Lemurie

05.02.2014 15:03

Lemurie

 

Na začátku, mnozí z vás, kteří jsou dnes nazýváni Pracovníci Světla (Lightworkers) byli součásti Lemurské zkušenosti na Zemi, života v čase a prostoru, o kterém vaši historici tvrdí, že se nikdy nestal. Byl to jiný druh společnosti a bylo to "zahřívací kolo" k tomu, co mate dnes. Vaše těla nejsou úplně stejná jako byla tehdy, a mnohé je dnes jinak. Je to také důvod, proč vám říkáme, abyste se nedívali tak daleko do minulosti, pokud chcete vedet o své "současné historii". Protože Lemurie existovala v době, kdy dualita nebyla tak výrazná, nebo energie nebyla tak nízká (frekvence) jako dnes. Planeta byla zcela zbavena teto společnosti (katastrofa, která zničila Lemurii) a restartována. Všichni jste k tomu dali svoleni, ale na jiné významné úrovni, jako Lemuřane, abyste se připravili na tuto dobu, kterou žijete na této planetě. Vaše Lemurské vlastnosti (pokud je máte) jsou vlastnosti té zkušenosti na počátku Země, která byla plná velkého vědeckého poznání a rozdílu v DNA. Existuje dnes mnoho Lemuřanů, ale jen malá část z nich se dozví o Kryonovi. Jste roztroušení po celé Zemi, ale všichni se do určité míry probouzíte.

 

Lemurská civilizace byla největší jakou kdy tato planeta viděla - ne velká co do počtu, ale co do VĚDOMÍ. Trvala 20.000 let a žila v míru. Jejich pojem času byl velmi jiný než dnes, neboť měli kvantové vědomí, věčný stav bytí. Nic takového se nestalo v zaznamenané historii lidstva. Neznáte nic, co by se ji podobalo. Vědci říkají "To je nemožné. Tak dávno neexistovaly žádné civilizace." To, že neexistuje žádny důkaz je záměrné, protože planeta Země je velice dobrá v tom, že zahlazuje stopy lidstva. Jen se podívejte na to, co studujete dnes. Neboť nemůžete najít nic staršího než 4.000 let. Všechno ostatní bylo zničeno, potopeno, odplaveno, probořeno, zničeno navždy. A aby to vymazání bylo ještě víc dokonalé, civilizace tehdy byla na suché zemi uprostřed Pacifického oceánu - dnes tomu tak není.

 

Přeložila Satu Satu

 

 

 

LEMURIE

 

I.

Otázka: Jak můžeme vědět, jestli jsme Lemuřané? Je to důležité?

 

 

Odpověď: Ne, to opravdu není důležité, vzít na vědomí, co si myslíte, že je vaše minulost. Spirituální realita je, že jestliže jste byli Lemuřané, je to vaše současnost, na co byste se měli dívat.

 

Nejdůležitější věcí o vás je to, kdo jste nyní. Jestliže jsi byl ve vzdálené minulosti Lemuřan, tak to již není „minulý“ atribut. Energie planety je otevřená lemurské energii, a spirituální semínka byla vsazena zpět než budou nyní zalévána. To znamená, že „Lemuřané ve vás“ se začínají rozvíjet, kvést. Vůbec to není atribut „minulosti“. Je to tu nyní.

 

Nezaměřujte se nebo neuvažujte o těchto věcech. Není to důležité pro vaše studium. Máte toho dost co dělat, abyste zvládli „těžké pozvednutí“, které všichni Lemuřané cítí v tuto dobu.

 

Přeložila Jani

 

 

 

II.

Otázka: Kryon se zmiňuje o některých posluchačích jako o Lemuřanech a někdy jako o andělech. Prosím o vysvětlení. Znamená to, že pouze lidé, kteří prošli specifickým setkáním jsou Lemuřané?

 

Odpověď: To není tak těžké. Vy všichni jste andělé, protože jste všichni božští a také věční. Vždy jste byli a vždy budete částmi Boha.

 

Ale na začátku, mnoho z vás, kteří jsou nyní nazýváni Pracovníci Světla, bylo součástí Lemurské zkušenosti Země, a žili v čase a místě, které vaši historici popřeli. Byl to odlišný druh společnosti a byl „rozcvičkou“ pro to, co máte nyní. Vaše těla nejsou přesně stejná jako byla tenkrát, a mnohé je nyní odlišné. To je také důvod proč vám říkáme, abyste se nedívali tak daleko zpátky, když se chcete dozvědět o vaší „současné historii“. Protože Lemurie existovala v době, kdy dualita nebyla tak velká, nebo energie tak nízká, jako nyní. Planeta byla „čistě uklizená“ od této společnosti, a byl proveden restart. Toto jsou staré zprávy, a my vám je již předali. Vy všichni jste pro to dali svolení, ale na velmi hluboké úrovni, coby Lemuřané, jste se připravili pro tento čas na planetě.

 

Vaše andělské vlastnosti jsou vlastnostmi Boha. Vaše lemurské vlastnosti (jestliže je máte) jsou vlastnostmi rané zkušenosti na Zemi, které byly plné vysoké vědy a DNA rozdílů. Skupina, která přijde na Kryonův channeling, je často plná bývalých Lemuřanů, protože mnoho z vás, kteří se „probouzíte“ do nových spirituálních pravd, má tento Lemurský původ starých duší. Z mého pohledu jste ale také všichni andělé. Když se k vám takto obracím na setkáních, jde o pozdrav a vyjádření úcty. Žádám vás tím, abyste se rozvzpomněli na to, kdo jste. Je mnoho bývalých Lemuřanů a pouze zlomek z nich se kdy dozví o Kryonovi. Jste po celé planetě, ale všichni se probouzíte na určité úrovni.
 

Přeložila Jani