Entanglement

30.10.2018 23:04

Entanglement (propletení) je forma reality, která je multidimenzionální a nikoli běžně viditelná či chápaná ve 3D fyzice. Představuje fenomén kvantové fyziky, ve které předměty vzájemně reagují, jako by byly spojené, i když jsou oddělené obrovskou vzdáleností. (Pozn.: kvantový entanglement je fenomén kvantové mechaniky, ve kterém kvantové stavy dvou či více předmětů musí být popsány s odkazem na ty ostatní, ačkoli mohou být prostorově oddělené.)