Kapitoly navíc: 1) Uzly a nuly

14.05.2019 12:10

Kapitola první

Uzly a nuly

 

Už jste někdy byli na nějakém úchvatném místě a cítili, jako by vás obalila sladká energie a příjemné vřelé objetí? Mohl to být portál? Co je to portál? A vlastně,  co jsou to uzly a nuly na Zemi? Proč existují? Mohly by být součástí nějakého systému? Pokud jsou součástí systému, jak fungují?

Věda mě vždy fascinovala, zejména ta provázanost, ať už je to v mikroskopickém nebo makroskopickém měřítku, od atomů po galaxie. Téměř každý vědec ví o obrovském rozsahu propojenosti přírodních systémů. Tyto systémy jsou dynamické; neustále se mění, k čemuž přispívají průběžné změny různých faktorů. Příkladem je teorie tektoniky (zemských) desek. Desková tektonika popisuje rozsáhlé pohyby zemské litosféry. Objasňuje pohyby kontinentů. Na spojích zemských desek se odehrávají největší geologické aktivity – například zemětřesení, sopečné erupce, vrásnění hor.

Mám bakalářský titul z aplikované vědy a byla jsem zaměstnaná jako strážce národního parku. Pracovala jsem s přírodními systémy naší Země a studovala je, ale vždycky jsem vylučovala myšlenku Boha. Neměla jsem zájem o ezoterické věci a neuznávala jsem ani organizovaný systém víry (náboženství). Viděla jsem jen vědu ve 3D. Ještě je tu ale přítomna další energie, zdánlivě skrytá, neboť je multidimenzionální. Například gravitace. Věda ji může studovat a měřit, ačkoli je neviditelná. Multidimenzionální energie Boha je také neviditelná, ale přes 85% obyvatel planety ji cítí.

Když začalo moje duchovní probouzení, vedlo mě to ke Kryonovým zprávám channelovaným Leem Carrollem (tedy k původnímu Kryonovu channelerovi). Kryonova práce se dotkla životů mnoha starých duší celé planety. Jedním z aspektů, které na Kryonových zprávách miluji, je  blízký vztah vysokého duchovního vědomí s pokročilou vědou. Miliony lidí mohou pociťovat lásku Boha v samotné víře, ale já jsem chtěla víc. Potřebovala jsem vědět, jak to všechno funguje, má-li to v sobě nějaký řád. Již více než 24 let Kryon předává lidstvu zprávy o velkém a elegantním systému. V mnoha případech vědci potvrzují Kryonovy informace několik let poté, co je Kryon zveřejnil!

Zde je vědecký důkaz: astronom a fyzik Michael Denton objevil, že vesmír je předpojatý pro život a dal vzniknout teorii inteligentního designu. Kryon používá výstižnější název ‒ říká, že vesmír je laskavý ‒ benevolentní ke stvoření života. Ale co to všechno vypovídá o systémech a co má laskavý design společného s uzly a nulami na planetě? Ve skutečnosti s tím má společné vše.

Uzly a nuly na planetě jsou součástí systému Gaii, který byl vytvořen Plejáďany a je „závislý“ na laskavém designu vesmíru.

Představte si na chvíli, že planeta Země se již dostala do stavu duchovního vzestupu a vy, osvícení lidé, jste připraveni osévat jinou planetu božstvím. Jak byste takovou planetu připravili? Které věci byste zavedli? Jaký systém by tam měl být? Pokud se tento proces opakuje, myslíte, že by to bylo vždy podobné? Pokud byste tvořili budoucí planetu podle sebe, jak byste pomáhali humanoidním tvorům, aby si vybrali cestu duchovního vzestupu? Tyto otázky jsou velmi ezoterické a docela složité, ale kladu je proto, abyste mohli systém Gaii, který Plejáďané vytvořili, když zasévali semena božství na Zemi, začít vnímat v souvislostech.

Moje kniha Vliv Gaii je sestavená z informací poskytnutých Kryonem o vztazích Země a lidstva. Nicméně tato kniha byla napsána a publikována v roce 2013. Lidstvo čerstvě prošlo milníkem konečného rozhodnutí, 21. prosince 2012. Lidé si zvolili, že planeta absolvuje duchovní vzestup. To znamená, že detailní informace o uzlech a nulách předtím nebyly ještě připraveny k předání, stejně jako lidstvo nebylo připraveno je přijmout. Představte si, že byste zkusili lidem, kteří žili před sto lety, popsat Facebook. Je to podobné. 

