Kapitoly navíc: 2) Spolutvoření vaší reality

19.02.2019 20:49

Spolutvoření vaší reality – kapitola druhá


Doplněk ke knize Lidská Akáša
Monika Muranyi

 

Co pro vás znamená „spolutvoření vaší reality“? Věříte, že si můžete vytvořit svou realitu? A co vaši přátelé, rodiny či lidé, se kterými pracujete? Někomu se nelíbí představa, že si své zkušenosti a prožitky skutečně spolutvoříme, zejména pokud je jejich život plný výzev a dramatu. Proto jim může připadat přitažlivější takzvaný zákon přitažlivosti. Co to je? V zásadě je to odpověď vesmíru na vaše myšlenky a emocionální vibrace bez jakéhokoli souzení. Je to zákon proudění energie. Zákon přitažlivosti je skutečný a byl vědecky prokázán. Kvantová fyzika dokazuje, že vše ve vesmíru je stvořeno z energie a potenciálů.

Miliony diváků byly tomuto konceptu vystaveny ve filmu Tajemství. Myslím, že tvůrci tohoto filmu odvedli skvělou práci při odhalení jednoho základního předpokladu. Pomohli totiž lidem uvidět, že je toho na nás a našem vesmíru víc, než nám bylo řečeno. Jsem si jistá, že mnozí se rozhodli aplikovat zákon přitažlivosti na svůj život a pak byli zklamaní. Řeknou vám, že to nefungovalo. Budou říkat věci jako: „Ach, jednou jsem to zkusil a nic se nestalo.“ Myslím, že to nefungovalo, protože nepochopili systém. Nepochopili proces spolutvoření. Nejspíš neporozuměli důležitost čekání na synchronicitu (kdy potřebujete věřit a být trpěliví). Možná nepochopili ani cíl spolutvoření.

Vzestoupené vědomí Mistrů chápe, jak spolutvořit duchovní rovnováhu. Mistři ve svých životech neustále spolutvoří lásku Boha. Cílem není vytváření materiálních věcí. Spíše je to vytváření energie klidu (míru), zdraví, moudrosti, štěstí, dlouhého života a naplnění vašich potřeb pro pohodlný život ve vaší kultuře. Tohle totiž znamená hojnost. Spolutvoření funguje v systému každý s vámi a vyžaduje to, abyste věnovali pozornost synchronicitě. Chápete, co to synchronicita je? Kryon ji definoval takto:

Události, které se stanou ve zvláštním, neobvyklém či nečekaném čase, a zdá se, že jsou nějakým podivným způsobem koordinovány – zdánlivé náhody, které náhodami nejsou. Často vás překvapí. Mohou vypadat jako nejméně slibné nebo jako cesty, kterými už jste jednou prošli bez jakéhokoli výsledku, a přitom vám toho náhle nyní přinesou nejvíc!

Existuje systém, který vidí vaše potřeby dlouho předtím, než si je uvědomíte vy sami. Nabízí vám potenciály a odpovědi, které vám mohou pomoci, pokud to budete potřebovat. Je to systém, ve kterém je vše o vašich potenciálech známo. Nabízí vám něco, co se zdá být navzdory všem pravděpodobnostem a mimo 3D. Vaše spolutvoření se zhmotní, až bude každý v systému připraven. Mnohým to připadá jako shoda náhod. Ale vytvořili jste synchronicitní zkušenost. Kolik „náhod“ potřebujete, abyste spatřili zázrak?

Podle tohoto konceptu je těžké žít, protože je mimo logiku a ve 3D nedává žádný smysl. Když se ho však naučíte očekávat, uvědomíte si, jak je postaráno o prosté potřeby vašeho života právě skrze synchronicitu. Nefunguje to u těch, kteří sedí doma a čekají, až synchronicita projde vchodovými dveřmi. Vyžaduje to, abyste „vyšli z domu“ a zatlačili na dveře potenciálu. Samo od sebe se nic nestane; musíte začít vkládat činy za svůj ZÁMĚR. Například pokud je mým záměrem mít zdravé tělo v kondici, nemohu očekávat, že se to stane, pokud nebudu například cvičit a vybírat si zdravou stravu. Jakmile začnu proces konání, je pravděpodobnější, že se setkám s dalšími, kteří mají znalosti a zkušenosti, které hledám. Například se setkám s kamarádkou, která právě otevřela tělocvičnu a nabídne mi šestiměsíční členství zdarma. Tomu se říká synchronicita a spolutvoření.

Proces spolutvoření nerozlišuje dobré nebo špatné zkušenosti. Je to dodací mechanismus, který je založený na vaší energii a soustředí se na váš ZÁMĚR. Když jsem o něm slyšela poprvé, okamžitě jsem začala panikařit, že bych si mohla přitáhnout věci, které nechci. Jak se tedy můžeme vyhnout těmto nástrahám? Negativní myšlenky a věci vyvolávající strach SE DĚJÍ!  Naštěstí máme v této nové energii mnoho nových darů a nástrojů, které nám mohou pomoci projít těmito výzvami s lehkostí a grácií, pokud se pro to rozhodneme. Ráda bych zopakovala některé velmi dobře znějící rady, které Lee Carroll předal v Kryonově Knize Šest – Partnerství s Bohem, a ve kterých se hovoří o tématu záměru a spolutvoření.

Až budete příště čelit nějaké zásadní výzvě – takové, při které se vám dlaně potí strachem – vyzkoušejte toto: (1) okamžitě se z metafyzického úhlu pohledu podívejte na to, proč by se to mohlo dít. Jaká je v tom lekce? Proč teď? Co to znamená metaforicky? (Téměř vždy existuje zřejmá odpověď.) (2) Meditujte a spolutvořte vítězství KLIDU nad strachem. Tyto dvě věci udělejte ze všeho nejdřív. Nezačínejte ještě na tom problému pracovat, ani se nepokoušejte hledat řešení. Nejprve získejte klid! Tento dar klidu je váš. Můžete o něj požádat a vytvořit ho! (3) Počkejte minimálně tři dny, než s tímto problémem cokoli uděláte. (4) Převezměte za něj zodpovědnost. Pochopte, že když jste měli „mysl Boha“, pomáhali jste tuto zkoušku naplánovat. Vaše vyšší já chtělo tuto zkušenost a ta je nyní zde dle plánu. Při plánování této zkoušky jste také (z hloubi své interdimenzionální moudrosti) vytvořili řešení! (5) Nakonec konfrontujte svého božského „partnera“ a začněte spolutvořit řešení, které jste navrhli. Neříkejte při tom svému „partnerovi – vyššímu já“, jak to má vyřešit. Místo toho si to vizualizujte jako vyřešené – s řešením, které bude vítězstvím pro všechny strany.

Opravdu ráda bych zdůraznila důležitost toho, abychom byli více ve svém středu, rovnováze a klidu. Může to nějakou dobu trvat. Když cítíte klid a mír, pak k vám začnou plynout nápady a řešení, jak se posunout vpřed. Když jste polapeni strachem, vztekem či depresí, pak se točíte v těchto energiích, jste slepí k příležitostem a přebíráte postoj oběti. Na základě osobní zkušenosti mohu říct, že když jsem v tomto stavu, může mi kdokoli nabízet dokonalé řešení mého problému a já jednoduše odmítám ho přijmout či vůbec uvažovat nad tím, co je mi nabízeno. Jsem v tu chvíli až příliš fixovaná na to drama. Ironií je, že když se vrátím ke svému pocitu rovnováhy a klidu, použiji přesně to, co mi bylo nabídnuto.

Takže pokud je spolutvoření proces, jak přesně ho spolu-tvoříme? Spolutvoření je vaše tvoření spolu s mnoha vašimi já. Je to trochu matoucí? Nebojte, Kryon nám popsal, jak na to.

Lidé jsou ovládáni touhou vědět: „Jak spoluvytvořím svou realitu?“ No, prvním způsobem je zbavit se vašeho 3D vnímání času. Pochopte, že jste větší energie, než jakou dokážete vidět ve 3D. Je vás víc, než se zdá, i když ovládáte svůj život a mozek – přemýšlejte na okamžik o těch dalších životech, které se stále dějí a nad kterými máte také kontrolu. „Kryone, znamená to, že mám kontrolu i nad svým vyšším já?“ Ano, znamená – protože vaše vyšší já není nic jiného než božský doplněk vaší andělské bytosti. Prostě tam sedí a nijak vás nesoudí ani vás neřídí. Sedí a je připravené na spojení s vámi – a když spojíte (s ním) své myšlenky, jsou to stále vaše vlastní myšlenky, ale vylepšené o moudrost vyššího já.

Zpět ke spolutvoření. Abych vám to mohl vysvětlit správně, musím vám předat pravidlo. Je to axiom, o kterém jste intuitivně vždy věděli, ale já to vyslovím. Týká se osvícení a tady je: žádné množství energie osvícení nemůže být vloženo do jiné osoby, aby ji to změnilo bez jejího svolení. Dovolte, abych to řekl ještě jinak. Nemůžete svým osvícením duchovně převálcovat jinou osobu, která osvícená není. Je to proti pravidlům. Nemůže to tak být.

Spolutvoření ve smyslu 3D se může zdát jako něco, co děláte se svou vlastní energií a co vás ovlivňuje a něco vám to dává. Přesto to tak není. Nemůžete, přes veškerou integritu, ovlivnit něčí život svým vlastním spolutvořením. Když o tom přemýšlíte, můžete říci: „No ale jak jinak to může fungovat? Nemusí zde být vítěz a poražený? Přinejmenším musí být někdo ovlivněný tím, co vytváříme. Nežiji na poušti. Vše, co udělám, ovlivní někoho jiného.“ Odpověď zní ne, neexistuje vítěz a poražený. Místo toho je zde vítěz a vítěz.

Existuje obrovský koncept, kterému nerozumíte. Když spolutvoříte pro sebe, tlačíte kolem energii, která dříve tlačena nebyla. Když to uděláte, pomůže to někomu dalšímu posunout se na místo, které mu případně poskytne světlo, které tam dříve nebylo, a umožní mu to lepší svobodnou volbu. Zároveň to ve vašem životě vytvoří situaci, na které jste pracovali. Je to složité, ale přemýšlejte o tom takto – když spolutvoříte s čistým záměrem, vaše energie je dokonalá pro všechny kolem. Nikdy neporuší pravidlo.

Dovolte mi to shrnout, abyste díky tomu pochopili dvě věci, které jsem zmínil dříve. Když posíláte světlo, je to stejný koncept. Už dříve jsme vám řekli: nežádáme vás, abyste posílali světlo s předpojatostí. Pokud víte, že se něco děje, a přejete si tam poslat světlo, abyste tomu pomohli, neposílejte řešení! Neposílejte to, co chcete, aby se stalo. Posílejte pouze světlo. Zvykněte si na pochopení, že světlo je vše, co máte. Má „kosmickou inteligenci“, která ví, co dělat. To je to, co vyzařuje maják. Nemá agendu (skrytý program). Pouze světlo. Nevysílá spolu se světlem něco dalšího. Má pouze světlo. Záleží na tom druhém, aby „viděl“, co vidí. Vy posíláte světlo na místo v temnotě, aby ten, kdo tam je – ať už je to kdokoli – viděl lépe. Chápete? A když uvidí lépe svou možnost volby, může si vybrat věci, které jste pomohli osvítit svým světlem. To je integrita posílání světla. A ta se vztahuje i na spolutvoření.

Druhé shrnutí je o modlitbě. Když se za někoho modlíte, nepřidávejte k tomu agendu. To je těžké! „Kryone, pokud k tomu nesmíme přidat agendu, jak se můžeme za někoho modlit?“ Jednoduše. Představte si konečný výsledek modlitby. Pokud se modlíte za něčí zdraví a on je nemocný, pak ho ve své mysli vnímejte jako šťastného a bez nemoci. Nepředstavujte si, jak to má být vykonáno, a neříkejte Bohu, co má udělat. Představujte si výsledek. Ve skutečnosti tak přitahujete do „teď“ vaše potenciální budoucnosti. Pokud se modlíte za mír, vizualizujte si Zemi, kde nejsou rodiny ve strachu, kde nejsou války. Představujte si úsměvy dětí na bezpečném místě.

