Lidská evoluce

26.09.2008 13:58

  

 

Tento Kryonův živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Lovelandu, Coloradu
26. září 2008

Kryonova série odhalení


S cílem pomoci čtenáři, byl tento channeling re-channelován /Kryonem a Leem/ a doplněn za účelem ještě jasnějšího pochopení. Často události “naživo” obsahují skrytou energii, která v sobě nese určitý druh komunikace  - na rozdíl od tištěného textu. Takže  si vychutnejte tuto obohacenou zprávu, přijatou v rámci „Série odhalení“ ve městě Loveland.

 

Zdravím vás, mí drazí, jsem Kryon z Magnetické služby.

Požehnaná je Lidská Bytost, která si svobodně zvolí vydat své zdroje, svůj čas a energii, aby objevila, kým je. Požehnaná je tato Lidská Bytost, neboť takové právě teď sedí zde v místnosti. Měli byste vědět, že na druhé straně závoje, přímo v tomto okamžiku vašeho času, existuje energie, která je nyní i v této místnosti. Vaše přítomnost zde není pro Boha tajemstvím. Není náhodou, že jste sem přišli. Vaše otázky – již vím, na co se budete ptát. Hoří ve vás. Vím, proč jste tu.

Drahý člověče, kdybys znal způsob, jakým to funguje, viděl bys každou krystalickou strukturu jediné esence tohoto projevu, jak v tomto okamžiku vibruje v Jeskyni Stvoření. Neboť vy jste si v první řadě zvolili věřit, že toto je skutečné. Toto jsou okolnosti, kdy dovolíte, abyste byli přivedeni k vyrovnání - k naladění, pokud chcete, celé vaší buněčné struktury a toho, co nazýváte svým srdcem, aby to mohlo být ukázáno a přijato v celistvosti. Je čas učení. Někteří z vás budou předstírat, že usnuli, ale ve skutečnosti to bude jinak. Mohli byste se divit, proč tato poselství nejsou dlouhá. Důvod je ten, že byste skutečně usnuli! Duch zná odolnost Lidské Bytosti v tomto stavu, takže doba channelingu je krátká. Neboť v tomhle konkrétním stavu, jak se místnost zahřeje, si budete vědomi, že tu jde o více, než jen hlas vycházející od křesla s mikrofonem – děje se mnohem více.

Je mnoho lidí, kteří naslouchají a čtou. Rád bych zopakoval: Vím, kdo tu je, čtenáři. Máte pocit, že k této událost dochází v odlišném časovém rámci, ale ne pro mne. Vidím potenciály těch, kteří zvednou knihy, kteří zmáčknou knoflíky, kteří pojmou záměr, že jejich uši uslyší to, co se koná v tom, co byste nazvali “reálný čas”. Takže z hlediska 3D je to poprvé, co to slyšíte. Ale pokud o tom popřemýšlíte, když je toto poprvé slyšeno ostatními nebo poprvé čteno ostatními, je to také jejich “poprvé”. Mohli byste tedy říci, že se vše děje současně. Intuitivní pochopení jsou taková. Energie je taková. Cítíte, že je předávána v 3D čase. Můžete kouknout na své hodinky a říci: “Tehdy bylo poselství předáno.” Ale není to správně. Je předáváno tehdy, když je slyšeno, čteno a pochopeno člověkem. Takto je energie rozptýlena. Jde o interdimenzionální, nelineární proces. A o tom bychom chtěli mluvit.

Je to podruhé, co tuto informaci předáváme, a nyní je ještě rozšířena. Poprvé to byl nácvik pro mého partnera, aby byl schopen pochopit, co přijde. Tentokrát bude tato energie ještě obohacena, informace bude kompletní, neboť to potřebujete slyšet.

Vybrali jsme právě toto místo pro ty, kdo si přejí na sobě po 3 dny pracovat, abychom představili koncept, který bylo zapotřebí předvést (mluví o tomto channelingu z “Kryonova Útočiště pro sérii Odhalení” v Lovelandu, v Coloradu). Vyvolá polemiku. Tato poselství to vždy dělají, jelikož vaše vnímání je jedna věc, ale realita může být přece jen jiná. Rádi bychom mluvili o lidské evoluci. Rádi bychom mluvili o vyvíjejícím se lidském duchu. Rádi bychom vám řekli, co se na planetě děje, a poté bychom vás rádi pozvali, abyste se na to podívali a zúčastnili se!

Lidský vývoj obvykle probíhá pozvolna a postupně, skrze normální proces zrození a smrti. Neliší se ničím od jakéhokoliv jiného stvoření. Neočekává se žádný skutečný rozvoj v životě Lidské Bytosti, dokud je naživu. Nicméně, k duchovnímu rozvoji dochází prostřednictvím procesu zrození a smrti, a stejně tak za doby trvání jednoho života. Musí to tak být, neboť děti nemohou být jedinými, kdo obdrží koncepční vědomí, a to je to, k čemu dochází. Ti, co jsou právě nyní naživu, zahajují posun do něčeho, co by se za normálních okolností vytvářelo po mnoho generací. Lidské vědomí se posunuje, a tohle jsme vám řekli v roce 1989.

Pojďte se se mnou opět podívat na Vítr Zrození. Lidské Bytosti přicházejí s lineární myslí. Mohli byste říci: “No, tak to je a takoví jsme.” Ne, tak to není. Takoví jste se rozhodli být. I když je to k neuvěření, ve vaší DNA, oněch triliónech kousíčků duchovní a biologické energie vašeho těla, se ukrývají mnohé energie, jež jsou kvantové. Jsou interdimenzionálními biologickými atributy, které vám byly s vřelostí předány Plejáďany před více než 50.000 lety.

A toto nyní může u některých z vás čtenářů vést k tomu, že knihu hned zavřete. Zní to podivně, přesto je to pravda. Co kdybych vám řekl, že tato planeta svobodné volby je jen jednou ze série? Vznikají po jedné a jsou velice lineární. Ale ta poslední, která vznikla, byla v Sedmi sestrách (souhvězdí Plejád). Ta poslední osela tuto, abyste uvnitř sebe měli kousek Boha. Vytvořila “duchovního člověka”, odlišného od jakékoliv další planety v té době. Odehrálo se to v čase před více než 50.000 lety, kdy se zde současně vyvíjelo nejméně 17 druhů lidí. Návštěva Plejáďanů to vše zastavila a přežil jen jeden druh člověka… což je v přímém protikladu k evolučnímu procesu všech ostatních zvířat na planetě. Bylo to úmyslné, požehnané a přiměřené. Jste jediným druhem na celé planetě, který má jen jednu formu.

“No tohle, Kryon mluví o mimozemšťanech!” Opravdu? Nebo jen mluví o rodině? Povím vám něco, co jsem zmínil již dříve: Přijde den, kdy vás Plejáďané znovu navštíví. A až vystoupí ze svých dopravních prostředků, budou vypadat přesně jako vy! Ó, možná budou trochu vyšší, ale budou vypadat přesně jako vy… standardní humanoid. Až k tomu dojde, budete vědět, kým jsou. Všechno tajemství bude odhaleno.

A řeknu vám něco dalšího. Ještě nějakou dobu se neobjeví. Vlastně by nepřijeli vůbec, nebýt roku 1987, kdy jste se rozhodli pro pokračování duchovního vývoje lidské rasy. Tak dlouho to trvalo. Jde to pomalu, víte? Něco vám o tom povím.

Lemuřané měli kvantové vědomí díky duchovním semínkům, která jim byla darována uvnitř vláken DNA, jak jsem o tom předtím mluvil. Ta se přenesla dále, až k těm, které jste nazvali Atlanťané. Lemuřané znali sluneční systém, DNA, i fungování fyziky. Z vědeckého hlediska je tato informace legrační, neboť vědci vašeho světa se podívají na toto prohlášení a řeknou: “To je absurdní, absolutně absurdní. Nikdy nebyl nalezen ani jeden artefakt, který by kohokoliv vedl k přesvědčení, že pradávní obyvatelé byli schopni vyrábět sklo potřebné pro mikroskopy a teleskopy. Vždyť ani neměli elektrický proud! Neměli počítače. Neměli nic, co by přispělo k tomu, aby věděli to, co my dnes. Nebyli vyspělou rasou. Neměli vědu, jíž se těšíme my, ani objevy minulého století. Nic z tohoto nemohli znát.”

A já těm vědcům říkám: Jak domýšlivé je od vás omezovat vyšší znalosti pouze na to, co jste vynalezli konkrétně vy. Já vám říkám, že oni to vše uměli! Ale získali to prostřednictvím kvantové DNA. Jinými slovy: bylo to intuitivní. Když jste s něčím v kvantovém stavu, dochází ke sjednocení. Kvantová fyzika to ví. Jestliže má Lidská Bytost vědomí, které je v jednotě se vším, ví všechno o buněčné struktuře, neboť je její součástí a může do ní nahlížet. Ví, jak funguje. “Vidí” nerovnováhu. “Vidí” sluneční systém. Vidí energie planet při jejich oběhu okolo Slunce, kdy Slunci vštěpují okamžité gravitační vzorce. Věděli o vědě vše, jelikož byla jejich součástí. Pocházeli z prachu Země. Byli v kvantovém vztahu se vším. Jde o intuitivní znalost a teleskop nepotřebovali. Nepotřebovali mikroskop. Nepotřebovali počítač! Vy ano, neboť jste lineární a omezení. Museli jste si vyrobit nástroje, aby za vás dělaly to, co Lemuřané dělali intuitivně.

Jejich věda byla jiná. Nestudovali, aby se k ní dostali. Proto tedy nemá stejnou formu jako ta vaše. Šlo o znalost běžnou a nenásilně používanou. Když si přejete, aby se vaše paže pohnula, prostě to udělá. Analyzujete snad myriády signálů procházejících od mozku ke svalům? Ne. Ale co když by lidé časem o tuto schopnost přišli? Pak by jednoho dne vynalezli stroje, aby se jejich ruka prostřednictvím myšlenky mohla pohnout. A kdyby k tomu došlo, pak by v daleké budoucnosti nejspíš úplně popřeli, že to kdy uměli… protože by nikdy nenašli pozůstatek “ručního stroje”.

Země uvázla v linearitě na eony let. Příčinou byla vaše energie a vibrace. Kvantové vědomí minulosti bylo utlumeno a nebylo využíváno. Přišli jste o něj. Již jsme vám to řekli dříve. Právě proto vaši proroci, až doteď, byli tak přesní. Bylo to proto, že Země vězela v energii, která proroctví umožňovala. Tím myslím, že když je energie statická a nikdy se nic nezmění, je snadné předpovídat, co se stane. Už to nejde, pokud jste si nevšimli. Poslední dobou se nenaplnilo žádné z Nostradamových proroctví. Je to skoro, jako byste byli na nové Zemi, kterou nikdy nikdo nepředvídal. A určitým způsobem to tak je. Náhle, v r. 1987, vývoj lidstva vybočil z dráhy, jíž se po staletí ubíral.

Když jste se narodili, paradigma vibrace bylo lineární. To je vědomí vašeho zrození, a je totožné u vašich bezprostředních předků. Ve vašem mozku se nachází “hradby” vědomí – zdi, které vám brání v koncepčním myšlení. Jste lineární do té míry, že nemůžete zároveň slyšet dva rozhovory. Ó, jste toho schopni, ale ony stěny jsou silné a vy nevíte, že byste mohli. Musíte udržovat lineární oddělenost komunikace, protože linearita vašeho chápaní je jednosměrná. Dokonce i poselství, jež vám dnes předkládám skrze mého kolegu, je podáváno lineárním způsobem, slovo za slovem. Umíte poslouchat jen jedno slovo po druhém. Jak omezující! Čtenáři, vždyť čteš celou řádku slov! Jak omezující! Nebylo by snazší se knihy prostě dotknout a poselství získat? Ale o tom nikdy nepřemýšlíte, že ne? Ty stěny zabraňují, aby vás to byť jen napadlo. (Něco obdobného prý uměl i „Spící prorok“ Edgar Cayce – jako dítě si dal knihu pod polštář a ráno znal slovo od slova její obsah – pozn. př.)

A toto se nyní začíná měnit. Neboť začíná docházet k zahájení nelineárního myšlení, což posléze vyústí ve vytvoření koncepční společnosti. Velmi pomalu, po roce 2012, lidská rasa začne využívat některé ze ztracených schopností DNA, ještě stále uložených ve vašem těle, leč po tisíce let nepoužívaných. Nabídnu vám některé rysy, na něž jste možná nepomysleli… tajemství, uvědomění, s nímž možná ani nebudete souhlasit, protože je tak neobvyklé.

Uvědomujete si, jak lineární jste? Již dříve jsme zmínili, že když interdimenzionální bytosti navštíví tuto planetu (což dělají), vidí vás jako 2dimenzionální černobílé nalepovací postavičky na kousku papíru. Lidé, ve své aroganci, obzvláště intelektuálové, jim říkají: “Jsme schopni si myslet, cokoliv chceme. Umíme myslet mimo rámec tohoto kousku papíru.” A jim to připadá legrační, protože ani nevíte, v jaké se nalézáte dimenzi! Ani nevíte, že nejste barevní! Uvidí to a odejdou. Nic to pro ně není a neumí komunikovat s kreslenou figurkou. Toto s vámi dělá linearita a vy o tom ani nevíte.

Lidští myslitelé vysokých intelektuálních idejí mají určitý strop, na nějž narážejí, ale ten strop sám o sobě není zjevný. Dokonce ani nevědí, že se ženou vzhůru proti němu. Jednoduše nejsou schopni myslet mimo svou vlastní dimenzionalitu. Neexistuje povědomí o tom, co neznají. Ale u těchto rysů dochází k posunu a všechno se začíná měnit. Je to všude kolem vás a vy to nevidíte. Ukážu vám to na příkladu lidského mozku.

Co si myslíte, že lidský mozek skutečně umí? K čemu je dle vašeho mínění určen? Zde je příklad toho, co vaše společnost začala přijímat jako “nevyrovnanou osobnost”. Někteří z vás si myslí, že jde o “nemocnou osobu”. Mluvme o autistech. Mluvme o autismu v té, jak vy to nazýváte, nejzávažnější podobě.

Požehnaný je ten, kdo je postižen autismem a přišel na tuto Zemi, aby vám předvedl, kam směřuje budoucí lidský vývoj! Oni tráví život tím, že se snaží pochopit linearitu, a jsou tím znechuceni. Požehnán je zázračný počtář, na nějž lidé pohlédnou a řeknou o něm, že je “nevyrovnaný”. Neboť lidé, kteří toto činí, nevidí to, čemu nerozumí. Onen autista je totiž schopen vstát z toho papíru a být barevný! Mnoho autistů umí totéž, co kalkulačka na vašem stole, věděli jste to? A kalkulačku nepotřebují! Dejte jim úlohu k vyřešení – dvě číslice násobené třemi číslicemi. A pozorujte, jak rychle se vám dostane odpovědi. Protože nejsou lineární! Zeptejte se jich, na jaký den připadne 12. srpen v roce 2012, a oni vám to řeknou a nebudou potřebovat kalendář. Mohli byste říci: “Jaký druh mysli je tohoto schopen?” Já vám to povím – ten nelineární, bez oněch stěn v mozku, jež máte vy.

Přemýšleli jste o tom někdy? Autisté mají nelineární mysl. Zábrany jsou spuštěny. Umíte si představit znechucení takového člověka? Je tady v černobílém světě, a přitom je barevný. A nejen to, vy po něm chcete, aby šel po přímce, když je zvyklý používat všechny směry současně. To také vysvětluje, proč ho umí uklidnit pouze interdimenzionální energie – hudba, výtvarné umění a láska. Začíná vám to dávat smysl? /viz níže/

Tak, aby to všichni poznali, viděli a pochopili, mí drazí, dochází k tomu, že velice pozvolna vám začíná být snižována linearita lidského mozku. Na rozdíl od autistů k tomu bude docházet vyrovnaně a smysluplně. Jinými slovy, budete schopni se libovolně kdykoliv pohybovat do a ven z kvantového myšlení, abyste žili v lineární 3D existenci, ale budete mít kvantové vědomí. Bude to návrat k Lemuřanské formě vědomí, ale s moudrostí věků, již jste shromáždili. Nepůjde to rychle, ale první poslové jsou již zde.

Za chvíli vám poskytnu pár znaků lidské evoluce, ale vraťme se k autistům. Mnozí čtenáři jsou autismem znepokojeni. Rádi byste věděli, proč se rodí tolik autistů. Říkáte, že to přece nemůže být náhoda, že jich najednou je tolik! Každým dnem se rodí více autistických dětí, než kdy bylo na této planetě. Lidé pobíhají okolo a chtějí vědět, co se děje. Je to chemikáliemi v potravě? Snad je to očkováním! Někteří říkají, aniž by měli důkaz: “Ano, tím to je – je to určitě očkováním.” Chytáte se téměř čehokoliv, abyste rozluštili hádanku, proč přichází tolik autistů.

Přesto jen velice málo lidí, pokud vůbec někdo, se na hádanku podívalo a řeklo: “Možná se vyvíjíme, a toto je první vlna toho, jak budeme vypadat?” Ne psychicky nevyrovnaní, nýbrž nelineárně myslící! Je to opravdu ten případ. Vidíte vývojovou formu a označujete ji jako podivnou a neobvyklou. Jde jednoduše o ty, kteří přicházejí časně a mají aktivovanou kvantovou DNA. Tito časní “předběžci” mají DNA živelně aktivovanou, a tak se musí naučit, jak v tom všem najít nějaký smysl. To oni dělají, a každá generace zázračných počtářů to bude mít snazší při ujasňování si, co je a co není lineární.

Sledujte autistické dítě, jak prochází tím, co udělat musí (nejzávažnější forma autismu). Jsou tak nelineární, že zažívají neuvěřitelné zklamání i při pokusu o linearizaci pouhého lidského hlasu, když na ně mluvíte. Budou stejnou činnost opakovat znovu a znovu a znovu, jak se budou pokoušet linearizovat to nelineární. Lineární “stěny” z jejich mozku zmizely a oni se musí naučit vybudovat ty, které potřebují. Lidé v tom hned vidí problém, jenže to problém není. Jde o druh nadaných dětí, které pomáhají této planetě v růstu. Požehnáni jsou ti, kteří přicházejí na Zemi jako nová vlna vědomí, aby vám ukázali, kam se ubíráte. Budují jeviště pro nový druh člověka. Neboť tato kvantovost se rozvine v rovnováhu, kdy mnozí budou mít autistické schopnosti tam, kde budou potřeba, a ty lineární tehdy, když o to budou stát. Lidská mysl je toho schopna – být kvantová, když si to přeje. Vrací se k podobě, v jaké vám byla dána.

Povím vám o něčem, co je ve vašem životě nelineární. Zmiňujeme to jen zřídka. Jako Lidské Bytosti se vám dostalo dvou kvantových věcí - dvou věcí, které přecházejí mezi tamtou stranou závoje a touto a jsou dokonale kvantové, nelineární. Mají strukturu, ale nejsou lineární. Možná jste o nich dosud neuvažovali? Povím vám, co to je – výtvarné umění a hudba. Neexistuje omezení pro počet not, jimž můžete naslouchat v témže okamžiku. Váš mozek jim umí naslouchat a složit je dohromady. Neexistuje žádné omezení ohledně počtu hráčů symfonického orchestru, kteří se mohou spojit v harmonii na jednom jevišti. Čím více přidáte, tím lepší to bude! Zkuste to s přednášejícími. (Úsměv.) Přemýšleli jste o tom někdy? Neexistuje žádné omezení počtu barev, jež můžete obsáhnout a rozdělit do určitých vzorů. Všechny z nich jsou krásné a všechny z nich obsahují sdělení. Hudba se dotkne vašeho srdce. Teď víte proč. Je interdimenzionální. Je kvantová. Byla tak navržena. A nyní aplikujte stejný scénář na komunikaci a uvidíte, kam se dostanete. Tohle je vývoj lidstva. Na této planetě začíná. Půjde pomalu, ale děje se to.


Co očekávat – aplikace kvantového myšlení

Předložím vám pár náznaků toho, co lze očekávat během dalších generací. Kvantová mysl bude schopna začít rozumět tomu, co nazveme “načasování synchronicity”. Vy tomu říkáte trpělivost. Trpělivost je výsledkem lineární mysli, která nezískala to, co chtěla, v rámci očekávaného časového rámce. Je reprezentována tím, kdo poklepává špičkou boty, neboť mu časový rámec neubíhá dost rychle. Taková netrpělivá osoba je zcela a úplně lineární. S novým vědomím dojde k uvolnění trpělivosti, jelikož bude chápáno synchronizované načasování.

Od Ducha budou přicházet poselství o dějích a nelineární myslitel bude chápat, že nemusí “teď hned” vyběhnout a manifestovat je. Ke zprávě bude ještě něco přidáno, něco, co nyní nemůžete pochopit, neboť nejste kvantoví. Poselství bude obsahovat kvantovou část, která napomůže synchronicitě, a kvantovému mysliteli to “dojde”. Těžko se to vysvětluje třidimenzionálnímu obecenstvu. Myslete na to jako na osvobození od času. Je to svoboda myšlenek, abyste stále neviseli na hodinách. Nestanovujete si trvale cíle, abyste pak byli zklamáni, když čas přejde a nic se nestane. Jste spokojení jen proto, že “jste”.

Aniž byste byli zklamáni, víte, že přicházející věci se stanou ve vhodném čase, a budou k vám přineseny prostřednictvím synchronicity. Což znamená, že se kvůli nim nebudete trápit. To je koncept! Nebudete kvůli nim podléhat úzkosti, ani vstupovat do dramat. Posléze nebude existovat žádný člověk, který by se zeptal: “Pane Bože, kdy se to už stane?” Protože všichni budete součástí většího obrazu, budete to chápat a budete spokojeni a v pohodě. Umíte si takový stav představit? Je obzvláště těžké popsat vlastnosti budoucího myšlení, které tu ještě není… protože o něm nemůžete přemýšlet!

Představte si to takto: Vyrábíte dřevěného koně na kolotoč. Bůh vám říká, abyste koně vytvořili. Skončíte, ale není ho kam dát… všechna místa pro koníky jsou zaplněná a kolotoč se pořád točí. V tomto okamžiku to většina lidí vzdá a řekne: “Tak jsem to asi pochopil špatně. Zmeškal jsem svou příležitost. Volné místo pro koníka mě již minulo.” A pak koně vyhodí! Kvantový člověk řekne: “Ten kolotoč je obrovský a stojím před ním. Je jen otázkou času, kdy se objeví místo pro koníka, jelikož vím, že kolotoč je kulatý.” Jinými slovy, není pochyb o tom, že se vhodné místo objeví - stejně jako jste si jisti, že se objeví vaše dítě na koni, protože se pohybuje doprava, zmizí s rotačním pohybem jízdy, a znovu se poté objeví vlevo, jelikož stroj se trvale otáčí kolem své osy. Přepadla vás někdy úzkost a přemýšleli jste, zda se vaše dítě znovu objeví, když vám při takové jízdě zmizelo z očí? Ne! Bylo by to hloupé. Začínáte chápat? Můžete vidět celou jízdu! Lineární osoba vidí pouze část a dokonce ani nevidí, že jde o kruh.

Děti nového vědomí

Bylo toho mnoho řečeno o vědomí dětí přicházejících na tuto planetu, a my jsme si to nechali téměř nakonec. Je to opravdu důkaz, že to, o čem mluvíme, se skutečně děje. Tento rys nazýváme “dostat se více do spojení s Akášou”. Můj kolega během dnešního dne již uvedl při přednášce scénář, k němuž se posluchač ani čtenář nedostali. Takže na tom nebudu lpět, jen řeknu, že pojednává o znalosti toho, co je uvnitř vás, uvnitř DNA. Vaše osobní Akášická kronika je ve vás - kým jste kdy byli a co jste v minulých vyjádřeních na této planetě dělali. Je to součástí oné interdimenzionální energie vaší DNA.

Představte si dítě, které přichází na tuto planetu s vědomím, že tu již dříve bylo. Ne do detailu, ale s instinktivním pocitem, že “bylo tam, dělalo ono”. Jaký druh dítěte by to vytvořilo? Hlavně by šlo o dítě, které by se nechtělo učit lineárním způsobem, neboť by vidělo konečný výsledek a celý koncept, zatímco vy, kteří jste lineární, se je snažíte učit po částech. K tomu dnes dochází, možná jste si všimli. Tudíž skončíte s dětmi, které klidně neposedí, když jim učitel poskytuje “lineární potravu”, zatímco ony již mají obrázek celistvé kvantové záležitosti.

Když se děti začnou nudit a vyvádět, označíte to jako chorobu /ADD/. Shromáždíte je do skupin a dokonce jim podáváte drogy! Lidé tohle dělají. Nechcete snad vidět příští vývojovou vlnu? Vzdělávací systém na planetě je právě teď přesvědčen, že lidská přirozenost je statická a nikdy se nezmění. Takže vládne spokojenost, když se rozvíjejí přes 100 let staré výchovné systémy. Trvale přiostřují tyto procedury, takže se domníváte, že jsou lepší a lepší… pro 10leté vědomí. Věří se, že dnešní děti se rodí se stejným vědomím, jako měli jejich rodiče a jejich prarodiče.

Šok, že? Vypadá to, že děti jsou nevyrovnané, pokud jednoduše nechtějí být součástí starého lineárního vzdělávání! Vidíte to všude na Zemi. Nové děti vyrůstají. Stávají se mladými dospělými a půjdou do práce a zaměstnavatel bude očekávat lineární přístup. Nicméně tihle mladí se na celý koncept lineárního přístupu podívají a odmítnou ho. Nechce se jim šplhat po žebříku zkušenosti, neboť jejich DNA na ně křičí, že tu již byli.

Noví lidé mají ohromující tušení Akáši uvnitř sebe. Vědí, že jsou Starými Dušemi. Jen ještě neznají slova, aby to vyjádřili. Je to v jejich mozcích, a oni to vidí tak, že toho vědí stejně tolik, jako kdokoliv na vršku onoho žebříku. Již jste to viděli? Ano, viděli. Samozřejmě to není pravda, jelikož opravdu budou muset začít dole a propracovat se nahoru. Ale zaměstnavatel bude muset přijít s pár velmi kreativními nelineárními stimulanty, aby je udržel v činnosti. Jinak dají výpověď a zkusí svůj přístup někde jinde.

Tohle vše se nazývá lidská evoluce. Lidstvo se vyvíjí před vašima očima. A přesto tolik z těch, kteří jsou vzdělaní a měli by mít rozum, tato mláďata srážejí, čímž ještě více zesilují jejich dosavadní znechucení. Můžete je nacpat do své lineární krabičky, pokud si to přejete, ale ztratíte jejich respekt a jejich pozornost. Jde o evoluci, ne nevyrovnanost. Je to evoluce a ne choroba! Je to nárůst zdravého rozumu.

Běž na chvíli do svého nitra, Stará Duše. Viděla jsi to? Předestřel jsem přehled širšího obrazu, jenž jde daleko za vše, co vám kdy bylo řečeno. Tento plán je větší, než vám bylo řečeno, a krásnější. Vy osobně jste součástí plánu, a to takovým způsobem, o němž s vámi nikdo nemluvil. Je to ohromující. Je to nádherné. Lidé se vyvíjej. Ti, co se rodí, i ti, kteří si dovolí natáhnout se k této nové energii.

Měli byste něco vědět, když se tak natahujete k Bohu: Naleznete velmi láskyplnou energii, která se natahuje k vám. Věděli jste to? Nemusíte zbourat zeď. Jsme na druhé straně tenkého závoje a snažíme se vám umožnit, abyste nás zahlédli. Jen kdybyste k tomu dali svolení a záměr, výsledkem by byla moudrost a vyléčení.

Když dostanete své odpovědi, přijdou v kvantové podobě, ne v té lineární. Neobjeví se hlasy či zvuky či pohyb andělských křídel. Namísto toho obdržíte synchronicitu… čemuž možná budete říkat štěstí nebo náhoda.

