Fantom smrti

30.10.2018 23:05

Fantom smrti označuje situaci, kdy jsme si nastavili silný potenciál, který má umožnit konec našeho vlastního života. Dříve se o něm hovořilo jako o stínovém zániku, ale bylo to přejmenováno na „fantom smrti“. (Viz Kryonova Kniha 8 – Překročení milníku, kapitola třináct)