Harmonická konvergence

30.10.2018 23:07

Harmonická konvergence je pojmenování první celosvětové meditační synchronizované události, ke které došlo 16. a 17. srpna 1987. Tato událost se také odehrála zároveň se zarovnáním planet ve slunečním systému. To, čemu Kryon říká „dodávky světla“ na planetu, začalo právě Harmonickou konvergencí 1987. Tato událost připravila půdu pro planetární posun vědomí. Harmonická konvergence byla počátkem mocné a zásadní změny reality pro celé lidstvo. Byla naplněna úctou k volbě všech lidí na planetě. Kryon o Harmonické konvergenci řekl mimo jiné toto: „V těchto chvílích pro nás došlo ke skutečným volbám vyšších já každého člověka na planetě. Vy si to nepamatujete? Ani nemůžete, protože to neprobíhalo ve vaší realitě. V té době byla každému vyššímu já každé lidské bytosti položena otázka: „Jsi připravena na učinění změn v energii, které jsi nastavila?´ To bylo poprvé, kdy byl tento dotaz v historii lidstva položen. Odpověď zněla: ´Ano.´ Výsledkem je to, co jste viděli v posledních letech.“