Vaše vizualizace je vaší modlitbou a to, mí přátelé, je jako posílání světla. Posílejte soucit vašeho božského já na místa, která ho potřebují. To je to, co dělají skutečné majáky, až na to, že ony mají fyzické světlo a vy máte světlo duchovní. To není těžké pochopit. Nejtěžší je spolutvoření.

Jediný způsob, jakým vám to mohu vysvětlit, je tento příklad – a ten pochopíte, zejména vy v tomto městě [New York City]. Vidíte, já vím, kde jsem. [Kryon se usmívá.] Kolik z vás slyšelo o parkovacím andělovi? [Smích.] Máte tu parkovací anděly, víte? Máte jich možná víc než většina ostatních. [Velký Kryonův úsměv.] 

Jak to funguje

Řekněme na okamžik, že sedíte ve svém vozidle a objíždíte blok. Modlíte se: „Drahý parkovací anděli, nevím, jak to uděláš, ale potřebuji tady místo.“ Všichni jste to zažili, že? [Smích.] Náhle přímo před vámi vyjede z řady auto a vy zaparkujete místo něj. Řeknete: „Díky, parkovací anděli!“ Nyní mi dovolte shrnout, co se právě stalo, abyste nebyli zmatení.

Někteří cítí, že ten scénář funguje takto: vaše kroužení při příjezdu mění energii bloku a chudinka nějaká duše, která právě nakupuje, je parkovacím andělem vytažena z obchodu, hozena do auta a donucena odjet! Je zmatená, když si uvědomí, že vůbec neměla v úmyslu odjet, ale i tak to udělala! Co se stalo? [Smích.] A vy pak zajedete na její místo!

Ach, jak 3D! Samozřejmě jsem popsal to, co se neděje. Místo toho je to synchronizovaný tanec provedený mimo čas a prostor. Víte, jak je to komplexní? Přemýšlejte o tom příště, až dostanete „své místo“. Tady je správný scénář: váš příjezd koresponduje s odjezdem někoho jiného, takže parkovací anděl se musí jen sladit se synchronicitou toho tance. Jste tam ve správnou chvíli. Nakupující odjíždí a vy zaparkujete. On je šťastný, vy jste šťastní. Každý vyhrává. Nicméně to zahrnuje mnoho vašich částí, které jsou na mnoha místech ve stejnou dobu, stejně jako v případě té, která nakupuje. Parkovací anděl je ve skutečnosti šéf dopravy na úžasném plánovacím setkání, na kterém se po celou dobu podílejí i mnohá vaše já.

Nyní chvíli přemýšlejte o komplexnosti a způsobu plánování toho všeho. Máte vyšší já a máte mnohá další já nad ním… všechna vědí, v kolik hodin dorazíte, v kolik odjedete, kdy se budete modlit a totéž vědí i o tom nakupujícím. Uvědomili jste si někdy, že i ostatní andělé v tomto tanci s tím musí souhlasit? A souhlasí! Přemýšleli jste někdy nad tím, jestli vaše šťastná náhoda nebyla spolutvořením někoho jiného? Často to tak je… což usnadňuje synchronizaci.

Nakupující sedí ve svém autě a modlí se: „Bože, je skutečně těžké najít tu parkovací místo. Dej toto někomu, kdo si ho skutečně zaslouží a kdo tě miluje tak jako já.“ Náhle se objevíte vy! Tak… a kdo teď spolutvořil pro koho?

Chápete, jak složité to je? A teď tuto složitost vynásobte deseti miliony, protože tento proces je založen na tanci synchronicity. Žádáte o vztahy, o práci, o pomoc při cestování… snažíte se ve svém životě spolutvořit tolik věcí!

Žádáte o tanec synchronicity a zároveň tolik z vás nechápe, jak to funguje. Přidělujete tomu pravidla. „Ach, Duchu, dodej mi přesně to, co potřebuji. Potřebuji to a ono a chystám se to spoluvytvořit. A mimochodem, nejsem ochotný opustit své město a nejsem ochotný…“

„Jak můžu cokoli udělat,“ říká váš anděl, „když na to kladeš omezení?“ Pokud přidáváte omezení, nebudete mít žádnou schopnost spolutvoření. Omezení zastaví hudbu.

Pokud chcete spolutvořit, nechť tanec započne! Žádná omezení. Nebojte se lásky Boha. Myslíte si, že jste přišli na to, kde máte být a co máte dělat? Zároveň ale všichni máte něco, co nechcete, aby Bůh jakkoli rušil, že? „Bože, nedotýkej se mé rodiny,“ říkají někteří. Dovolte, abych vám pověděl o vašich uvězněných myšlenkách. Vždy se bojíte, že Bůh udělá něco, co zničí vaší rodinu nebo přátele nebo něco dobrého ve vašem životě. Co kdybychom se místo toho dotkli vaší rodiny a způsobili, že se do vás znovu zamilují? Co kdybychom je osprchovali ještě větší láskou? Co kdyby se tato vaše rodina, které se nemáme dotýkat, začala zajímat o to, co jste nalezli? Máte odvahu jim o tom povědět? To jsem vám chtěl říct. Věci nejsou vždy takové, jaké se zdají být.

Kryonův živý channeling „Mnohá vy“ předaný v New York City – 1. dubna 2006

Začínáte chápat tyto vysoké koncepty? Synchronicita, kterou si přejete vytvořit, je připravena v multidimenzionální polévce energie dlouho předtím, než ji potřebujete. V Kryonově Knize Dvanáct – Dvanáct vrstev DNA jsme se dozvěděli o skupině číslo dvě: vrstvách lidského božství. Jsou to vrstvy číslo čtyři, pět a šest. Ve „větru zrození“ se rozdělíte na mnoho částí. „Doprovod skupiny vaší duše“ zůstává na druhé straně závoje. Když spolutvoříte, činíte tak spolu se svou vlastní doprovodnou skupinou. Všechny tyto skupiny duše, které jsou součástí vašeho spolutvoření, jsou do toho zapojeny. Když spolutvoříte novou práci nebo nový vztah, vytváří to řešení výhodné pro všechny zúčastněné. Doprovod vašich pracuje s doprovodem všech ostatních lidí kolem vás. To je tajemství toho, jak vaše spolutvoření pro sebe pomáhá veškerému lidstvu a vibraci Země.

 

Následující Kryonův channeling ještě hlouběji vysvětluje systém fungování synchronicity:

Když se vám stane něco, co je dobré, vaši přátelé, kteří jsou kolem, možná řeknou: „Ty máš ale štěstí! Jaká byla pravděpodobnost, že se to stane?“ Když se dostanete do obtížné situace, v něčem, co je pro lidstvo společné, například vás čeká operace, a vy přijdete s výsledky, které jsou nad očekávání příznivé, vaši přátelé mohou opět zvolat: „Ty máš ale štěstí!“ A potom už tak nějak pokračujete znovu a znovu v tom, že máte „štěstí“.

Možná někam jdete a náhodou potkáte právě toho správného člověka, který zná někoho jiného, který má právě ty správné informace, které hledáte. To vás vede k tomu, že dostanete přesně to, co chcete. Jaké jsou šance, že se to stane? Vaši přátelé jsou udiveni! „Ty máš ale neuvěřitelné štěstí!“ to je vše, co dokážou říci, protože v jejich realitě jednoduše neexistuje žádné jiné vysvětlení. Nenapadne je, že právě ohýbáte zvonovitou Gaussovu křivku průměru a náhodou využíváte nějaký dostupný systém.

Lidé nevidí strukturu synchronicity. Není to součást systémů, které používají. Věří, že je to prostě náhoda. Používají pouze formulace cílů, plánování a systémy zaměřené na budoucnost. Věří, že pouze ty jim mohou pomoci řídit jejich životy. A opravdu, je to jediný způsob, jakým můžete dosáhnout toho, že věci dospějí k předem stanovenému cíli – jediný lineární způsob. V tomto lineárním systému, bez ohledu na to, který druh procesu jste studovali a který vás dostane z bodu A do bodu B, musí existovat nějaký cíl. Někteří z vás si tyto cíle lepí na ledničku, aby je měli na očích každý den. Toto je lineární proces pro lineární lidskou bytost a je dobře znám.

Co kdybych vám řekl, že existuje proces, který není lineární a má pouze abstraktní cíle? Abstraktní cíl je takový, který zní: „Drahý Bože, pošli mě na správné místo, i když nevím, kde to je. Drahý Bože, když to uděláš, udělej to pro mě pohodlné a pomoz mi, abych v tom viděl smysl. Udělej to snadné a přines mi správné situace a synchronicity, aby mě přivedly na to místo, o kterém nevím.“ Co tomu říkáte?

Kdybyste řekli toto prohlášení někomu z ulice, řekl by: „Ty musíš být New Age!“ Vidí vás jako hloupé lidi, kteří proplouvají bezcílně kolem a doufají, že jim vesmír nějak ukáže cestu. Smějí se vám. Ale člověk, který začíná využívat synchronicitu jako svou životní cestu, jednoduše mění rámec víry, aby zahrnul něco, co je dostupné všem, ale ne ve 3D. Ve skutečnosti někteří z vás používají tento proces velmi dlouhou dobu, jen si to prostě neuvědomujete.

Pravda o síle synchronicity

Takže dnešní channeling je o síle synchronicity a pravdě o ní.  Teď už víte, co to je, takže budeme mluvit o tom, odkud pochází, kdo je do ní zahrnut a co můžete udělat pro to, aby k ní u vás docházelo. Lidská bytost vytváří synchronicitu se záměrem a vírou. Tak to začíná.

Následující bod přichází od mého partnera, který rád mluví o „parkovacím andělovi“ (smích). Používá tento příklad často; proto jej použijeme i my. Mnoho pracovníků světla k tomu rádo používá nějakého konkrétního anděla, který má moc vidět celé obrovské parkoviště, aby zjistil, kdo z něj vyjíždí a kde. Vysvětluje se to tak, že člověk požádá parkovacího anděla, aby mu pomohl řídit auto směrem k dobrému parkovacímu místu. To není plánování předem, že? To je jiný koncept – koncept, který vás nebo anděla, který se stává vašima očima, umisťuje vysoko nad parkoviště, abyste viděli jeho parametry a měli přehled o tom, co se na něm děje. Kdyby to bylo možné, mohli byste ve 3D nasměrovat svůj automobil tak, abyste dorazili právě ve chvíli, kdy někdo odjíždí, a ono to funguje! Opravdu to funguje. Znovu a znovu to funguje. To proto, že to je definice synchronicity. Není zde žádné plánování předem, je to koncept, který jste stanovili a věříte, že vyžaduje celkový pohled na situaci, který nemůžete vypracovat ve 3D. Mnoho lidí jen krouží po parkovišti a čeká na náhodu.

Nemohu ale uzavřít diskuzi o parkovacím andělu, aniž bych vám dopověděl zbytek toho příběhu, jak to po mně chce můj partner. Žádný parkovací anděl neexistuje! Jste to vy! Svou moc připisujete mytologické bytosti, která stojí na vašem autě a má velké P na hrudi. (Smích.)

Lidé jsou v tom velmi dobří. Nevěří, že to dokážou sami, ale věří, že to dokáže andělská moc. Proto předávají svou moc vyšší bytosti. Avšak děláte to skutečně vy, moji drazí! To vy jste nalezli to parkovací místo, pouze tomu nevěříte.

Teď nám dovolte, abychom dali celý ten příklad do širších souvislostí, které jsou měřítkem života a bytí. Nalézáte se v situaci, kdy si přejete zlepšit se v oblasti, o které nevíte. Chcete jen zaparkovat. Parkování je metafora pro umístění lidské bytosti na místo, které je vhodné pro váš život, ať je to kdekoliv. Dostane vás to tam, abyste pak mohli pokračovat v tom, proč jste přišli. To je ta metafora.

Lidé mají nějakou představu, kde by to mělo být. Je pro vás přirozené stanovovat si cíle a očekávání. Lidé říkají: „Chci napsat knihu; chci vytvořit léčebné centrum; mám toto a chci mít tamto.“ To je naprosto normální. Takže vám položím další otázku: Je pro vás v pořádku, pokud nedostanete to, co si představujete? Je v pořádku, když to bude lepší? Je to v pořádku, jestliže to bude odpovídat Akáše, se kterou jste přišli, nebo talentu, který máte a možná si ho ani neuvědomujete? To je první krokmít záměr vytvořit ve svém životě synchronicitu, aby vás zavedla na místo, které odpovídá neviděné schopnosti.

Když použijete parkovacího anděla, určíte přesné místo pro své auto? Ne. Řeknete: „Kdekoliv!” Takže váš cíl je abstraktní, ne konkrétní. A o tom to celé je.

Jak to funguje ve 3D

A takto synchronicita funguje: Přijdete na nějaké setkání, jako je toto, a někoho poprvé potkáte. Možná se s ním setkáte na nějakém místě v zákulisí nebo na chodbě. Dáte se spolu do řeči a zjistíte, že máte společné zájmy. Často má informace, které potřebujete, nebo vy máte něco, co potřebuje on, a oba odcházíte s kontaktem, který jste nečekali. A tento kontakt pak vede k někomu dalšímu, protože on zná lidi, které vy ne, a naopak. Později jim můžete zavolat nebo je navštívit. A pak najednou začnete pracovat v oblasti, kde jste to nečekali – mimo to, o čem jste původně přemýšleli. A tato práce naplňuje mnoho věcí, které jste původně chtěli.

Někdy přijedete bez jakéhokoliv očekávání, ale setkáte se s novým životním partnerem! To se znovu a znovu stává mnoha lidem, protože se rozhodli přijít tam, kde je rodina. Lidské bytosti stále znovu rezignují a počítají s tím, že budou v životě sami. Potom přijdou na setkání podobně smýšlejících a najdou někoho, kdo se k nim skvěle hodí. Život se mění a někdy přijde romance a synchronicita. Neplánovali jste to! Vidíte ten rozdíl?

Co dělá člověk, který vyjde ze dveří a vydá se na toto setkání? Přijde a cítí se dobře, ale po celou dobu se otevírá synchronicitě. „Drahý Duchu, jestliže se mám s někým setkat, dej mi znamení prostřednictvím mé intuice, abych se po něm mohl poohlédnout.“ Vidíte ten rozdíl? Synchronicita je plánování pro koncepty, které nemůžete definovat.

Sedím před starými dušemi a nejméně čtvrtina z vás přesně ví, o čem mluvím. Jste tady kvůli tomu; někdo vám ukázal něco, co vás možná přimělo dívat se na věci jinak. Nepřineslo vám to nějaké učení, že? Jen vás to přimělo podívat se. Můžete na to dát cenovku? Přimělo vás to podívat se na místo, které vám ukázalo, že jste stvořeni Bohem a že biologie má v sobě možná něco vícněco, čemu říkáme „innate. Innate je inteligence těla a ta ví, kdo jste. Pracuje s lidskou bytostí, kdykoliv je o to požádána. Je to vědomí ve vědomí a napojuje vás na synchronicitu. Dělá to daleko za hranicemi průměru a daleko za Gaussovou křivkou. Proto jsem vám právě popsal scénář, ke kterému může na setkáních, jako je toto, docházet stále znovu. Na malých i velkých setkáních. A teď nám dovolte promluvit o tom, jak to funguje. Jsou to věci, o kterých mluvíme jen zřídka a nikdy ne při channelingu, jako je tento. Nejprve však musíme říci něco o velkoleposti lidské bytosti.

Není to tak dlouho, co jsme vám předali channeling s názvem „Devět aspektů lidské bytosti“. Je to něco, co chci, aby můj partner začal brzy učit. Je to ezoterické, komplexní a nastal na to čas. Těchto devět atributů obsahuje koncepční části, které přesahují to, co je lidská bytost zvyklá slyšet, a tady je jedna z nich.

Člověk je součástí Tvořivého zdroje vesmíru

Pokud je pravda, moji drazí, že jste součástí tvořivého zdroje, chápete potom logicky, že vaše duše je ohromná a že ve vaší 3D biologii je jen jedna její malá část? Kdyby byla ve vašem těle celá tato energie, zmizeli byste! Změnili byste se ve světlo, které by samo mělo větší moc než všichni Mistři lidstva. Měli byste to, co Eliáš, který jako jediný člověk vzestoupil, zatímco ho někdo jiný sledoval a zapsal to. Eliáš se vypařil, protože Božská moc nemůže žít v lidské bytosti v plné síle. Chápete? Pokud jste to pochopili, budete rozumět, že zažíváte pouze malý kousek Boha ve vás, Stvořitele ve vašem těle. A to si žádá další otázku: Kde je zbytek vašeho duchovního já? Je u mě, moji drazí. Je na druhé straně závoje jako část Tvořivého zdroje. Nikdy neodchází.

A teď přichází něco, co je ve 3D těžké přijmout. Jste nositeli hmotné identity, která je individuální. Už dříve jsme ale řekli, že individuální vůbec nejste. Naopak, jste částí velké skupiny, která je Bůh. Když se dostanete na Zem, kousek vás se oddělí a stane se hmotným. Má jedno tělo s jednou tváří a tak věci i vidíte. Ale zbytek vás – který je stále vámi – zůstává s Bohem.

Teď mi dovolte, abych vám řekl toto: Jste multidimenzionální bytosti a vaše část je na druhé straně závoje. Zvykněte si na to. Vaše duše není oddělená, ale ve 3D to tak vypadá. Na druhé straně závoje není duše s vaším obličejem, která by nervózně čekala na to, až se váš zbytek vrátí domů. Jste stále spolu.

Jsou ale lidé, kteří věří v toto rozdělení, protože umí jen promítat svou oddělenost do Božího majestátu. Už jsme o tom také mluvili. Zvykněte si na skutečnost, že existuje kvantový Bůh a lineární lidská bytost a vy je ve své mysli neumíte snadno spojit dohromady. Pravda je, že jste částí posvátné Boží polévky a ty posvátné části se dívají dolů na vás a jsou vždy k dispozici, vždy dostupné. Tak jako parkovací anděl – části vaší duše vidí všechno. Představte si to! Vaše část je vám k dispozici na druhé straně závoje. Dovolte, abychom to vložili do vaší 3D perspektivy: na nebi je pozorovatel, který neustále všechno sleduje. Ví, kdo jste, a ví o vás všechno, protože je vaší součástí. Vysílá vám informace, které dostáváte skrze intuici. Je zde, rozumíte tomu? Předává vám informaci, abyste vstali a někam šli, pokud právě posloucháte.

Je to Boží systém v celém lidstvu

Zde je to, co potřebujete vědět: má to tak každá lidská bytost na planetě, protože každý člověk je částí celku. Rozumíte tomu? Co by se stalo, kdyby probíhalo vysílání, ale 90 procent lidí by nemělo rádio? Co kdyby 90 procent lidí toto vysílání nikdy neslyšelo? Vysílání probíhá neustále, nese jejich jméno, ale oni nemají rádio, protože tomu nevěří.

A teď přicházíte vy. Někteří z vás dostali své metaforické rádio před dlouhou dobou a někteří jej dostávají právě teď. Aktivuje ho vaše víra v něj. Tím „rádiem“ je šišinka mozková, která se otevírá do multidimenzionální brány a ta se vylaďuje přesně na to, co jste vy. Pro lidskou bytost je těžké to pochopit. Když uslyšíte toto vysílání od „multidimenzionálního já“, vede vás to vlevo a vpravo; ví, kdo jste; je chápavé; je částí Boha; je částí mne. Je těžké to vysvětlit. Proto je to tak krásné, moji drazí. Divili jste se někdy, proč se při silných poselstvích a meditacích cítíte tak dobře? Jste to vy s vámi! Je to nádherné! Pokud jste součástí tvořivé síly, jste kvantoví a multidimenzionální. Znamená to, že tato intuitivní poselství mají vaši tvář a nikdy by vás nepřivedla na nějaké místo z jiných než dobrotivých důvodů. To je ten systém.

Proč jste na tomto setkání?

Teď se vraťme zpět k bodu, kdy jste se rozhodli přijít na toto setkání. Někteří z vás tu dnes sedí, i když o něm do poslední minuty nevěděli. Chci vám říci, že jste naladěni. Vaše rádio funguje, protože k vám vaše intuice promluvila právě včas, abyste se rozhlédli, někam šli a zjistili, že se koná toto setkání.

Položím vám otázku: s kým v této místnosti jste se ještě nepotkali? To je těžká otázka, protože jste se nemohli setkat s každým, že ne? Takže teď se dostáváme do procesu synchronicity – procesu, který je řízený prostřednictvím intuitivních myšlenek. Je to něco, co byste nazvali vrozenou inteligencí těla, která vám umožňuje být ve správný okamžik na správném místě a hovořit se správnými lidmi. To byste nedokázali předem naplánovat, viďte? Naopak, musíte být vyladěni a někteří z vás zde dnes možná objeví věci, které jim přinesou do života změnu. Možná potkáte další lidi s podobnými zájmy. A o tom to je.

Takže když vám někdo řekne: „Ty musíš být New Age,“ jen se usmějte a přikývněte. Používáte intuici a nasloucháte jí, jak jen to jde, aby vás přivedla ve správný čas na správné místo. To by mělo zároveň rozptýlit představy o tom, že New Age člověk jen tak sedí doma a nic nedělá – jen medituje a čeká, až s ním Bůh začne mluvit. Tak to nefunguje. Naopak! Vy chodíte ven, na místa, kam vám vás vede vaše intuice. A pak se rozhodujete: bylo to správné – nebylo to správné? Jak se cítíte, když je to správné, a jak, když to správné není? Spojte si to vše dohromady a velice brzy vám to začne fungovat lépe – jako svaly, když pravidelně cvičíte.

Innate (vrozená inteligence těla) s vámi pracuje, abyste si ji dobře vyladili. Ví, co se snažíte dělat, a pomáhá vám v tom. Někdy se na někoho podíváte, on se podívá zpět a najednou to vypadá, že můžete říci: „Zdravím tě, starý příteli! Rád tě zase vidím.“ Mohli byste jej obejmout nebo si potřást rukama – podle toho, z jaké pocházíte kultury – a věděli byste, že jste se opět setkali s nejlepším přítelem. Možná vám něco zrovna přináší nebo možná taky ne. Možná, že se na okamžik kvantovým způsobem sblížíte a potvrdíte si skutečnost, že jste staré duše. A to docela stačí.

Těžké koncepty

Pro člověka je nejtěžší to, co vám předložím teď. Ten proces je jiný, než si myslíte. Zaprvé, řekli jsme, že to není lineární. Je to abstraktní atribut, který nemůžete naplánovat. Neznáte načasování, takže na lednici nemůžete přilepit cíl, o kterém nevíte. Naopak – tento systém vyžaduje, abyste měli víru a nedívali se na hodiny. To je číslo jedna.

Pak jsme uvedli, že informace přichází od vaší části, která je na druhé straně závoje, protože vaše fyzické tělo nemůže obsáhnout veškeré vaše mistrovství. Jste součástí Tvořivého zdroje a vždy jí budete. Určitá vaše část je na mé straně závoje – ta část, která s vámi intuitivně hovoří a říká: „Běž vlevo, běž vpravo, sedni si, běž tamhle a setkej se s tamtou osobou.“

Další koncept je ten nejtěžší ze všech. Jak jej popíšeme? Na planetě existuje sedm miliard duší a všechny mají stejné atributy jako vy – úplně všechny. Všechny jsou na druhé straně závoje stejně tak jako na této, zrovna tak jako vy. Všechny jejich části na druhé straně mluví a vysílají zprávy stejně jako ta vaše. Zprávy, které vysílají, používají stejnou „mysl Boha“ jako vy, protože jsou také na mé straně závoje. Božské části lidí jsou stále božské – bez ohledu na to, v co věří nebo co dělají jejich hmotné a intelektuální části. Rozumíte tomu?

Takže i když mají na Zemi své hmotné já, které je kompletní, naprosto nevědomé a nemá žádné rádio pro příjem, nic se tím na věci nemění. Stále vysílají potenciály a láskyplné intuitivní zprávy. Tyto zprávy jsou laskavé a určené pro celé lidstvo. To znamená, že je můžete také poslouchat a že i oni jsou vyladěni na vaši frekvenci, protože ta frekvence není patentovaná. A výsledek? Sdělí vám věci, které jim pomohou pracovat se svými fyzickými protějšky a intuitivně vás vést. Toto je těžké pochopit. Přemýšlejte o tom takto: božské části lidí, které jste nikdy nepotkali, vědí, že posloucháte. Tudíž tím, že pro vás vysílají, pomáhají svým vlastním protějškům, protože vy jednáte soucitně a pracujete na vytvoření míru na Zemi.

Ve vaší 3D singularitě jste připoutáni k jedné duši – vaší – je to tak? A na mé straně závoje? Ne. Na mé straně jste propojeni se všemi. A tak dokonce i části duší naprostých bezvěrců stále vysílají informace, které budou pomáhat lidstvu. Je to složitý koncept. Přemýšlejte o tom jako o kolektivní, intuitivní síle.

„Páni!” říkají lidé. „Podívejte se, jaké jste unikli tragédii. Jak to že jste opustili budovu před tím, než se zřítila?” Mohli byste říci: „Nevím. Něco mi to řeklo a já jsem to udělal.“ Stává se to stále znovu, moji drazí, a teď už víte, jak to funguje. Je možné, že je lidská duše propojena takovým způsobem, že hovoří ke všem najednou? Odpověď zní ano.

Když sedí intuitivní léčitel před naprosto nechápavým a zarytým nevěřícím, dostává přesto poselství, které pomáhá léčit tuto osobu? Ano! Intuitivní vrozená inteligence těla – innate – každé lidské bytosti funguje bez ohledu na to, zda má tento člověk schopnost ji „slyšet“ nebo ne. Je to vysílání pro léčitele! Je to vysílání pro všechny. To by vám mělo ukázat, že intuice nepochází z mozkových závitů, ale z portálu šišinky.

Jak byste měli s těmito informacemi naložit? No, už jsme to částečně probrali. Za prvépochopte ten proces a věřte mu. Nebuďte zklamaní, že vaše plánování nefunguje. Nemůžete mít obojí, moji drazí. Nemůžete čekat, že vaše plány budou sedět někde v koutku a čekat, jestli na ně přijde řada. Synchronicita nebude fungovat, jestliže se budete stále snažit plánovat. Chápete?

Za druhépochopení této synchronicity vás může přivést na místo, které jste neplánovali. Je to v pořádku? Staré duše budou říkat: „Samozřejmě. Ano, je to v pořádku. Všechno je dobré.“ Opravdu? Opravdu? Lidé mají rádi, když je po jejich. Můžete být tlačeni do nepříjemných situací a na místa, která byste si, kdyby to záleželo na vás, nikdy nevybrali. Dokážete to ocenit? Dokážete říci: „Je to pro mne v pořádku. Vím, že tu mám být, protože mě sem přivedla synchronicita.“? Vnímejte tu vlnu Boží lásky ve svém srdci a ve všech buňkách svého těla. Potom řekněte: „Děkuji ti, Bože, za to, že jsi mě přivedl ve správnou chvíli na správné místo.“ Může to chvíli trvat, než pochopíte všechna „proč“ ohledně toho všeho, ale nakonec to uvidíte jasně a uvědomíte si, že byste to nikdy nedokázali naplánovat a že je to dokonalé.

Dovolte, abych vám něco řekl: možná, že nikdy nedosáhnete svého 3D cíle. Je to tak v pořádku? Místo abyste dosáhli konečného cíle, budete stále v pohybu. Stále. Je to v pořádku?  Stále zde bude existovat žebřík, na který bude třeba vylézt – v oblasti vědění, uvědomování si i v energii. Budou k vám přicházet stále nové věci. Bude tomu tak až do chvíle, kdy naposledy vydechnete. Budete mít pocit, že jste „nikdy nedospěli“ ke svému cíli, ale to není pravda, protože se to děje každý den. Je to způsob uvažování – a ani to se vám nelíbí, že? Vy naopak chcete dorazit do cíle a říci: „Dokázal jsem to!” A pak si chcete koupit nějaké tričko, které by to potvrzovalo. (Smích.)

Synchronicita vás může přivést na místa, která jsou nádherná. Může vám zachránit život a často tomu tak i je. Ruší všechny karmické atributy, které vás stále vlečou sem a tam. Mění způsob, jakým o vás lidé přemýšlejí, protože se měníte. Mění se způsob, jakým přemýšlíte o druhých, protože jste vedeni na místa, na kterých si uvědomíte, kdo jste. Synchronicita znovu uspořádává to, čemu věříte, protože si začínáte být jistější při svém jednání, a víte, že to funguje. Můžete se postavit zpříma a říct druhým, že nemáte tušení o tom, kam jdete, a že jste na to hrdí! Přesto jste zdravější než oni, šťastnější než oni, a milujete lidi, které oni nemilují. Rozumíte tomu, co říkám?

Je to změna ve vnímání života. Mění to všechno, co byly lidské bytosti učeny ve 3D, a není to žádné „nechat být a předat Bohu“. Je to jako partnerstvínové uspořádání, které je koncepční a vyžaduje práci z vaší strany. Vyžaduje ji.

Očekávejte synchronicitu, ale jestliže nepřijde tehdy, kdy se domníváte, že by měla přijít, nebuďte zklamaní. Prostě to takto nemělo být! Lidé jsou zábavní. Podívejte se jen na fráze, které mnozí ve vaší kultuře používají. Oni to vědí! „No, myslím, že se to tak mělo stát.” Nemají vůbec tušení! Ano! (Kryon se směje.) Nebo: „Vesmír má pro mě zprávu.” Netuší, že je to přesně tak! Přesně tak.

Takže jsem vám právě předal mechanismus, který je nádherný a je určen právě vám. Neustále jsou vysílány laskavé, užitečné informace, dokonce i od duší nevěřících. Jejich „Božská část“ je aktivní a ví, že vy ji slyšíte. To pomáhá starým duším dostat se z bodu A do bodu B. A víc než to – pomáhá vám to nalézt procesy, principy a lidi, kteří mohou změnit planetu. To je nové.

Nastává začátek „manželství“, které pomůže lidi vést nejen v tom, co se děje teď, ale i v tom, co přichází. V Akáše nastaví to, co se bude dít, až sem přijdete příště. Co jsme vám říkali minule? Probírali jsme akášické dědictví. To, co se naučíte tentokrát, si přinesete příště s sebou, takže nastavení, která provedete v tomto životě, si přinesete v budoucnosti. Budete si je pamatovat a budete pokračovat dál. Dnešní synchronicita je zítřejší budoucnost. Je důležité, staré duše, abyste se začaly učit, jak ji používat a nést. Učte se, jak ji očekávat, jak v ní věřit a jak měnit způsob, jak pro vás věci fungují. Jako součást tohoto nového učení vám říkáme, že je načase upustit od Gaussovy 3D křivky, která vám vypráví o průměrnosti a možnostech vašeho života. Jediné, co musíte udělat, je trochu šťouchnout do této křivky svou multidimenzionální energií, které se říká synchronicita, a navrhnout svou vlastní křivku. Synchronicita je naučit se uznat své vyšší já a skutečnost, že Bůh je ve vás. Představuje ochotu zcela novým způsobem poslouchat zdroj, který je osobní, milující, laskavý a nádherný – energii, která se nikdy nemění.

A tak to je.

Kryonův živý channeling „Synchronicita – jak to funguje“ předaný v Asheville v Severní Kar­olíně – 24. srpna 2013

 

Jak si dokážete představit, vaše spolutvoření zahrnuje mnoho skupin duší, což znamená, že načasování synchronicity je často předmětem největší frustrace, protože netušíte, kdy se věci odehrají! Nejlepší radou, kterou vám mohu dát, je, abyste trénovali vnitřní klid. Když se ponoříte do svého nejhlubšího duchovního nitra, umožní vám to získat hlubokou důvěru, že je vše v pořádku a že na druhé straně jsou velmi zaneprázdněni vašimi spolutvořeními.

Skoro mě až mrzí, že vám to musím říct, ale věci jsou připravené, když jsou připravené! (Povzdech.) Posílám vám lásku a požehnání, zatímco i nadále spolutvoříte svůj život naplněný hojností lásky, míru, radosti a osvícení.

 

Otázky pro Kryona

Jak můžeme pomoci těm, kteří spolutvoří temnotu, negativitu a depresi?

ODPOVĚĎ

(1) Nenaleťte jim na jejich snahu vás řídit. Pokud musíte být v jejich přítomnosti, jednoduše se starejte o své a nezapojujte se do jejich konverzace ani nekrmte jejich drama.

(2) Snažte se vidět v nich Boha bez ohledu na to, jak temní vám mohou připadat. Najděte ve své mysli společnou půdu s tím, kdo jsou. Toto cvičení ať vám umožní se uvolnit i v negativních situacích. Temnota nemůže ovlivnit světlo. 

(3) Nic z toho, co vytvoří, se vás nemůže negativně dotknout. Pochopte to, aby vám nebylo nepříjemné sedět uprostřed temnoty či negativity. Nebojte se temnoty. VY jste světlo.

(4) Přemýšlejte o sobě jako o jediném světle v místnosti – a podobně jako světlo nevydávejte žádné zvuky (metafora, která znamená „nevysílejte/nesdělujte, co pro vás znamená světlo“). Místo toho nechť vaše činy ukáží ostatním „Boha ve vás“.

(5) Trpělivě ostatním naslouchejte, pomozte jim, když vás o to požádají, a jednoduše vytvářejte rovnováhu v oblasti, kde jste. Užasli byste, co to dělá s temnotou. Temnota nemůže vydržet tam, kde je přítomno světlo. Rovnováha je světlo.

 

Jakou radu můžeš dát těm, kteří mají problém se spolutvořením?

ODPOVĚĎ

Mnozí z vás nemohou spolutvořit, protože skutečně nevěří, že to mohou dokázat. Pochybujete o samotné realitě této zprávy. V některých případech jste natolik „akášicky dysfunkční“, že nemáte žádnou sebeúctu, která by se o vás při procvičování spolutvoření postarala.

Začněte pomalu a pochopte principy, které vám dáváme od začátku. Jděte a studujte původní Kryonova poselství, pokud potřebujete. Ať se v nich začnete cítit příjemně.

(1) Zbavte se své karmyteď. Je načase, abyste kormidlovali svou loď.

(2) Procvičujte synchronistické plánování, kde máte cíl a zdánlivě závisíte na náhodě, aby mohly věci zapadnout na své místo. Používejte svou intuici, aby vás vedla.

(3) Pracujte na problému „absence sebedůvěry“ svým vlastním způsobem, nebo těmi způsoby, o kterých jsme hovořili dříve. Nebudete schopni cokoli spolutvořit, dokud jste obětí čehokoli – čehokoli!

(4) Ponořte se do svého nitra a staňte se klidnými ve všech záležitostech, které se vás týkají. Pociťte lásku, kterou pro vás máme, a začněte chápat, že si zasloužíte tu být! Ciťte se pohodlně v přítomnosti těch, kteří jsou temní, jelikož vás nemohou nijak ovlivnit.

  1. Pak, a teprve pak, můžete začít uvažovat o atributech spolutvoření. Pomalu začněte pracovat s energiemi kolem sebe a vnímejte je jako laskavé atributy, které jsou vaším vlastním výtvorem. Zamilujte se do Boha ve svém nitru.

Zdroj: https://www.monikamuranyi.com/extras-the-human-akash

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny živě přeložila a následně upravila do textové podoby Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Další zprávy a informace od Kryona, Lee Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Lee Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE.