Listopad 2012

04.12.2013 00:02

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – listopad 2013

 

 

05.11.2013

 

ŽÁDNÝ SOUD

 

Skládanka vašeho života je o tom, do jaké míry dokážete přijmout tuto pravdu, že jste součástí Stvořitele. Jak dalece ve svém životě dokážete otevřít kvantové dveře, abyste tuto pravdu uviděli? Tento atribut určuje, jak moc osvícenými se v průběhu tohoto života stanete.

Poslouchejte: Není to o tom, kolik znalostí a zkušeností je ve vaší Akáše, ale o tom, nakolik si dovolíte tomu uvěřit.

Na této planetě je mnoho starých duší, které prošly úžasným množstvím duchovního učení, přesto se v tomto bodě svého života nechtějí dotknout té „duchovní nádoby“ ve svém nitru. To je svobodná volba lidské bytosti, o které hovoříme.

 

 

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- Kryonův živý channeling „Tři větry“ – únor 2013 -

 

 

 

11.11.2013

 

POTĚŠIT BOHA

 

Chci, abyste něco pochopili: Bůh nemá lidské emoce. Bůh nesedí a nedoufá v něco, ani si nepřeje, abyste udělali toto nebo tamto. Bůh je tvořivý zdroj vesmíru a vy jste součástí tohoto Boha. Proto „potěšit Boha“ znamená milovat sebe natolik, abyste byli součást Boží celistvosti.

 

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- Z Kryonova živého channelingu „Rekalibrace sebe“ - duben 2013

 

 

 

18.11.2013

 

ZVONÍ TO PRAVDOU?

 

Lidé vytvářejí „krabice duchovní izolace“, aby ochránili svou kulturu. Je to běžné a byla to podstata staré energie. Nijak nesoudíme to, co muži (a ženy) udělali ze základní duchovní informace, kterou je láska Boha. Bylo to způsobeno mnoha lety, po které muži a ženy ochraňovali svou kulturu a mělo to velmi málo co do činění s Bohem. Má to hodně co dělat s lidmi. Je na čase, abyste použili svou „schopnost rozlišení integrity“. Pokud to „nezvoní pravdou“, pak to pravda není. Pokud to nezní jako styl vaší (duchovní) rodiny, pak to tak není. Pokud máte pocit, že to je spíš lidský atribut, pak to tak je.

 

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonovy Knihy Sedm „Dopisy z domova“ –

 

 

 

 

25.11.2013

 

BÝT, NE DĚLAT

 

Rekalibrace Pracovníka Světla je definována jako jeho objevení svého vlastního světla, světla Stvořitele. Pracovníci Světla zjišťují, že sem patří, že je to jejich čas a že své světlo mohou rozsvítit. Temnota nebude mít žádnou šanci existovat kdekoli kolem nich, dokud budou sami sebe osvětlovat svým soucitem a trpělivostí.

 

Dovolte, aby božství zářilo skrze každého z vás, jak kráčíte po této planetě a chápete tyto věci. Chcete vědět, proč jste sem přišli? Kvůli tomuhle. Není to o dělání, ale spíše o bytí. O bytí světlem tam, kde bývala temnota. Toto je poselství dnešního dne.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva.

 

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonova živého channelingu „Rekalibrace sebe – 1. část“, duben 2012 –

 

 

 

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová ( www.posvatnesrdce.cz  a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů