Kapitoly navíc: 1) Čtení Akáši

13.02.2019 19:28

 

ČTENÍ AKÁŠI 


Doplněk ke knize Lidská akáša
Monika Muranyi

 

Byli jste někdy u jasnovidce? Co vám řekl? Pověděl vám o vaší minulosti a budoucnosti? Měl pravdu? Mýlil se? Možná byly některé části pravdivé, ale jiné ne. Jak je možné, že nemají pokaždé pravdu? Jak je možné, že u vašeho kamaráda byly všechny detaily správně, ale u vás ne? Částečně to lze vysvětlit faktem, že přicházíme s potenciály. Co uděláte dnes, změní vaše potenciály a energii věcí, které se odehrály v minulosti. Sezení, na kterém jste byli možná před pěti lety, už nemusí být relevantní, pokud u vás došlo k odhalení, které vás zcela změnilo už nejste člověkem, kterým jste bývali.

Dalším problémem je interpretace toho, co jasnovidec vidí na „druhé straně závoje“. Jak poznají, který potenciál je ten, který nejpravděpodobněji nastane? Dokáží odhlédnout od své lidské předpojatosti? Všechny tyto otázky jsou oprávněné a mohou vysvětlit, proč je tolik rozporů mezi tím, co channeleři a jasnovidci sdělují. Takže jaký je systém, který umožňuje channelerovi či jasnovidci přístup k těmto informacím? Jaký je to proces a jak to celé probíhá? Odpověď se bude lišit v závislosti na osobních zkušenostech každého jednotlivého jasnovidce a channelera. Nicméně Kryon tento proces naznačil a vysvětlil, že je to, jako když se někdo dívá na druhou stranu.

Lidská bytost neví, o co žádá, když chce znát svou budoucnost. Leží to na vás předpojatým způsobem, protože si uvědomujete pouze lineární pruh času před vámivelmi omezený – a chcete vědět, co se stane v tomto malém proužku času, kterému říkáte realita. Nejen to, navíc nechcete slyšet potenciály. Chcete absolutní pravdy. Ach, ne všichni, ale dám vám příklad toho, co lidstvo často dělá prorokům a médiím, když k nim přijdou. Lidé se ptají: „Pověz nám, co se stane v budoucnosti,“ a pak sedí v očekávání.

Předpojatost lidského vnímání

Zde je první z mnoha dnešních metafor. Zdůrazní lidskou předpojatost v realitě vaší 3D – co očekáváte a jak přemýšlíte.

Žena jde k doktorovi a říká mu: „Doktore, povězte mi, co je se mnou špatně. Necítím se dobře. Potřebuji, abyste mi řekl, co je se mnou špatně.“

A doktor říká: „Dobrá, popište mi své příznaky.“

Ona odpoví: „Nemám energii, jakou jsem mívala. Přibírám na váze a to nechci. Cítím se divně. Něco je se mnou špatně, doktore. Povězte mi, co to je.“

„Dobře, uděláme testy,“ odpovídá doktor.

Ona se tedy vrátí později a doktor jí povídá: „No, mám pro vás dobré zprávy.“

Ale ona na to: „Já nechci dobré zprávy. Chci vědět, co je se mnou špatně. Je to mé tělo a já vím, že mi něco je! Jestli mi to nedokážete říct, pak si najdu jiného doktora.“

„Musím vám říct něco, co jste možná nečekala,“ říká doktor.

Ona ale rychle odvětí: „Pokud mi nedokážete říct, co je se mnou špatně, tak odcházím!“ A skutečně odejde! Na doktorově stole je kousek papíru, který ukazuje, že je ta žena těhotná.

To je typicky lidský duch zrozený do situace tří dimenzí, kde je předpojatý v tom, co si myslí, že je realita. Uzavřený pro jakékoli jiné zprávy. Protože se ta žena cítí divně, musí to být špatné zprávy, že? Pokud přibírá na váze, musí to být špatné zprávy. Takže, lidské bytosti, když přijdete na místo, kde se bude hovořit o budoucnosti, jakou předpojatost v sobě nesete? Dokážete pochopit, co je vám předáno? Dáte volnost a prostor těm, kteří jdou za závoj a vrací se, aby vám předali informace? Pochopíte je, když to udělají, nebo požádáte o jiný názor, protože to není to, co jste čekali? To je lineární, víte? „Kryone, pověz nám budoucnost,“ říkáte. A pak, pokud vám tento channeler nepřinese stejné zprávy, jaké vám dal jiný channeler, pak řeknete: „Tak kterému mám věřit? Oba channelovali, nebo ne?“ Co s tím uděláte? Vaše budoucnost, minulost, přítomnost – vše, co vidíte, je úzký pruh před vámi – jedna úzká cestička a na ní prostor pouze pro jedinou věc.

Chození na druhou stranu závoje

Mám pro vás další příběh. Byla jednou jedna vesnice. Vedle ní, za horou, byl oceán. Vesničani oceán respektovali, protože cítili, že v tom oceánu je Bůh, protože jim dával obživu. Voda, kterou znali, nějak překonala horu a dala jim déšť, a tak jejich obilí rostlo. „Bůh musí být pod vodou,“ říkali.

U té vesnice nebylo ani jezero ani řeka. Jediná spousta vody, kterou kdy viděli, byla ta posvátná věc zvaná oceán – a ten byl za kopcem. Netroufali si dotknout se ho, protože Bůh byl v oceánu, chápete? Nikdo tam nešel. Byla to posvátná půda a nikdo v historii nikdy neviděl Boha.

Jak šel čas, nakonec poslali nejvyššího a nejlepšího svatého muže, který měl nalézt Boha. Řekli mu: „Potřebujeme, abys šel k oceánu. Potřebujeme, abys ponořil své tělo tak hluboko pod vodu, jak jen to dokážeš. A pak nám řekneš, jak Bůh vypadá. Potřebujeme vědět, kdo je Bůh.“

Svatý muž se velmi bál. Myslel si, že když se dotkne vody, tak se vypaří! Nikdy nevstoupil hluboko do vody. Ani nevěděl, jestli bude moci pod vodou dýchat, ale rychle to zjistil. Svatý muž odvedl svou práci a dle své víry řekl: „Drahý Bože, prosím odpusť mi, pokud dělám něco znesvěcujícího.“ Pak udělal všechna znamení, která měl udělat a… vstoupil do vody a ponořil do ní své tělo tak hluboko, jak si troufl.

Bylo to divné místo. Nemohl dýchat. Nemohl dole zůstat příliš dlouho. Bylo to tam ponuré. Otevřel své oči a uvědomil si, že je ponořen do posvátnosti a že vibruje. Sotva to tam vydržel a věděl, že se musí rychle vynořit. Když ale otevřel své oči, aby spatřil Boha, hle… přímo na něj hleděla ryba!

„Ach,“ řekl. „To je On! To je Bůh!“ Rychle se vynořil a utíkal ke břehu, přelezl horu a vrátil se do vesnice. Všichni ustoupili, když vesničanům kreslil do písku znázornění Boha. Je to ryba. A tak společně uctívali rybu. Konečně zjistili, jak vypadá Bůh, a byli šťastní. „Tak tohle je na druhé straně závoje,“ říkali. Bůh žije pod vodou. Bůh je skvělý. A ryba se pro ně stala symbolem uctívání.

Na tom všem je něco špatně. Vidíte, že ve 3D potřebovali něco, co by jim připomínalo Boha. Potřebovali 3D symbol, který by mohli vzít s sebou a možná jej umístit do svých domovů. Cokoli vám připomíná božství, lidské bytosti, je fajn. A jim se to líbilo a pomohlo jim to modlit se a představovat si Boha. 

Roky šly dál a v jejich rodu se objevil mladší svatý muž. I on se rozhodl překročit horu. Řekl starším: „Chci sám spatřit Boha, ale potřebuji vaše svolení.“ Stejný starší svatý muž, který tam šel poprvé, řekl: „Jen jdi. Je to nádherná zkušenost. Doufám, že i ty spatříš Boha.“ Poslal ho, aby šel svou cestou.

Mladý šaman překročil horu a vstoupil do vody stejně jako ten starší. Prošel stejným procesem jako první svatý muž, pak se potopil a zadržel dech. Bylo to tam ponuré. Otevřel oči… a hle, uviděl… chobotnici! Ta byla hodně jiná než ryba!

Tak se mladší muž vynořil z vody, běžel přes horu, nakreslil vesničanům, co viděl, a řekl: První muž se mýlil! Bůh vypadá takto.“ Ach. Vesničané neměli tušení, co si myslet o tom, kdo z nich měl pravdu. Oba šli na stejné místo. Oba se dívali pod vodou, a oba se vrátili se dvěma představami Boha pevně usazenými v jejich myslích. „Nedokážeme říct, který z vás má skutečně pravdu,“ řekli. „Jeden z vás má pravdu a druhý ne.“ To byl, mimochodem, začátek dvou církví… musím říkat víc?

Ti, kteří nechtěli věřit ani jednomu, poslali třetího svatého muže, aby ověřil zjištění předchozích dvou. Ten pod vodou otevřel oči a… uviděl úhoře! Vrátil se a řekl: „Oba se mýlí!“ A vznikla třetí náboženská frakce.

Teď jsou zde rozpaky. Tři channeleři, tři jasnovidci, tři proroci, tři svatí muži, všichni šli na druhou stranu závoje a přinesli zpět tři druhy informací. Šli na stejné místo a každý z nich viděl něco jiného… tak jako v příběhu. A důvodem je jednoduchost jejich víry, jejich očekávání a to, jak viděli realitu Boha. Očekávali, že Bůh bude stvoření, bude mít tvář a bude singulární (jedna bytost) ve 3D, tak jako oni. Takže když se dostali na druhou stranu závoje a podívali se, zachytili vyobrazení jedné věci, kterou viděli, a vtiskli si ji do svého vnímání. Podívejte se na singularitu a linearitu svých vlastních současných církví ve své vlastní kultuře [USA]. Ve vaší zemi máte více než 300 druhů křesťanských církví, takže zde můžete vidět, jak k tomu došlo. Při každé jedinečné vizi byl vytvořen další sektor víry. Jak lineární!

Nyní zde tedy odhalujeme rozpaky, které lidé cítí ohledně těch, kteří jim dávají informace zpoza závoje. Ty zahrnují vize budoucnosti i toho, jak jsou věci v současnosti. Jedna nemusí být nezbytně v souladu s druhou a vy zde sedíte na své trati a rozhodujete se, která z nich je správná, když správné mohou být všechny.

Druhá strana závoje je skutečně interdimenzionální, naplněná mnoha koexistujícími realitami v mnoha formách. Ale vy čekáte, že uvidíte jen jednu, že? Cítíte, že by člověk měl být schopen jít na druhou stranu závoje a vidět, jaká je ta „jedna věc“, vrátit se a podat o ní zprávu. To je stejně hloupé jako jít do obchodu s mapami a požádat o „jednu mapu“. Ale vaše předpojatost vám brání to uvidět.

Tady je pravda: Na druhé straně závoje neexistuje čas. To je pro vás nejtěžší pochopit. Takže přichází další metafora. Opět vám to představíme způsobem, kterému by 3D lidské bytosti snad mohly rozumět. Jako channeler nebo čtenář (energií) sedíte uprostřed kruhu zvaného druhá strana závoje. Pro zjednodušení řekněme, že je to stůl. Vy sedíte uprostřed toho stolu, kruhového stolu, a na něm jsou kousky ohromné skládačky všude kolem vás, na všech stranách. Když je otočíte, některé z nich říkají „budoucnost“, jiné „minulost“. Všechny mají energii. Všechny září určitým způsobem a každý z nich má barvy ukazující, jestli už byl projeven (stal se ve 3D) nebo ne (minulý, ale ve 3D neprojevený, budoucí projevený do minulosti, minulý projevený do budoucích činů… atd.). Abychom věci udělali trochu složitější, tak když je za chvíli opět otočíte, opět se změní a jejich „nálepky“ jsou jiné. Budoucí nyní hlásá minulé. Rozumíte tomu? Možná ne, tak se připravte. Vyjmenuji je všechny znovu společně s definicemi. Ale je to skutečně matoucí pro úzce zaměřené stvoření, jako je člověk, který očekává, že uvidí pouze jednu energii zvanou „budoucnost“.

Vaším úkolem je vybrat, na který kousek se podívat a který si vezmete s sebou na vaší 3D stranu závoje. Budete se muset rozhodnout, který z těch kousků se může stát na té jedné trati, které říkáte realita. Který z nich se projeví v budoucnosti? Jak to poznáte? Je vůbec možné na to přijít?

Jako můra k plameni

To nás přivádí k dalšímu tématu, které je potřeba pochopit. Mám pro vás klíč k pochopení skládanky, která je před vámi na stole, ale opět musíme použít metaforu a znovu říkáme, že je o 3D předpojatosti. Předpojatost 3D lidské bytosti, ať už je to mistr nebo ne, přichází spolu s dualitou. Toto je důležité. Dávám vám atributy toho, jak vidět budoucnost.

Představme si lidskou bytost, která jde za závoj. Není to mistr. Ve skutečnosti je to velmi, velmi mladý člověk a je v tomto nezkušený. Ale ví, jak se tam dostat, může tam strávit nějaký čas a má pocit, že vidí jasně. Mladí si vždy myslí, že vidí jasně, dokud se nestanou seniory. Pak se sami sobě smějí kvůli tomu, co si mysleli, že vidí.

Nástroje nové energie před ním mu dávají schopnost se na druhé straně závoje volně pohybovat, a tak tu je. Ale tyto nástroje mu nedaly moudrost. Je tu a rozhlíží se. Okamžitě před sebou zpozoruje dálnici života. Sviští kolem něj auta. Ta dálnice je metafora pro život na Zemi a to on ví. Dokonce je i dost chytrý, aby věděl, že musí ve věcech hledat skrytý význam, protože jsou v mnoha D a ne ve 3D. Ví, že dálnice je lineární, tak jako on a ví, že se mu Duch snaží ukázat budoucnost.

Jeho pozornost okamžitě přitáhne nejdramatičtější věc, ke které na dálnici došlo… hromadná havárie 15 aut. Vidí to všechno… kouř, oheň, utrpení, smrt, destrukci. Vidí vraky aut. Tak se vrátí a podá o tom zprávu: Dojde k hromadné nehodě. Nevím přesně kdy a nevím ani jak. Jenom vím, že se to blíží. Měli byste se na to připravit. Je to tam. Viděl jsem to jasně.

Nyní to zhoustne (jak se říká). Přichází další člověk a je to mistr. Pracoval na své DNA a prožívá mistrovství. I on jde za závoj a dívá se na stejnou dálnici života. Pak to uvidí! „Ach, viděli jste, co se tu málem stalo?“ pláče. Kdyby ten člověk neuhnul, pak by došlo k hromadné nehodě patnácti aut! A pak řekne ta moudrá, nepředpojatá slova: Jsem zde, abych oslavil, co se nestalo. Že k té nehodě nedošlo. Oslavme život v jeho úplnosti. Všichni ti lidé byli zachráněni. Chvalme Boha za milost té intuitivní reakce!“ Pak se vrátí a říká: Vyhnuli se. Byl jsem tam a viděl jsem to jasně.

Právě jsem vám ukázal dvě lidské bytosti s opačnými předpojatostmi. Jedna z nich viděla pouze drama a to přinesla zpět. To je nejtypičtější. Takový druh předpovědí máte po většinu svých životů. Lidská bytost jde na druhou stranu závoje, vidí anděla držícího dvě budoucnosti a vybere si tu, ve které je nejvíce dýmu a ohně! [Smích.] Drama! K tomu je člověk přitahován ve 3D. Na to na určité úrovni reagujete. Vy to víte, vaše média to vědí, všichni inzerenti na Zemi to vědí. Je to fakt.

Mistr, který je zkušený ve vnímání krásy, vidí to, co se nestalo, jako stejnou energii, kterou viděl 3D návštěvník. Porovnává obojí a podává zprávu o tom, co má největší potenciál, ne co má nejvíce ohně a dýmu. Vy máte stejné dilema, že? „A který z nich má pravdu?“ říkáte. „Co s tím uděláme?“

Nyní vám povím o talentu, který potřebuje prorok, jasnovidec, vykladač budoucnosti planety. Není to jen mistrovství, není to jen naladění na vaši DNA. Je to pečlivá rovnováha získaná léty zkušeností… cestami za závoj bez předpojatosti. Vraťme se společně k metafoře stolu. Sedíte uprostřed něj a před sebou vidíte všechny potenciály pro planetu – minulé i budoucí. Nyní můžete říci: „Jak může existovat minulý potenciál?“ Povím vám to za chvíli. Ale pro teď – který z nich si vyberete? Ten, který by si vybrala neosvícená lidská bytost… ten, který má nejvíce dramatu a kouře? Nebo by to byl ten, který si zvolil mistr – něco, co se nestalo? Svým způsobem ani jeden. Nesete energii Země a možnost vidět rybu, chobotnici nebo úhoře. Co z toho si zvolíte? Energie planety přichází s vámi a vy ji porovnáváte s energií všech potenciálů před vámi. Vyberete si ten kousek skládanky, který vibruje nejblíže tomu, co v tu chvíli přinášíte jako vibraci planety.

To vyžaduje talent, zkušenost a praxi. Místo důvěřování lidské předpojatosti je to pocit spojení energie s energií. Je to vnímání toho, co vám Země přináší, zatímco se noříte na druhou stranu závoje, abyste to mohli porovnat s potenciály před vámi. Ať už cítíte jakýkoli potenciál, porovnejte ho s energií planety. Vyberte ten pravý a vraťte se zpět, protože to bude ten nejpřesnější potenciál v ten daný den. To se vám nelíbí, že?

„Kryone, říkáš nám, že nejlepší proroci v dosahu nám mohou dát pouze to, co je dobré pro dnešek? Ano, drazí, protože zítra se může všechno změnit. Co když se někdo z tohoto obecenstva probudí [stane se osvícenějším] a pošle světlo na místo, kde dřív byla jen temnota? Co když kolektivně učiníte posun a změníte to, co by dramaticky změnilo tuto planetu? Pak bude zítřek obsahovat jiné potenciály než dnešek, že? To protože vy jste za to zodpovědní a říkám vám to už 18 let. Toto je Kryonovo poselství. Vždy takové bylo.

Jiné to není ani s mistrem světové úrovně, který čte z tarotových karet, drazí. Přemýšlejte chvíli o mechanismu toho, co víte o tarotu. Je vytvořený tak, aby vibroval spolu s vaší energií a pomohl vám najít směr. I když se těch karet dotkne jen ten, kdo z nich čte, vy sedíte před ním a on se na vás intuitivně nalaďuje. V kartách je vaše energie, i když se jich nedotknete. Kosmická energie [zdroj] ví, kdo jste a že jste zde kvůli nasměrování. Používá talent vykladače karet, aby ucítil vaši energii a aby pak rozložil karty na stůl. Může vám to připadat náhodné, ale není. Takže pak je karetní výklad odrazem vaší energie. Říká vám o vašich potenciálech pouze pro ten den, protože máte moc svobodné volby. Jiné to není ani s planetou. Jednoduché, že? Přesto obtížné pro 3D mysl.

Obtížný koncept… TEĎ

Takže pokud jde o ty kousky na onom stole teď, dovolte, abych definoval některé interdimenzionální termíny pro ty, kteří tomu začínají rozumět. Ve 3D nebudou dávat smysl:

PROJEVENÁ MINULOST – to znamená něco, co se stalo na vaší 3D časové ose, ale co má stále energii změny. Protože věci ve vaší minulosti mohou vytvářet emoce a řešení ve vašem duchovním vývoji. Energie něčeho minulého má stále moc nabídnout vám pochopení, takže mění to, co můžete udělat v budoucnosti díky nové hluboké moudrosti z toho pramenící.

NEPROJEVENÁ MINULOST věci, které se nestaly ve vaší 3D časové ose, ale které s sebou i tak nesou energii potenciálu. Například váš Armagedon také nenastal, i když měl silný potenciál dílku skládačky. Tento kousek zde stále leží se vším tím kouřem a ohněm a vypadá, jako by se stal. Pokud byste mohli „navštívit“ nějaký dílek, mohli byste se ponořit do toho, jaké by to bylo… včetně vaší smrti. Takže vidíte, že tento kousek, i když neprojevený, má kolem sebe stále energii? Má jí tolik, že ho někteří stále hlásají, i když vaše 3D hodiny už překročily čas, kdy byl ještě možný.

BUDOUCNOST PROJEVENÁ DO MINULOSTI – to je to, když lidská bytost vidí přicházet budoucí vibraci a něco s tím udělá. Na vaší lineární stužce času se vaše budoucnost nakonec stane minulostí. Takže co uděláte dnes se Zemí, se nakonec stane „minulým kouskem skládanky“. Všechny dílky skládanky vzájemně souvisí (jsou interaktivní), takže když jeden změníte, i ostatní budou společně vibrovat a změní se. Nečekáme, že tyto koncepty pochopíte hned teď. Nejlepší je prostě pochopit, že neexistuje žádné předurčení (osud) a co uděláte dnes, ovlivní všechny kousky.

MINULOST PROJEVENÁ DO BUDOUCNOSTI – to je kousek, který je ve skutečnosti vytvořený tím, že se změnil projevený minulý kousek. Příkladem je lidská bytost, která vidí, co se manifestovalo na 3D časové ose a díky tomu změní směr. Minulost tedy ovlivnila budoucí svobodnou volbu a oba kousky na sebe vzaly jinou vibraci.

Všechny tyto kousky neustále mění vibraci a energii, takže můžete vidět, jak je budoucnost ve skutečnosti tvořena tím, co děláte teď. Před vámi není nic, co by tam jen tak leželo a nebylo možné to ovlivnit. Jste součástí všech kousků na stole. Začínáte chápat, co je povoláno, když se channeler nebo jasnovidec chystá podívat na ty dílky? Vyžaduje to moudrost, nepředpojatost a dotek mistrovství. Nyní se dostáváme k dalším zajímavým konceptům, které můžete procvičovat jako krok na své cestě k tomu, být více interdimenzionální: oslavování věci, které se nestaly.

Oslavování nespatřených věcí, které se nestaly!

Dovolte, abych vám opět dal velký 3D příklad toho, čím jste právě prošli. Chci, abyste bedlivě poslouchali, protože v této místnosti jsou někteří dostatečně staří, aby měli vztah k tomu, co vám povím. Od roku 1945 do roku 1989, téměř půl století, jste byli na cestě k Armagedonu, víte to? Roky a roky se pozemská energie nezměnila… stará energie, stará cesta, starý potenciál. Probíhala Studená válka a dvě mocné země čelily scénáři, který by vybudoval a podpořil budoucnost Armagedonu. Všichni proroci o tom mluvili.

Jednou z těch zemí byl Sovětský svaz, který ovládl mnoho dalších zemí a který pro sebe 50 let budoval arzenál. Měl jinou filosofii a byl ve válce s doktrínou země, kde nyní mluvím [USA]. Vy, kteří jste tuto Studenou válku zažili, si budete pamatovat neuvěřitelné lidské zdroje, které do ní byly vloženy – strach, špioni, intriky, smrt. Pamatujete? Zdálo se, že si čelily dvě země se stejnou silou. Pak jedna z nich vypálila raketu do vesmíru a vše změnila. Faktor strachu se zvýšil. Ta země byla evidentně vpředu. To vyústilo v obrovský strach a v ještě větší závod ve  zbrojení. Obrovský strach, těžké časy. Přemýšlejte o tom na chvíli. Někteří z vás v té energii strávili většinu svých životů.

Důvod, proč o tom nyní hovořím, je ten, že tento scénář byl začátkem toho, co mohlo vést k Armagedonu, jak to bylo předpovězeno v Písmu a jak vám to předal kněz Nostradamus. On to viděl. Mnozí to viděli, dokonce i někteří domorodci to viděli a zahrnuli to do svých vlastních proroctví o tom, co se stane v letech 2000-2001. Mnozí cítili, že ten „míč se valí příliš rychle a příliš dlouho“, než aby bylo možné něco tak velikého změnit.

Když jste prošli Harmonickou Konvergencí, kolektivně jste rozhodli, že toto se na planetě nestane. Byli to lidé, kteří se na duchovní úrovni rozhodli, že něco téměř půl století starého, zahrnujícího dvě obrovské mocnosti, bude anulováno. Během dvou let po Harmonické Konvergenci, po onom rozhodnutí, Sovětský svaz sám padl. Padl díky vědomí Rusů, kteří to už nepodporovali! Rozpadl se díky těm, kteří řekli: Už ne, už nikdy.

Stalo se nemyslitelné! Žádný prorok vám tuto informaci nedal, protože to bylo nemyslitelné, nemožné a mimo 3D. Kdyby vám někdo řekl, že tato mocnost prostě přestane fungovat, věřili byste mu? Byla to největší událost, která se během vašeho života stala. Téměř půl století problémů, strachu a obav bylo vymazáno. No, lidé, kde je váš pomník? Kde je stavba planetární oslavy? Neměla by se Země v tu chvíli spojit a něco vybudovat? Neměli byste vytvořit dlouhou frontu, ve které byste všichni čekali, abyste jim mohli vzdát svůj dík za to, že zastavili konec Země… abyste je oslavili a poděkovali jim za to, že „Armagedon nenastal“? Pokud jste tehdy nebyli naživu, neznáte ten neřešitelný problém… ta země sama padla téměř přes noc. Kde je váš pomník?

A vy řeknete: No, žádný není.“ Proto jsem vám připomněl, že lidské bytosti budují pomníky dramatu… koncům válek, hromadným úmrtím a destrukci, připomínkám hrůz. Ale když dojde na věci, které se nestaly, jste němí. Nevidíte je tak, jako věci, které se staly. A tak, drazí, vám říkám, že toto je náprava, kterou byste měli provést ve svém vnímání.

Vaše vlastní smrt

Musím vám říct, drahé lidské bytosti, že neexistuje žádné nastavení času vaší smrti. Ani jeden z vás neví, kdy se chystáte odhlásit. Pouze vy pochopíte a budete vědět, až tento lidský život skončí. Tolik kontroly máte nad svým životem. A myslím tím až do té míry, kdy můžete říci: „Kryone, jsem nemocný. Zcela určitě jsem s tou nemocí nemohl nic udělat.“ Ach ano, mohl. A máte také vše pro to, abyste se jí mohli zbavit. Veškeré božství ve vás, všechny volby života nebo smrti, jsou v DNA, drahá lidská bytosti. Zvykněte si na to. Vy sami to řídíte a vždy to tak bylo. Ve staré energii jste o tom všem pochybovali, ale v nové energii je to tu, abyste se toho chopili.

Takže, drazí, budete oslavovat věci, které se nestaly? Zde v místnosti je vás více než 20, kteří jste měli nastaveny okolnosti smrti při svém příchodu na tuto planetu, ale anulovali jste je svou duchovní svobodnou volbou. To není osud, ale spíše predispozice. Co jste si pro sebe naplánovali, když jste se sem vydali, čemu mnozí říkají „smlouva“, bylo zrušeno vaší svobodnou volbou to změnit. To protože to, co jste zde nalezli, vás změnilo. Postavili jste památník po té autonehodě, která vás téměř zabila? Víte vůbec, kdy jste měli odejít? Někteří z vás ano. Některým se o tom stále zdá. Někteří z vás jen těsně unikli smrti a vy víte, kdy to bylo. A možná jste řekli: „Ach, ovšemže jsem šťastný, že jsem se z toho dostal.“ Je to víc než to. Měli byste vybudovat monument!

… Na druhé straně závoje je vaše rodina, která vás vroucně miluje a ví, kdo jste. Ví, že pracujete s rodinou, abyste znovu upravili energie této planety. Přímo v této místnosti jsou ti, kteří denně posílají světlo, pracují s domorodými národy, pracují s moudrostí planety, pracují s léčivými energiemi, s krystaly – vím, kdo jste!

Mimo prostor a čas se zdá, že jste na mém stole potenciálů. Vidím, jak jste tam usazení. Vidím, jak posloucháte a čtete toto poselství. Pro tuto planetu jste vše. Věděli jste to? Bůh ve vás je potenciálem pro mír na Zemi. Nechť ve vás toto poselství rezonuje a dostane se doslova k tisícům těch, kteří nám věnují dvě minuty denně, kdy budou posílat své světlo. Stačí, když se méně než polovina jednoho procenta této Země probudí a bude dělat tyto věci, abyste v následujících generacích mohli mít mír – pro vás, vaše děti a vnoučata. To dokáže vědomí. A důkaz jste viděli ve svém životě. Nyní je čas, aby se to stalo znovu. Čas oslavit tu výzvu a říci: „Je to v pořádku pro mou duši.“ Žehnám lidem, kteří jsou zde. Žehnám těm, kteří toto poslouchají a čtou.

Kryonův živý channeling “Pohled na druhou stranu závoje“ předaný v Longmontu v Coloradu – 7. Ledna 2007

Doufám, že nyní chápete, proč vám různí channeleři mohou předat informace, které jsou ve vzájemném rozporu. Inspirací k psaní knih byly Kryonem channelované zprávy, které předával prostřednictvím Leeho Carrolla. Lee je jeden z nejnormálnějších, obyčejných a „uzemněných“ mužů, co znám. Než se stal channelerem, byl audiotechnikem, který považoval každého, kdo mluví o energii, za divného. Myslel si, že channeleři a jasnovidci jednoduše hovoří o záležitostech, které patří do sféry nesmyslů, a dělal si ze zástupu těch „podivínů“ a „bláznů“ legraci. Ironií je, že Lee nyní dělá a učí všechny ty věci, kterým nevěřil. Lee Carroll je mezinárodně známý coby původní (první) Kryonův channeler a předává hluboká poselství lidstvu již více než 24 let. (Pozn. překl.: v době překladu této kapitoly již téměř 30 let.)

Lee byl první, kdo řekl, že channeling je často mylně chápán jako něco podivného a duchařského. Někteří lidé mají pocit, že je to zlo, a nechtějí s tím mít nic společného. Lee během svých lekcí připomíná publiku, že i posvátné knihy na planetě (ve všech náboženstvích) byly channelovány. Definice channelingu je: posvátná, inspirovaná slova (či energie) od Boha předaná lidstvu lidmi. Pokud jste nikdy nebyli na žádné z Leeových přednášek na toto téma, můžete se za malý poplatek podívat na Leeově webu (v angličtině): www.kryon.com/lectures.

 

Jedna z jeho mnoha přednášek nazvaná „Přechod přes most“ vám nabízí hlubší studii toho, jaké to je pro channelera přejít na druhou stranu závoje. Možná si to neuvědomujete, ale většina umělců a hudebníků vytváří svá mistrovská díla s pomocí procesu channelingu. Bible a další posvátná písma byla napsána lidmi, kteří k tomu byli božsky inspirováni. Po tisíce let lidstvo věřilo, že informace od Boha mohou být předány pouze některými muži a ženami, kteří pro to byli „povoláni a schváleni“. Představa obyčejných lidí, jako jste vy a já, komunikujících s Bohem přímo, to bylo prostě neslýchané. Pomalu se to však mění. My všichni máme schopnost channelovat více toho, kdo jsme.

 

Tak jako u většiny věcí v životě, i channeling je něčím, co s sebou nese zodpovědnost. Ráda bych se s vámi podělila o slova Leeho Carrolla ohledně zodpovědnosti při channelingu.

Channelovat může kdokoli, Duch v tomto ohledu nedává patenty. Je to pro všechny lidi, nejen pro některé. Proto tato schopnost a potenciál k tomuto atributu existuje pro každého. Jako u mnoha dalších věcí, ZÁMĚR člověka je vším. Ne každý channeling je předaný s  ČISTÝM ZÁMĚREM. Proto jsou některé channelingy skutečné a jiné ne… a VY byste měli dokázat poznat rozdíl, když takové poselství SLYŠÍTE nebo ČTETE. Pochází skutečně od Ducha?

Mnozí muži a ženy v současnosti chrlí jedno poselství za druhým a nazývají je Bohem inspirovanými. Jak tedy poznáte, zda je to skutečné nebo ne? Neexistuje přeci žádná organizace, která by vám řekla, kdo je „OK“ a kdo ne. (Nejste rádi?)

Zodpovědnost SKUTEČNÉHO channelera je ÚŽASNÁ. Posvátné a požehnané informace mohou měnit životy! Sobě sloužící egocentrické a strachuplné informace mohou být matoucí a skutečně zastavit duchovní růst člověka. Jak můžete poznat rozdíl? Kryon nám říká, že máme schopnost rozlišení, abychom to poznali, a že rozdíl budeme dokonce schopni „ucítit“.

Pro ty z vás, kteří se stále ještě učí, jaký to je pocit, mám některé informace, které by vám mohly pomoci. Původně byly publikovány v časopise New Realities v červenci 1987… dva roky předtím, než jsem začal channelovat (jak vhodné). Ten článek se jmenuje „Příručka pro duchovní rozlišení“. V článku je vyjmenováno 12 vodítek, která má čtenář hledat – pozitivních i negativních. Věřím, že tato informace je přesná a byla sepsána osvícenými lidmi, aby pomohla ostatním.

 

Níže uvádím 7 z 12 bodů (které byly také představeny v Kryonově Knize Šest – Partnerství s Bohem).

Až se příště posadíte před channelera nebo budete číst přepis, uvažujte o níže uvedených sedmi položkách. Až budete poslouchat nebo číst channelerova slova, položte si také otázku, „jaký je záměr onoho člověka?Je v tom ego nebo skrytý program daného člověka? Pokud je najdete… pak přestaňte. Aby informace mohly být přesné a pravdivé, nemůže tam být přítomno lidské ego. Duch to od channelerů vyžaduje… Já vím. A na základě více než 20 let živého channelování také vím, že tato poselství (ducha) budou VŽDY naplněna láskou a nikoli strachem. Dávejte si na to pozor!

Připadá vám, že tu energii „poznáváte“ a máte pocit „domova“? To je další klíč. Pokud tomu tak není a nedokážete se s danou bytostí či bytostmi identifikovat, pak byste měli dané poselství pro tuto chvíli odložit. Ne všechny channelingy pocházejí od bytostí. Mnoho jich přichází z vašeho vlastního duchovního středu. Nesnažte se vždy určit „kdo“ to je – neptejte se po jméně ani se nesnažte mu připsat kosti a kůži. Uvědomte si, že ve vašem vlastním středu je Boží láska… a že je vám dostupná, aby VÁM předala zprávy pro VÁS.

Existují čtyři základní znaky čisté lásky. Když tyto čtyři atributy pochopíte, pomůže vám to pochopit také stav bez ega… a některé ze znaků čisté posvátné energie.

1. Čistá láska Ducha je tichá. Láska nekřičí z vrcholu kopce: „Tady jsem – podívej se na mě!“ Láska Boha a láska vyššího já je tichá, soucitná, silná a plná. Ach cítíte to? Tuto lásku do vás nyní vléváme. Je to skutečná esence domova. To někteří z vás cítí, když věří, že jsou „zamilovaní“ do Boha. Je to vzpomínka na domov a ta patří vám!

2. Láska nemá žádný skrytý program (agendu). Existuje sama pro sebe a sytí pouze lásku ducha. Není kolem ní žádné hlásání evangelií. Nechce obejmout nikoho jiného než vás. Je to čistá láska. Nekřičí: „Pokud pro mě něco uděláš, pak já udělám něco pro tebe!“ Ne. Existuje jen proto, aby „byla“. Je spokojená jen s tím, že je. Kolem lásky Boha není žádná agenda.

3. Třetím znakem je to, že láska se nikdy nevychloubá. Nikdy se nebije v prsa. Nikdy není pyšná. Víte, nikdy taková být nemusí, protože je z Tvořivého zdroje. Každý ji uvidí a nikdy nebudete muset říci ani slovo. Nikdy nebudete muset zvednout ruce a říci: „Podívejte se na mě.“ Jako světlo v temnotě budete přitahovat ostatní, kteří se pak budou ptát: „Co je to s tebou?

4. A poslední – láska má moudrost, aby použila předchozí tři vlastnosti. Tato moudrost je tichá, bez programu (agendy) či vlastní důležitosti. Ví, co říci a co ne. Věnuje se moudrým činům.

Zapojte svou schopnost rozlišení. Co se tu odehrává? Zprávy od člověka? Nebo poselství od milujícího a moudrého Boha? Tento test s radostí používám na vše, co píšu a říkám, když channeluji Kryona. Musí to naprosto vždy dokonale sedět.

Příručka pro duchovní rozlišení – časopis New Realities – červenec 1987

(1) VŽDY BUDOU MÍT UŽITEČNÉ INFORMACE PRO KAŽDÉHO. Dejte si pozor na channelery, kteří předávají užitečné informace pouze pro vybrané lidi – říkají vám, že je to pouze pro zvláštní skupinu či omezený počet lidí. Musí být užitečné pro VEŠKERÉ lidstvo, každého jednotlivého člověka. Dávejte si na to pozor. Díky tomu poznáte, jestli slyšíte pravdu.

(2) POSELSTVÍ BY MĚLO BÝT POVZNÁŠEJÍCÍ. Vyhlížejte posilující zprávy – NE PLNÉ STRACHU, ne takové, které vás budou vyčerpávat, přimějí vás jednat na základě strachu či se skrývat – musí to být zmocňující poselství! To je podpis Boží energie. Musí to tam být. Mělo by to inspirovat posluchače a čtenáře. Každý zaznamenaný případ, kdy se anděl objevil před lidskou bytostí, začal slovy: „Neboj se!

(3) DUCH VÁM NIKDY NEBUDE CHANNELOVAT ZPRÁVU, VE KTERÉ BY VÁS ŽÁDAL, ABYSTE SE VZDALI SVÉ SVOBODNÉ VŮLE. NIKDY! Protože vaše existence na Zemi je právě o svobodné vůli a možnosti sedět na židli ze zlata (metafora z Kryonovy Knihy Šest). Svobodná volba! SVOBODNÁ VOLBA pohání vaši budoucnost.

(4) DUCH VÁM NIKDY NEPŘEDÁ POSELSTVÍ – NIKDY – VE KTERÉM BY VÁS ŽÁDAL, ABYSTE PORUŠILI INTEGRITU TOHO, V CO VĚŘÍTE. Ctíme vaše myšlenkové procesy. Duch vás nikdy nepodvede ani vás nebude k ničemu „přemlouvat“. Naše poselství nesmí nikdy porušit vaši integritu. Musíte se při něm cítit příjemně a pro vaše srdce bude zvonit pravdou.

(5) DUCH NEBUDE NIKDY PREZENTOVAT CHANNELERA COBY JEDINÝ ZDROJ. Dávejte na to pozor, protože jsou mnozí channeleři Ducha, jejichž informace se budou vzájemně doplňovat, aby vytvořily větší obraz – zejména v této nové době. NIKDY se nebudou prezentovat jako JEDINÝ zdroj informací.

(6) OČEKÁVEJTE, ŽE INFORMACE BUDOU BĚŽNĚ NOVÝMI INFORMACEMI. Dejte si pozor na channelera, který jen oprašuje staré informace, protože nechanneluje nic jiného než ego lidské bytosti. Nové informace jsou nezbytné. To je celý důvod pro channeling. Přemýšlejte o tom.

(7) CHANNELOVANÉ INFORMACE BY MĚLY OBSAHOVAT DUCHOVNÍ ŘEŠENÍ. Smyslem channelingu jsou řešení pozemských výzev skrze nové informace.

Nabídnuto s láskou Leem Carrollem, původním Kryonovým channelerem

Otázky pro Kryona

Existuje mnoho lidí, kteří channelují a říkají, že jejich informace pocházejí od některé entity. Často cítím, že tou entitou je jejich vlastní vyšší já, ale onen jednotlivec se cítí lépe, když řekne, že je to něco jiného. Mohl bys prosím vysvětlit rozdíl mezi channelingem vlastního vyššího já a channelingem doprovodu, jakým je Kryon či Gaia?

ODPOVĚĎ

Všechny channelingy přicházejí skrze portál vyššího já – úplně všechny. Proto je často výzvou rozlišit, jestli někdo přijímá zprávy od svého vlastního vyššího já nebo z jiného zdroje skrze vyšší já. Pochopitelně někdy vyšší já předá „jméno“, které je „jménem duše“, ačkoli channeluje vyšší já jednotlivce. Například první duchovní komunikace mého partnera přišla skrze člověka jménem Frank Alper, který channeloval své vlastní vyšší já. To vyšší já se jmenovalo „Adamus“. Můj partner oslavuje Adamuse i Franka, protože tyto energie ho zavedly ke mně. Ale jak poznáte, kdo je kdo?

Odpověď tě může překvapit, protože není nutné to vědět. Zamysli se na chvíli. Pokud jsou ty zprávy silné, hluboké, láskyplné a pravdivé, je skutečně nezbytné znát podrobnosti o tom, která část Boha je předává?

—–

Když budeš stát u oceánu, do tvých uší budou doléhat zvuky vln a mžení ti bude lehce vanout do tváře, je to fascinující zkušenost! Miluješ oceán! Mnozí z vás rozpřáhnou ruce a vnímají nádheru a velkolepost příboje a veškerého života v té vodě. V tu chvíli jste ve vytržení, když k vám oceán „promlouvá“ a vítá vás coby součást všeho, co je.

Nebo se zastavíte a řeknete: „Pardon – která z molekul ke mně právě teď hovoří? Neucítím nic zvláštního, dokud se neidentifikuješ!“

Chápeš? Bůh je takový a zprávy přicházející z druhé strany závoje pocházejí z jednoho zdroje. Pokud máte pocit, že jste v kontaktu se zdrojem, pak není tak důležité vložit to do krabice a přiřadit tomu identitu. Dokonce jsem vám říkal, že Kryon je skupina. Říkal jsem vám také, že tato „skupina“ Kryon se změní pokaždé, když k vám hovořím. Kdo jsem já? Záleží na tom?

Někoho zachvátí strach, když myslí na to, že „zprávy zpoza závoje“ mohou být potenciálně od zla nebo že by je mohl channelovat člověk nějakým způsobem posedlý. Těm říkám: „Lidská bytost je stvořena tak, aby spatřila Boha! Nejste natolik omezení, abyste odlišili Boha od ne-Boha. Nedokážete snad otevřít své srdce a odlišit krásu od černoty? Pochybujete o sobě natolik, že máte pocit, že by se nesofistikovaná temná energie mohla roky a roky tvářit jako Boží láska a nikdo by to nedokázal poznat? Je čas na duchovní logiku a rozlišení.“

Buďte klidní a vězte, že jste Bůh. Rozpoznejte božství, protože je součástí vaší vlastní DNA.

Jakou radu můžeš dát těm, kdo se učí channelovat?

ODPOVĚĎ

Channeling je to nejpřirozenější spojení mezi člověkem a Bohem, jaké dnes existuje. Nejnádhernější hudba, která kdy byla složena, byla channelována; i největší sochaři a malíři všech dob svou práci channelovali. Největší básníci historie byli „napojeni“ na šišinkový portál, který je jejich spojením s druhou stranou závoje.

To neznamená, že by tito skvělí, kreativní lidé byli všichni osvícenými, ale ukazuje vám to, že channeling je normální a je s vámi od chvíle, kdy jste si uvědomili, že byste to mohli dokázat.

Zdroj: https://www.monikamuranyi.com/extras-the-human-akash

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny živě přeložila a následně upravila do textové podoby Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Další zprávy a informace od Kryona, Lee Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Lee Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE.