Leden 2020

03.03.2020 17:02

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – leden 2020

 

 

06. 01. 2020

POUTO MEZI ANDĚLEM A ANDĚLEM

Drahé lidské bytosti, jste andělé z rodiny a jste mí přátelé. Já vás znám a vy existujete navždy [Kryonův způsob jak říci, že nemáte žádný začátek]. Dokážete si představit toto pouto mezi andělem a andělem? Začínáte si uvědomovat, kolik lásky a plánování bylo zapotřebí, abyste tu byli? Když jste na povrchu této planety v dualitě a kráčíte v biologii, nevidíte věci v andělských podmínkách. Pomyšlení na to, že mají někteří z vás pocit, že musí trpět a být smutní, aby byli duchovní… – to nám láme srdce! Možná je načase, abyste znovu prozkoumali celý tento scénář utrpení.

 

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Deset – Nové uspořádání -

 

13. 01. 2020

SILNĚJŠÍ STANICE

S novou frekvencí, když meditujete, modlíte se a vstupujete do toho tichého prostoru, kde jste nás vždy vnímali, reakce už nejsou stejné, ani emoce nejsou stejné. Informace už nejsou ani zdaleka tak zjednodušené. Někteří z vás, kteří jsou stále ještě vyladění na starou frekvenci, to vnímají tak, jako by hovořili do prázdna, jako by jim nikdo nenaslouchal! Fakt je, že jsme nyní na mnohem silnější stanici, ale musíte být ochotni ji najít a vyladit se na ni.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonova channelingu „Očima vzestupu – část 1“ -

 

21. 01. 2020

NÁBOŽENSKÝ ROZKOL

Mluvíme o rozkolu mezi náboženstvími a nyní je to všude kolem vás. Někteří z vás se podívali na Blízký východ a řekli, že jádro těchto neshod je právě v této oblasti. „Je to mezi Islámem a Židy,“ řekli jste. Chceme věnovat okamžik tomu, abychom vám něco připomněli – něco, o čem jste možná zatím neuvažovali. Chceme, abyste se jako lidské bytosti na okamžik dívali mimo krabici svých omezení a uctili obě tyto víry. Mezi Mojžíšem, který hovořil s hořícím keřem, a Mohamedem hovořícím s andělem v jeskyni, není žádný rozdíl. Chceme vám to připomenout a informovat vás o tom, kdo byl ten anděl v jeskyni. Na základě svého vlastního přijetí Mohamed klečel a dostal informaci, která byla zapsána a přepsána v to, co je dnes ve středu islámské víry. Kdo to byl? Anděl Gabriel. Věděli jste to?

Zpráva, kterou Mohamed obdržel, byla naplněna láskou a hovořila o „jediném Bohu“. Když Mojžíš přistoupil k hořícímu keři, promluvil k němu anděl s úplně stejnou zprávou o Bohu, jako tomu bylo u Mohamedaa od stejného anděla! Takže to, co právě teď vidíte na Blízkém východě, je lidský problém, nikoli problém Boha. A protože je to lidský problém, může být vyřešen lidskými bytostmitěmi, které se stávají interdimenzionálními.

Nebuďte překvapeni, pokud to na Blízkém východě potrvá o něco déle než v jiných částech Země, protože oni jsou tam už celé věky, v krabici člověkem vytvořené duchovní energie, která má zdi několik mil vysoké. Nějakou dobu potrvá, než budou tyto zdi sníženy. Bude to vyžadovat nové vědomí – možná i novou generaci – ale nakonec se to povede. Takový je potenciál v tomto okamžiku. Takový je i záměr většiny, která tam je. Nenechte se oklamat několika lidmi – těmi, kteří sledují, jak vlak odjíždí bez nich.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Devět – Nový začátek –

 

 

27. 01. 2020

ZHUŠTĚNÍ ČASU

 

Každý z vás má schopnost osobně zhustit čas – tu proměnnou, o které jste si vždy mysleli, že se nemění. Nyní je ve vašich rukách a můžete si s ním hrát! A můžete to vyzkoušet hned zítra, pokud chcete. Drazí, někteří z vás začínají chápat, čemu říkáme proces vzestupu – přesouvání do vyšších dimenzí. Máte pocit, že věci plynou rychleji? Cítí někteří z vás zrychlující se čas, i když vaše hodiny ukazují totéž co vždycky? To protože začínáte vnímat atribut času, jehož vlivem můžete manipulovat se svými vlastními životy. A my vás dokonce žádáme, abyste to vyzkoušeli!

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Osm – Překročení milníku –