Energetické vědomí

17.07.2010 20:55

  

 

Energetické vědomí

Tento channeling byl předán živě v Berkley Springs, West Virginia
17. července 2010

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channeling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou. Vychutnejte si tedy toto rozšířené poselství.

 

Zdravím vás, moji drazí, jsem Kryon z Magnetické služby. Kyvadlo reality se  zhouplo opět do mého kouta a je zde prvek jisté nedůvěry. Ve skupině Starých Duší je tomu vždy tak. Říkají, že je to příliš jednoduché - příliš snadno se to dá zfalšovat. Tak my Vám to říkáme ještě před zahájením této diskuze: Je to o lásce. Vždy bylo a vždy bude. Není to taková láska, jak si  myslíte, ale je to síla ve vesmíru, kterou rozpoznali, viděli a identifikovali i vaši astronomové. Říkají tomu inteligentní design.

Mají pravdu, protože vesmír sám je předpojatý. Je předpojatý ve vytváření života, je předpojatý v lásce. Ve všem je vědomý důvod, a astronomové, vědci, fyzikové… chtějí vidět ve všech věcech kompletní a úplnou neutralitu, ale nenachází ji. Není to legrační, že jste dali svou vlastní představu o "logice vědecké metody" úplně do všeho co očekáváte, že ve vesmíru uvidíte? Když vám toto očekávání studium vesmíru nesplní, nezpochybňujete metodu, ale údaje! To nám připadá legrační!

Chceme hovořit o některých věcech, které jste objevili, a také o některých, které již vidíte, ale nevyhodnotili jste je správně. Síla, kterou začínáte získávat, si vyžaduje pochopení energií, které jsou kolem vás, a které jste nikdy správně neidentifikovali. Chcete vidět mnoho věcí jako energii, zatímco se jedná o  "energetické informace". Takže tohle je jeden z prvních multidimenzionálních channelingů ze sérií, které mohou trvat dlouhou dobu a které vám lepším způsobem začnou vysvětlovat koncepce, které byly nepochopeny nebo nebyly vůbec vysvětleny. 

Mezi jádrem atomu a elektronovou mlhovinou je obrovská vzdálenost. Pokud byste šli se mnou do nejmenšího z malých, našli byste tam obrovské množství prázdnoty - ve skutečnosti nepochopitelně ohromné množství. Fyzikové vám řeknou, že většina něčeho se skládá "z ničeho", protože většina hmoty je tvořena tímto záhadným prostorem v atomové struktuře.  Ale je to jen proto, že věda prostě nedokáže vidět, co je "ve tmě". To je věta, kterou budeme používat pro 3D mysl snažící se zkoumat multidimenzionální realitu. Multidimenzionální pravda je tato: Mezi jádrem atomu a elektronovou mlhovinou, se zdá, že nic není, ale je to vlastně naplněno energetickou informací, kterou věda pak označuje jako Inteligentní design. To je těžké vysvětlit – zejména to, jak se to projevuje ve vaší realitě, ale o to skutečně jde. Takže začneme pomalu a zlehka.

Tady je růže

Tady je, přátelé – růže, abyste si ji představili  a prozkoumali. Je to krásná, červená růže, ale možná se vám nelíbí? Snad se vám nelíbí trny? Možná se vám nelíbí ani barva? Možná, že  růži ani nechcete?  Tak si řeknete: "Byl bych mnohem radši, kdyby to byla sedmikráska." Ale je to růže. Takže pokrčíte rameny a řeknete si: "Moje realita je taková, že mám červenou růži s trny." Nyní, v jednoduchém, dimenzionálním myšlení (3D), je scénář statický a neměnný. Je to, co to je. Je to zlé, že máte růži, když jste chtěli sedmikrásku, protože to bude vždy růže. Kdybyste se mohli podívat na semínko, z něhož růže vyrůstá a vyklíčí, bude to vždy růže. "Škoda," mohli byste říct. "Vždy to bude růže." Takže shoda v myšlení a dění kolem toho je takováto: Bude to vždy růže, proto, to nebudu nikdy moct změnit. Představa,  že by se růže dala nějak změnit, anebo že by se z růže dala vytvořit sedmikráska, nepatří do vašeho způsobu myšlení. Všechno, co jste naučili, je ve 3D.

Nyní na chvíli přemýšlejte o  multidimenzionálním scénáři, kde mistr zahradník navštíví semínko. Představte si na okamžik, že mistr zahradník může říct, o jaké semínko se jedná, a že může systémově změnit informace v semínku z toho, co to je teď, na něco jiného. Takže příště, až se buňky začnou dělit, trny odpadnou a barva se změní. Nebo z toho dokonce vyroste sedmikráska!

Takže, pokud by se to skutečně stalo, jak byste to nazvali? Odpověď je, že byste to nazvali zázrakem! Neuvěřitelné! Nemožné! My to nazýváme základní, multidimenzionální fyzikou, připravená na objevení a pochopeni. Ale vaše reakce je, jak definovat věci, které se jeví mimo rámec reality vaší dimenze. Chci, abyste se na tyto věci začali dívat jinak. Chci, abyste začali vidět multidimenzionální energii jako energetickou informaci. Obrovské množství toho, čemu říkáte energie, je pouze informací. To nás vede k další fázi této výuky.

Byl učiněn objev - Zpráva

Nyní vám dáme přístup k objevu o planetě Zemi, který  byl učiněn a který je využíván, a ten objev je: Můžete změnit informace v buňkách vašeho těla. To znamená, že věda zjistila, jak přepsat systémové části DNA v lidském těle  - tj. změnit její informační strukturu. Nerozpitvávejte toto téma, [mnohokrát diskutované s Kryonem], ale musíte si pamatovat, co vědci zjistili o DNA. Pouze 5% z 3 miliard chemických látek v molekule DNA jsou zakódovány proteinem a produkují geny. To vypadá, že 95% chemie DNA nedělá vůbec nic. Takže to, co máte, je struktura DNA, spirála DNA, která má v sobě 3 miliardy chemických látek a 5% představuje motor biologického závodního vozu zvaného člověk  (produkující geny), a  95% tvoří řidič (který dává autu pokyny, co má dělat). Proto je větší část DNA, která byla v minulosti nazývaná "odpadní DNA", vědomím instrukcí. Je to energie. Je to informace, a to je ohromné!

Co kdybyste mohli změnit informace obsažené v této instrukční části DNA? Co byste jim řekli? No, dovolte mi, abych vám dal příklad něčeho, co už bylo provedeno - jde o vědecký průlom.

Přepisování informace

Řekněme, že jste se narodili  s deformovaným srdcem. Je tu srdce, které nefunguje správně. Chlopně nesedí. Řekněme, že vy jste takoví. Jste červená růže s trny. Takže, ve vaší realitě zemřete dříve, nebudete fungovat normálně, možná, až budete starší, budete muset brát prášky a budete mít vždy deformované srdce. Nyní chci, abyste použili logiku, jakou jste ještě nikdy nepoužili a zeptejte se na význam toho. Vždyť přece všechny orgány vašeho těla regenerují mnohokrát za život, proč tedy vaše srdce zůstává deformované? Proč se lidské tělo v průběhu času neopravuje? Určitě odvádí dobrou práci,  když samo zhojí poranění kůže (ostatně, kůže je největším orgánem lidského těla). Proč se tedy stále, znovu a znovu vytváří deformované srdce a regenerují chlopně, které nesedí?

Zde je odpověď: Protože systémová informace v každé buňce srdce zůstává statická. To znamená, že dnes všechny informace ve všech DNA molekulách srdce, které jsou systémové (tj. v kmenových buňkách), obsahují matrici pro deformované srdce. Když nezměníme něco v energii informace v rámci tohoto systému, bude se to vždy opakovat. Růže bude vždy růží a vždy bude mít trny.

Takže, co kdybyste mohli doslova změnit informace v 95% vaší DNA? Většina chemie ve vašem těle je informací, která  vede  auto ke zdraví a regeneraci. Ovládá vozítko chemie a  produkce genů. Je možné ho instruovat, aby jelo jinak, vést geny na jiné tvůrčí místo? Ano.

Věda začíná objevovat, jak pracovat se základní buněčnou informací, oslovuje informace v DNA energeticky tak, aby kmenové buňky dostaly vzor dokonalosti místo poškození. Pak, jak se srdce začne regenerovat jako všechny orgány, postupně se stává fungujícím srdcem s chlopněmi, které sedí! Je to science fiction? Říkám vám, že se to teď děje. Protože na Zemi se začínají vyskytovat multidimenzionální vynálezy. Bude jich mnohem víc. To posune hranice toho, čemu věříte a změní to fyziku. Viděli jste to a ani nevíte, že jste to viděli.


Změna reality lidského těla

Zeptám se vás na některé další otázky, o kterých  jste opravdu nepřemýšleli. Vznesli jsme je již dříve a nyní o nich můžeme diskutovat ve větší míře. Proč může mořské hvězdici dorůst rameno a vám ne? Je to proto, že základní programová informace DNA ve vašem těle, ve  vaší DNA, v informační části, to nedovolí. Dává vám to smysl? Může to něco změnit nebo je to pro vás prostě příliš divné? Uznáte, že existuje schopnost tyto věci změnit, nebo od nich utečete, označíte je za bezbožné, ďábelské a za věci, které by se neměly dělat? 

Stejné věci se odehrály při prvních transplantacích  srdce na světě, a reakce na to byly předvídatelné. Bylo to mimo rámec vaší reality, a proto se to stalo nábožensky kontroverzní. Tohle bude taky.

Řidič závodního  auta, který řídí informační vozidlo DNA, instruoval chemii vašeho těla, že změna růže na sedmikrásku může být provedena  pouze v děloze. V tom případě chemie zůstává statická a tělo ji nikdy nezmění. Takže instrukce jsou vždy stejné – pokaždé, když se buňka dělí. Takže pokaždé, když se v deformovaném srdci vytvoří nová čerstvá buňka, je to ze stejné zdeformované matrice. Ale přijde den, kdy můžete změnit instrukce a budete moci nechat znovu dorůst končetinu. Je k dispozici všechna potřebná chemie, a není to tak těžké. Ale instrukce na úrovni DNA říkají, že to nelze, proto jste nikdy neviděli, že by se to stalo, a proto si to neumíte představit.


Změna způsobu myšlení

Energie kolem vás se mění, a je nutné, abyste změnili vaše vnímání toho, co je kolem vás - co můžete řídit a měnit, a jak můžete vlastně oslovit tvůrce uvnitř vás, aby obnovil to, co jste považovali za neměnné. Mnozí vás to budou vnímat jako ještě podivnější, než si představovali, protože můžete manifestovat zázraky, ale vy se právě učíte, jak věci opravdu fungují.

Představte si řidiče závodního auta v nádherné mašině, který umí pouze dávat  pokyny k odbočení doleva. To totiž automobilový závodník dělá, víte? [Zatáčí pouze doleva.] Co se stane, když se závodní trať narovná a on neumí  nic jiného než zatáčet doleva? Musíte změnit jeho informace a naučit ho, jak konečně využít vše, co jeho vůz dokáže. To je to, co se právě děje.

Když je poškozena mícha, funguje tam chemie, která pádí k místu poškození a ono místo se již neregeneruje. Věděli jste to? Je tam hormonální proteinová struktura, která brání tomu, aby to dorostlo. Jak to slouží lidstvu? No, neslouží. Je to výsledek evoluce, a evoluce nepřináší vždy takové výsledky, jaké  byste mysleli. Je také pomalá a někdy se zastaví, v závislosti na tom, co vyvíjející se druh dělá. Není to dokonalé, a můžete to vidět všude v lidském těle - věci, které nedávají smysl.

Nervy jsou navrženy tak, aby dorůstaly, ale ony nedorůstají. Věděli jste, že nervy v lidském těle mají dokonce adresy, aby se mohly samy najít a dorůst? Přesto se to u poranění míchy nestane.  Je to proto, že do informace vozu závodního řidiče je zapsáno, aby poškozená  mícha nedorostla! To je paradox v biologické struktuře, která se zdá být navržena tak, aby tělo přežilo, ale někdy se to projeví jinak.

Přijde den, kdy si budete moct přeprogramovat systémové soustavy těla za pomoci  vědomí a vynalézavosti. Všude v těle člověka existují kmenové buňky, živy a zdrávy. Ony jsou vzorem pro to, co se stane. Po stránce chemie jsou zodpovědné za člověka, který je náchylný k nemocem. Tato predispozice pak bude převedena na dítě a otisk, energie a informace o síle 95% bude pokračovat a pokračovat a pokračovat, dokud nebude přeprogramována. Poslyšte: To není věc chemie! Je to informační energie. Je to multidimenzionální energie.

K dispozici je nová technologie, která přeprogramuje kousky a části těla na úrovni kmenových buněk (systémová úroveň). Víte, co to znamená? V pokoji jsou mladé ženy, které možná nesou specifický gen, který nesli již jejich předkové, a který jim předá predispozice k rakovině a slabosti. Poslyšte: Když dokážete přepsat svůj genetický otisk, nikdo po vás, to již mít nebude. Chápete, co vám říkám? Vaše děti a děti vašich dětí budou mít stejné přeprogramování, jaké máte vy. Nebudou mít původní informaci. Buňky ve vašem těle budou mít novou systémovou informaci a prohlásí ji za svoji matrici a předají ji vašim dětem.

Energie je taková. Informační energie je taková, a je jí na této planetě hodně. Na této planetě existují systémy,  které byly po dlouhou dobu špatně chápány. Dám vám pár příkladů. Je to kontroverzní. Nemusíte souhlasit. Nemusí se vám to líbit, ale přesto vám je dám.

Duchové  - multidimenzionální informace nebo uvězněné duše?

Lidé milují věci, které v noci straší. Mají rádi, když jsou vyděšeni, a mají rádi, když je někdo straší. Mají rádi filmy, které je vyděsí a mají rádi strašidelná místa. Viděli jste, jak v poslední době stoupl zájem o místa, kde straší? Hodně vašich médií vytváří kolem nich nové show. 

Nyní mi dovolte, abych vám řekl, co jsou, a proč fungují tak, jak fungují. Nyní se dostáváme k síle informací o životě člověka a Akáše. Lidské vědomí nese otisk, který ovlivňuje planetu, a my jsme vám o tom říkali již od začátku. Lidské vědomí změní planetu. Lidské vědomí je informace. Je to informace, ne jen náhodná energie, která se vyvíjí v závislosti na tom, co si myslíte, a je silná. Lidské vědomí se opravdu dostává do toho, co jsme nazvali Krystalická mřížka planety, která je multidimenzionální. Nemůžete ji vidět, ale drží energii. Uchovává multidimenzionální informace.

Když změříme duchovní vibrace planety, je to vlastně Krystalická mřížka, která je měřena. Krystalická mřížka má v sobě pouze to, co tam lidé dali. Jedná se o multidimenzionální záznam myšlenek, životů a dění. Čím to, že některé země jsou plné staré, navrstvené energie válek a jiné země jsou jasné a čisté? Příčina je stále stejná – jedná se o  to, co se stalo na daném území, co tam lidé vytvořili. Takže tu máte pochopení o tom, jak lidská energie ovlivňuje místa.

Tohle vám chci  říct: Za určitých podmínek a určitými způsoby, život člověka nebo interakce mnoha životů v dokonalém scénáři vytvoří energetický informační otisk v určitém místě. Je to informace a energie, která se bude přehrávat znovu a znovu a znovu, jako záznamová páska ve 3D. Vnímáte to jako strašidelný dům! Takže tohle jsou některé věci, které vám dají podnět k zamyšlení: Všimli jste si, že u strašení máte scénář, který se znovu a znovu opakuje? Nic nového se nestane! Muž schází po schodech dolů, muž jde po schodech nahoru. Žena v kuchyni se pohybuje zleva doprava, sedí v houpacím křesle, chvíli se pohoupe, odejde. Pokud se jednalo o dramatické věci, jako je vražda, muž schází po schodech se sekerou, stále a znova a znova a znova. Je to dobrý film, ne? A on opravdu je! "Kryone, proč jsou u toho takové pocity?" Protože je to výsledek otisku lidského vědomí a vy ho máte taky. Když se na tom místě s ním překrýváte, cítíte chlad, protože je to skutečné. Stalo se to. Můžete se s tím dokonce dostat do interakce!

Nyní se tím zabývá i věda, což je ostatně jejím úkolem. Zkoumají místa, kde opravdu straší. Otisk (strašení) nese v sobě vědecké atributy, které jsou měřitelné a – připravte se - všechny jsou multidimenzionální! Hádejte, jaké změny naměřili v těchto místech? Magnetizmus, gravitaci, světlo a dokonce i časové anomálie, protože je to multidimenzionální událost, otisknuta na určité místo na planetě, která se přehrává stále znovu a znovu. Multidimenzionální vlastnosti také často způsobují  změny teploty, a to vždy směrem k ochlazení. Dokonce jsme vám řekli, že pokud se chystáte vytvořit multidimenzionální čočky, budou muset mít zvláštní  „nízkoteplotní“ vlastnost. Vzpomínáte si? To je vlastnost věcí "mimo 3D".

Můžete to zachytit na svá nahrávací video-zařízení? Ano. Protože ono to ví, že je pozorováno. (Stejně jako ve fyzikálních pokusech světlo ví, že je pozorováno.) Protože je to součástí otisku, který je multidimenzionální. V kvantovém smyslu to ví. Nemohu vám to vysvětlit, protože vy jste nastaveni  tak, že vážete vědění k určitému vědomí. To znamená, že máte pocit, že vědět může jen to, co je inteligentní, lidské nebo zvířecí. Není to ani jedno. Je to vědomí, které představuje kvantum. Většinou vám vaše kvantová fyzika umožní vidět tyto velmi neobvyklé vlastnosti světla a magnetismu tam, kde neexistuje vzdálenost ani čas. Nachází se také tady.

Příliš nad tím nedumejte, protože se vám to nebude líbit. Vy totiž zásadně chcete a potřebujete, aby byly inteligentní „duše“ tam, kde cítíte něco zdánlivě inteligentního. Jak tím může jenom být informace? Odpověď přesahuje vaši zkušenost, takže to nemůžete pochopit. Zdá se, že multidimenzionální informace má to, co považujete za "vědomí života", ale tak to není. Dovolte mi, abych se vás zeptal toto: Když komunikujete se stroji s umělou inteligencí (počítače), a ony s vámi mluví a oslovují vás jménem, začnete panikařit a říkáte, že je v počítači duch? Ne, to je jen kód… informace. Nyní to znásobte milion-krát a dostanete multidimenzionální otisky.


Jak se zbavit duchů a strašení

Oh, řeknu vám ještě víc. Jsou věci, o kterých byste nevěřili, že je lze udělat, abyste  tento otisk změnili. Líbilo by se vám zbavit se strašení? Pozor, raději to nedělejte v komerční zóně,  protože by se to turistům nelíbilo! [Kryonův humor.] 

Takže řekněme, že je to ve vašem domě. Budete muset projevit energii, která je silnější než otisk strašení. Chápete to? Nemůžete to vykázat pryč. Není to žádná osoba, mí drazí. (Říkal jsem vám, že to bude kontroverzní.) Žádné zlobení, funění či volání Boží vůle to nezmění. Otisk byl vytvořen nádhernou, mocnou bytosti (zvanou člověk); někdy se zdálo, že dělal obyčejné věci. I pro to existuje důvod. To jsem odbočil, neznáte hloubku energie Starých Duší. Přemýšleli jste někdy, proč všichni domorodci naší planety vzývají své  předky a uctívají je? Protože znají sílu, která v tom je!  Někdy člověk, který se vám zdá být obyčejný, je velmi Stará Duše a do mřížky přináší mnoho informací a energie. Všechno, co je obsaženo v lidské  DNA, se týká akášických záznamů.

Zpět k tématu, jak se zbavit otisku (strašení). Musíte dodat energii, která je silnější než strašení.  Co by to mohlo být? I když je to nevhodné,  řeknu vám to. Proč do té místnosti nepřivedete milence? Ti to udělají! Oni to dokážou,  neboť to má větší energii než informace na multidimenzionální pásce, která hraje. V této místnosti jsou ti, kteří se milovali. Jsou tady krásná tajemství, která znám. Někteří z vás víte, že já učím, že síla a energie lidí, kteří se setkávají v intimitě, vytvoří třetí energii, která je daleko silnější než ti dva, kteří ji vytvořili. Téměř to vytváří zvuk andělských zpěvů, je to daleko silnější než jakýkoli jiný fyzický akt. A ty to víš, Lidská Bytosti. Je to posvátné. Je to krásné a silnější než jakékoliv strašení. Možná jste to dnes nechtěli slyšet? [Kryon se usmívá.] V pořádku, chcete snad jiný způsob? Pak projevte na tomto místě lásku k Bohu, s oslavou a obřadem, které nakonec zredukuje  strašení na nulu, a místo toho jej nahradí silnou láskyplnou energií stvoření. To se pojí se silným citem lásky! A můžete dokonce požádat  předky o pomoc. [Ještě větší Kronův úsměv.]


Ještě  kontroverznější

„A co další věci? Kryone, co takhle posedlost démony a takové věci?“  No, řeknu vám: Je to úplně jinak, než si myslíte, protože démoni neexistují. Lidstvo dokáže vykouzlit ty nejhorší věci, které si lze představit, a umí to dělat velmi dobře. Ale to jste také věděli, že? Protože jste silní, části Boha ve vás, a dokonce i ve vaší mytologii, jsou zodpovědné za samotného ďábla. Padlý anděl se stal ďáblem? Jak je to možné? Není. Bůh nevytváří zlo; lidé ano. Zlo je metaforou pro to, co člověk může udělat na Zemi s energií, kterou má. Věci nejsou vždy takové, jakými se zdají být, Lidská Bytosti. Posednutí ďáblem je dílem lidské nevyváženosti, podpořené lidskou mytologií. Je to skutečné? Ano. Ale jde o lidský výtvor. 

Vidíte to, v co věříte a tvoříte to, co tu chcete mít. Tvorba vlastní reality je jedním z mocných atributů Lidské Bytosti, a můžete to činit v negativním i v pozitivním smyslu. Můžete dokonce vytvořit ďábla, pokud chcete - se vší parádou kouře a ohně. To je svobodná vůle. Ale uvědomte si, že to všechno zmizí, když rozsvítíte světlo. Je to téma, o kterém je velmi obtížné vás přesvědčit. Lidé vždycky chtějí za zlé věci vinit ďábla.


Mluvení s mrtvými: Jinak, než si myslíte

„A co mluvení s mrtvými? Jak  to funguje, Kryone? Jak lze mluvit se slavnými lidmi, když podle systému inkarnací duší, jsou již zpátky jako jiní lidé? Pokud už odešli a jejich duše je zpět  jako někdo jiný, jak s nimi můžeme mluvit?“

Odpověď zní: Oni neodešli! Ach, ta část, kterou myslíte, je lidská duše, která odešla, ale otisk její celoživotní informace a vše, co věděli  - jejich vědomí, jejich moudrost a jejich znalosti - jde přímo do krystalické mřížky a zůstane tam. Mluvili jsme o tom dříve. Můžete se obrátit na slavné lidi a získat informace? Ano. Bude to správné? Samozřejmě. Vzhledem k tomu, že mluvíte se zdrojem informací, který je přesný a reprezentuje jejich život. Otisk zůstává. „Chceš říct, že ve skutečnosti se nemluví s nimi, ale otiskem?" Dovolte mi, abych vám řekl něco, o čem budete  přemýšlet. Teď vám dám řečnickou otázku. Kdo jste? Mám před sebou Staré Duše, které toto čtou. V místnosti je žena, která nechce nosit červené věci, a vy víte, kdo jste. Já vám řeknu proč. Protože vás ta barva zabila! Protože to byla barva pera na tvé  helmě, válečníku. Protože jsi byl kapitánem a nepřítel před tebou v té bitvě věděl, že když tě vyřadí, celý tvůj pluk bude ve zmatku, a to se také stalo. Protože jste nosil červené, zabilo to nejen vás, ale i všechny kolem vás! Už nikdy nebudete nosit červenou. Ta barva se vám prostě nelíbí. Není prostě pro vás. Vyhýbala ses jí, viď, Stará Duše? Takže, kdy tu sedíš, kdo jsi? Jsi válečník, který přišel o život, nebo žena v roce 2010, která nechce nosit červenou?

To je samozřejmě řečnická otázka, protože v mé realitě jsi částí Boha. Vidím vás ve všech vašich inkarnacích. Vidíte? Nemůžete si hovět v singularitě lidské předpojatosti, když hovoříte o těchto věcech. Jste víc, než si myslíte, a – metafyzicky - je to způsob, jakým vás Bůh vidí, je to způsob, jakým sotva začínáte vidět některé z těch, co jsou kolem vás.

Tak, abychom se dostali zpátky k otázce: Když  chcete vykouzlit toho, kdo žil kdysi a klást mu otázky, s kým mluvíte? Mluvíte s akášickou kronikou duše? Mluvíte s tím, co je živé nebo mrtvé? Řeknu vám: Žádná z těch věcí není přesná, protože je to daleko  nádhernější! Již jsme vám o tom řekli dříve. Můžete se zeptat tety Marty, kde byl pohřben poklad? Ano. A ona to bude vědět! Proč? Protože mluvíte s informačním otiskem tety Marty a informace je informace, zachována v takové formě, že máte jasný pocit, že je to teta Marta!


Můžete se však zeptat tety Marty? "Jaké je to na druhé straně?" Jen do toho, ale otisk nemá tušení! Sdělí vám jen otřepané fráze, které byly řečeny v průběhu života člověka, kterého reprezentuje.

Bude říkat: "Krásné."

"Jaké to tam je?"

"Nádhera."

 "Ne, upřesni to."

"Miluju tě."

Ona to neví! Otisk tety Marty ví, co věděla teta Marta, protože momentálně nemluvíte s nikým, kdo by byl na druhé straně závoje. Myslíte si, že je to zvláštní, ale není tomu tak. Je to silné, je to reálné, dá se k tomu dostat a dokonce s tím můžete mluvit. Je to multidimenzionální a ti, kteří mají ten dar, mohou získat přístup  k moudrosti starých. Vraťte se a zeptejte se jich, co věděli. Vraťte se a zeptejte se jich, jak se cítili. Vraťte se a zeptejte se  jich, kde je pohřben poklad. Brzy něco z toho uvidíte, ale buďte opatrní – ti, co jsou na místech moci, mají na sobě šat duchovnosti a jsou hlavami států a náboženství, to budou označovat za zlo a budou to nazývat  kultem. Nechápou, že se pohybujete v multidimenzionálním stavu:  Je to vhodné, přesné, pravdivé, použitelné, správné, užitečné, a velmi shledáváno jako něco, co byste měli dělat. Zeptat se předků na to, co věděli, vás přivede plným kruhem k tomu, co nyní studujete.


Čas je komplexní

Dovolte mi, abych vám dal koncept, a bude poslední. Nechal jsem si tu komplikovanou věc na konec, ale je moje oblíbená. Ještě jsme to nedělali, můj partnere, tak pojďme na to. [Napomenutí pro Lee-a, aby zpomalil, a neobával se, že je  channeling  příliš dlouhý.]

Chci vám ukázat, jak  funguje čas, ale nemohu. Je to proto, že realita složitostí multidimenzionality brání Lidské Bytosti to  pochopit. To se prostě ve vašem 3D vnímání nedá učit. Tak já to přeměním a předám vám to v té nejjednodušší formě, což je jen zlomek skutečnosti.

Čas. Dnes jsme zmínili, že je to pro vás singularita. Pro člověka ve 3D je jen jedna časová linie. Neexistují znásobené časy, ale pouze jeden, a to ten, v němž jste ve vaší realitě. Vidíte ho jako jednoduché, přímé koleje do budoucnosti. Má jenom jednu rychlost a jeden směr pro váš život, a pro život Země. Nepohybuje se. Pravda ale je, že se po celou dobu pohybuje. Další pravdou, kterou nechcete pochopit je, že každý z vás může z kolejí  vystoupit a vytvořit jiné - rychlejší nebo pomalejší. Tohle jste také nevěděli.

Jak to vysvětlíme? Dovolte mi, abych to zjednodušil a představte si, že jste na chvíli všichni na stejné trati. To si stejně myslíte, takže to je snadné. Chci, abyste  si ve své mysli  postavili trať, vlakovou  trať, která je časem. Chci, abyste k němu přidali lokomotivu, která jede jedním směrem, velmi pomalu, na jedné rychlosti, a to jste vy a váš život. Řídíte vlak, který jste vytvořili.

Teď chci, abyste si vytvořili vizi těchto kolejí, jak jedou kolem celé zeměkoule. Ve vašem vnímání vedou koleje rovně, protože můžete dohlédnout pouze na obzor. Skutečností je, že tato trať, kterou jste vytvořili, vede kolem celé zeměkoule, takže (aha!), tvoří kruh. To znamená, že se díváte na ty samé koleje, které jsou také za vámi. Takže to dává čas do kruhu. Až potud si to umíte představit, i když to, co přijde dál, je matoucí.

Je to pro vás hlavolam, že čas je v kruhu, protože ve 3D je to přímka se začátkem a koncem. Mimochodem, nemáte představu o tom, jak se vytváří ani začátek ani konec; oba jsou tajemné, ale vy to přesto chcete takto vidět, neboť vám to vyhovuje. Ale najednou, v tomto modelu, je to v kruhu kolem Země. Tak se podívejte na některou z vlastností času v kruhu, které jsou pro vás matoucí. Řekněme, že váš život trvá asi 30 m na této trati. Není to  moc velká vzdálenost, ale trvá celý život? Vlak se pohybuje velmi pomalu, jak jede kolem Země. Takže si už nemusíte dělat starosti s tím, že byste potkali svoji  minulost, že? S 30 m na celý život, se nikdy s minulostí nesetkáte. Ale pojďme na chvíli předstírat, že byste mohli. Co by se stalo, kdybyste se vezli s touto mašinkou kolem Země? Nakonec byste přejeli znovu přes tu samou energii, která tam již byla, že?

Ve stejném duchu, kdybyste šli kolem Země několikrát, případně byste i běželi, co by se mohlo stát? Ach! Najednou zde máte atribut času, na který jste nemysleli. Pokud je v kruhu, znamená to, že budoucnost má vliv na současnost! Ale ve 3D si myslíte, že budoucnost zatím nenastala. Ale má to kvantový význam. Pamatujte si, že skutečný kvantový stav se nezabývá jednoduchými empirickými pojmy. Místo toho se zabývá neustále se měnícími možnostmi. 

Já vám teď dávám tuto informaci tímto způsobem, protože jsou vědci, kteří se na to dívají stejně, jak vám to podávám já. Je možné, že budoucnost by vám mohla dát energii a informaci již teď? Myslete chvilku na tyto vlakové  koleje a udělejme si to složitější. Je tu teď víc vrstev. Pokaždé, když vlak objíždí Zemi, vytváří minulost a budoucnost. A co kdyby v tom vlaku bylo lidstvo? Nyní máte minulost, přítomnost a budoucnost všeho, co se kdy stalo na jedné trati v kruhu.

Nyní si vytvořme dočasnou situaci, kdybyste mohli zastavit vlak, podkopat koleje a vyzvednout něco, co se buď ještě nestalo, nebo se stalo v minulosti. Nečekám, drahý, že to pochopíš, pouze poslouchej.  Protože toto se teď na Zemi děje. Pojďme ještě něco přidat do skládačky. Řekněme, že tato trať má stoupat na několik kopců a sjíždět dolů do některých údolí. Na této časové stopě jsou tak stále ty samé kopce a údolí. Takže jak jezdíte  kolem dokola, pokud jste byli dost chytří na to a měli systém, který rozuměl této časové stopě, mohli jste dokonce vytvořit mapu kopců a údolí, na které bude motor času stoupat nebo z nich sjíždět. Mohli byste  jim dokonce říkat časové fraktály a měli byste  pravdu. [Kryon se usmívá] Pokaždé, když dosáhnete toto místo v čase, ať už to bylo v budoucnosti nebo minulosti, máte stále stejný kopec nebo údolí.

Co teď chci říct, je to, co se děje v této chvíli, drahá Lidská Bytosti. Jen jsem ti to přiblížil nejjednodušším způsobem, jaký ti mohu dát z atributů multidimenzionality, pokud jde o čas. Navštěvujete  možnosti, které se ve vaší mysli ještě nestaly, ale ve smyslu kvantovém již k nim došlo. Dostáváte vzestup vibrací na této planetě, takže se můžete podívat na časovou stopu a vybrat si, kam chcete jet. Díváte se na možnosti kvantovosti vibračního posunu a vytváříte kulturu, která zajde dále, než si myslíte, že je to možné. Tato informace bude políčkem do tváří všech proroctví. Protože proroctví jsou založena na stopě, kterou znovu a znovu prochází určitá věc ve 3D.  Ale jakmile se stanete multidimenzionálními, informace se stane energií a  na této časové stopě je informace o možnostech Země.

Je možné, že to staří věděli? Ano, věděli. Je to možné, že ti v možné budoucnosti to vědí? Ano, vědí. Na rozdíl od našeho 3D vnímání to vědí. Zdálo by se, že jsem právě otočil stránku, protože je zde někdo,  kdo chce vědět, co je kruh v obilí, takže vám to řeknu. Je dobré se ptát, protože to je velmi intuitivní otázka. Mnohé kruhy v obilí jsou energetické otisky z budoucnosti. Jak to? Teď toho nevíte o mnoho víc než předtím, viďte? Nedává to smysl. Ale, možná, když použijete příklad s kolejemi, alespoň uvidíte, jak by to mohlo fungovat, kdyby bylo všechno jiné, než si myslíte. 

Momentálně jste ve zmateném stavu v realitě, která je mimo vaše dimenzionální vnímání. Je těžké to učit, když vás vaše realita drží v přímce. A je pro vás ještě těžší tomu rozumět. Ale je lehké to procítit. Představte si, že řešení záleží na vás. Představte si, že věci, které plánujete udělat, jsou již hotovy. Představte si, že se díváte zpět a říkáte si: „To nebylo moc těžké, že?“ Představte si ty nejsložitější věci,  které jste přinesli na dnešní setkání, že jsou hotovy a ukončeny. Jak se cítíte?

Lidská Bytosti, nadechni se kvantovým uvolněním, a podívej se na to jako já. Protože ty se skutečně stáváš kvantovou. V určitém smyslu se to již stalo. Gratuluji. Nyní jdi z tohoto místa do svého 3D způsobu a kráčej ve šlépějích, které jsi již udělal. To je mé poselství. Informace je energie v multidimenzionálním stavu. Všechno je možné, protože všechno je proměnlivé.  Pokud jste došli až sem na tuto stránku, abyste to zhlédli, jste pravděpodobně Staré Duše. Protože to jsou ty, které se právě teď probouzí. O to bys nechtěla přijít, viď, Stará Duše?  Nemluvím o tomto setkání - mluvím o tomto životě.  Kolikrát jsi žila a čekala na tento Posun? Co myslíš, jaký je faktor moudrosti v tvé Akáše? Pokud jsi žila a žila, kolik jízd kolem této časové stopy jsi udělala? Rozumíš, že jsi svým předchůdcem? Chápeš nyní, že všechno, co kdy bylo, a je, je v tvém akášickém záznamu? Je to zaznamenané v tvé DNA.  Je na čase, abys  na to začala nahlížet takto. Můj partner říká: „Odejdi jiný, než jsi přišel!“ Má to ode mě. Udělejte to.

A tak to je.

Kryon

Poznámka od Leeho: Kryon mluví o výzkumech v Rusku, které zrovna potvrdily schopnost přepsat informaci v kmenové buňce v lidském srdci - to mu umožní se regenerovat dokonalejším způsobem, což výrazně zmenšuje předpoklad úmrtí  nebo srdečního záchvatu v důsledku zvětšení srdce a běžných srdečních onemocnění. Potvrzuje to myšlenku, že kmenové buňky existují všude a dovolí nám to přepsat kódy v DNA, což je nyní  viděno jako informace obsažená v 95% ne-proteinově zakódované molekule DNA. Tato technologie bude brzy známa veřejnosti, ale jenom v Rusku. Další informace budou následovat. Viděl jsem během mého pobytu v Moskvě výzkum, který dokončily mainstreamové ruské laboratoře. Zpřístupním to na tomto webu, až to bude vhodné, a dodám také kontaktní spojení, abych prokázal, že je to pravda.   

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: https://www.kryon.com/.

Do češtiny přeložila pro https://www.transformace.info/ Mirka K. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.