Kvantový

30.10.2018 23:12

Kryon používá slovo „kvantový“ nesprávně – tedy z vědeckého hlediska. Když Kryon říká slovo kvantový, pak to znamená multidimenzionální. Věda definuje kvantum coby oddělené množství energie či hmoty, vysvětlující povahu a chování energie či hmoty na atomické či sub atomické úrovni (jako jsou např. specifické vlastnosti atomických částic či fotonů).