Listopad 2014

02.12.2014 17:28

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – listopad 2014

 

03.11.2014

POVĚZ MI, CO POTŘEBUJI VĚDĚT

 

Říkáme to znovu: Jestliže chcete padnout před Bohem na kolena, abyste jej jakkoli uctili – když se modlíte nebo když meditujete – jsme zde. Existuje jen jedna otázka, kterou byste měli položit svému vyššímu já. Ta otázka zní: „Drahý Bože, řekni mi, co potřebuji vědět.“ Ta je nejlepší.

A důvodem je toto: Všechno ostatní, na co byste se možná mohli ptát, je v ní již zahrnuto. „Pověz mi, co je to, co mám vědět, drahý Duchu, abych vyřešil problém a dostal jsem se z bodu A do B.“

Vy víte, kdo jste. Nepřišli jste sem proto, abyste trpěli, moji drazí. Je čas vyrovnat se i s tímto konceptem. Někdo to potřebuje slyšet. Utrpení nebylo v plánu. Cokoliv se stalo, stalo se. Teď je to jen voda pod mostem. Máte úplnou kontrolu nad svou vlastní buněčnou strukturou a ta chce od vás zprávy.

 

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonova channelingu „Cestování duší 2“ -

 

 

10.11.2014

ZASLOUŽILI JSTE SI TO

 

Zasloužili jste si to tím, co jste prožili, drazí, a je vám to velmi dostupné. Leží to v kvantové polévce životních informací, které jsou připraveny k použití. Pokud máte ve svém těle právě teď nemoc a přejete si dolovat Akášu způsobem, který ve vás vyvolá uzdravení, pak můžete. Jako všechny nelineární věci, i toto vyžaduje nové vyspělé vědomí a procvičování, aby to fungovalo. Ale vaše tělo je připravené, abyste „si došli“ pro buněčnou strukturu z takového minulého života, ve kterém jste neměli žádnou nemoc. Plán k tomu je ve vás, protože jste si to zasloužili a prožili.  

 

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- Z Kryonova channelingu „Záhadná innate“ -

 

 

17.11.2014

VĚCI SE MĚNÍ

 

Přijde doba, kdy už tento druh komunikace nebude potřeba. Věci se mění, drazí, a mění se i lidstvo. Vývoj lidského ducha nakonec dosáhne takové úrovně, že většině lidstva budou zprávy předávány přímo. Jejich šišinka totiž bude otevřená a oni už nebudou potřebovat channelovat bytosti s podivnými jmény, ani magnetické mistry. Všichni budou moci přijímat překrásná láskyplná poselství z domova   

 

 

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- Z Kryonova channelingu „Demystifikace New Age – třetí část“ -

 

 

24.11.2014

NEZOUFEJTE!

 

Zlo není vytvářeno vnějšími silami o nic víc než světlo. Světlo a tma jsou jako váhy a lidstvo má schopnost převážit je na jednu nebo na druhou stranu. Slyšeli jste to? Můžete jít tak daleko temným směrem, jak chcete, a zrovna tak i na stranu světla, jak daleko chcete. Vždy jste měli tuto schopnost. To je dualita, kterou vidíte v celé své historii. Nicméně nyní jste v situaci, že jste vyšli z barbarského věku – tisíce let dobývání, zabíjení a válek – a zahnuli jste za roh.

 

Opět vám řeknu: Nezoufejte! Generujte světlo, se kterým jste přišli, stůjte zpříma a beze strachu.

 

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonova channelingu „Odhalení temnoty“ -

 

 

 

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.