Ježíš

23.05.2013 23:09

Otázky:

- Drahý Kryone, existoval skutečně člověk jménem Ježíš, nebo to byla skupina s Kristovou energii, ze které církev vytvořila člověka?

- Drahý Kryone, díval jsem se na astronomické grafy Ježíšova narození po mnoho let a našel jsem jeden, o kterém věřím, že pokud není skutečný, tak přinejmenším zajímavý. Takže se ptám: Můžeš sdělit přesný datum a čas narození Ježíše Krista? A která DNA vrstva je "astrologická", jak ses zmínil?

- Drahý Kryone, když sem Ježíš přišel, věděl o naší věčné práci budování Vesmíru? Ví, jak moc ho milujeme?

- Drahý Kryone, nejsem Křesťan, ale zajímá mě, jestli příběh Ježíše odpovídá skutečnosti. Zemřel při ukřižování, nebo byl uchráněn k plnému životu se svojí vlastní rodinou někde jinde?

- Drahý Kryone, byl Ježíš nic víc a nic míň než Krystalové dítě? Měl jen schopnosti, kterým prostě v jeho době nerozuměli? Měl jinou DNA nebo upravenou DNA? Tato doba je tak vzrušující, a věci se stávají jasnými, tak chci mít možnost říct ostatním, čemu teď rozumím.

 

Odpověď: Drazí, odpovídáme s velkým respektem k těm, kteří milují tohoto Lidského Mistra.

Není užitečné dávat vám informace, které by ovlivnily studium a hledání svatosti kterýmkoli žijícím člověkem. To je důvod, proč vám často nedáváme skutečnou historii některých Mistrů, kteří chodili po Zemi. Vidíme lidské hledání svatosti jako tu nejdůležitější věc, kterou člověk může dělat. I když jsou třeba historická data nepřesná, užitkem toho hledání je, že přivedou člověka do světla a do uvědomění, že Bůh je uvnitř nás všech.

Ježíš byl skutečná osoba. Jeho datum narození a smrti je velmi rozdílné od toho, co je zapsáno v knihách, ale chodil po Zemi jako osvícená duše, jehož zázraky a učení byly počátkem nového věku. Učil jednotu a principy, že každý člověk může mluvit osobně s Bohem. Řekl: "Můžete být jako já!" a naše poselství je stejné... že Mistrovství je uvnitř každého z vás. Jestli opravdu chcete vědět skutečnou historii, je velmi jasná ve svitcích, ale ne v Bibli!

Pokud cítíte, že Ježíš mohl mít speciální vědomí jako má mnoho z nových dětí, máte pravdu! Jeho DNA neměla některá omezení, která máte vy, ale měl ta, o kterých se teď dozvídáte. Astrologická vrstva jeho DNA (ta, která reaguje na pohyb energií jiných planet) byla zrušena a neutrální.

A ano, ví o vaší lásce, a všechny věci, které zná vaše božství. Jako vy všichni, je multidimenzionální, a je na mnoha místech najednou. Věděli jste, že vy jste též?

Duchovní Osvícení není o následování nějakého člověka nebo nějaké entity ve Vesmíru. Je o vědomí, že Bůh sídlí v každém z nás, že jste věčná součást jeho vesmírného plánu. Tuto informaci vám přineslo mnoho Mistrů a je v mnoha kulturách v historii lidstva.

Ježíš, stejně jako jiní Mistři, kteří chodili po Zemi, vám dal nejen poselství o moci člověka, ale pak "šel tu cestu" takže můžete vidět, že člověk může dokázat to, co říkal, že je možné. Mnoho z vás je před uvědoměním si téhož.

 

Přeložila Satu Satu