Nyní už jsme připraveni informace o uzlech a nulách přijímat. Poprvé je Kryon začal odhalovat v průběhu roku 2012 na „Kryonově Kundalini Tour“ v Jižní Americe. Tato cesta začala v Argentině, pokračovala přes Andy do Chile, dále na sever do Bolívie a skončila v Peru. Vedla na mnoho posvátných a duchovních míst, z nichž některé byly uzly a jiné nuly.

Uzly a nuly spolupracují v tandemu, nikoli jednotlivě. Působí jako polarizovaný pár. Mechanismy polarizovaných dvojic uzlů a nul jsou spouštěny energií krystalické mřížky. Co to znamená? Vnímejte uzly jako vysavače. Uzly pomalu odnášejí věci, které již lidstvo nepotřebuje – jako strach, války a dramata. Nuly vnímejte jako úschovnu plejádských energií, ze které přicházejí nové informace, třeba myšlenky a nápady, pomalu předávané lidstvu. Tak funguje dvojčinná spouštěcí energie (tlaku a tahu) uzlů a nul.

Kryon nám poskytl tyto konkrétní definice:

UZLY se vyskytují tam, kde se překrývají tři mřížky lidského vědomí. Mřížka planety Země má pole oddělené od krystalické mřížky, ale pokud se krystalická mřížka s mřížkou Gaii překrývá, dochází k nahromadění energie a vytvoří se uzel. Existují tři druhy uzlů: portál, vír (vortex) a vortál. Portál je uzel, který přesahuje a zesiluje Gaiu. Vír je uzel, kde energie kolidují a jsou stále v pohybu. Někdo se ve víru může na chvíli cítit dobře, ale je těžké v tom místě trvale žít. Vortál je uzel, který je směsí portálu a víru (vortexu).

Jedním z atributů uzlů je, že absorbují energii, která již není zapotřebí. Toto je mechanika toho, jak se krystalická mřížka rekalibruje a proč už na bojištích není třeba držet energii strachu, války a smrti.

Uzly jsou místa nesmírné intenzity, často v oblastech méně přístupných, nebo méně vhodných pro lidské osídlení. Ale lidé jsou jimi velmi přitahováni a domorodé obyvatelstvo tam často staví chrámy.

Některé známé lokality, kde se vyskytují uzly, jsou: Mt. Shasta v Kalifornii, Sedona v Arizoně, Machu Picchu v Peru.


NULY se také vyskytují v místech, kde dochází k překrývání tří mřížek lidského vědomí. Nicméně v tomto případě se energie krystalické mřížky s mřížkou Gaii navzájem energeticky vyruší a dostanete nulu. Nula je tedy místo, kde není žádná energie krystalické mřížky, takže je zde čistá energie Gaii. Dalo by se dokonce říci, že díra v krystalické mřížce vytváří ideální místo pro Plejáďany, aby tam mohli vmáčknout energii a informace. Tyto informace budou zdrojem nových vynálezů a nového vědomí na planetě.

Nuly můžeme pociťovat úžasně, ale je příliš ohromující pobývat v nich dlouhou dobu. Představují čistou tvořivou energii. Je mnohem těžší v této energii žít. Místa na Zemi, kde nuly působí, jsou proto často neobývaná (některá z nich jsou dokonce v oceánu). Také mívají divné vlastnosti magnetického pole, takže je obtížné udržet zde životní sílu a vyváženost mozkových synapsí. Jejich výsledkem je nevyváženost a zmatek (včetně poruch v navigačních zařízeních).

K některým známým lokalitám, kde se nuly vyskytují, patří Měsíční údolí (San Pedro de Atacama, Chile), hora Kilimandžáro v Tanzanii (Afrika) a Bermudský trojúhelník.

Ve výskytu těchto linií není žádná symetrie, vyskytují se pod zemí i na zemi, takže je to složitější, než si myslíme. Všechny tyto linie jsou vytvořeny krystalickou mřížkou a krystalická mřížka je tvořena lidským vědomím. Lidské vědomí se výrazně posunulo, což vedlo k rekalibraci všeho: Gaii, krystalické mřížky i lidské přirozenosti, jak ji známe. Tato rekalibrace je popsána v Kryonově knize Třináct: Rekalibrace lidstva 2013 a dál, napsal Lee Carroll.

Jak byly uzly a nuly vytvořeny?

Kryon řekl, že když Plejáďané přišli na Zemi, uvedli se do kvantového stavu v různých oblastech na celé planetě. Uzly a nuly představují různé atributy energie na planetě (umístěné sem Plejáďany). Je zde mnoho uzlů a nul. Najdete je v nejvyšších pohořích, nejsušších pouštích a také někde mezi tím.

Kdysi dávno se Plejáďané rozhlíželi po naší planetě a vybrali 12 párů energetických bodů, aby reprezentovaly dualitu. Těchto 12 energetických bodů se nachází v 24 geografických lokalitách. Celkem 24 uzlů a nul na vrcholcích hor a v pouštích mělo zastupovat ty nejslibnější části planety. Kryon nazval těchto 12 polarizovaných uzlů a nul časovými kapslemi. V případě, že lidstvo navýší své vědomí, uvolní se informace z těchto míst - jak pro jednotlivce, tak i pro celou planetu. Výběr těchto párů proběhl v součinnosti s posvátnou geometrií. Kryon říká, že to ještě není viditelné, ale je to tam. Tvary, barvy, zvuky a čísla v této posvátné geometrii odhalí všem posvátné božství. Plejáďané tyto body vybrali dlouho předtím, než se objevila jakákoliv civilizace. Dnes bychom se měli zamyslet, jaký význam má to, co se právě v těchto oblastech děje.

Co jsou časové kapsle?

Většina lidí považuje časové kapsle za jakýsi kontejner, který byl pohřben do země nebo poslán do vesmíru s úmyslem, že obsah bude otevřen v budoucnosti. Když Kryon mluví o časových kapslích vytvořených Plejáďany, má na mysli přímé spojení s multidimenzionálními informacemi v tomto našem čase. Existují časové kapsle v Gaii umístěné v krystalické mřížce a v kytovcích (velrybách a delfínech). Existují také časové kapsle uvnitř naší DNA (v naší Akáše). Každá z těchto časových kapslí má jiný účel, ale všechny spolupracují podle jednoho plánu. Tento plán má odhalit, zda lidstvo dokáže vytvořit vzestoupenou planetu.

Překročili jsme milník roku 2012, kdy posun v lidském vědomí vyslal signál, že lidstvo je nyní připraveno absolvovat vzestup planety. To znamená, že všechny časové kapsle uvnitř Gaii i lidstva jsou připraveny k otevření a osvobození. Kvantové informace (v časových kapslích Gaii) se týkají podstaty vědy a života a posunou lidstvo do nového paradigmatu.

Tyto časové kapsle musí na planetě být. Slouží jako vodítko či šablona pro nové kreativní energie Gaii (šablony tvoření). Kryon řekl:

Jak se časové kapsle pomalu uvolňují, upravují krystalickou mřížku a napomáhají posunu vědomí lidí a za určitých podmínek i vzestupu planety.

Šablony nejsou jen informace. Jsou to kvantové portály plejádského života. To je těžké vysvětlit, ale uvědomte si, že kvantová energie může existovat na dvou místech současně. To je dokonce i atribut vaší kvantové fyziky, takže to nemusí být pro vás tak zvláštní. Uvědomte si, že i život může mít tyto atributy. Také vězte, že vaše tvůrčí semínka zde určitým kvantovým způsobem vždy byla a nyní se nacházejí v časových kapslích.

Pokud cítíte tyto energie ve 3D, máte tendenci je všechny linearizovat. Proto ti, kteří jsou citliví, uvidí „město“ nebo pocítí entity, se kterými budou dokonce mluvit. Skutečnost je však taková, že tyto pocity jsou jen zbytkovou kvantovou energií, na kterou hledíte ze 3D.

Stručně řečeno, časové kapsle uvnitř Gaii jsou souborem dvanácti specifických uzlů a nul. Těchto dvanáct časových kapslí se nachází na posvátné půdě, a jsou-li aktivovány, vytvářejí spouštěcí energii pro planetu a systém evolučních změn. Časové kapsle jsou posvátné, většinou nedotčené, chráněné a představují původní plejádské šablony tvoření.

Nejedná se o „kapsle z minulosti“. Jsou to „kapsle pro budoucnost“. Nic v nich není k nalezení! Otevřou se a vydají v určitém čase kvantovou energii do mřížek, což umožní vyšší vědomí, nápady, vynálezy a evoluci lidské DNA.

Kde jsou časové kapsle uvnitř Gaii?

12 plejádských časových kapslí uvnitř Země se vyskytuje ve 24 geografických lokalitách. Následuje tabulka… ALE… Pamatujte si: uzly a nuly jsou SPOLUPRACUJÍCÍ PÁRY a Kryon je postupně odhaluje! Úplné odhalení bude s největší pravděpodobností pokračovat podle možností v příštích letech.

