III.Q 2012

20.08.2012 14:21

06.05.2012

 

LIMITY LIDSKÉ HISTORIE

 

Hranice Lidské Historie na Zemi: Máte úžasnou rodovou linii na této planetě! Vaše rodová linie jde zpět téměř 300 tisíc let. Jistě byste se ohradili - pokud máte potřebu studovat historii, abyste věděli kým jste byli - vaše dějiny říkají, že je to pouze cca 100 tisíc let. A důvod? Pokud se pohroužíte do zkoumání znalostí o dávnější době, pak budete studovat lidstvo, které není jako vy. V době před 100 tisíci lety totiž nastala znatelná změna. Lidé vám podobní existují skutečně pouhých 100 tisíc let. Před tím existoval odlišný scénář, o tom však dnes nebudeme hovořit. Již jsme mluvili o vaší historii před dobou ledovou (v minulých channellinzích) a o zasetí biologie vašeho druhu. Rozdíl je v DNA. Tím odlišujete specifický lidský druh...

 

~ Kryon, Kniha Osm - přijato Lee Carrollem ~

 

 

 

08.05.2012

Bůh

 

Před dávnými časy, když se mé rty rozechvěly první řečí, vystoupal jsem na posvátnou horu a hovořil k Bohu: "Pane, jsem tvůj otrok. Tvá skrytá vůle je mým zákonem a budu tě navždy poslouchat."

Bůh však neodpověděl a jako mocná vichřice odvanul.

 

A za tisíc let jsem opět vystoupal na posvátnou horu a znovu hovořil k Bohu: "Stvořiteli, jsem tvé stvoření. Z hlíny jsi mne uhnětl a tedy ti celý patřím."

Bůh opět neodpověděl, ale v podobě tisíce rychlých vichrů odvál pryč.

 

Po dalších tisíci letech jsem opět vylezl na posvátnou horu a znovu hovořil k Bohu: "Otče, jsem tvůj syn. V soucitu a lásce jsi mne zrodil a skrze lásku a uctívání zdědím tvé království."

Bůh neodpověděl a coby mlha zakrývající vzdálené vrchy se zvedl a rozplynul.

 

Po tisíci letech jsem vylezl na posvátnou horu a znovu hovořil k Bohu: "Můj Bože, můj cíli a mé naplnění; jsem tvůj včerejšek a ty tvoříš mé zítra. Jsem tvými kořeny na Zemi a ty tvoříš můj květ na nebi - spolu rosteme před tváří Slunce."

Tehdy se ke mně Bůh sklonil a do mých uší zašeptal sladká slova a jako moře naplní potok, tak i on naplnil mne.

 

A když jsem sestoupil do údolí, Bůh tam byl také.

 

~ Khalil Gibran ... 1900 .. and a little ~

via Daniel Romero

 

 

 

 

07.06.2012

KRÁSNÍ LIDÉ

 

Nejkrásnější lidé, které známe, jsou ti, kteří poznali porážku, strádání a ztrátu a nalezli svou cestu ze dna. Tito lidé mají porozumění, jsou ohleduplnost a porozuměli životu, což je naplňuje soucitem, jemností a milujícím zájmem. Krásní lidé se jen tak „nepřihodí“.

~ Elizabeth Kubler Ros

 

 

12.07.2012

OVLIVŇUJE MOJE SVĚTLO OSTATNÍ LIDI?

 

„Kryone, co když budu vyzařovat své světlo a to bude ovlivňovat ostatní lidi? Nezasahuji tím do jejich svobodné volby? Nenaruším tím jejich životy? Řekni mi, jak to funguje.“

 

Drazí, maják není aktivní. On jednoduše svítí. Řekněme, že vejdete do tmavé místnosti, kde je obtížné vidět. Ostatní chodí v této tmavé místnosti a dělají, co můžou. Vy, coby maják, kterým jste, posvítíte jejich směrem a jim to náhle osvítí cestu, kterou jdou. Nyní mají možnost volby. Uvidí svojí cestu a mohou se rozhodnout, jestli půjdou tím osvětleným směrem nebo ne. A já se vás teď ptám – narušili jste tím jejich volbu? NE. Místo toho jste jim tiše dali několik možností.

 

Někdo by mohl říct, že jste tím ovlivnili jejich životy a měl by pravdu, ale nezasahovali jste. Nečinili jste na ně nátlak ani jste je nepobízeli. Vše, co jste udělali bylo, že jste byli tiší, ukotvení a vyzařovali jste své světlo. Někteří z nich si ani nevšimli, že tam jste! Takhle to funguje. V tichosti je integrita. V lidskosti je integrita, která ctí svobodu volby a vůle každého člověka, kterého potkáte. Proto je integrita i v tom, když jste majákem! Pracovníci světla, překročili jste Most zkřížených mečů. Právě teď sedím před stovkami majáků!

 

~ Kryon, Kniha Osm - přijato Lee Carrollem ~

 

11.09.2012

 

ZÁVOJ

 

Někteří z vás se dívají na závoj – ten podivný „oddělovač“, který udržuje lidstvo na paži daleko od jádra duchovní pravdy. Je interdimenzionální, víte, protože je utkán z kousku boží tkaniny. Někteří z vás se dokonce rozhodli, že tento závoj je buď bílý nebo černý. Jste buď na vaší nebo na mojí straně. Takhle to ale vůbec není. Závoj je na míle tlustý (metafora). Část toho, co systém mřížky při posunu dělá je, že rekalibruje závoj – aby ho nadzvedla – ztenčila ho. Lidstvo obecně se může probudit do úplně nových perspektiv – zejména do té, kterou se vám snažíme předat dnes – do interdimenzionálního poselství, které říká, že můžete získat realitu, kterou nyní nemáte – tu, která je boží – tu, která vám dá obecný přehled (nadhled) a která je v energii velmi odlišná od toho, co jste zažívali dříve.

 

Závoj je silný a zároveň není skutečnou bariérou. Není to zeď. Je to kokon (zámotek), který obklopuje každou molekulu ve 4D. Není to ani místo. Někteří z vás jím proplouvají při svých meditacích. Často se vracíte zpět do svého čtyřdimenzionálního bytí a nic si nepamatujete. Jsou kousky a části entit v tomto velmi tlustém závoji, které jste kompletně a naprosto nepochopili. Jsou to ty, které jsou interdimenzionální a kdo navštěvují – přicházejí a odcházejí – jenom část tohoto magického závoje, který nemůžete pochopit.

 

Ukotvují Zemi a mohli byste je nazvat „pozemské entity“, jsou součástí tohoto závoje. I tkanina času je součástí závoje. Napíná se, jak vstoupíte a vytváří strukturu, když se vrátíte. Jakmile otevřete tuto interdimenzionální energii, vystoupíte z reality, na kterou jste zvyklí a dáte jí zcela nový nádech, změníte ji v něco jiného.  

 

~ Kryon, Kniha Devět - přijato Lee Carrollem ~

 

 

 

22.09.2012

ZMĚNA VNÍMÁNÍ      

aneb

JAK SE NAŠE CHÁPÁNÍ MĚNÍ, POSOUVáme se novýmI smĚRY

 

Na začátku 60. let byla skupina lidí, kteří byli skutečně velmi divná (dle vědců). Tito lidé zastánci teorie, která byla k smíchu! Sledovali vyobrazení kontinentů Země (na satelitních fotografiích) a přišli s myšlenkou, že všechny dnešní kontinenty byly kdysi součástí jedné jediné pevniny a že se tato pevnina nějak rozlomila a její kusy se začaly od sebe vzdalovat. „Jen se podívejte na siluety“ říkal jeden z nich. „Zapadají do sebe jako puzzle!“

 

Vědci na sebe mrkali a šli jinou cestou, protože věděli, že se kontinenty nepohybují. Udělali to, místo aby trochu důvěřovali silné vzájemné souvislosti pozorovatelných důkazů, které naznačovaly, že se něco takového mohlo skutečně odehrát. Nevěřili skupině zastánců teorie pohybu kontinentů, protože věda v té době neměla žádnou pozorovatelnou zákonitost, která by mohla něco takového vysvětlit. Proto to byl nesmysl. Nyní znovu vidíme předpojatost naší moderní vědecké komunity, která odmítá cokoli, pro co nemá jak dokázat.

 

Díky lidem jako je Dr. Robert Ballard byla objevena mechanika tektonických desek hluboko pod oceánem a teorie pohybu kontinentů se stala vědeckým faktem takřka přes noc.

 

Na tomto příběhu vám ukazuji, že v naší moderní době existuje stejně vadné myšlení v ne-metafyzickém dění. Hádám, že byste neměli věřit v sílu pyramid, když ji vědci stále odmítají!!!

 

Jsem přesvědčen, že většina toho, co je dnes paranormální, bude zítra faktem. Jsem jen zklamaný tím, že velmi inteligentní muži i ženy to neberou vážně a nepokusí se oddělit fakta od fikce.

 

~ Kryon, Kniha Tři – přijato Lee Carrollem  ~

 

 

 

 

23.09.2012

OTEVŘETE DVEřE

 

Drazí, nestavte si kolem vaší víry (vašeho přesvědčení) žádné zdi. Otevřete každičké dveře a prozkoumejte každou knihu. Jděte na místa, kam byste normálně nešli a žádejte sami sebe, své duchovní průvodce a každého anděla kdekoli… aby vám sdělili pravdu. Nesuďte. Nekreslete čáry mezi tohle a tamto. Sjednoťte vaši božskost a rozpoznejte ji bez vnějších předsudků. Ptejte se každého, koho můžete… v kterékoli dimenzi: „Je toto skutečné nebo ne? O co skutečně jde?“

 

Řeknu vám tohle: Lidské Bytosti, které toto dělají, obdrží pravdivé odpovědi na buněčné úrovni. Bez channelingu a bez toho, aby kdokoli hovořil o lásce. Dostanou je bez speciální hudby, kterou slyšíte nyní (odvolává se na živou hudbu hranou Robertem Coxonem v průběhu channelingu). Přijdou k nim, zatímco sedí sami v místnosti, emocionálním způsobem a ucítí objetí ducha (spirit), který říká, že nejenže jste změnili realitu, ale že tohle není trik. To je nová Země, nový systém, nový druh Člověka….    

 

~ Kryon, Kniha Deset – přijato Lee Carrollem ~

 

 

 

23.09.2012

 

PAMATUJTE SI TATO SLOVA

 

Když se dostanete na druhou stranu závoje, nastane obrovské rozvzpomenutí a zažijete energii toho, kým opravdu jste. Uvědomíte si, že jste součástí Archy Úmluvy, Svatého Grálu a spirituálním kouskem, který nikdy „nechyběl“, stejně jako zázračnou součástí Univerza. Všechno není takové, jak to vypadá. Toto bylo Kryonovým poselstvím již od začátku – nalézt božskost uvnitř sebe. Tuto zprávu jsem vám předával celou dobu a ironie je, že děti to už vědí! Hovoříme o Indigových duších, které jsou „tady“, ale ještě se nenarodily. No, dovolte mi říci, že tyto děti vědí, co nyní nastává. Tyto nádherné duše těch, kteří mohou být velkou výzvou pro své rodiče, přicházejí na základě dohody. Cokoli se bude dít, je to dle dohody. Vy víte, kdo jsou a oni znají vás. Matko, setkáš se se starým přítelem. Požehnaný je tento den! Pamatujte si tato slova.

 

~ Kryon, Kniha Devět - přijato Lee Carrollem ~

 

28.09.2012

 

POZNEJTE TO SAMI

 

Gnostické zdroje také často popisují Ježíše, jak odpovídá na otázky, přebírá roli učitele, toho, kdo odhaluje (pravdy), a duchovního mistra. Gnostický model se však blíží i psychoterapeutovi. V obou případech je potřeba vedení, ale pouze coby prozatímní řešení. Účelem akceptování autority je schopnost ji přerůst. Jakmile dospějete, pak už dál nepotřebujete vnější autoritu. Ten, kdo formálně převzal místo žáka, shledal sebe samého Ježíšovým „dvojčetem“. Kdo je potom tedy Ježíš učitel? Tomáš ho označuje jednoduše jako „poznání pravdy“. Podle Tomášova evangelia Ježíš odmítal potvrdit tu zkušenost (myšlenku), kterou žáci museli pro sebe objevit sami:  

Říkali mu: „Pověz nám, kdo jsi, abychom v tebe mohli věřit.“ A on jim odpověděl: „Čtete ve tváři nebe a země, ale nerozpoznáte toho, kdo je před vámi, a nevíte, jak rozluštit tento okamžik.“

 

~ Gnostická Evangelia - Elaine Pagels ~

 

 

29.09.2012

 

 

ZEM TVOŘÍCÍ MOST

 

Ve staré energii se před vámi Duch objevoval a slovy – tak jak to čtete či slyšíte teď – vám předával rady a říkal vám, kterým směrem se vydat… říkal vám, co přichází a co máte dělat. A vy jste poslouchali své vůdce, kteří slyšeli tyto hlasy, protože takový byl způsob, jakým to fungovalo. Protože bez schopnosti nést svou plnou esenci jste byli v temnotě… procházeli jste lekcemi, pomalu naplňovali karmu, ale stále jste byli lidskými „kousky Boha“, o kterých jsem mnohokrát hovořil. Řekněme to přímo: když Mojžíš poklekl před Duchem, neklečel před hořícím keřem či stromem; klečel před poslem Ducha. V minulých channelinzích jsem vám řekl, jak to vypadá – že jsme entity velikosti vašeho domova… upředené z mnoha přenádherných „měňavých“ barev. To Mojžíš viděl jako hořící křoví, jež popsal. Jak jinak měl vnímat Ducha? Ale samozřejmě slyšel slova tak, jak je slyšíte a čtete teď vy – v jazyce té doby – slova ve vzduchu slyšená lidskýma ušima. A to bylo pochopitelně posvátné. Mojžíš si zul své boty stejně jako to udělalo mnoho z vás dnes v noci z podobných důvodů. A když se Mojžíš vrátil zpět a vyplnil všechny pokyny, stalo se něco dalšího, co byste měli vědět, protože nastal čas. Když Mojžíš vyváděl Izraelity z Egypta, jak mu řekl Duch, vedl je přes Rudé Moře (správně Reed Sea místo Red Sea – překládaného jako Rudé moře). A pokud jste tam byli, viděli jste vysoké útesy na každé straně… není to moře, které by bylo snadné přebrodit. Mojžíš hledal velmi známý bod – pevninu tvořící most, která se klenula přes toto moře. Izraelité přešli svobodně a dobrovolně. Byl to tento most, který se zbortil pod váhou faraónova vojska a zbraní. Utopili se a byli pohřbeni ve vodách tohoto moře.

 

Říkám vám to teď z důvodu ověření důvěryhodnosti - abyste si mohli porovnat realitu s mými slovy – takhle to tehdy bylo. V další dekádě budete moci objevit zbytky tohoto mostu. Jsou tam k vašemu pozorování… vzpomenete si na má slova, která jsem vám dnes předal.

 

P.S. – poznámka M.K.: A ještě jednu „perličku“ – v jednom z nejnovějších channelingů předal Kryon informaci, která bytost byla tím „hořícím keřem“. Byl to Kryon sám!!! J (Tento channeling však bude teprve přeložen.)

 

~ Kryon, Kniha Dvě - přijato Lee Carrollem ~

 

 

Zdroj: e-mailové „Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (https://www.kryon.com/)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (https://www.posvatnesrdce.cz/). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.