IV.Q 2011

20.08.2012 13:41

27.10.2011

 

VÝZNAM (ÚČEL) LIDSTVA

 

Nyní budeme hovořit o významu (účelu). Jaký je význam Lidstva zde na Zemi? Ve starém paradigmatu (starých dnech) byly účelem života na Zemi lekce a pravděpodobně jste o tom ve svém životě již slyšeli. Ti z vás - kteří byli součástí této duchovní filosofie, kteří porozuměli tomu, kým jsou a velikosti změn - pochopili, že život je o učení, učení a učení (se). Nyní vám však říkáme, že i tohle se mění! Zatímco jste vždycky vnímali své místo mezi lidmi jako místo studenta, nyní vám říkáme, že se začnete cítit jako maturanti. A jde to ještě za maturitu! Nyní jste učiteli... .

 

16.11.2011

REVOLUCE SVĚTLA

 

Pracovníci světla jsou ti, kteří přináší revoluci světla a stoupají po schodech majáku, když se blíží bouře. Vědí, jak uvést věci do harmonie. Vědí, co dělat s temnou energií. Mnozí říkají: "Kryone, co můžu udělat s temnotou v mém životě?" Pracovník světla ví, co s ní udělat. Dávno ji posadili na zadní sedadlo. Nenechají ji již řídit. Žádné další deprese a žádné další strachy. Zlost? Ne. Oproti lidské přirozenosti - pracovníci světla zpomalují zlost - velmi ji zpomalují a rozmýšlejí odpověď. Na život se dívají velmi odlišně - tak jako to dělávali mistři starých časů... a to i když myjí nádobí.

 

Zdroj: e-mailové „Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (https://www.kryon.com/)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (https://www.posvatnesrdce.cz/). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.