Uzly                                                         Nuly

1a ostrov Maui, Havaj;                                     1b horský masiv Tibesti, Čad, Afrika

2a jezero Titicaca, Bolívie/Peru;                        2b posvátná hora Kailás, západní Tibet/Indie

3a poloostrov Yucatan, Mexiko;                        3b hora Kilimandžáro, Tanzanie, Afrika

4a Mt. Shasta, Kalifornie, USA                         4b hora Ararat, Turecko

5a Uluru, Austrálie                                           5b hora Logan, Yukon, severní teritorium Kanady

6a Mt. Ida a Hot Springs, Arkansas, USA          6b Mt. Fitz Roy, Patagonia, Argentina

7a Aoraki (Mount Cook), Nový Zéland             7b pohoří Ural, Rusko

8a Mont Blanc, Francouzské Alpy, Francie,       8b Mt.  Aconcagua, Argentina  
 Itálie a Švýcarsko                                                       

9a Glastonbury, Anglie                                     9b Gunnbjørn Fjeld, Grónsko

Nespárované uzly                              Nespárované nuly

10a Machu Picchu, Peru                                   ? Aneto, Pyreneje, Španělsko

11a Rila Mountain, Bulharsko                           ? hora Meili v Sněžných horách, Čína

12a Stolová hora, Jižní Afrika                           ? Štít Vítězství, masiv Tian Shan, Kyrgyzstán

             Pamatujte – každý polarizovaný pár funguje společně coby dvojčinná energie (tlaku a tahu). Těchto devět párů vysílá nové nástroje a koncepty do planetárních mřížek.

 

Jak s časovými kapslemi komunikovat?

Stručná odpověď je, že komunikace je možná skrze naše vědomí. Nicméně, existuje několik způsobů, jak to lze udělat. Časové kapsle se na Zemi objevily, protože Plejáďané přišli a zasadili semena božství do Země, do lidstva a do kytovců (delfínů a velryb). Pokud by lidstvo neobstálo, časové kapsle by zde zůstaly, ale nebyly by nikdy aktivovány. Rozhodnutí lidstva o posunu vědomí uvolnilo mnoho nových nápadů a vynálezů, které přišly na tuto planetu. To byl důvod, proč Kryon, magnetický mistr, začal komunikovat s Leem Carrollem. Přibližně v téže době, kdy Kryon začal komunikovat s Leem, jeden lékařský výzkumník začal pracovat na laserových technikách (multidimenzionálním laseru). Když tento výzkumník, Dr. Todd Ovokaitys, četl Kryonovu Knihu Jedna – Konec času, zjistil, že Kryon předával zprávu o všem, co on objevil. Dr. Todd a Lee se setkali a vznikl vztah, který trvá více než 20 let. Kryon často předává channelované zprávy, ve kterých Dr. Todda Ovokaityse zmiňuje. Avšak Kryon Dr. Toddovi obvykle říká Yawee.

V roce 2001 se Dr. Todd začal rozpomínat na starobylý posvátný zvyk zpívání tónů, které aktivují šišinku, epifýzu, a učinil rozsáhlé pokusy. V následujících letech Dr. Todd začal zpívání těchto tónů vyučovat. V roce 2010 Kryon Yaweemu (Dr. Toddovi) sdělil pokyn, co by měl s tóny udělat. V té době Dr. Todd vyvinul šestnáct šišinkových tónů. Kryon řekl Yaweemu, aby jich vyvinul dvacet čtyři, protože v nich je dvanáct energií, které tvoří pár a jsou ve vzájemné soudržnosti (koherenci). Kryon dal Dr. Toddovi pokyny, aby dal dohromady sbor, který spárované tóny zazpívá 21. prosince 2012, a určil, že nejlepším místem pro toto pěvecké vystoupení bude Havaj (původní jádro Lemurie). Když jsou specifické šišinkové tóny zpívány proti sobě (v párech), vytvářejí třetí jazyk. 

Proč bychom měli vědět o šišinkových tónech a jejich sborovém zpívání? Kryon vysvětlil, že v Lemurii se Lemuřané jednou v roce (o slunovratu 21. prosince) sešli a zpívali 12 sad šišinkových tónů. Tím vytvořili vědomí masového kvantového signálu. Signál byl vyslán do galaxie. Tentokrát znamenal sdělení pro naše duchovní rodiče – doslova: „Děkujeme vám, Plejáďané.“ Poslední takové zprávy byly do galaxie vyslány před více než 20 000 lety.

21. prosince 2012 shromáždil Dr. Todd Ovokaitys přes 900 účastníků, aby zazpívali šišinkové tóny. Akci lemurijského sboru zahájila havajská duchovní velekněžka Kahuna Kalei'iliahi. Kryon se o Kahuně Kalei'iliahi vyjádřil takto:

Duch vložil na Kahunu Kalei'iliahi vysokou energii zodpovědnosti, kterou získala prostřednictvím své Akáši. Ona v sobě nese původní královskou krev čisté Lemuřanky a probudila se do jádra duchovní setby. – KRYON

Sbor Lemuřanů zpíval specifické tóny v párech, které vyslaly kvantový signál do celého vesmíru. Tento sbor zpíval přesně tytéž tóny, jaké zpívali Lemuřané před 26 000 lety. Kryon poznamenal, že Dr. Todd se rozpomněl na tóny „překvapivě přesně“. Dále vysvětlil, že původní lemurijský sbor vytvořil zpěvem 12 párů tónů „zámek“ na krystalické mřížce. Výraz „zámek“ je metaforou „časové kapsle“ v krystalické mřížce. Informace uložené v tomto „zámku“ nemohla být uvolněna před koncem 26 000 let trvajícího cyklu. Proto byly tóny zpívané v roce 2012 lemurijským sborem událostí, která otočila klíčem v zámku. „Událost“ je další metaforou, která představuje volbu lidstva rekalibrovat krystalickou mřížku prostřednictvím soucitu.

Otočením klíče v zámku se začalo probouzet 12 „časových kapslí“ v mřížce, což umožnilo jejich přípravu na otevření a aktivaci. Tato událost byla také katalyzátorem pro to, aby Kryon začal odhalovat informace o uzlech a nulách na planetě.

Otevření časových kapslí

Kryon o akci Lemurijského chóru v roce 2012 hovoří jako o metaforickém vložení klíče do zámku s cílem otevřít přístup ke všem časovým kapslím. Od Lemurijského chóru se odehrály další tři důležité události.

První významná událost znamenala naplnění dávného proroctví, kdy se Orel setkal s Kondorem. Toto starodávné proroctví se datuje tisíce let zpátky a detailně bylo popsáno v mé knize Vliv Gaii. Ve zkratce – toto proroctví souvisí s tím, že se planeta začne stávat vyrovnanou. Mužská energie severní polokoule se znovu sjednotí s ženskou energií jižní polokoule, aby byla planeta opět v rovnováze. Starodávní o tom hovořili jako o pohybu Kundalini. Několik proroctví to nazvalo Cestou opeřeného hada, Probuzením Pumy a setkáním Orla a Kondora. To proroctví uvádí, že pohyb Kundalini se bude soustředit kolem roku 2012 a to se také stalo!

Dříve jsem se zmínila, že Plejáďané nastavili energii v časových kapslích, aby byla připravena k uvolnění, pokud by lidstvo někdy dosáhlo určité vibrace – a této vibrace jsme dosáhli v roce 2013. Když jsme byli na Ostrově Slunce u jezera Titicaca (uzel), Kryon odhalil, že první časová kapsle na planetě je připravena k aktivaci a otevření. Odhalil také, že nula, která s tímto uzlem vytváří pár, je hora Kailash v Tibetu. Tato časová kapsle čekala na své otevření v roce šestky. Rok šestky numerologicky poukazuje na rok 2013. Ve starodávné Tibetské numerologii šestka představuje posvátnost, komunikaci, harmonii, rovnováhu a lásku (a také vyšší já).

Kryonovu channelingu předcházel obřad a zpěv Kahuny Kalei´iliahi a obojí bylo důležitou součástí aktivace časové kapsle. Kryon uvedl, že energie 900 zpěváků Lemurijského chóru byla vetknuta do Kahuny Kalei'iliahi, aby ji díky tomu mohla vnést i na tuto událost. Navíc bylo channelingu přítomno asi 20 zpěváků Lemurijského chóru. Ti, kdo byli přímo přítomni channelingu u jezera Titicaca a tisíce těch, kteří ten channeling slyšeli později, otevřeli časovou kapsli přesně tak, jak starodávní předpověděli před tisíci let!

Páry časových kapslí reagují na „naplánovaný soucitný čin“. Při události Lemurijského chóru na Maui řekl Kryon Dr. Toddovi Ovokaitysovi, že pokud chce ještě více zlepšit planetární posun, měl by zopakovat chór s použitím dalších kombinací tónů. Dr. Todd tedy naplánoval další chóry, aby zde byly zpívány specifické šišinkové tóny.

Druhá významná událost se odehrála v průběhu prosince 2013 v Cancúnu v Mexiku, kde Dr. Todd vytvořil Soucitný chór. Toto setkání bylo připraveno dřív, než nám Kryon vůbec řekl cokoli o uzlech a nulách na planetě. Jaká to shoda okolností, že chór zpíval na jednom z uzlů – na poloostrově Yucatan v Mexiku! Kryon odhalil související nulu k tomuto uzlu, tedy horu Kilimandžáro v Tanzanii (Africe). Jaká to náhoda, že ta hora je velmi blízko místu, kde Dr. Todd provádí výzkum, aby pomohl zlepšit lidské zdraví a celkový pocit pohody! To byla třetí otevřená časová kapsle.

Třetí významná událost nastala v červnu 2014. Během posledního channelingu Letní světelné konference, která se konala v Mt. Shastě (uzel), byla odhalena odpovídající nula – hora Ararat v Turecku. Kryonův channeling hovořil více o dvojčinné energii (tlaku a tahu), která existuje v galaxii. Existuje laskavá dvojčinná energie, která je vysílána z Velkého Centrálního Zdroje na planety svobodné volby, které vstoupily do statusu vzestupu. Každá planeta se statusem vzestupu má schopnost přijmout tuto energii. Kryon řekl, že planeta Země byla jako tlakový hrnec bez přijímače. Jinými slovy energie planety stagnovala, aniž by jí byly předány jakékoli nové informace či způsoby, jak ventilovat to staré. Museli jsme v určitém čase a s určitým vědomím překročit milník, aby se mohly objevit zemské přijímače a začít proces tlaku a tahu. Proto bylo identifikováno dvanáct párů uzlů a nul.

Po Kryonově Letní světelné konferenci se konal chór Božské oslavy, který opět vedl Dr. Todd Ovokaitys. Kryon řekl, že jsme potřebovali, aby bylo identifikováno a otevřeno určité procento spárovaných uzlů a nul, než bude možné provést aktivaci a „napojit se“ k přijímání kvantových přenosů energie z Velkého Centrálního Zdroje a předat je lidstvu. Události v Mt. Shastě identifikovaly a aktivovaly všechny čtyři párů uzlů a nul (časové kapsle).

Pro shrnutí:

Lemurijských chór v roce 2012 odblokoval 12 časových kapslí a TAKÉ automaticky otevřel jeden pár (Maui na Havaji a horu Tibesti v africkém Čadu).

Kryonův channeling a obřad Kahuny Kalei'iliahi v roce 2013 identifikovaly a otevřely druhý pár (jezero Titicaca mezi Peru a Bolívií a horu Kailash v Tibetu).

Soucitný chór v roce 2013 identifikoval a otevřel třetí pár (poloostrov Yucatán v Mexiku a horu Kilimandžáro v africké Tanzánii).

Chór Božské oslavy identifikoval a otevřel čtvrtý pár (horu Shasta v Kalifornii a horu Ararat v Turecku), který pak aktivoval všechny čtyři časové kapsle, které byly dosud identifikovány a otevřeny.

Čtyři páry časových kapslí dosáhly požadovaného procenta (33,3 %), aby tyto spárované časové kapsle začaly přijímat a vysílat přenosy. Představte si rádio, které potřebuje určité množství antén na specifických místech, aby pak mohly tyto antény spolupracovat na vyzvednutí a přenášení signálů vysílání.

Významnost těchto událostí umožnila, aby byly identifikovány, otevřeny a aktivovány čtyři páry uzlů a nul (časových kapslí) a aby pak VŠECH dvanáct časových kapslí mohlo obdržet energii tlaku a tahu, která je vysílána z Velkého Centrálního Slunce. Z těchto dvanácti pak ty čtyři vysílají přenosy lidstvu skrze mřížky. Jak budou jednotlivě identifikovány zbývající časové kapsle, připojí se k ostatním ve vysílání a přenosu toho, co přijímají.

Pokročili jsme a nyní jsme na své cestě k tomu, abychom se stali vzestoupenou planetou. Nyní máme schopnost přijmout rychlejší cestu k vyššímu vědomí na Zemi, protože toto je naše touha a náš záměr.

Od 19. do 21. března 2015 pořádal Dr. Todd Ovokaitys chór Stvoření v Uluru v Austrálii. Při tom byl identifikován, otevřen a aktivován pátý pár uzlu a nuly. Uluru je domovem Ananguů, kde žili v harmonii a coby strážci posvátné hory Uluru po více než 40 000 let. Kryon hovořil k rodové linii Ananguů a mluvil o tom, jakou čistotu nesou ve své DNA. Řekl, že jejich DNA je jen jeden krok od Plejáďanů, díky čemuž vidí Zemi způsobem, který je těžké popsat.

Dvanáct uzlů na planetě představuje všechna místa, kam Plejáďané přišli, aby oseli lidstvo božstvím. Bylo to tak záměrně a na základě božského plánu, aby laskavost Boha byla zabudována naráz po celé planetě, ne jen u několika vyvolených. Rodová linie Ananguů zůstala čistá díky tomu, že zůstali izolováni na vzdáleném místě planety. Na ostatních 11 uzlech zůstala populace, jejíž pokrevní linie byla roztroušena a smíšena na základě svobodné volby. Z aktivovaných párů nyní získáváme nové nástroje a duchovní informace.

 Dalším překvapivou informací, kterou nám Kryon odhalil, bylo to, že ne všechny páry uzlů a nul byly PŘEDURČENY! Jediné dva předem určené páry byly Maui na Havaji s horou Tibesti v Čadu (v Africe) a Ostrov Slunce na jezeře Titicaca v Bolívii (Peru) s horou Kailash v Tibetu. Páry jsou spojovány v odpovědi na lidské vědomí. Nula spojená s Uluru byla jedním ze tří potenciálů. Všechny tři byly vhodné. Polarizovaný pár je určen tak, že nalezne odpovídající energii uzlu a nuly na základě lidského vědomí v určité chvíli – v momentě kdy hledá odpovídající protipól. Poté, co byly zazpívány poslední tóny chóru Stvoření, Kryon ohlásil, že odpovídající nulou pro Uluru je hora Logan v Yukonu v Kanadě. Ve výsledku jsme spojili pět odpovídajících párů uzlů a nul (časových kapslí), které zlepšují dodání nových nástrojů pro duchovní evoluci. Pozorujte, jak se na planetě objevuje „nový normál“. Očekávejte, že láska, soucit a integrita budou nyní důležitější než kdykoli předtím!

10. října 2015 se konal velmi odlišný druh chóru, který opět vedl Dr. Todd Ovokaitys. Chór Míru se konal v Tel Avivu v Izraeli před publikem naplněným stovkami pracovníků světla. Přestože se neuskutečnil na žádném z hlavních uzlů na planetě, i tak toto byla velmi zásadní oblast. Chór zpíval v oblasti, která je obklopena třemi nulami horou Ararat v Turecku, horou Tibesti v Čadu a horou Kailash v Tibetu. Před uspořádáním tohoto chóru bylo spárováno už pět uzlů a nul. Tři z těchto pěti vytvářejí trojúhelník kolem Izraele. Jaká to shoda náhod! Kryon vysvětlil, že tyto nuly jsou receptory, takže chór Míru nastavil a změnil nuly, které to pak zase zrcadlily do svých odpovídajících párů na různých místech na Zemi. Bylo to poprvé, kdy jakýkoli chór zpíval šišinkové tóny, aby ovlivnil skupinu aktivovaných párů uzlů a nul.

Energie chóru byla naplněna láskou, účelem a také záměrem vytvořit mír. To bylo vysíláno do mřížek planety. Kryon řekl, že když začnete měnit mřížky planety, pak ty doslova hovoří k DNA. Jinými slovy ovlivňují lidskou povahu. Navíc specifické šišinkové tóny zpívané v Izraeli byly mírně odlišné od těch zpívaných při předchozích chórech. Ty dřívější představovaly vzpomínku na minulost, ale chór v Izraeli zpíval tóny, které byly současné a přímo z Plejád. Chór míru umístil tuto novou energii na celou mřížku planety. Proto tento chór zasel semena míru a to nejen pro Izrael, ale pro celé lidstvo na Zemi.

15. června 2016 pořádal Dr. Todd Krystalický chór v Hot Springs, blízko hory Ida v Arkansasu a při tom byl identifikován, aktivován a otevřen šestý pár uzlu a nuly. Legrační je, že hora Ida není opravdová hora – nebo snad ano? Přímo pod touto oblastí je velmi velká hora krystalů. Tato oblast v Arkansasu obsahuje jedno z největších ložisek křišťálů na Zemi! To vytváří jedinečný atribut tohoto uzlu, protože se zde fyzická skupina krystalů protíná s ezoterickou krystalickou mřížkou planety.

Kryon nám odhalil, že krystaly jsou vysílače a ti, kdo vnímají energii, jsou přijímače. Krystaly k nám hovořily vždy, ale Kryon říká, že nikdo neznal jejich přesné zprávy, až dosud. Překročili jsme milník roku 2012 a vytvořili jsme tak na planetě novou energii, která umožňuje komunikaci s krystaly. Všechny krystaly jsou vždy laskavé a jejich velkou zprávou pro nás je, že můžeme přepsat budoucnost.

Než Kryon sdělil, která nula odpovídá uzlu Mt. Idy, znovu nám připomněl, že velryby a delfíni jsou živou součástí krystalické mřížky. Jsou knihovnou vědomí této planety a zároveň záložním systémem Akáši lidstva. Krystalická mřížka planety reaguje na to, co lidé dělají, a to pak vysílá lidstvu skrze hlínu Země. Nicméně více než 70 % povrchu planety pokrývají oceány. Proto jsou zapotřebí velryby, aby nesly tyto informace.

Takže aktivace uzlu hory Ida, ve které je skupina fyzických krystalů, ji propojila s nulou, jíž je hora Fitz Roy v Patagonii. Patagonie je oblast, o které je známo, že je zde mnoho druhů velryb a delfínů. Ve skutečnosti chilský vědec (Dr. Rodrigo Hucke-Gaete) nedávno objevil, že Patagonie je jedna z nejvýjimečnějších oblastí na jižní polokouli, kde plejtváci obrovští nacházejí potravu a rozmnožují se. Aktivace páru hory Ida a hory Fitz Roy přímo ovlivní potomky těchto velryb a delfínů. Tato mláďata a budoucí generace začnou dostávat nové Plejádské informace. To je zapotřebí pro rovnováhu na planetě, protože více než 90 % Gaii tvoří voda.

A konečně ohromující odhalení, které dal Kryon Dr. Toddovi Ovokaitysovi, souviselo s naší DNA. Lidstvo má 23 párů chromozomů a vědci vždy hledali chybějící článek, který nás odděluje od našich nejbližších savců, kteří mají 24 párů chromozomů. Očekávejte kontroverzní informace… Kryon říká, že ve skutečnosti máme 24 párů chromozomů, protože dva chromozomy jsou multidimenzionální, přímo z Plejád. Navíc, až jednoho dne budeme schopni měřit kvantové věci s kvantovými čočkami, tak je uvidíme! Proto kvantové energie komunikují přímo s naší DNA. To také vysvětluje, proč se někdo uzdraví zpíváním a posloucháním šišinkových tónů a proč mnozí budou žít déle.

21. května 2017 pořádal Dr. Todd Ovokaitys Kvantový chór v Chamonix ve Francii (na úpatí masivu Mont Blanc) a byla identifikována odpovídající nula k hoře Mt. Blanc (Franice/Itálie/Švýcarsko) – totiž hora Aconcagua v Argentině. Tento pár představuje nádherný příklad splynutí a sjednocení mezi jižní a severní polokoulí. Je to metafora rovnováhy mezi božským ženstvím a božským mužstvím na planetě.

V květnu 2018 se (opět pod vedením Dr. Todda) konal Avalonský chór v Bathu, který je velmi blízko Glastonbury v Anglii a byl tak identifikován devátý párnulu ke Glastonbury tvoří Gunnbjørn Fjeld v Grónsku. Jeden z atributů tohoto páru jsou legendy a ságy, které se zde zrodily. Legenda o Artušovi a islandské ságy vzniklé ve středověku jsou známé po celém světě. Představují cestu hrdiny – koncept poprvé popsaný mytologem Josephem Campbellem. My všichni máme svůj příběh a individuálně kráčíme cestou hrdiny na cestě k sebeuvědomění. Překročení milníku roku 2012 signalizovalo planetární cestu hrdiny, protože navzdory veškerému očekávání, že se sami zničíme, tak jako se to stávalo v minulosti, jsme konečně započali evoluci vědomí, která navždy změnila to, co jsme věděli o lidské povaze. To ohlásilo nového člověka na nové Zemi.

Dr. Todd již naplánoval i budoucí chóry, které se odehrají na některých z nejposvátnějších a nejsilnějších míst na Gaie. Chcete vědět, kde a kdy se odehrají a jak se jich můžete zúčastnit?

Pokud vás to zajímá a chcete se dozvědět více o Dr. Toddovi Ovokaitysovi či o šišinkových tónech, prosím navštivte následující webové stránky:

www.pinealtones.com 
www.lemurianchoir.com

Zdroj: https://www.monikamuranyi.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny živě přeložila a následně upravila do textové podoby Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Další zprávy a informace od Kryona, Lee Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Lee Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE.

Kompletní anotace ke knihám naleznete také ve speciálním čísle Kvalitního života ze srpna 2018, které je ke stažení zdarma zde: https://1url.cz/zMqtU