde je náš domov? Říkáš, že nás poznají podle našich barev (aurických) jako ty, kteří se účastní této zkušenosti, ale kde to bude? A kdo nás takto rozpozná? Četl jsem v "Perla velké ceny", že Bůh řekl Mojžíšovi: "Popatři, toto je moje činění a moje sláva, předat nesmrtelnost a věčný život člověku." A já přemýšlím, jestli to znamená, že naším úkolem tady je zjistit, že jsme věční a nesmrtelní, a že jsme Bůh. A ještě mě napadá,  proč jsou světy, kde není přítomná svatost, jen biologie, a jestli to znamená, že někde jsou životní formy primitivnější než Lidé? Proč by vůbec měl existovat svět, ve kterém Lidé nežijí intuitivně a nejsou součástí svého Stvořitele?

 

Pořád mi není úplně jasné vysvětlení, že Lidé jsou součástí Boha, ale že existují další věci/bytosti ve Vesmíru, které nejsou. Cítím, že Bůh tvoří všechno, pak tedy všechno je součástí Boha.

 

Odpověď: Za prvé, žijete intuitivně a JSTE částí Stvořitele. Až konečně opustíte myšlenku, že Bůh je někde jinde na nebi a budete místo toho chápat, že jste tady jako životaschopné kousky Boha provádějící své vlastní určení, nebudete muset bojovat se všemi vašimi "proč", která máte.

 

Naopak, na Zemi nemáte žádný problém s faktem, že je zde biologie bez duchovního cíle. Jste biologické bytosti s božskostí ve své DNA. Jste podporováni dalšími biologiemi, které jsou vaší podporou a jednoduše existují jako rovnováha Gaii. Jste vystresovaní z toho, že včely a hlodavci nemají stejné vlastnosti jako vy? Jsou zde jako součást "systému planety" a jsou "z Boha". Jsou život, a jsou důležití pro systém. Ale nejsou svaté části Boha, které reinkarnují, aby pomohly Vesmíru. Jsou jednoduše váš podpůrný systém.

 

Ve Vesmíru to není jiné. Jsou v něm planety s inteligentními bytostmi, které existují jako rovnováha systému Vesmíru, ale které nejsou součást svaté zkušenosti jako vy. Nemají svatý plán a nereinkarnují. Ale jsou život a jsou respektovány... ale nejsou jako vy. Země je jediná planeta, která má bytosti jako jste vy. Reprezentujete jediné místo, které má možnost volby své vibrace jako planeta a které může změnit svůj vlastní čas, pokud chcete. Jste jediné bytosti, které mohou dosáhnout duchovního mistrovství, pokud se tak rozhodnete. Jste jediné bytosti, které mají schopnost vytvářet myšlenky, které mohou změnit hmotu nebo eliminovat nemoc ve vašich buňkách přes svoje vnitřní DNA procesy. Reprezentujete jedinou planetu svobodné volby, přesto rozhodnutí, která činíte, ovlivní jiné planety! Jste jediná planeta s lidstvem, které věří v život po životě a jejichž geny obsahují kód, který hledá Boha. Vezměte v úvahu, že všechny planety reprezentují vozidlo, ale vy jste poháněcí kolo. Chtěli byste si tedy stěžovat, že ty ostatní také nejsou poháněcí kola? Ne. Každá část má svůj význam v systému.

 

Ostatní jsou od vás tak daleko, že většina o vás nikdy nebude vědět. Jste dobře schovaní, protože máte jen jedno slunce (většina solárních systémů má dvě slunce, neboť to podporuje rozvoj života na počátku systému). Vaše druhé slunce bylo ztraceno velmi dávno. Ti, kteří jsou schopni vás navštívit, to dělají s velkým riskem, neboť znají každou vaši myšlenku a strach je může usmažit! Vtip je v tom, že vy máte strach z nich a neznáte svoji vlastní moc. Některé z vás unesli a snažili se zjistit "jak fungujete", ale po více jak 100 letech to vzdávají. Jste tak jiní interdimenzionálně, přesto nejsou schopni vidět tu část, která vás činí jinými. Ale jsou ohromeni vaší mocí... tou, o které se vám neustále snažíme říkat, ale kterou vy se snažíte popírat dokonce v samotné vaší otázce.

 

Bůh řekl Mojžíšovi "Popatři, toto je moje činění a moje sláva, předat nesmrtelnost a věčný život člověku."  Kdo je Bůh? Jste to vy. Váš úkol je tedy objevit mistrovství uvnitř vás do takového stupně, že se propojíte se svojí svatostí. Proto to nazýváme Přerod (Vzestup).

 

Kde je domov? Není to tak, jak si myslíte. Myslíte si, že toto je práce a jednoho dne budete omilostněni? Nerozumíte tomu. Ve skutečnosti stojíte ve frontě, abyste se zase vrátili (do života na Zemi)! Když nejste tady, nejste v nějakém "místě", ale jste ve "stavu". Je to interdimenzionální a těžké vysvětlit každému, kdo toto čte. Kam jde láska, když není používána? Do "skříně na lásku"? Na obloze není nějaké obydlí nebo 72 panen nebo "místo" pokoje. Vy jste ten pokoj! Vy jste láska! Jste kousek Boha, který chodí v lekci na planetě Zemi, který si přál tady být a který pracuje na největších výzvách Vesmíru.

 

Co myslíme tím, že vás všichni poznají podle vašich barev? Barvy (aury) jsou "zkušenostní výložky", které nosíte. V interdimenzionálním stavu vidí všechny entity všechno, co jste, kde jste byli, Vesmíry, které jste začali a jaká je skupina, kterou reprezentujete... je to celé jako kniha a okamžitě "viditelné". A když nepracujete na planetě Zemi, jste zaměstnaní tím, že navigujete ty, kteří jsou. Není to nyní poprvé, co toto děláte, neboť toto je specializovaná skupina, která to dělá znovu a znovu pro Vesmíry v minulosti a ty, které mají být teprve stvořeny (v lineárním čase).

 

Upokojte se a vězte, že jste Bůh. Potom se všechny tyto otázky scvrknou a zmizí a objeví se nové:

 

1. Co mohu udělat, abych objevil svoji svatost uvnitř?

2. Jak mohu vytvořit pokoj na Zemi použitím svých svatých atributů?

3. Jak mohu žít déle tak, abych zůstal ve svém současném stavu a mohl udělat pro planetu více v jejím kritickém stavu?

4. Co bych měl vědět, aby to rozvinulo moji svatost a poslalo světlo do temných míst, která to tolik potřebují?

5. Jak mohu mít pokoj ve své intelektuální mysli vzhledem k tomu, že jsem lineární, ale mohu dostat nelineární odpovědi na svoje otázky?

 


Otázka: Vysvětluje Kryon "a Bůh stvořil člověka k obrazu svému" z Bible, povýšením Lidí na "božské/jako Bůh" entity a-nebo oddělením Lidí od všeho dalšího života? Možná, že se v tom moc pitvám, ale opravdu mi to dělá problém. Od mého raného dětství si představuji všechen život jako součást Boha.

 

Odpověď: Nedělej si tedy zase problém. Bůh může stvořit něco, aby to bylo stvořením Božím a přitom to nemusí být součást Boží svatosti. Lidé byli stvořeni "k obrazu Božímu". Ten obraz je v jejich DNA a říká, že jsou věčné bytosti a část Boha samého jako Stvořitelé. Ano, jsou odděleni od zbytku "života".

 

Člověk a cibule jsou oba části Božího stvoření. Ale jeden je andělský a může změnit hmotu svými myšlenkami, a druhý je potrava jako podpora Člověka-anděla. Oba jsou součásti Božího stvoření, ale jeden je přímo částí samého Stvořitele. Cibule nereinkarnují a přesto jsou "Boží" v tom, že byli součástí stvoření rovnováhy.

 

Přeložila Satu Satu