Chtěl bych promluvit k těm v této místnosti, v tomto okamžiku, ve vašem časovém rámci. Za chvíli opustíte tuto budovu a vyjdete z těchto dveří. Až tak učiníte, půjdeme s vámi. Hodně štěstí při spaní! Toto vyučování je důležitější než spánek. Andělé, kteří s vámi odejdou, si přejí tančit ve vašem srdci. Chtějí začít pracovat na vaší buněčné struktuře. Chtějí probudit vaši Akášu. To je důvod, proč jste přišli.

Zasaďme dnešní noci semínka uzdravení, pro které jste přišli. Nemyslím jen to fyzické; mám na mysli to mentální, neboť ti v místnosti, bez ohledu na věk, mohou zahájit koncepční posun. Můžete zahájit pozvolnou aktivaci kvantových vláken DNA, jež aktivovali Lemuřané a o nichž Plejáďané věděli vše. To je ta vyšší vibrace planety. Proto heliosféra Slunce v minulých letech poklesla o 20 procent. Souvisí to s magnetizmem. Ověřte si to!

Já jsem Magnetický Mistr. Tyto věci jsem vám říkal před 20 lety. Promlouvá to k vaší DNA. Všechno je součástí interdimezionálního kvantového plánu, který jste navrhli, připustili a pozvali k sobě v podobě “Posunu”.

Nenechte se děsit tím, co se stane v příštích měsících na Zemi. Nenechte se v říjnu vystrašit. Protože potenciály, které byste mohli vnímat, se mohou nebo nemusí manifestovat. A už nic víc neřeknu. *

Jste Pracovníky Světla a jste zde, abyste na Zemi přineslo Světlo ať se děje co se děje. Jste na to připraveni? Uděláte to? Jsou věci ve 3D a pak jsou věci mimo 3D. Láska Boží není 3D, přesto proniká každou vaší buňkou. Proto tu jste. Ti, co poslouchají, ti, co čtou, ti, kteří slyší, budou těmi, kdo změní tuto planetu. Dokonce právě nyní, zatímco tu sedíte, začíná krystalická mřížka vibrovat výše. Jaký je to pocit, když víte, že jste se o to přičinili? Na tuto planetu jste přišli a odešli z ní, přišli a odešli, a nemáte v úmyslu zmeškat tohle (míněn tento život). Budete přicházet znovu, dokud to neskončí, neboť vše je součást toho, co jste dělali a děláte. Vím, že to zní tajemně, ale mělo by to rezonovat s vaším srdcem. Jste součástí řešení, drahé Lidské Bytosti, má drahá rodino. Jste součástí řešení. Proto vás milujeme tak, jak vás milujeme. To se nezmění. Vpusťte nás. Nechte strach, ať zmizí v minulosti. Nechte drama odejít. Nechte jen odklopit víko své vážnosti a poslouchejte tu hudbu. Ó, můžete to udělat! Seďte a sluňte se v lásce Ducha. Je načase!

My nikam neodcházíme. Mluvím k těm v místnosti. Zůstaneme tu s vámi po tři dny. Až zítra přijdete do této místnosti, budete vědět, že jsme nikam neodešli. Jsme trpěliví, víte? Až se ve 3D vrátíte, stále tu budeme. Pro nás je to jako mrknutí oka. Pořád tu jsme. Mnoho z nás vás bude držet za ruku, až budete opouštět místnost. Ucítíte to a budete vědět. Proto jste sem přišli, nebo ne?

A tak to je.

KRYON

* Od Leeho: Jelikož poselství bylo zprostředkováno v září 2008, představuje možnou výzvu, která je pouze potenciálem. Kryon nám někdy říká, že přichází něco, co může - ale nemusí - být manifestováno. Snad v době, kdy toto čtete, budete chápat lépe. Jsme velmi mocní a umíme měnit strukturu reality. Takové věci jsou nám často předkládány, aby nás podpořily, nikdy proto, aby přinášely strach.

 

Zdroj: https://www.kryon.com/

Pozn.: Pro https://www.reiki-centrumpraha.cz/ přeložila Lucka K. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

.